about
Toon menu

Politiek en Kwaliteit

Vernieuwend zijn en blijven is nauw verbonden met de manier waarop de eigen kwaliteiten worden ontwikkeld. In de realiteit spelen echter vooral de profilering bij verkiezingen en vervolgens de sterkte van de mogelijke partners bij de realisatie.

We ervaren allemaal dagelijks in het professionele leven, in de buurt of bij de familie, of tijdens onze hobbyactiviteiten, dat alles beter kan. Natuurlijk focussen we daartoe op risico’s en hopen we te voorzien en te remediëren. Om ons blij...
Lees meer

Luckas Vander Taelen opinieert wat er misloopt

Luckas Vander Taelen gaat als Vlaams parlementslid voor Groen in De Standaard van 28 april 2014 op zoek naar wat er vandaag misloopt in Brussel. Deze opiniebijdrage komt niet toe aan een analyse of aan een project voor de stad dat aansluit bij het verkiezingsprogramma van Groen evenwel. Het blijft steken bij de gekende vijandsbeelden en gemeenplaatsen van dezelfde auteur, vrees ik.

Zo wordt er gesteld dat de herfinanciering van het hoofdstedelijk gewest als pasmunt wordt gebruikt voo...
Lees meer

Medialandschap in vraag

Fientje Moerman klaagt in De Standaard van 11 december 2013 over de agressieve en te verpersoonlijkte media. Ze hebben te weinig oog voor het inhoudelijke werk, zo stelt ze. Klopt natuurlijk, in zoverre je dit fenomeen niet meteen koppelt aan het statuut van de politieke mandataris die gedurende zijn of haar ganse carrière effectief om de zoveel jaar campagnes moet opzetten en financieren om opnieuw verkozen te worden. Het spel tussen politici en media is vooral een oefening in g...
Lees meer

De toekomst van Brussel vraagt keuzes: over gelijk hebben en gelijk krijgen

Heeft Brussel te veel politieke mandatarissen? Leeft er terechte ontevredenheid over de slagkracht en het professionalisme van onze beleidslui? Zouden we het huidig aantal mandatarissen kunnen aanvaarden indien zij vanuit hun functie ook verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor waar het beleid onvoldoende impulsen geeft of ronduit faalt? En de belangrijkste vraag :  achten we hen in staat om zelf de Brusselse structuren aan te passen of te vereenvoudigen, en de weg van de minste...
Lees meer

Taalgebruik Menen wijst op defensieve houding

Hopen op een mentaliteitswijziging door strikte instructies aan gemeentepersoneel in Vlaanderen om enkel nog Nederlands te praten wijst vooral op een probleem. Een probleem dat beter verdient dan een defensieve houding bij de overheid en bij de betrokken inwoner. In een ziekenhuis of voor de rechter kan je bezwaarlijk aannemen dat Jan Modaal vanuit zijn afhankelijke situatie beredeneerde onwil zou tonen door niet ten volle alle middelen en dus ook de taal van de zorgverlener of ove...
Lees meer

De intellectuele vrijheid bij Tinneke Beeckman is vooral beperkend

In de krant De Morgen gaat Tinneke Beeckman op zoek naar de basis van het kritisch potentieel bij de hedendaagse intellectueel. Daarbij komt de zogenaamde onafhankelijkheid van diens kritisch onderzoek centraal te staan. Dit lijkt me tegenstrijdig met de overvloed aan "onafhankelijke" opinies en blogs die het medialandschap en internet vandaag overspoelen. Het ontbreekt de geïnteresseerde lezer aan de achterliggende engagementen of belangen bij een fel gefragmenteerde informatiedoor...
Lees meer

N-VA over transfers

De federale structuur in ons land is geëvolueerd van dotaties aan de gefederaliseerde entiteiten, naar een structurele financiering waarbij voor de besteding van de middelen criteria eigen aan elk beleidsdomein worden gehanteerd. Het komt aan de regeringen en aan het parlement toe om deze criteria actueel te houden en te verfijnen. N-VA wil blijkbaar terug naar een systeem van dotaties, een ziekte die vandaag maakt dat de Europese Unie bij elke begrotingsopmaak geconfronteerd wordt...
Lees meer

Brussel is solidair

Brussel is solidairWouter Bracquené (Elsene) op vr, 2013-03-22 12:20. Niet alle fiscale en para-fiscale meeropbrengsten uit de functie als hoofdstad moeten ook in Brussel-19 besteed worden natuurlijk. Maar er zoals Minister Geert Bourgeois en de N-VA van uitgaan dat ondankbaar Brussel enkel overleeft bij de gratie van financiële steun vanuit het rijke Vlaanderen is niet alleen te kort door de bocht en het is ook onjuist. Brussel-19 beschikt niet over een hinterland dat de meerkost...
Lees meer

Ereloonsupplementen leiden tot duale gezondheidszorg

Politieke partijen hebben al eens de nijging om een opsplitsing van België voor te stellen als een voldoende remedie om alle maatschappelijke uitdagingen te vermijden. De realiteit en de uitdagingen zijn complexer en vragen professionalisme op alle niveaus. De financiering van ziekenhuizen is van een prestatiegerichte tussenkomst geëvolueerd naar een tussenkomst op basis van referentiebedragen (Frank Vandenbroucke). Dit kon na een benchmarking van de uitgaven in de ziekenhuizen en...
Lees meer

Eventueel gevaar N-VA zit niet in het einde van België, maar is er wel voor de Belg

De Belg heeft altijd een onuitlegbare relatie gehad met zijn of haar land. Dit in tegenstelling tot de situatie in de ons omliggende landen. De culturele invloedsferen zijn er minder heterogeen en hun collectieve eigenwaarde is er meer eenduidig en alvast taalkundig bepaald. Voor de Vlaamse Gemeenschap zijn er weliswaar de Dietse gedachte of het grootneerlandisme dat aansluit bij ons gemeenschappelijke verleden met het Koninkrijk Nederland. En toegegeven, zowel de geschiedenis va...
Lees meer

Een gouverneur moet je verdienen

Zeldzaam zijn de kritische uitspraken van politieke mandatarissen over de meerwaarde van het provinciale niveau in ons land. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd dit niveau intussen geschrapt, al zijn er nog wel een gouverneur (veiligheid) en een vice-gouverneur (taalwetgeving) in functie… Bij de recente moeilijkheden over de aanduiding van een nieuwe gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen stelt blijkbaar geen enkele partij de politieke aanduiding als dusdanig in vraag...
Lees meer

Met populisme sta je nooit alleen

Een politieke partij wordt gevaarlijk als de gebruikte methode primeert op de doelstelling. Is het electoraal succes van de N-VA gebaseerd op het ideologische toekomstbeeld van een onafhankelijke Vlaamse staat of eerder op het vijandsbeeld dat ze met succes hanteert over het andere landsdeel in ons gefederaliseerd land? Als het vijandsbeeld de overhand krijgt, zet je wel gegarandeerd de bevolking tegen elkaar op, maar weet je nog niet waarvoor diezelfde bevolking maatschappelijk k...
Lees meer

Koning geneert N-VA

De jongste kerstboodschap is voor sommigen onverwacht scherp. Voor anderen ontoelaatbaar geëngageerd. Voor nog anderen is ze misleidend controversieel.Wat kan je van een staatshoofd verwachten en waarom reageert de N-VA zo scherp? Zowel voor wie het eens is met Bart De Wever als voor zijn “tegenstanders” is de inhoudelijke reactie van De Wever met de veelvuldige reacties van zijn al te vaak egocentrisch-radicale achterban, politiek interessant. De Wever reageert rechtstreeks tegen...
Lees meer