about
Toon menu

De Vlaming verdient beter dan een conservatieve Vlaamse identiteit

Gunther Van Neste van het Agentschap voor Integratie en Inburgering gaat in een interview op Brusselnieuws.be uit van zijn ervaring binnen het Huis van het Nederlands. Door het gebruik van een retrograad beeld over wat de Vlaamse identiteit inhoudt (volbloed Vlaming) maakt hij die identiteit meteen ook verwerpelijk. Natuurlijk hebben immigranten prioritaire behoeften voor ze aan een herdefiniëren van hun identiteit komen. Wellicht wordt de maatschappelijke druk van de omgeving ook anders aangev...
Lees meer

Van Vlaamse Gemeenschapscommisie naar Nederlandstalige Gemeenschapscommissie.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is en blijft na een naamsverandering een plaatselijk bestuur in Brussel van de Vlaamse Gemeenschap. Brussel is hoofdstad van België en van de Vlaamse Gemeenschap. Dat lijkt me prima zo. De N-VA is nog altijd te klein en met haar uitgesproken conservatieve profilering niet representatief voor wat leeft in de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse beweging is altijd overwegend, maar nooit homogeen Katholiek of kleinburgerlijk rechts geweest. Toch begrijp ik niet d...
Lees meer

Sociale Zekerheid voor erkende vluchteling in vraag bij N-VA

In de oppositie beschuldigde N-VA de regering Di Rupo en de Parti Socialiste van onkunde en onwil in het asieldossier. Intussen ging Bart De Wever zich mee profileren tegen wie die migratie tegen betaling organiseert. Terwijl het echte probleem ligt bij de eenzijdige militaire ingrepen in het recente verleden en bij de westerse belangen in onverdraagzame oliestaten.  Nu vraagt de voorzitter van N-VA ook een herziening van het statuut voor wie als politiek vluchteling uiteindelijk wel erkend wor...
Lees meer

Jelle Creemers en de vrees voor pluralisme

We zijn Jelle Creemers dankbaar voor zijn reactie op het opiniestuk van Ludo Abicht op deredactie.be over fundamentalisme en slachtverbod. Als docent aan de Evangelische Faculteit in Leuven verricht hij met name onderzoek naar religieuze minderheden in België in relatie tot overheid en maatschappij. Een opiniebijdrage biedt ruimte voor een dynamische omschrijving van de plaats van Christelijke kerkgemeenschappen in ons land. Meer dus dan de onvermijdelijke strategische elementen van binnenuit of...
Lees meer

Turks nationalisme in België

Je kan moeilijk hopen dat lokale politici/ae met een intense band met hun allochtone gemeenschap, de situatie in het land van herkomst zouden kunnen wijzigen. Terecht, het is belangrijk dat zij toch een plaats krijgen binnen de democratische partijen in ons land.Toch zou dit engagement ertoe moeten leiden dat etnische problemen vanuit die verschillende maatschappelijke engagementen bespreekbaar worden binnen de betrokken gemeenschappen in ons land.Ligt de belangrijkste drempel bij d...
Lees meer

Rik TORFS (KUL) en de verkeerd begrepen neutraliteit

Een compromis beoogt bij Bilal Benyaich een akkoord met meerwaarde voor alle betrokkenen te zijn.Als bij extremisten het compromis dat rekening wil houden met het bestaan van diverse meningen onmogelijk is, kan je deze onmogelijkheid ook niet op basis van een waardenschaal in functie van een compromis evalueren. Exclusieven zijn van een andere radicale orde dan het zoeken naar een aanvaardbare beslissing vanuit voortschrijdend inzicht bij alle betrokkenen.Tegenover het "verraad" bij...
Lees meer

Jo Cornu verwart kostprijs en winstmaximalisatie bij NMBS

Een matig bezette trein laten rijden kost de NMBS duurder dan een volle trein. Op piekuren kan er wel een capaciteitsprobleem optreden voor de vervoersmaatschappij. Moet ze dat investeringsprobleem dan doorrekenen aan de klant of eerder aan de overheid die ze kan ontlasten van andere infrastructuurwerken? Je betaalt op de autosnelweg (los van de negatieve klimaataspecten) geen extra voor het gebruik op piekuren. Wel integendeel vermits piekuren vooral bepaald worden door fiscaal ge...
Lees meer

Laat ons het links populisme van Chantal Mouffe overslaan

De Fransman Thomas Piketty heeft baanbrekend werk verricht door het onstaan van vermogens en hun evolutie in kaart te brengen. Prima onderbouw voor de "aangekondigde" tax shift om de belastingsvrije groei van grote vermogens in ons land in te dammen. De Amerikaan James K. Galbraith formuleert daarnaast geen onterechte kritiek op Piketty. Hij stelt dat de sociaal-democratie haar berekeningen moet maken, maar dat zelfs indien die tax shift gerealiseerd wordt, dat nog geen wervend programma opleve...
Lees meer

De Standaard heeft een moeilijke verhouding met Brussel

Morgen verschijnt in De Standaard een lijst met “nieuwe” standaardwoorden. In de toelichting schrijft Karel Verhoeven, Hoofdredacteur, dat de Taalunie ervoor pleit om ook woorden die we algemeen in Vlaanderen en in Brussel gebruiken, bijkomend als standaardtaal te beschouwen. Zou het de hoofdredacteur even zijn ontgaan dat Brussel integraal deel uitmaakt van de Vlaamse Gemeenschap en dat het inzake taalgebruik overbodig is om afzonderlijk naar het hoofdstedelijk gewest te verwijzen?...
Lees meer

Naar een Europese Islam?

Op elk lid van de moslimgemeenschap komt het aan om te tonen dat de Islam niet incompatibel is met de westerse democratische waarden. Dat geldt evenzeer voor de democratische joden in ons land en hun verhouding met Israel. Of bij de Katholieke kerk die zich nog laat betrappen op islamofobe uitspraken. De Hulpbisschop van Brussel liet vorig jaar op Brusselnieuws.be noteren dat ongebruikte kerken in Brussel wel kunnen overgenomen worden door andere Christelijke kerken, maar dat de ver...
Lees meer

Moslimgelovigen verdienen beter

Het weren van elke verwijzing naar een persoonlijke overtuiging in een professionele omgeving betekent dat je de overtuiging van betrokkene principieel wantrouwt. Kan een moslima dan geen goede verpleegster zijn? Het latijnse model is daar veel rigider in dan de angelsaksische praktijk. Het besloten karakter van een geloofsgemeenschap kan evenwel ook negatief afstralen op de individuele gelovigen.Besloten betekent in de huidige context dat de excessen niet geplaatst worden binnen d...
Lees meer

Brussels kluwen: territoriale of structurele aanpak?

De plaatselijke overheden zijn in het hoofdstedelijk gewest groter dan het Europees gemiddelde en veel groter dan in Vlaanderen. Wat prioritair dient verbeterd is het vermijden van overlappende bevoegdheden waarbij politici/ae elkaar ter profilering met de vinger kunnen wijzen en dat openbare besturen al die gedeeltelijke bevoegdheden moeten bolwerken (met een meerprijs voor de Brusselaar). Iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk  zei een Brussels minister ooit. Natuurlijk moeten...
Lees meer

Charlie Hebdo kan de wereld niet alleen aan

Het is ongetwijfeld juist dat al wie het onderwerp van de karikaturale werkstukjes van Charlie Hebdo was daar niet vrolijk over werd. En wie ambitie heeft maakt ook gebruik van de beschikbare mogelijkheden om in het tegenoffensief te gaan. Daar is op zich niets verkeerds aan. Rome is niet in één dag gebouwd en opinieverschillen moeten vooral het debat zelf voeden en levendig houden. De problematiek rond de terroristische daad is interessant omdat het onderwerp, de inhoud van de k...
Lees meer

Over racistische uitspraken en het effect van radicalisering

Racistische uitspraken werken, net als veralgemeningen over vastgesteld racisme, immobiliserend op verandering. Zowel bij uitspraken van een militante minderheid, als bij een latente aanwezigheid van gedragingen die tegenstrijdig zijn met de basiswaarden van onze open samenleving, is een doordachte aanpak aangewezen om drempels weg te werken en om inzichten aan te scherpen.Het komt in principe aan elk lid van een gemeenschap toe om de interne besluitvorming te bewaken en om de omgan...
Lees meer