about
Toon menu

Rik TORFS (KUL) en de verkeerd begrepen neutraliteit

Een compromis beoogt bij Bilal Benyaich een akkoord met meerwaarde voor alle betrokkenen te zijn.Als bij extremisten het compromis dat rekening wil houden met het bestaan van diverse meningen onmogelijk is, kan je deze onmogelijkheid ook niet op basis van een waardenschaal in functie van een compromis evalueren. Exclusieven zijn van een andere radicale orde dan het zoeken naar een aanvaardbare beslissing vanuit voortschrijdend inzicht bij alle betrokkenen.Tegenover het "verraad" bij...
Lees meer

Jo Cornu verwart kostprijs en winstmaximalisatie bij NMBS

Een matig bezette trein laten rijden kost de NMBS duurder dan een volle trein. Op piekuren kan er wel een capaciteitsprobleem optreden voor de vervoersmaatschappij. Moet ze dat investeringsprobleem dan doorrekenen aan de klant of eerder aan de overheid die ze kan ontlasten van andere infrastructuurwerken? Je betaalt op de autosnelweg (los van de negatieve klimaataspecten) geen extra voor het gebruik op piekuren. Wel integendeel vermits piekuren vooral bepaald worden door fiscaal ge...
Lees meer

Laat ons het links populisme van Chantal Mouffe overslaan

De Fransman Thomas Piketty heeft baanbrekend werk verricht door het onstaan van vermogens en hun evolutie in kaart te brengen. Prima onderbouw voor de "aangekondigde" tax shift om de belastingsvrije groei van grote vermogens in ons land in te dammen. De Amerikaan James K. Galbraith formuleert daarnaast geen onterechte kritiek op Piketty. Hij stelt dat de sociaal-democratie haar berekeningen moet maken, maar dat zelfs indien die tax shift gerealiseerd wordt, dat nog geen wervend programma opleve...
Lees meer

De Standaard heeft een moeilijke verhouding met Brussel

Morgen verschijnt in De Standaard een lijst met “nieuwe” standaardwoorden. In de toelichting schrijft Karel Verhoeven, Hoofdredacteur, dat de Taalunie ervoor pleit om ook woorden die we algemeen in Vlaanderen en in Brussel gebruiken, bijkomend als standaardtaal te beschouwen. Zou het de hoofdredacteur even zijn ontgaan dat Brussel integraal deel uitmaakt van de Vlaamse Gemeenschap en dat het inzake taalgebruik overbodig is om afzonderlijk naar het hoofdstedelijk gewest te verwijzen?...
Lees meer

Naar een Europese Islam?

Op elk lid van de moslimgemeenschap komt het aan om te tonen dat de Islam niet incompatibel is met de westerse democratische waarden. Dat geldt evenzeer voor de democratische joden in ons land en hun verhouding met Israel. Of bij de Katholieke kerk die zich nog laat betrappen op islamofobe uitspraken. De Hulpbisschop van Brussel liet vorig jaar op Brusselnieuws.be noteren dat ongebruikte kerken in Brussel wel kunnen overgenomen worden door andere Christelijke kerken, maar dat de ver...
Lees meer

Moslimgelovigen verdienen beter

Het weren van elke verwijzing naar een persoonlijke overtuiging in een professionele omgeving betekent dat je de overtuiging van betrokkene principieel wantrouwt. Kan een moslima dan geen goede verpleegster zijn? Het latijnse model is daar veel rigider in dan de angelsaksische praktijk. Het besloten karakter van een geloofsgemeenschap kan evenwel ook negatief afstralen op de individuele gelovigen.Besloten betekent in de huidige context dat de excessen niet geplaatst worden binnen d...
Lees meer

Brussels kluwen: territoriale of structurele aanpak?

De plaatselijke overheden zijn in het hoofdstedelijk gewest groter dan het Europees gemiddelde en veel groter dan in Vlaanderen. Wat prioritair dient verbeterd is het vermijden van overlappende bevoegdheden waarbij politici/ae elkaar ter profilering met de vinger kunnen wijzen en dat openbare besturen al die gedeeltelijke bevoegdheden moeten bolwerken (met een meerprijs voor de Brusselaar). Iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk  zei een Brussels minister ooit. Natuurlijk moeten...
Lees meer

Charlie Hebdo kan de wereld niet alleen aan

Het is ongetwijfeld juist dat al wie het onderwerp van de karikaturale werkstukjes van Charlie Hebdo was daar niet vrolijk over werd. En wie ambitie heeft maakt ook gebruik van de beschikbare mogelijkheden om in het tegenoffensief te gaan. Daar is op zich niets verkeerds aan. Rome is niet in één dag gebouwd en opinieverschillen moeten vooral het debat zelf voeden en levendig houden. De problematiek rond de terroristische daad is interessant omdat het onderwerp, de inhoud van de k...
Lees meer

Over racistische uitspraken en het effect van radicalisering

Racistische uitspraken werken, net als veralgemeningen over vastgesteld racisme, immobiliserend op verandering. Zowel bij uitspraken van een militante minderheid, als bij een latente aanwezigheid van gedragingen die tegenstrijdig zijn met de basiswaarden van onze open samenleving, is een doordachte aanpak aangewezen om drempels weg te werken en om inzichten aan te scherpen.Het komt in principe aan elk lid van een gemeenschap toe om de interne besluitvorming te bewaken en om de omgan...
Lees meer

De Munt en Bozar slachtoffer van versnipperd cultuurbeleid

De Munt en BOZAR worden slachtoffer van hun succes en van het aantal overheden die bijspringen in de cofinanciering. De zaal zit al vol in De Munt zodat het verhogen van de eigen middelen onmogelijk wordt. Er wordt reeds gewerkt met internationale co-producties die inhoudelijke en financiële opportuniteiten bieden. Of moet de financiering morgen carrement overgenomen door bedrijven die dan voor ons keuzes maken over welke kunstvormen of welke producties ze met welke kwaliteitscrite...
Lees meer

Staatssecretaris Francken gaat in de fout

Bob Maes ziet op Terzake niet in waarom hij afstand zou gaan nemen van zijn actief verdelen in het VNV. De nieuwe staatssecretaris en zijn partijgenoten zien het probleem niet. Eerder, in een poging om migratiebewegingen in ons land in beeld te brengen, beseft Theo Francken niet in dat hij gemeenschappen in ons land schoffeert als hij uitdagend poneert dat de meerwaarde van sommigen te verwaarlozen zou zijn. Dit en andere boude uitspraken uit zijn politieke verleden werden intussen...
Lees meer

Minder lasten op arbeid voor de Brusselaars en ietsje meer op vastgoed

In tegenstelling tot de situatie bij handelshuren, kan een eigenaar de onroerende voorheffing in principe niet verhalen op de huurder van een woning. Veel zorgwekkender in de vorming van de huurprijzen vandaag is de algehele stijging van de prijzen voor onroerend goed in het hoofdstedelijk gewest. Die maken het de modale Brusselaar onmogelijk om nog een woning te verwerven hoewel dit nog steeds als de beste investering wordt beschouwd voor het behoud van de levensstandaard op pensi...
Lees meer

Vliegtuigpassagiers maken lawaai

Als West-Vlaamse varkenshouders gans West-Europa willen bevoorraden met varkensvlees, dan is dat gelukkig mogelijk door de gemeenschappelijke EU-markt. Het komt aan de Vlaamse, Federale en Europese overheden toe om ervoor te zorgen dat het voedsel voor de dieren, het mest van de beestjes, het slachten, en de kwaliteit van het voedsel voor de gebruiker binnen aanvaardbare minimale kwaliteitsnormen blijft. In het debat over vliegtuiglawaai rond Brussels Airport lees je vaak allerlei...
Lees meer