about
Toon menu

Brusselse politiezones: Jan Jambon nuanceert

jobpol.jpg

Op zoek naar kwalitatieve politiezorg. In de Belgische context is dit een goed evenwicht tussen de federale en de lokale politie : Met enkel federale politie kom je niet verder dan opvolging van grote criminaliteit via de professionele netwerken. De lokale politie moet meer dan ooit haar plaats vinden binnen de samenleving. Met de andere actoren op het terrein gevoeligheid ontwikkelen voor wat waar kan mislopen. Bij de politiehervorming werd daartoe de nabijheidspolitie naar voor geschoven. Ind...
Lees meer

Laurette Onkelinx wil af van COCOF, VGC en GGC in Brussel

verkiezingen.jpg

Vooral revolutionair omdat de COCOF vandaag binnen het Franstalig landschap eigen decretale bevoegdheden heeft en zo de politieke spanning tussen Franstalig Brussel en Wallonië ontmijnt. Jawel, de Franstalige Brusselaars hebben hun stem binnen Franstalig België, terwijl de Brusselse Vlamingen elektoraal vaak als 'quantité négligable' binnen de Vlaamse Gemeenschap worden beschouwd. Louter elektoraal dus, want Brussel is ook voor Vlaanderen een economische motor, een internationale toegangspoort w...
Lees meer

Mark Elchardus geeft kritiek op sociaaldemocratie

keep-calm-and-carry-on.jpg

Empowerment beoogt de zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht te verhogen om tot verantwoordelijk individueel of gemeenschapsgebonden gedrag te komen.Het is te gemakkelijk om de sociaaldemocratie te beschuldigen van het ontkennen van bestaande problemen zoals Mark Elchardus op BRUZZ, of ook om de liberalen een gebrek aan voeling met de problematiek te verwijten. Politieke geloofwaardigheid wordt beter niet gelinkt aan het succesvol omschrijven van problemen, maar wel aan het beleidsmatig a...
Lees meer

Brusselse politiezones verdienen beter dan een politieke fusie

brussel-uit-de-ruimte.jpg

Met gespierde interventies van robocops kan je allicht terroristen neutraliseren.In het Belgische systeem moet lokale politie aansluitend op haar bestuurlijke taken vooral preventief werken met de andere actoren op het terrein om radicalisering voor te blijven. En samenwerken en informatie aanleveren voor de federale "jongens". Na de politiehervoming in ons land is er in elk gerechtelijk arrondissement 1 gedeconcentreerde directie van de federale gerechtelijke politie gevestigd die verantwoorde...
Lees meer

Het cultuurflamingantisme van Jean-Pierre Rondas

testbeeld-zw.jpg

In een interview in Brussel Deze Week schetst Jean-Pierre Rondas zijn aversie tegen de Brusselaars en tegen Franstalig België. Gedragen Engelstaligen, Duitsers of Spanjaarden zich dan minder inhalig dan onze zuiderburen en dan sommige Franstalige Brusselaars. Vraag is of je met wie toch openheid vertoont rond de tafel gaat zitten, dan wel de onwrikbare eigenheid in oppositie stelt. Of je het bijvoorbeeld bij de vaststelling van een politieke oververtegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel aan...
Lees meer

Een tunneltol in Brussel is vooral te weinig selectief

tunnels-brussel.jpg

Uitgerekend het woon-werk autoverkeer krijgt vandaag heel wat federale fiscale stimuli. Ook hier gelukkig federaal, zoniet krijg je een versnipperde fiscaliteit die elke gewestoverschrijdende mobiliteit onmogelijk beleidsmatig beheersbaar maakt. Maar het is wel een verkeerde invulling van de verkeersfiscaliteit natuurlijk. Een gewestelijke tol voor elke tunnelgebruiker gaat niet uit van de noodzakelijke selectiviteit voor autoverkeer. Je kan een pendelaar die zijn auto verder niet professioneel...
Lees meer

De communautaire logica in Brussel schiet vandaag tekort

Politieke verantwoordelijkheid werkt enkel als het samen gaat met financiële verantwoordelijkheid. Ook Brussel heeft op gewestniveau een structurele financiering nodig en homogene bevoegdheden op elk niveau. Een kerntakendebat dus om tot efficiënte en homogene bevoegdheden te komen. Dat is nog wat anders dan elkaar de zwarte piet toeschuiven op basis van oppervlakkig gebruikte ideologische tegenstellingen tussen exclusieve communalisten en regionalisten. De toekomstige verkoopcijfers van een bed...
Lees meer

Wil de N-VA bewijzen dat vijandsbeelden sterker zijn dan haar ideologisch verhaal?

In België krijgen de ziekenfondsen voor het uitoefenen van hun administratieve taak een financiering die overeenstemt met 3,5% van de effectieve kostprijs van de verstrekte geneeskundige verzorging. Hiermee scoort België zeer goed binnen de EU. Bij de private verzekeringsmaatschappijen ligt dit op 20% tot 25%. In de Verenigde Staten komt dit op 19% tot 24%, veel hoger dan bij hun noorderburen in Canada. De evolutie op 10 jaar van deze administratieve kostprijs ligt met +2,9% op jaarbasis lager...
Lees meer

Brussel moet vooral een opportuniteit worden

brussels.jpg
Niet alleen op sociale media, ook sommige politici profileren zich regelmatig op een wildgroei van politieke mandaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hun onmacht aan te geven. Waar loopt het vandaag fout in Brussel ?

Hoe kan de werking geoptimaliseerd worden ? Zou de Brusselaar het huidig aantal politieke mandaten kunnen aanvaarden als de samenwerking of juist de autonomie van elk niveau gegarandeerd wordt ? Hoe kan de stedelijke dynamiek op gewestniveau geoptimaliseerd worden in volle...
Lees meer

Liesbeth Homans biedt geen oplossing voor Linkebeek

Laten we hopen dat Vlaams Minister Homans na dit debacle inziet dat haar volgehouden wettelijk standpunt niet zozeer verkeerd, maar vooral onvoldoende is. Het biedt vandaag geen oplossing, maar vooral ook geen perspectief voor het samen leven van de inwoners van Linkebeek. Als beleidsverantwoordelijke kan je in dit geval enkel meewerken aan een oplossing door het taalprobleem te erkennen en het te relativeren of te overstijgen. Minister Homans is heel bewust enkel vanuit de taalwetgeving vertr...
Lees meer

Bernard Clerfayt tegen fusie Brusselse politiezones

Als de lokale politie (Burgemeester Schepmans) vandaag doorverwijst naar de federale politie en de federale politie (Minister Jambon) evenzeer naar de lokale politie, dan verandert er natuurlijk niets. De lokale politie moet aantonen dat ze met de plaatselijke actoren (bv. scholen, jeugdhuizen) samenwerkt aan de sociale cohesie in het kader van het Zonaal Veiligheidsplan en het nieuwe Gewestelijk Veiligheidsplan. Dat ze ook de vragen die haar worden overgemaakt door de federale politie met goest...
Lees meer

De discussie over een fusie van 6 politiezones in Brussel moet duidelijkheid brengen, vooral bij onze politici

Organisatorisch heeft Paris zijn départements, London zijn city en boroughs, Berlin zijn Bezirken en Ortsteilen, Antwerpen zijn districten. In al die steden is de politie wel verenigd onder één structuur, maar in België heb je na de politiehervorming een verticale opdeling van de politietaken en horen ernstig geweld, economisch-financiële en informatica criminaliteit, drugs, mensenhandel of terrorisme niet tot de bevoegdheid van de lokale politiezones. Vandaar ook de verantwoordelijkheid van Bi...
Lees meer

Het veiligheidsbeleid uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst.

Mocht Joseph Fouché als minister voor binnenlandse zaken aan Napoleon Bonaparte toegeven dat hij de staatsveiligheid van Frankrijk niet langer kon garanderen, hij zou vooral zelf opgekuist worden... Naar analogie met politieke verantwoordelijkheid BiZa bij overlijden van Semira Adamu, ontsnapping Marc Dutroux, of aflevering visum aan terroristische Libiër door Marc Eyskens? Of omdat een minister Molenbekenaars schoffeert in plaats van zijn gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen (zoals Justit...
Lees meer

Politiezorg gaat niet over het ego van onze politiekers

Politiezorg vraagt verschillende invalshoeken: Harde repressie voor terroristen (aangestuurd door federale politie en veiligheidsdiensten, vaak ook op basis van plaatselijk verkregen informatie via de politiezones).Wederzijds respect bevorderen in de samenleving via de wijkpolitie (verenigd in 1 of 6 Brusselse politiezones, als het maar gebeurt) op basis van een samenwerking met alle plaatselijke actoren. Gaat Minister Jambon "Molenbeek opkuisen" of met zijn federale politie de terroristen die...
Lees meer

Van conservatief naar terrorist is geen geleidelijk proces

De overgang van conservatief naar terrorist is geen geleidelijk proces.Terroristen beslissen daar individueel over en komen niet meer in de familie of onder de gemeenschap. Ze zonderen zich af en zijn enkel nog geïnteresseerd in het eigen grote gelijk dat ze projecteren op het verraad van de samenleving en dat ze beleven met enkele lotgenoten. Zijn de aanslagen religieus? Zeker, de maagden zijn al beschikbaar gesteld nu.Heeft het met conservatisme te maken? Terugvallen op zekerheden is niet vre...
Lees meer