about
Toon menu

Brussels kluwen: territoriale of structurele aanpak?

De plaatselijke overheden zijn in het hoofdstedelijk gewest groter dan het Europees gemiddelde en veel groter dan in Vlaanderen. Wat prioritair dient verbeterd is het vermijden van overlappende bevoegdheden waarbij politici/ae elkaar ter profilering met de vinger kunnen wijzen en dat openbare besturen al die gedeeltelijke bevoegdheden moeten bolwerken (met een meerprijs voor de Brusselaar). Iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk  zei een Brussels minister ooit. Natuurlijk moeten...
Lees meer

Charlie Hebdo kan de wereld niet alleen aan

Het is ongetwijfeld juist dat al wie het onderwerp van de karikaturale werkstukjes van Charlie Hebdo was daar niet vrolijk over werd. En wie ambitie heeft maakt ook gebruik van de beschikbare mogelijkheden om in het tegenoffensief te gaan. Daar is op zich niets verkeerds aan. Rome is niet in één dag gebouwd en opinieverschillen moeten vooral het debat zelf voeden en levendig houden. De problematiek rond de terroristische daad is interessant omdat het onderwerp, de inhoud van de k...
Lees meer

Over racistische uitspraken en het effect van radicalisering

Racistische uitspraken werken, net als veralgemeningen over vastgesteld racisme, immobiliserend op verandering. Zowel bij uitspraken van een militante minderheid, als bij een latente aanwezigheid van gedragingen die tegenstrijdig zijn met de basiswaarden van onze open samenleving, is een doordachte aanpak aangewezen om drempels weg te werken en om inzichten aan te scherpen.Het komt in principe aan elk lid van een gemeenschap toe om de interne besluitvorming te bewaken en om de omgan...
Lees meer

De Munt en Bozar slachtoffer van versnipperd cultuurbeleid

De Munt en BOZAR worden slachtoffer van hun succes en van het aantal overheden die bijspringen in de cofinanciering. De zaal zit al vol in De Munt zodat het verhogen van de eigen middelen onmogelijk wordt. Er wordt reeds gewerkt met internationale co-producties die inhoudelijke en financiële opportuniteiten bieden. Of moet de financiering morgen carrement overgenomen door bedrijven die dan voor ons keuzes maken over welke kunstvormen of welke producties ze met welke kwaliteitscrite...
Lees meer

Staatssecretaris Francken gaat in de fout

Bob Maes ziet op Terzake niet in waarom hij afstand zou gaan nemen van zijn actief verdelen in het VNV. De nieuwe staatssecretaris en zijn partijgenoten zien het probleem niet. Eerder, in een poging om migratiebewegingen in ons land in beeld te brengen, beseft Theo Francken niet in dat hij gemeenschappen in ons land schoffeert als hij uitdagend poneert dat de meerwaarde van sommigen te verwaarlozen zou zijn. Dit en andere boude uitspraken uit zijn politieke verleden werden intussen...
Lees meer

Minder lasten op arbeid voor de Brusselaars en ietsje meer op vastgoed

In tegenstelling tot de situatie bij handelshuren, kan een eigenaar de onroerende voorheffing in principe niet verhalen op de huurder van een woning. Veel zorgwekkender in de vorming van de huurprijzen vandaag is de algehele stijging van de prijzen voor onroerend goed in het hoofdstedelijk gewest. Die maken het de modale Brusselaar onmogelijk om nog een woning te verwerven hoewel dit nog steeds als de beste investering wordt beschouwd voor het behoud van de levensstandaard op pensi...
Lees meer

Vliegtuigpassagiers maken lawaai

Als West-Vlaamse varkenshouders gans West-Europa willen bevoorraden met varkensvlees, dan is dat gelukkig mogelijk door de gemeenschappelijke EU-markt. Het komt aan de Vlaamse, Federale en Europese overheden toe om ervoor te zorgen dat het voedsel voor de dieren, het mest van de beestjes, het slachten, en de kwaliteit van het voedsel voor de gebruiker binnen aanvaardbare minimale kwaliteitsnormen blijft. In het debat over vliegtuiglawaai rond Brussels Airport lees je vaak allerlei...
Lees meer

Politiek en Kwaliteit

Vernieuwend zijn en blijven is nauw verbonden met de manier waarop de eigen kwaliteiten worden ontwikkeld. In de realiteit spelen echter vooral de profilering bij verkiezingen en vervolgens de sterkte van de mogelijke partners bij de realisatie.

We ervaren allemaal dagelijks in het professionele leven, in de buurt of bij de familie, of tijdens onze hobbyactiviteiten, dat alles beter kan. Natuurlijk focussen we daartoe op risico’s en hopen we te voorzien en te remediëren. Om ons blij...
Lees meer

Luckas Vander Taelen opinieert wat er misloopt

Luckas Vander Taelen gaat als Vlaams parlementslid voor Groen in De Standaard van 28 april 2014 op zoek naar wat er vandaag misloopt in Brussel. Deze opiniebijdrage komt niet toe aan een analyse of aan een project voor de stad dat aansluit bij het verkiezingsprogramma van Groen evenwel. Het blijft steken bij de gekende vijandsbeelden en gemeenplaatsen van dezelfde auteur, vrees ik.

Zo wordt er gesteld dat de herfinanciering van het hoofdstedelijk gewest als pasmunt wordt gebruikt voo...
Lees meer

Medialandschap in vraag

Fientje Moerman klaagt in De Standaard van 11 december 2013 over de agressieve en te verpersoonlijkte media. Ze hebben te weinig oog voor het inhoudelijke werk, zo stelt ze. Klopt natuurlijk, in zoverre je dit fenomeen niet meteen koppelt aan het statuut van de politieke mandataris die gedurende zijn of haar ganse carrière effectief om de zoveel jaar campagnes moet opzetten en financieren om opnieuw verkozen te worden. Het spel tussen politici en media is vooral een oefening in g...
Lees meer

De toekomst van Brussel vraagt keuzes: over gelijk hebben en gelijk krijgen

Heeft Brussel te veel politieke mandatarissen? Leeft er terechte ontevredenheid over de slagkracht en het professionalisme van onze beleidslui? Zouden we het huidig aantal mandatarissen kunnen aanvaarden indien zij vanuit hun functie ook verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor waar het beleid onvoldoende impulsen geeft of ronduit faalt? En de belangrijkste vraag :  achten we hen in staat om zelf de Brusselse structuren aan te passen of te vereenvoudigen, en de weg van de minste...
Lees meer

Taalgebruik Menen wijst op defensieve houding

Hopen op een mentaliteitswijziging door strikte instructies aan gemeentepersoneel in Vlaanderen om enkel nog Nederlands te praten wijst vooral op een probleem. Een probleem dat beter verdient dan een defensieve houding bij de overheid en bij de betrokken inwoner. In een ziekenhuis of voor de rechter kan je bezwaarlijk aannemen dat Jan Modaal vanuit zijn afhankelijke situatie beredeneerde onwil zou tonen door niet ten volle alle middelen en dus ook de taal van de zorgverlener of ove...
Lees meer

De intellectuele vrijheid bij Tinneke Beeckman is vooral beperkend

In de krant De Morgen gaat Tinneke Beeckman op zoek naar de basis van het kritisch potentieel bij de hedendaagse intellectueel. Daarbij komt de zogenaamde onafhankelijkheid van diens kritisch onderzoek centraal te staan. Dit lijkt me tegenstrijdig met de overvloed aan "onafhankelijke" opinies en blogs die het medialandschap en internet vandaag overspoelen. Het ontbreekt de geïnteresseerde lezer aan de achterliggende engagementen of belangen bij een fel gefragmenteerde informatiedoor...
Lees meer