about
Toon menu

Een tunneltol in Brussel is vooral te weinig selectief

tunnels-brussel.jpg

Uitgerekend het woon-werk autoverkeer krijgt vandaag heel wat federale fiscale stimuli. Ook hier gelukkig federaal, zoniet krijg je een versnipperde fiscaliteit die elke gewestoverschrijdende mobiliteit onmogelijk beleidsmatig beheersbaar maakt. Maar het is wel een verkeerde invulling van de verkeersfiscaliteit natuurlijk. Een gewestelijke tol voor elke tunnelgebruiker gaat niet uit van de noodzakelijke selectiviteit voor autoverkeer. Je kan een pendelaar die zijn auto verder niet professioneel...
Lees meer

De communautaire logica in Brussel schiet vandaag tekort

Politieke verantwoordelijkheid werkt enkel als het samen gaat met financiële verantwoordelijkheid. Ook Brussel heeft op gewestniveau een structurele financiering nodig en homogene bevoegdheden op elk niveau. Een kerntakendebat dus om tot efficiënte en homogene bevoegdheden te komen. Dat is nog wat anders dan elkaar de zwarte piet toeschuiven op basis van oppervlakkig gebruikte ideologische tegenstellingen tussen exclusieve communalisten en regionalisten. De toekomstige verkoopcijfers van een bed...
Lees meer

Wil de N-VA bewijzen dat vijandsbeelden sterker zijn dan haar ideologisch verhaal?

In België krijgen de ziekenfondsen voor het uitoefenen van hun administratieve taak een financiering die overeenstemt met 3,5% van de effectieve kostprijs van de verstrekte geneeskundige verzorging. Hiermee scoort België zeer goed binnen de EU. Bij de private verzekeringsmaatschappijen ligt dit op 20% tot 25%. In de Verenigde Staten komt dit op 19% tot 24%, veel hoger dan bij hun noorderburen in Canada. De evolutie op 10 jaar van deze administratieve kostprijs ligt met +2,9% op jaarbasis lager...
Lees meer

Brussel moet vooral een opportuniteit worden

brussels.jpg
Niet alleen op sociale media, ook sommige politici profileren zich regelmatig op een wildgroei van politieke mandaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hun onmacht aan te geven. Waar loopt het vandaag fout in Brussel ?

Hoe kan de werking geoptimaliseerd worden ? Zou de Brusselaar het huidig aantal politieke mandaten kunnen aanvaarden als de samenwerking of juist de autonomie van elk niveau gegarandeerd wordt ? Hoe kan de stedelijke dynamiek op gewestniveau geoptimaliseerd worden in volle...
Lees meer

Liesbeth Homans biedt geen oplossing voor Linkebeek

Laten we hopen dat Vlaams Minister Homans na dit debacle inziet dat haar volgehouden wettelijk standpunt niet zozeer verkeerd, maar vooral onvoldoende is. Het biedt vandaag geen oplossing, maar vooral ook geen perspectief voor het samen leven van de inwoners van Linkebeek. Als beleidsverantwoordelijke kan je in dit geval enkel meewerken aan een oplossing door het taalprobleem te erkennen en het te relativeren of te overstijgen. Minister Homans is heel bewust enkel vanuit de taalwetgeving vertr...
Lees meer

Bernard Clerfayt tegen fusie Brusselse politiezones

Als de lokale politie (Burgemeester Schepmans) vandaag doorverwijst naar de federale politie en de federale politie (Minister Jambon) evenzeer naar de lokale politie, dan verandert er natuurlijk niets. De lokale politie moet aantonen dat ze met de plaatselijke actoren (bv. scholen, jeugdhuizen) samenwerkt aan de sociale cohesie in het kader van het Zonaal Veiligheidsplan en het nieuwe Gewestelijk Veiligheidsplan. Dat ze ook de vragen die haar worden overgemaakt door de federale politie met goest...
Lees meer

De discussie over een fusie van 6 politiezones in Brussel moet duidelijkheid brengen, vooral bij onze politici

Organisatorisch heeft Paris zijn départements, London zijn city en boroughs, Berlin zijn Bezirken en Ortsteilen, Antwerpen zijn districten. In al die steden is de politie wel verenigd onder één structuur, maar in België heb je na de politiehervorming een verticale opdeling van de politietaken en horen ernstig geweld, economisch-financiële en informatica criminaliteit, drugs, mensenhandel of terrorisme niet tot de bevoegdheid van de lokale politiezones. Vandaar ook de verantwoordelijkheid van Bi...
Lees meer

Het veiligheidsbeleid uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst.

Mocht Joseph Fouché als minister voor binnenlandse zaken aan Napoleon Bonaparte toegeven dat hij de staatsveiligheid van Frankrijk niet langer kon garanderen, hij zou vooral zelf opgekuist worden... Naar analogie met politieke verantwoordelijkheid BiZa bij overlijden van Semira Adamu, ontsnapping Marc Dutroux, of aflevering visum aan terroristische Libiër door Marc Eyskens? Of omdat een minister Molenbekenaars schoffeert in plaats van zijn gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen (zoals Justit...
Lees meer

Politiezorg gaat niet over het ego van onze politiekers

Politiezorg vraagt verschillende invalshoeken: Harde repressie voor terroristen (aangestuurd door federale politie en veiligheidsdiensten, vaak ook op basis van plaatselijk verkregen informatie via de politiezones).Wederzijds respect bevorderen in de samenleving via de wijkpolitie (verenigd in 1 of 6 Brusselse politiezones, als het maar gebeurt) op basis van een samenwerking met alle plaatselijke actoren. Gaat Minister Jambon "Molenbeek opkuisen" of met zijn federale politie de terroristen die...
Lees meer

Van conservatief naar terrorist is geen geleidelijk proces

De overgang van conservatief naar terrorist is geen geleidelijk proces.Terroristen beslissen daar individueel over en komen niet meer in de familie of onder de gemeenschap. Ze zonderen zich af en zijn enkel nog geïnteresseerd in het eigen grote gelijk dat ze projecteren op het verraad van de samenleving en dat ze beleven met enkele lotgenoten. Zijn de aanslagen religieus? Zeker, de maagden zijn al beschikbaar gesteld nu.Heeft het met conservatisme te maken? Terugvallen op zekerheden is niet vre...
Lees meer

De Vlaming verdient beter dan een conservatieve Vlaamse identiteit

Gunther Van Neste van het Agentschap voor Integratie en Inburgering gaat in een interview op Brusselnieuws.be uit van zijn ervaring binnen het Huis van het Nederlands. Door het gebruik van een retrograad beeld over wat de Vlaamse identiteit inhoudt (volbloed Vlaming) maakt hij die identiteit meteen ook verwerpelijk. Natuurlijk hebben immigranten prioritaire behoeften voor ze aan een herdefiniëren van hun identiteit komen. Wellicht wordt de maatschappelijke druk van de omgeving ook anders aangev...
Lees meer

Van Vlaamse Gemeenschapscommisie naar Nederlandstalige Gemeenschapscommissie.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is en blijft na een naamsverandering een plaatselijk bestuur in Brussel van de Vlaamse Gemeenschap. Brussel is hoofdstad van België en van de Vlaamse Gemeenschap. Dat lijkt me prima zo. De N-VA is nog altijd te klein en met haar uitgesproken conservatieve profilering niet representatief voor wat leeft in de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse beweging is altijd overwegend, maar nooit homogeen Katholiek of kleinburgerlijk rechts geweest. Toch begrijp ik niet d...
Lees meer

Sociale Zekerheid voor erkende vluchteling in vraag bij N-VA

In de oppositie beschuldigde N-VA de regering Di Rupo en de Parti Socialiste van onkunde en onwil in het asieldossier. Intussen ging Bart De Wever zich mee profileren tegen wie die migratie tegen betaling organiseert. Terwijl het echte probleem ligt bij de eenzijdige militaire ingrepen in het recente verleden en bij de westerse belangen in onverdraagzame oliestaten.  Nu vraagt de voorzitter van N-VA ook een herziening van het statuut voor wie als politiek vluchteling uiteindelijk wel erkend wor...
Lees meer

Jelle Creemers en de vrees voor pluralisme

We zijn Jelle Creemers dankbaar voor zijn reactie op het opiniestuk van Ludo Abicht op deredactie.be over fundamentalisme en slachtverbod. Als docent aan de Evangelische Faculteit in Leuven verricht hij met name onderzoek naar religieuze minderheden in België in relatie tot overheid en maatschappij. Een opiniebijdrage biedt ruimte voor een dynamische omschrijving van de plaats van Christelijke kerkgemeenschappen in ons land. Meer dus dan de onvermijdelijke strategische elementen van binnenuit of...
Lees meer

Turks nationalisme in België

Je kan moeilijk hopen dat lokale politici/ae met een intense band met hun allochtone gemeenschap, de situatie in het land van herkomst zouden kunnen wijzigen. Terecht, het is belangrijk dat zij toch een plaats krijgen binnen de democratische partijen in ons land.Toch zou dit engagement ertoe moeten leiden dat etnische problemen vanuit die verschillende maatschappelijke engagementen bespreekbaar worden binnen de betrokken gemeenschappen in ons land.Ligt de belangrijkste drempel bij d...
Lees meer