about
Toon menu

Minister-president Geert Bourgeois geeft eigen interpretatie aan studie over regionale transfers

Het gaat dus niet over 'onverantwoordbare cijferverschillen per regio', maar over de gevolgen van de federale inkomensbelasting die progressief mee evolueert met het loon. In andere landen is die spanning tussen de inkomens van de bevolking per regio vaak groter, stelt André Decoster. Je kan alles opsplitsen natuurlijk. Toch blijft het bijvoorbeeld voor onze federale Sociale Zekerheid zo dat de solidariteit best zo breed mogelijk wordt uitgebouwd.Zo kunnen regionale verschillen elkaar compenser...
Lees meer

Een vetorecht voor de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in Brussel?

beursgebouw-met-luifel.png

In de CIVA Stichting in Elsene loopt deze zomer de tentoonstelling SAVE/CHANGE THE CITY. Wie alles wil behouden, behoeft geen Koninklijke Commissie. Je zet gewoon alles onder een stolp om het stof weg te houden.Wie geen respect opbrengt voor het erfgoed opteert soms ongewild voor pastiches in plaats van vernieuwende architectuur. Zo denken de EU en de Vlaamse Gemeenschap er ernstig over na om hun recente nieuwbouw in onze stad na 20 jaar dienst te slopen. Dat zegt genoeg over gemiste kansen.De...
Lees meer

Brusselse solidariteit kent vele uitdagingen

euromunten.jpg

Solidariteit is geen eenduidig begrip. Conservatieven, liberalen of sociaaldemocraten, elk hebben ze hun omschrijvingen en strategieën. Wie daarbij, zoals Geert Van Istendael in BRUZZ, alle heil verwacht van een bestuurlijke hervorming (lees: centralisatie) positioneert zich meteen in een ander kamp dan wie vanuit betrokkenheid en empowerment de samenleving kansen wil zien grijpen. Zeker ook als dat gekoppeld wordt aan een dédain naar het beleid en de politiek toe. Waarmee ik bedoel dat politic...
Lees meer

Religieuze symbolen in een professionele omgeving

Normaliter zou iemands persoonlijke overtuiging geen vrees mogen inboezemen bij de klant die zich focust op de kwaliteit van de dienstverlening.Aan elke gemeenschap en aan elk individu om zich met of zonder kentekenen geloofwaardig te gedragen.Aan elke maatschappij ook om niet uit te gaan van de eigen 'democratische meerderheid' maar diversiteit inclusief en kwalitatief te bekijken. Toegegeven, zich profileren tegen uitwassen is makkelijker dan de principes van onze 'open liberale samenleving'...
Lees meer

Le PS nouveau est arrivé. N-VA stelt voor : de CD&V.

kiesvee.png

Als het in een simplistische voorstelling waar zou zijn dat de Parti socialiste en nu ook de Vlaamse CD&V  een gemakkelijke prooi ziet in de allochtone gemeenschappen, dan geldt evenzeer dat wie onvoldoende aansluiting zoekt bij de nieuwe gemeenschappen een grote verantwoordelijkheid draagt bij een dualisering van de publieke opinie. De ontwikkeling van de publieke opinie in al haar diverse vormen vraagt, naast duidelijke uitgangspunten over de gemeenschappelijke basiswaarden voor onze samen...
Lees meer

Donald Trump wijst ook op onze vervreemding en onmacht

brasser-1.jpg

Goed dat autoriteit vandaag algemeen in vraag wordt gesteld. Die vraagstelling mag niet vrijblijvend blijven evenwel. Wie autoriteit in vraag stelt moet zelf de hand aan de ploeg slaan. Anders dan in de politiek, werken nieuwsredacties van kranten of audiovisuele media  elke dag via een gestructureerde opbouw aan nieuwsgaring en verspreiding. Moet hun autoriteit op dezelfde wijze kritisch belicht als wie surft op tijdelijk succes en winst. Natuurlijk is geen enkele nieuwsredactie onfeilbaar. De...
Lees meer

Een hoofddoek en religieus engagement

police-uk.jpg

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat werkgevers in Europa wel degelijk een hoofddoekenverbod mogen hanteren. Dat is geen vorm van discriminatie, tenminste als het verbod geldt voor alle politieke, filosofische en religieuze tekenen, en er dus niet één religie wordt geviseerd. Mocht er geen druk uitgeoefend worden op de vrouwen binnen de moslimgemeenschap om een hoofddoek te dragen, er zou minder terughoudendheid zijn in onze open westerse samenleving. Eigenlijk horen moslims die van...
Lees meer

Hilde Crevits: als goede bedoelingen als beleidsmaker tekort schieten

Als minister moet je problemen met naam en bijnaam durven benoemen.De uitspraken van Hilde Crevits over de problematische betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolwerking van hun kinderen was ongetwijfeld een goedbedoelde poging daartoe.Als beleidsmaker moet je er evenzeer voor zorgen dat je bij de omschrijving van een probleem geen veralgemeningen maar ook geen pars pro toto hanteert en daardoor in een ruimere context ongewild de mogelijke stigmatisering van bevolkingsgroepen bevestigt....
Lees meer

Donald Trump slaat dubbele slag

De potentiële en reële brandhaarden houden de wereldbevolking bezig. Kandidaat en President Trump kiest resoluut voor de afscherming van zijn land en van zijn bevolking voor deze gevaren. De inhoud van de presidentiële maatregel daartoe wordt door de rechterlijke macht als discriminerend beschouwd en wordt voorlopig tegen gehouden. Donald Trump reageert ziedend en stelt dat de rechterlijke macht nu verantwoordelijk zal worden gesteld bij een volgende terroristische aanslag. Hiermee slaat Trum...
Lees meer

Vlaams Minister van Cultuur wil Brussels Beursgebouw scalperen

oude-foto-van-de-beurs-van-brussel-cc.jpg
Dit imposant eclectisch gebouw met Palladiaanse opbouw, voornamelijk geïnspireerd op de Franse neorenaissance- en Second-Empirestijl, verdient beter.

Boven de monumentale bordestrap werden er eind de jaren negentig tussen de Korinthische zuilen van de ingangsportiek hekkens geplaatst. Een drastische beleidsmaatregel tegen daklozen en hangjongeren. Dezelfde liberaal-conservatieve Burgemeester François-Xavier de Donnéa had enkele maanden voordien nog van het trottoir rondom het Beursgebouw enkel...
Lees meer

De Standaard verslikt zich in de Brusselse opinievorming

empowerment.png

“De PS zit duidelijk verveeld met de Brusselse MR-Schepen die weigert een huwelijk te voltrekken zonder handdruk en reageert kort van stof. De Brusselse moslims vormen een belangrijk stemmenreservoir voor de partij” schrijft Eveline Vergauwen in De Standaard van vrijdag 16 december 2016. We lezen en horen dit beeld inderdaad regelmatig in de publieke opinie. Bij de Franstalige liberalen als grootste concurrent van de Parti Socialiste in Franstalig België. Maar als Nederlandstalige Brusselaar na...
Lees meer

Optimalisering van belastingen in de VS en in de EU

tax.png

In debat heeft Donald Trump zonder enige gène bevestigd dat hij zijn belastingsaangifte als eerste presidentskandidaat niet publiekelijk bekend wil maken en dat hij geen belastingen betaalt "net zoals de collega-bedrijfsleiders die de campagne van Hillary Clinton steunen". Gelukkig hebben we in ons land een dure, maar publieke financiering van de politieke partijwerking. De publieke en private verklaringen van bedrijfsleiders in Europa over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn nie...
Lees meer

Plastisch chirurgen eisen 60% éénpersoonskamers van ziekenhuisdirecties

ziekenhuiskamer.png
Heb ik goed gelezen in de pers dat de plastisch chirurgen op basis van het kersverse akkoord “in 40% van de ingrepen geen supplementen aanrekenen en de patiënt hospitaliseren op een tweepersoonskamer”.

Het was PS-Minister Laurette Onkelinx die alle honorariumsupplementen heeft afgeschaft met uitzondering voor éénpersoonskamers. Private hospitalisatieverzekeringen zorgden voor een wildgroei aan supplementen “à la tête du patient”. De impact van de sluipende privatisering van de zorg met een k...
Lees meer

Rudi Vervoort pleit voor minder Brusselse parlementsleden en tweetalige lijsten

Je kan eenzijdig uitgaan van misbruiken inzake taalaanhorigheid in het verleden (Agglomeratieraad voor 1989) of ook kijken naar de mogelijkheden in dit voorstel voor tweetalige lijsten. De tweetalige lijsten bij gemeenteraadsverkiezingen in Brussel hebben niet belet dat er een erkende Nederlandstalige schepen wordt toegevoegd  indien de bestuursmeerderheid in een Brusselse gemeente tweetalig is. Sowieso moet een kandidaat-schepen verkozen worden in de gemeenteraad om in aanmerking te komen :-) ...
Lees meer

Selectieve verontwaardiging bij onverdoofd slachten

killing-kone.png

Een schaap of elk dier wil vooral een kwaliteitsvol leven leiden. Daar zijn de kwekers in grote mate verantwoordelijk voor. Dieren die naar de slachtbank worden vervoerd zitten niet met een vrees voor de doding, laat staan voor de dood. Maar ook hier is de mens verantwoordelijk om alles naar de beste normen te voltrekken. Ongeacht geloofsbepalingen die enkel een persoonlijk engagement voor de betrokkene kunnen zijn en niet aan de medemens of aan de omgeving kunnen opgelegd worden.Waarom is de di...
Lees meer