about
Toon menu

Donald Trump wijst ook op onze vervreemding en onmacht

brasser-1.jpg

Goed dat autoriteit vandaag algemeen in vraag wordt gesteld. Die vraagstelling mag niet vrijblijvend blijven evenwel. Wie autoriteit in vraag stelt moet zelf de hand aan de ploeg slaan. Anders dan in de politiek, werken nieuwsredacties van kranten of audiovisuele media  elke dag via een gestructureerde opbouw aan nieuwsgaring en verspreiding. Moet hun autoriteit op dezelfde wijze kritisch belicht als wie surft op tijdelijk succes en winst. Natuurlijk is geen enkele nieuwsredactie onfeilbaar. De...
Lees meer

Een hoofddoek en religieus engagement

police-uk.jpg

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat werkgevers in Europa wel degelijk een hoofddoekenverbod mogen hanteren. Dat is geen vorm van discriminatie, tenminste als het verbod geldt voor alle politieke, filosofische en religieuze tekenen, en er dus niet één religie wordt geviseerd. Mocht er geen druk uitgeoefend worden op de vrouwen binnen de moslimgemeenschap om een hoofddoek te dragen, er zou minder terughoudendheid zijn in onze open westerse samenleving. Eigenlijk horen moslims die van...
Lees meer

Hilde Crevits: als goede bedoelingen als beleidsmaker tekort schieten

Als minister moet je problemen met naam en bijnaam durven benoemen.De uitspraken van Hilde Crevits over de problematische betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolwerking van hun kinderen was ongetwijfeld een goedbedoelde poging daartoe.Als beleidsmaker moet je er evenzeer voor zorgen dat je bij de omschrijving van een probleem geen veralgemeningen maar ook geen pars pro toto hanteert en daardoor in een ruimere context ongewild de mogelijke stigmatisering van bevolkingsgroepen bevestigt....
Lees meer

Donald Trump slaat dubbele slag

De potentiële en reële brandhaarden houden de wereldbevolking bezig. Kandidaat en President Trump kiest resoluut voor de afscherming van zijn land en van zijn bevolking voor deze gevaren. De inhoud van de presidentiële maatregel daartoe wordt door de rechterlijke macht als discriminerend beschouwd en wordt voorlopig tegen gehouden. Donald Trump reageert ziedend en stelt dat de rechterlijke macht nu verantwoordelijk zal worden gesteld bij een volgende terroristische aanslag. Hiermee slaat Trum...
Lees meer

Vlaams Minister van Cultuur wil Brussels Beursgebouw scalperen

oude-foto-van-de-beurs-van-brussel-cc.jpg
Dit imposant eclectisch gebouw met Palladiaanse opbouw, voornamelijk geïnspireerd op de Franse neorenaissance- en Second-Empirestijl, verdient beter.

Boven de monumentale bordestrap werden er eind de jaren negentig tussen de Korinthische zuilen van de ingangsportiek hekkens geplaatst. Een drastische beleidsmaatregel tegen daklozen en hangjongeren. Dezelfde liberaal-conservatieve Burgemeester François-Xavier de Donnéa had enkele maanden voordien nog van het trottoir rondom het Beursgebouw enkel...
Lees meer

De Standaard verslikt zich in de Brusselse opinievorming

empowerment.png

“De PS zit duidelijk verveeld met de Brusselse MR-Schepen die weigert een huwelijk te voltrekken zonder handdruk en reageert kort van stof. De Brusselse moslims vormen een belangrijk stemmenreservoir voor de partij” schrijft Eveline Vergauwen in De Standaard van vrijdag 16 december 2016. We lezen en horen dit beeld inderdaad regelmatig in de publieke opinie. Bij de Franstalige liberalen als grootste concurrent van de Parti Socialiste in Franstalig België. Maar als Nederlandstalige Brusselaar na...
Lees meer

Optimalisering van belastingen in de VS en in de EU

tax.png

In debat heeft Donald Trump zonder enige gène bevestigd dat hij zijn belastingsaangifte als eerste presidentskandidaat niet publiekelijk bekend wil maken en dat hij geen belastingen betaalt "net zoals de collega-bedrijfsleiders die de campagne van Hillary Clinton steunen". Gelukkig hebben we in ons land een dure, maar publieke financiering van de politieke partijwerking. De publieke en private verklaringen van bedrijfsleiders in Europa over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn nie...
Lees meer

Plastisch chirurgen eisen 60% éénpersoonskamers van ziekenhuisdirecties

ziekenhuiskamer.png
Heb ik goed gelezen in de pers dat de plastisch chirurgen op basis van het kersverse akkoord “in 40% van de ingrepen geen supplementen aanrekenen en de patiënt hospitaliseren op een tweepersoonskamer”.

Het was PS-Minister Laurette Onkelinx die alle honorariumsupplementen heeft afgeschaft met uitzondering voor éénpersoonskamers. Private hospitalisatieverzekeringen zorgden voor een wildgroei aan supplementen “à la tête du patient”. De impact van de sluipende privatisering van de zorg met een k...
Lees meer

Rudi Vervoort pleit voor minder Brusselse parlementsleden en tweetalige lijsten

Je kan eenzijdig uitgaan van misbruiken inzake taalaanhorigheid in het verleden (Agglomeratieraad voor 1989) of ook kijken naar de mogelijkheden in dit voorstel voor tweetalige lijsten. De tweetalige lijsten bij gemeenteraadsverkiezingen in Brussel hebben niet belet dat er een erkende Nederlandstalige schepen wordt toegevoegd  indien de bestuursmeerderheid in een Brusselse gemeente tweetalig is. Sowieso moet een kandidaat-schepen verkozen worden in de gemeenteraad om in aanmerking te komen :-) ...
Lees meer

Selectieve verontwaardiging bij onverdoofd slachten

killing-kone.png

Een schaap of elk dier wil vooral een kwaliteitsvol leven leiden. Daar zijn de kwekers in grote mate verantwoordelijk voor. Dieren die naar de slachtbank worden vervoerd zitten niet met een vrees voor de doding, laat staan voor de dood. Maar ook hier is de mens verantwoordelijk om alles naar de beste normen te voltrekken. Ongeacht geloofsbepalingen die enkel een persoonlijk engagement voor de betrokkene kunnen zijn en niet aan de medemens of aan de omgeving kunnen opgelegd worden.Waarom is de di...
Lees meer

Brusselse politiezones: Jan Jambon nuanceert

jobpol.jpg

Op zoek naar kwalitatieve politiezorg. In de Belgische context is dit een goed evenwicht tussen de federale en de lokale politie : Met enkel federale politie kom je niet verder dan opvolging van grote criminaliteit via de professionele netwerken. De lokale politie moet meer dan ooit haar plaats vinden binnen de samenleving. Met de andere actoren op het terrein gevoeligheid ontwikkelen voor wat waar kan mislopen. Bij de politiehervorming werd daartoe de nabijheidspolitie naar voor geschoven. Ind...
Lees meer

Laurette Onkelinx wil af van COCOF, VGC en GGC in Brussel

verkiezingen.jpg

Vooral revolutionair omdat de COCOF vandaag binnen het Franstalig landschap eigen decretale bevoegdheden heeft en zo de politieke spanning tussen Franstalig Brussel en Wallonië ontmijnt. Jawel, de Franstalige Brusselaars hebben hun stem binnen Franstalig België, terwijl de Brusselse Vlamingen elektoraal vaak als 'quantité négligable' binnen de Vlaamse Gemeenschap worden beschouwd. Louter elektoraal dus, want Brussel is ook voor Vlaanderen een economische motor, een internationale toegangspoort w...
Lees meer

Mark Elchardus geeft kritiek op sociaaldemocratie

keep-calm-and-carry-on.jpg

Empowerment beoogt de zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht te verhogen om tot verantwoordelijk individueel of gemeenschapsgebonden gedrag te komen.Het is te gemakkelijk om de sociaaldemocratie te beschuldigen van het ontkennen van bestaande problemen zoals Mark Elchardus op BRUZZ, of ook om de liberalen een gebrek aan voeling met de problematiek te verwijten. Politieke geloofwaardigheid wordt beter niet gelinkt aan het succesvol omschrijven van problemen, maar wel aan het beleidsmatig a...
Lees meer

Brusselse politiezones verdienen beter dan een politieke fusie

brussel-uit-de-ruimte.jpg

Met gespierde interventies van robocops kan je allicht terroristen neutraliseren.In het Belgische systeem moet lokale politie aansluitend op haar bestuurlijke taken vooral preventief werken met de andere actoren op het terrein om radicalisering voor te blijven. En samenwerken en informatie aanleveren voor de federale "jongens". Na de politiehervoming in ons land is er in elk gerechtelijk arrondissement 1 gedeconcentreerde directie van de federale gerechtelijke politie gevestigd die verantwoorde...
Lees meer

Het cultuurflamingantisme van Jean-Pierre Rondas

testbeeld-zw.jpg

In een interview in Brussel Deze Week schetst Jean-Pierre Rondas zijn aversie tegen de Brusselaars en tegen Franstalig België. Gedragen Engelstaligen, Duitsers of Spanjaarden zich dan minder inhalig dan onze zuiderburen en dan sommige Franstalige Brusselaars. Vraag is of je met wie toch openheid vertoont rond de tafel gaat zitten, dan wel de onwrikbare eigenheid in oppositie stelt. Of je het bijvoorbeeld bij de vaststelling van een politieke oververtegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel aan...
Lees meer