about
Toon menu

Rode leeuwen in 1968, een halve eeuw Vlaams Socialisme in de hoofdstad

pourquoi-pas-2.4.1965-met-fayat-gilson-en-vermeylen.jpg

Het ontslag in juli 1966 van volksvertegenwoordiger Paul-Henri Spaak en de opvolging in mei 1966 van Joseph Bracops door Henri Simonet als burgemeester van Anderlecht, brengen een communautaire tegenstelling binnen de Brusselse federatie van de BSP-PSB aan de oppervlakte. In Le soir van 13 november 1966 stelt Henri Simonet onomwonden: "... je dis qu'il est un phénomène irréversible celui de la francisation de Bruxelles. Et les mesures contraignantes -les lois linguistiques, comme les arrêtés d'e...
Lees meer

N-VA en Open VLD tegen decumul in Brussel

De 'functiescheiding' is een algemeen begrip in de organisatie van bedrijven en administraties. Je organiseert geen decumul voor of tegen sommige politici. Je kan niet in het Brussels parlement zitten én schepen zijn. Of gemeenteraadslid én Brussels regeringslid. Dit omdat er een conflict van belangen is : Je kan geen subsidiestroom organiseren en aan de overzijde subsidies in ontvangst nemen. Je kan geen administratief toezicht uitoefenen op jezelf. Dat decumul ook gevolgen zou hebben voor...
Lees meer

De Brusselaar verdient beter dan enkel een fusie van haar overheden

naamloos.png

Steven Van Garsse (Bruzz) vergelijkt de noodzaak van een fusie van de 6 politiezones met de werking van de eengemaakte Brandweer. Die moet evenwel enkel tussenkomen bij brand. Van de lokale politie wordt gevraagd dat zij samenwerkt met scholen, jeugd- en sportdiensten, de dienst bevolking, sociale diensten en huisvesting. Dat ze enerzijds IN de maatschappij staat en anderzijds ook kordaat-efficiënt werkt in geval van nood. Voor Bruzz moet alles principieel naar het gewest en naar de 3 gemeensch...
Lees meer

Brusselse politiezones verdienen beter dan politieke profilering

politiepak-jongen-blauw-34312-01.jpg

Sommigen zien automatische schaalvoordelen in een fusieoperatie. Maar 95% van de aankopen in politiezones gebeurt al via de federale aankoopcentrale.De politie verdient beter dan wijkagenten die rechtstreeks aangestuurd worden door de politiek (lokaal, gewest of federaal). Welke garanties biedt een fusie inzake Informatiedoorstroming (intern en extern)? Je zou wel eens tot de vaststelling kunnen komen dat Vilvoorde dan ook bij Brussel moet komen. Of erger nog : dat de fusie werd doorgevoerd zond...
Lees meer

Brussel-Stad werft een taaladviseur aan voor haar Nederlandstalige communicatie

Tweetaligheid of meertaligheid van een overheidsdienst moet als een troef uitgespeeld worden. Te vaak wordt het gereduceerd tot een meerkost (voor vertalingen bv). Actieve tweetaligheid daarentegen garandeert dat het referentiekader binnen de administratie en de politiek ruimer wordt. Net zoals een meertalig kind een ontwikkelingsvoorsprong opbouwt, kan ook de verschillende achtergrond in een professionele omgeving maken dat oplossingen en vergissingen in naburige landen of landsdelen in het be...
Lees meer

Mieke Van Hecke 0 - Maarten Boudry 0

We waren met Bart Schols in De Afspraak (Canvas) getuige van een dovemansgesprek. De ervaren Mieke Van Hecke (gewezen topvrouw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - gewezen CD&V volksvertegenwoordigster en lijsttrekster Gent) kwam niet verder dan de uitdrukking van enkele persoonlijke verongelijkte gevoelens : De plaats van de kerststal in de publieke ruimte wordt in vraag gesteld. Of nog, op een feestje werd ze persoonlijk aangesproken over de mogelijke tegenstelling intellectueel vermogen / rel...
Lees meer

N-VA speelt op veilig met een identiteitsdebat

N-VA Kamerlid Francken voerde voorheen vanuit de oppositie de polemiek aan tegen het onmogelijke federale migratiebeleid van de Regering Di Rupo (lees: tegen de PS). Als Staatssecretaris heeft hij de verdienste om de publieke opinie dan toch te betrekken bij de exogene problematiek van internationale migratiestromen. Beleidsverantwoordelijkheden maken de man. Een deel kan gekoppeld aan de IS-wereldcrisis en een deel blijft bestaan door structurele problemen in ontwikkelingslanden.Intussen stelt...
Lees meer

Leopold 2 in onze publieke ruimte

van-eyck-arnolfini-portrait.jpg

Niemand is vragende partij om onze openbare ruimte opnieuw met heiligenbeelden aan te kleden. Heiligen gecertificeerd door erkende mirakels?Maar graag terug ambitie bij de bouw van openbare gebouwen als musea, justitie, gemeentehuizen, bibliotheken, sportinfrastructuur... Het mogen best bakens zijn in onze stad. Een mooi voorbeeld in Brussel is Karel Buls die eind negentiende eeuw voor het stedelijk onderwijs de Ligue de l'Enseignement (naar Nederlands voorbeeld) creëerde waarbij zelfs de school...
Lees meer

De kronkels van Fernand Keuleneer in het euthanasiedebat

stervensbegeleiding.jpg

In zijn opiniestuk in De Standaard van 12-13 augustus 2017 stelt Fernand Keuleneer ter bescherming van de weigering tot euthanasie in christelijke zorginstellingen vandaag, dat euthanasie geen therapeutische of medische handeling is. Ook al dient ze door een arts ingeleid en uitgevoerd. Hiervoor gebruikt hij als enig criterium het gevolg van de handeling: het overlijden van de patiënt. Zou een geneeskundige handeling waarbij “de arts de geneeskunde beoefent en met de patiënt de medische toestan...
Lees meer

Het Koninklijk Circus in Brussel wacht op nieuwe concessie

Als bezoeker van het Koninklijk Circus onder beheer van de Botanique, stoorde ik me minder aan de gebrekkige tweetaligheid van het personeel, dan aan de vaak arrogante eentaligheid.De echte belangen bij de toekomstige concessie van deze infrastructuur van de Stad Brussel, gaan natuurlijk over het toekomstig cultureel aanbod en over de concurrentie tussen enkele steeds groter wordende commerciële groepen die hun marktaandeel willen zien groeien. Over heel veel geld dus.Brussel-stad is de grootste...
Lees meer

Minister-president Geert Bourgeois geeft eigen interpretatie aan studie over regionale transfers

Het gaat dus niet over 'onverantwoordbare cijferverschillen per regio', maar over de gevolgen van de federale inkomensbelasting die progressief mee evolueert met het loon. In andere landen is die spanning tussen de inkomens van de bevolking per regio vaak groter, stelt André Decoster. Je kan alles opsplitsen natuurlijk. Toch blijft het bijvoorbeeld voor onze federale Sociale Zekerheid zo dat de solidariteit best zo breed mogelijk wordt uitgebouwd.Zo kunnen regionale verschillen elkaar compenser...
Lees meer

Een vetorecht voor de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in Brussel?

beursgebouw-met-luifel.png

In de CIVA Stichting in Elsene loopt deze zomer de tentoonstelling SAVE/CHANGE THE CITY. Wie alles wil behouden, behoeft geen Koninklijke Commissie. Je zet gewoon alles onder een stolp om het stof weg te houden.Wie geen respect opbrengt voor het erfgoed opteert soms ongewild voor pastiches in plaats van vernieuwende architectuur. Zo denken de EU en de Vlaamse Gemeenschap er ernstig over na om hun recente nieuwbouw in onze stad na 20 jaar dienst te slopen. Dat zegt genoeg over gemiste kansen.De...
Lees meer

Brusselse solidariteit kent vele uitdagingen

euromunten.jpg

Solidariteit is geen eenduidig begrip. Conservatieven, liberalen of sociaaldemocraten, elk hebben ze hun omschrijvingen en strategieën. Wie daarbij, zoals Geert Van Istendael in BRUZZ, alle heil verwacht van een bestuurlijke hervorming (lees: centralisatie) positioneert zich meteen in een ander kamp dan wie vanuit betrokkenheid en empowerment de samenleving kansen wil zien grijpen. Zeker ook als dat gekoppeld wordt aan een dédain naar het beleid en de politiek toe. Waarmee ik bedoel dat politic...
Lees meer

Religieuze symbolen in een professionele omgeving

Normaliter zou iemands persoonlijke overtuiging geen vrees mogen inboezemen bij de klant die zich focust op de kwaliteit van de dienstverlening.Aan elke gemeenschap en aan elk individu om zich met of zonder kentekenen geloofwaardig te gedragen.Aan elke maatschappij ook om niet uit te gaan van de eigen 'democratische meerderheid' maar diversiteit inclusief en kwalitatief te bekijken. Toegegeven, zich profileren tegen uitwassen is makkelijker dan de principes van onze 'open liberale samenleving'...
Lees meer

Le PS nouveau est arrivé. N-VA stelt voor : de CD&V.

kiesvee.png

Als het in een simplistische voorstelling waar zou zijn dat de Parti socialiste en nu ook de Vlaamse CD&V  een gemakkelijke prooi ziet in de allochtone gemeenschappen, dan geldt evenzeer dat wie onvoldoende aansluiting zoekt bij de nieuwe gemeenschappen een grote verantwoordelijkheid draagt bij een dualisering van de publieke opinie. De ontwikkeling van de publieke opinie in al haar diverse vormen vraagt, naast duidelijke uitgangspunten over de gemeenschappelijke basiswaarden voor onze samen...
Lees meer