about
Toon menu

Vlaanderen wil leeuw naast N-logo van de VGC in Brussel

Voor alle duidelijkheid: de Brusselse Vlamingen of Vlaamse Brusselaars betalen mee voor de Vlaamse gemeenschapsmiddelen in Brussel en in de meerkost van elke stad in het Vlaamse gewest. Er bestaat niet zoiets als een godsgeschenk vanuit Vlaanderen:De steden in Vlaanderen nemen door hun sociale noden en met hun uitgebreide dienstverlening (van kinderopvang tot bejaardentehuis) taken en capaciteit over van het omliggend gebied. Daarom is er een bijkomende financiering voor de Vlaamse centrumsteden...
Lees meer

De erfbelasting : herverdeling en accumulatie

Naast de financieringsbron voor een herverdelende overheiden de liberale idee om met gelijke kansen in het leven te starten,mag een erfbelasting er voor zorgen dat dynamieken voor ongeremde accumulatie van bezit tot een zinvolle proportie, als bron van duurzame levenskwaliteit, worden teruggebracht. ...
Lees meer

Gespierde politieinval in Globe Aroma Brussel

Er is niets illegaals aan het bijstaan van mensen in nood. Ook niet als Vlaams Belang en de rechterzijde in Vlaanderen daarop aanstuurt via de publieke opinie. Globe Aroma  staat bewust open voor samenwerking met mensen zonder papieren : Hoe gaat de samenleving om met economische samenwerking met moorddadige regimes (oorzaak) en met menselijk leed in ons land. Zijn deze mensen, naast de ongemakken die ze veroorzaken, gevaarlijk voor onze samenleving dan? Ligt de prioriteit in het oppakken erva...
Lees meer

Bart De Wever miskent het sociaal contract

jean-jacques-rousseau.png

Bart De Wever in De Morgen van 24.1.2018 :"Dan krijg je een uitgekleed sociaal systeem voor paupers, dat geen enkele draagkracht meer zal hebben. Het is immers moeilijk solidair te blijven met mensen die wel meegenieten van de sociale voorzieningen, maar daar nooit aan hebben bijgedragen en er in veel gevallen ook nooit aan zullen bijdragen. De sterkste schouders zullen zich terugtrekken in gated community's met private bewaking waar hun kinderen naar privéscholen gaan en de inwoners zelf voor h...
Lees meer

Gemeente Elsene : belevenissen ten huize Malibran

ten-huize-malibran.jpg

Charles Janssens: Ixelles, oasis francophone Op 26 oktober 1965 laat burgemeester Charles Janssens en zijn homogeen liberaal college in de Elsense gemeenteraad een motie goedkeuren tegen het tweetalig karakter van Elsene binnen de Brusselse agglomeratie. Dit kadert in de oppositie van de liberalen in het parlement tegen de nieuwe taalwetgeving in bestuurszaken. In zijn pleidooi voor de gemeenteraad stelt Charles Janssens: "A Ixelles, le Collège déplore que la stricte...
Lees meer

Rode leeuwen in 1968, een halve eeuw Vlaams Socialisme in de hoofdstad

pourquoi-pas-2.4.1965-met-fayat-gilson-en-vermeylen.jpg

Het ontslag in juli 1966 van volksvertegenwoordiger Paul-Henri Spaak en de opvolging in mei 1966 van Joseph Bracops door Henri Simonet als burgemeester van Anderlecht, brengen een communautaire tegenstelling binnen de Brusselse federatie van de BSP-PSB aan de oppervlakte. In Le soir van 13 november 1966 stelt Henri Simonet onomwonden: "... je dis qu'il est un phénomène irréversible celui de la francisation de Bruxelles. Et les mesures contraignantes -les lois linguistiques, comme les arrêtés d'e...
Lees meer

N-VA en Open VLD tegen decumul in Brussel

De 'functiescheiding' is een algemeen begrip in de organisatie van bedrijven en administraties. Je organiseert geen decumul voor of tegen sommige politici. Je kan niet in het Brussels parlement zitten én schepen zijn. Of gemeenteraadslid én Brussels regeringslid. Dit omdat er een conflict van belangen is : Je kan geen subsidiestroom organiseren en aan de overzijde subsidies in ontvangst nemen. Je kan geen administratief toezicht uitoefenen op jezelf. Dat decumul ook gevolgen zou hebben voor...
Lees meer

De Brusselaar verdient beter dan enkel een fusie van haar overheden

naamloos.png

Steven Van Garsse (Bruzz) vergelijkt de noodzaak van een fusie van de 6 politiezones met de werking van de eengemaakte Brandweer. Die moet evenwel enkel tussenkomen bij brand. Van de lokale politie wordt gevraagd dat zij samenwerkt met scholen, jeugd- en sportdiensten, de dienst bevolking, sociale diensten en huisvesting. Dat ze enerzijds IN de maatschappij staat en anderzijds ook kordaat-efficiënt werkt in geval van nood. Voor Bruzz moet alles principieel naar het gewest en naar de 3 gemeensch...
Lees meer

Brusselse politiezones verdienen beter dan politieke profilering

politiepak-jongen-blauw-34312-01.jpg

Sommigen zien automatische schaalvoordelen in een fusieoperatie. Maar 95% van de aankopen in politiezones gebeurt al via de federale aankoopcentrale.De politie verdient beter dan wijkagenten die rechtstreeks aangestuurd worden door de politiek (lokaal, gewest of federaal). Welke garanties biedt een fusie inzake Informatiedoorstroming (intern en extern)? Je zou wel eens tot de vaststelling kunnen komen dat Vilvoorde dan ook bij Brussel moet komen. Of erger nog : dat de fusie werd doorgevoerd zond...
Lees meer

Brussel-Stad werft een taaladviseur aan voor haar Nederlandstalige communicatie

Tweetaligheid of meertaligheid van een overheidsdienst moet als een troef uitgespeeld worden. Te vaak wordt het gereduceerd tot een meerkost (voor vertalingen bv). Actieve tweetaligheid daarentegen garandeert dat het referentiekader binnen de administratie en de politiek ruimer wordt. Net zoals een meertalig kind een ontwikkelingsvoorsprong opbouwt, kan ook de verschillende achtergrond in een professionele omgeving maken dat oplossingen en vergissingen in naburige landen of landsdelen in het be...
Lees meer

Mieke Van Hecke 0 - Maarten Boudry 0

We waren met Bart Schols in De Afspraak (Canvas) getuige van een dovemansgesprek. De ervaren Mieke Van Hecke (gewezen topvrouw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - gewezen CD&V volksvertegenwoordigster en lijsttrekster Gent) kwam niet verder dan de uitdrukking van enkele persoonlijke verongelijkte gevoelens : De plaats van de kerststal in de publieke ruimte wordt in vraag gesteld. Of nog, op een feestje werd ze persoonlijk aangesproken over de mogelijke tegenstelling intellectueel vermogen / rel...
Lees meer

N-VA speelt op veilig met een identiteitsdebat

N-VA Kamerlid Francken voerde voorheen vanuit de oppositie de polemiek aan tegen het onmogelijke federale migratiebeleid van de Regering Di Rupo (lees: tegen de PS). Als Staatssecretaris heeft hij de verdienste om de publieke opinie dan toch te betrekken bij de exogene problematiek van internationale migratiestromen. Beleidsverantwoordelijkheden maken de man. Een deel kan gekoppeld aan de IS-wereldcrisis en een deel blijft bestaan door structurele problemen in ontwikkelingslanden.Intussen stelt...
Lees meer

Leopold 2 in onze publieke ruimte

van-eyck-arnolfini-portrait.jpg

Niemand is vragende partij om onze openbare ruimte opnieuw met heiligenbeelden aan te kleden. Heiligen gecertificeerd door erkende mirakels?Maar graag terug ambitie bij de bouw van openbare gebouwen als musea, justitie, gemeentehuizen, bibliotheken, sportinfrastructuur... Het mogen best bakens zijn in onze stad. Een mooi voorbeeld in Brussel is Karel Buls die eind negentiende eeuw voor het stedelijk onderwijs de Ligue de l'Enseignement (naar Nederlands voorbeeld) creëerde waarbij zelfs de school...
Lees meer

De kronkels van Fernand Keuleneer in het euthanasiedebat

stervensbegeleiding.jpg

In zijn opiniestuk in De Standaard van 12-13 augustus 2017 stelt Fernand Keuleneer ter bescherming van de weigering tot euthanasie in christelijke zorginstellingen vandaag, dat euthanasie geen therapeutische of medische handeling is. Ook al dient ze door een arts ingeleid en uitgevoerd. Hiervoor gebruikt hij als enig criterium het gevolg van de handeling: het overlijden van de patiënt. Zou een geneeskundige handeling waarbij “de arts de geneeskunde beoefent en met de patiënt de medische toestan...
Lees meer

Het Koninklijk Circus in Brussel wacht op nieuwe concessie

Als bezoeker van het Koninklijk Circus onder beheer van de Botanique, stoorde ik me minder aan de gebrekkige tweetaligheid van het personeel, dan aan de vaak arrogante eentaligheid.De echte belangen bij de toekomstige concessie van deze infrastructuur van de Stad Brussel, gaan natuurlijk over het toekomstig cultureel aanbod en over de concurrentie tussen enkele steeds groter wordende commerciële groepen die hun marktaandeel willen zien groeien. Over heel veel geld dus.Brussel-stad is de grootste...
Lees meer