about
Toon menu

Carles Puigdemont komt terug naar België

potten-en-pannen.jpg

Onderhandelen over Catalaanse onafhankelijkheid op basis van minder dan 50% van de uitgebrachte stemmen bij de laatste verkiezingen?Wat met de meerderheid van de kiezers in Catalonië die geen onafhankelijkheid wil? De huidige democratische meerderheid in het regionaal parlement is er door het kiescijfer en het gewicht van de steden bij de verdeling van de zetels.Wat als morgen de gemeenten in de Brusselse rand met een Franstalige meerderheid het Vlaamse gemeentedecreet of de federale taalwetgevi...
Lees meer

ARCO en overheidsschuld

schulden.jpg

De vrijgemaakte middelen voor de ARCO-coöperanten zouden normaal als onderdeel van de Belfius-beursgang (30%) de dramatische overheidsschuld moeten verminderen. De Regering Michel heeft intussen bij de jaarlijkse begrotingsopmaak wel kunnen profiteren van de vermindering van de rentevoet op haar schuld van 103% van het BBP. Bij een oplevende conjunctuur zal de kostprijs van de uitstaande leningen op de begroting onvermijdelijk terug stijgen. Vandaag komt deze intrestlast op de schuld overeen met...
Lees meer

Zwembaden mogen boerkini niet verbieden?

boerkini.png

En op welke basis kan facultatief naaktzwemmen dan nog verboden worden?Wat is er onhygiënisch of onveilig aan zwemuren voor een gemengd publiek?Wat houdt de verplichte douche vooraf in? Met andere woorden: waarom zou binnen een huishoudelijk reglement de persoonlijke voorkeur ondergeschikt zijn aan een (autochtoon of allochtoon) religieus voorschrift? Iedereen moet individueel een leven lang leren omgaan met zijn of haar lichaam en seksualiteit.Dat lijkt me een beter uitgangspunt dan het verdr...
Lees meer

Leven en laten leven met EROICA

Pas vanaf mijn dertigste ben ik regelmatig beginnen zeilen. Ik kon toen met 3 vrienden medeëigenaar worden van een Westerly Renown (Katarsys - ketch 32 voet) waarmee we elke vakantie doorreisden vanaf het eindpunt van de vorige trip. Zo zeilden we vooral in Bretagne en Cornwall, Galicië en Portugal, en tenslotte rond Madeira en de Canarische eilanden. Niets moest, alles kon. Was er geen wind dan hoefde de motor niet aan. De zeilen werden neergehaald of we gingen bijliggen en de bemanning werkte...
Lees meer

Rectoren verdacht van politieke spelletjes

De rectoren van onze universiteiten doen samen een humane oproep in het kader van het dossier Mawda die door Staatssecretaris Francken wordt afgedaan als een politiek spelletje.Zou juist de profilering van Staatssecretaris Francken over het migratieleed in ons land geen politiek spelletje zijn en wijzen op een gebrek aan menswaardig beleid? Vanuit de oppositie hekelde Parlementslid Francken het migratiebeleid van de "PS-Regering Di Rupo". Vandaag voert de Staatssecretaris van de Minister van Bi...
Lees meer

Islampartij en haar tegenstanders genieten van de aandacht

screenshot-202.png

Wie voorheen het hevigst tegen een cordon sanitaire rond het Vlaams Blok was, wil vandaag de keizer kiezer bij wet beschermen tegen een niet-traditionele oerconservatieve partij. Eigenlijk is dé vraag aan alle politieke partijen hoe ze hun 'inclusief programma' geloofwaardig willen invullen. Niet hoe potentieel gevaarlijk een minderheid binnen of rond een geloofsgemeenschap dan wel is en hoe je die 'efficiënt' kan aanpakken. Ondanks de profileringsdrang lijkt er daarover een consensus mogelijk...
Lees meer

Open VLD wil bouwstop sociale woningen in Brussel-Stad.

Voldoende openbare huurwoningen kunnen wegen op de evolutie van de huurprijzen in een stad. Dat aandeel zou volgens VLD-cijfers vandaag bijna 1/3 zijn in de Brusselse vijfhoek. Ten gronde: hoe wil de VLD de huurprijzen en het aanbod in Brussel dan wel aantrekkelijk houden voor de Brusselse huurder? En als liberalen allicht ook voldoende lucratief maken voor de private verhuurmarkt? Uiteraard vormt die evolutie van de huurprijzen ook de structurele basis voor de vraagprijs bij de verkoop van woni...
Lees meer

Naar een keuze in Sociale Zekerheid voor de Brusselaar?

'Zorg op twee snelheden' lijkt ervan uit te gaan dat de een gemeenschap een beter aanbod kan geven dan de andere. Een verschillend aanbod voor dezelfde Brusselaar lijkt me een betere omschrijving. We moeten uiteraard cherry picking vermijden. 1Ten gronde vergroot een sociaal zekerheidssysteem haar capaciteit bij een groter werkgebied. Overal in de wereld.De ene regio heeft meer beroepsziekten. In de andere regio vormt de vergrijzing een grotere uitdaging. Terwijl Brussel met al haar uitdagingen...
Lees meer

Vlaanderen wil leeuw naast N-logo van de VGC in Brussel

Voor alle duidelijkheid: de Brusselse Vlamingen of Vlaamse Brusselaars betalen mee voor de Vlaamse gemeenschapsmiddelen in Brussel en in de meerkost van elke stad in het Vlaamse gewest. Er bestaat niet zoiets als een godsgeschenk vanuit Vlaanderen:De steden in Vlaanderen nemen door hun sociale noden en met hun uitgebreide dienstverlening (van kinderopvang tot bejaardentehuis) taken en capaciteit over van het omliggend gebied. Daarom is er een bijkomende financiering voor de Vlaamse centrumsteden...
Lees meer

De erfbelasting : herverdeling en accumulatie

Naast de financieringsbron voor een herverdelende overheiden de liberale idee om met gelijke kansen in het leven te starten,mag een erfbelasting er voor zorgen dat dynamieken voor ongeremde accumulatie van bezit tot een zinvolle proportie, als bron van duurzame levenskwaliteit, worden teruggebracht. ...
Lees meer

Gespierde politieinval in Globe Aroma Brussel

Er is niets illegaals aan het bijstaan van mensen in nood. Ook niet als Vlaams Belang en de rechterzijde in Vlaanderen daarop aanstuurt via de publieke opinie. Globe Aroma  staat bewust open voor samenwerking met mensen zonder papieren : Hoe gaat de samenleving om met economische samenwerking met moorddadige regimes (oorzaak) en met menselijk leed in ons land. Zijn deze mensen, naast de ongemakken die ze veroorzaken, gevaarlijk voor onze samenleving dan? Ligt de prioriteit in het oppakken erva...
Lees meer

Bart De Wever miskent het sociaal contract

jean-jacques-rousseau.png

Bart De Wever in De Morgen van 24.1.2018 :"Dan krijg je een uitgekleed sociaal systeem voor paupers, dat geen enkele draagkracht meer zal hebben. Het is immers moeilijk solidair te blijven met mensen die wel meegenieten van de sociale voorzieningen, maar daar nooit aan hebben bijgedragen en er in veel gevallen ook nooit aan zullen bijdragen. De sterkste schouders zullen zich terugtrekken in gated community's met private bewaking waar hun kinderen naar privéscholen gaan en de inwoners zelf voor h...
Lees meer

Gemeente Elsene : belevenissen ten huize Malibran

ten-huize-malibran.jpg

Charles Janssens: Ixelles, oasis francophone Op 26 oktober 1965 laat burgemeester Charles Janssens en zijn homogeen liberaal college in de Elsense gemeenteraad een motie goedkeuren tegen het tweetalig karakter van Elsene binnen de Brusselse agglomeratie. Dit kadert in de oppositie van de liberalen in het parlement tegen de nieuwe taalwetgeving in bestuurszaken. In zijn pleidooi voor de gemeenteraad stelt Charles Janssens: "A Ixelles, le Collège déplore que la stricte...
Lees meer