about
Toon menu

Buurtcomité in Elsene geeft stemadvies

buurtfeest-organiseren.jpg

Natuurlijk is het goed dat inwoners zich verenigen rond een wijk.Als dit persoonlijk engagement als doel heeft de wijk te besturen, heeft de wijk een probleem. Wie kiest voor de gemeenteraad of erin verkozen wordt, kent de democratische regels. Het kan niet de bedoeling zijn dat mondige buurtbewoners eigengereid willen spreken in naam van alle wijkbewoners.Deze vorm van basisdemocratie is ook niet efficiënt omdat de ongeschreven democratische bekommernis zo veel energie opslorpt door zich elke...
Lees meer

Een boot naar het VK of een gevangenisboot?

Goed dat de publieke opinie een duidelijk onderscheid maakt tussen de asielprocedure en immigratie. Anders dan het politiek discours over de ongemakken in elk land, denkt een transitmigrant enkel aan een doorreis naar de eindbestemming: het Verenigd Koninkrijk met haar vlot toegankelijke arbeidsmarkt. De arbeidsvoorwaarden voor de Brit en voor de immigrant staan er dus onder druk. De werkgever staat hierover vaak op een ander standpunt (flexibiliteit) dan de werknemersorganisaties die loonvormin...
Lees meer

mannen in lingerie

bredero-in-lingerie.jpg

Natuurlijk denkt Staatssecretaris Theo Francken met zijn opmerkingen over leuk (of was het toch pikant) mannenondergoed verder dan de inhoud. Hij slaagt er vooral in eventjes de aandacht te krijgen van een publiek dat niet meer vatbaar is voor maatschappelijke of politieke berichten van welke aard ook. De gebruikelijke nuancering achteraf zal wel onder de opiniemakers en –volgers blijven steken. Bij de verder uitdeinende maatschappelijke tegenstelling bestaat de uitdaging erin om conservatief V...
Lees meer

BRUZZ als Nederlandstalig nieuwsanker

Mag of moet BRUZZ als niet-commerciële redactie nieuws uit Vlaams Brabant opnemen? BRUZZ is gegroeid uit het structurele deficit voor de Vlaamse Brusselaar aan maatschappelijke en politieke informatie. Risico daarbij is dat die berichtgeving over Brussel zich zou gaan afzonderen op een Nederlandstalig eiland in deze stad. Bijvoorbeeld door zich overdreven te focussen op de "eigen" politici. De diversiteit binnen beide taalgemeenschappen en de soms (maar zeker niet altijd) gecompliceerde relatie...
Lees meer

Liever confrontatie met de PS dan met een migrant ?

struisvogelpolitiek.png

Staatssecretaris Francken is niet verantwoordelijk voor de problemen in de wereld. Net zoals het onzin is dat mensen er in de miserie van hun land uitgerekend het Maximiliaanpark in Brussel uitkiezen omdat ze hier "warme soep" krijgen. Dit politiek probleem gaat niet over "pamperen van illegalen" of over de dualiteit tussen N-VA en PS. Wel over de noodzaak van wereldvrede en een duurzaam marshallplan voor de landen van herkomst. Omdat iedereen recht heeft op een perspectief ! In het Verenigd K...
Lees meer

Carles Puigdemont komt terug naar België

potten-en-pannen.jpg

Onderhandelen over Catalaanse onafhankelijkheid op basis van minder dan 50% van de uitgebrachte stemmen bij de laatste verkiezingen?Wat met de meerderheid van de kiezers in Catalonië die geen onafhankelijkheid wil? De huidige democratische meerderheid in het regionaal parlement is er door het kiescijfer en het gewicht van de steden bij de verdeling van de zetels.Wat als morgen de gemeenten in de Brusselse rand met een Franstalige meerderheid het Vlaamse gemeentedecreet of de federale taalwetgevi...
Lees meer

ARCO en overheidsschuld

schulden.jpg

De vrijgemaakte middelen voor de ARCO-coöperanten zouden normaal als onderdeel van de Belfius-beursgang (30%) de dramatische overheidsschuld moeten verminderen. De Regering Michel heeft intussen bij de jaarlijkse begrotingsopmaak wel kunnen profiteren van de vermindering van de rentevoet op haar schuld van 103% van het BBP. Bij een oplevende conjunctuur zal de kostprijs van de uitstaande leningen op de begroting onvermijdelijk terug stijgen. Vandaag komt deze intrestlast op de schuld overeen met...
Lees meer

Zwembaden mogen boerkini niet verbieden?

boerkini.png

En op welke basis kan facultatief naaktzwemmen dan nog verboden worden?Wat is er onhygiënisch of onveilig aan zwemuren voor een gemengd publiek?Wat houdt de verplichte douche vooraf in? Met andere woorden: waarom zou binnen een huishoudelijk reglement de persoonlijke voorkeur ondergeschikt zijn aan een (autochtoon of allochtoon) religieus voorschrift? Iedereen moet individueel een leven lang leren omgaan met zijn of haar lichaam en seksualiteit.Dat lijkt me een beter uitgangspunt dan het verdr...
Lees meer

Leven en laten leven met EROICA

Pas vanaf mijn dertigste ben ik regelmatig beginnen zeilen. Ik kon toen met 3 vrienden medeëigenaar worden van een Westerly Renown (Katarsys - ketch 32 voet) waarmee we elke vakantie doorreisden vanaf het eindpunt van de vorige trip. Zo zeilden we vooral in Bretagne en Cornwall, Galicië en Portugal, en tenslotte rond Madeira en de Canarische eilanden. Niets moest, alles kon. Was er geen wind dan hoefde de motor niet aan. De zeilen werden neergehaald of we gingen bijliggen en de bemanning werkte...
Lees meer

Rectoren verdacht van politieke spelletjes

De rectoren van onze universiteiten doen samen een humane oproep in het kader van het dossier Mawda die door Staatssecretaris Francken wordt afgedaan als een politiek spelletje.Zou juist de profilering van Staatssecretaris Francken over het migratieleed in ons land geen politiek spelletje zijn en wijzen op een gebrek aan menswaardig beleid? Vanuit de oppositie hekelde Parlementslid Francken het migratiebeleid van de "PS-Regering Di Rupo". Vandaag voert de Staatssecretaris van de Minister van Bi...
Lees meer

Islampartij en haar tegenstanders genieten van de aandacht

screenshot-202.png

Wie voorheen het hevigst tegen een cordon sanitaire rond het Vlaams Blok was, wil vandaag de keizer kiezer bij wet beschermen tegen een niet-traditionele oerconservatieve partij. Eigenlijk is dé vraag aan alle politieke partijen hoe ze hun 'inclusief programma' geloofwaardig willen invullen. Niet hoe potentieel gevaarlijk een minderheid binnen of rond een geloofsgemeenschap dan wel is en hoe je die 'efficiënt' kan aanpakken. Ondanks de profileringsdrang lijkt er daarover een consensus mogelijk...
Lees meer

Open VLD wil bouwstop sociale woningen in Brussel-Stad.

Voldoende openbare huurwoningen kunnen wegen op de evolutie van de huurprijzen in een stad. Dat aandeel zou volgens VLD-cijfers vandaag bijna 1/3 zijn in de Brusselse vijfhoek. Ten gronde: hoe wil de VLD de huurprijzen en het aanbod in Brussel dan wel aantrekkelijk houden voor de Brusselse huurder? En als liberalen allicht ook voldoende lucratief maken voor de private verhuurmarkt? Uiteraard vormt die evolutie van de huurprijzen ook de structurele basis voor de vraagprijs bij de verkoop van woni...
Lees meer

Naar een keuze in Sociale Zekerheid voor de Brusselaar?

'Zorg op twee snelheden' lijkt ervan uit te gaan dat de een gemeenschap een beter aanbod kan geven dan de andere. Een verschillend aanbod voor dezelfde Brusselaar lijkt me een betere omschrijving. We moeten uiteraard cherry picking vermijden. 1Ten gronde vergroot een sociaal zekerheidssysteem haar capaciteit bij een groter werkgebied. Overal in de wereld.De ene regio heeft meer beroepsziekten. In de andere regio vormt de vergrijzing een grotere uitdaging. Terwijl Brussel met al haar uitdagingen...
Lees meer