about
Toon menu

Zelfredzame burgers worden door de overheid gemuilband

In de documentaire Le prix du pain wordt duidelijk gesteld dat mensen in armoede zelfredzaam zijn. Ze doen al het mogelijke om uit de miserie te geraken. De film toont dat mensen die in armoede geraken door pure tegenslag , waar ze zelf geen enkele schuld aan hebben, zich uitermate inspannen om hun rechtmatige plaats in de maatschappij te verwerven. Ik moest in deze film vaststellen dat “zelfredzaamheid” zijn beperkingen heeft. Een jonge man wou solliciteren, van hem werd verwacht...
Lees meer

Militantenconcentratie weer een succes

We waren weer met velen, vorige keer telden we 7000 miltanten nu waren we met 8000. Dit wil zeggen dat het ongenoegen over deze regering steeg met meer dan 14% in een paar maanden tijd. Ik hoop dat een volgende concentratie niet meer nodig zal zijn want dan geraken we niet meer op het Muntplein. De teneur in rechtse middens is veelal: die ouderwetse wat oudere vakbondsmilitanten komen op voor zichzelf om zo vlug mogelijk met pensioen te kunnen. Gelukkig h...
Lees meer

De sociale zekerheid is van het volk

Wanneer het over de groep van 10 gaat wordt nogal eens geopperd : ”De middenveldorganisaties mogen niet in de plaats van de regering beslissingen nemen daar voor hebben ministers die steunen op een parlementaire meerderheid een mandaat.” Deze redenering is kort door de bocht  en kan ontkracht worden door even terug te keren in de geschiedenis. Decennia geleden verenigden arbeiders zich in ziekenfondsen en vakorganisaties om op een solidaire manier elkaar te beschermen tegen onheil...
Lees meer

De samenleving en de economie hebben de index nodig

Nu Michel I samen met zijn regeringspartners MR, Open VLD, NV-A en de linkse CD&V (sic) de indexsprong in een regeringsbesluit heeft gegoten, worden in de sociale media weer alle mogelijke en onmogelijke standpunten over dit mechanisme ter sprake gebracht. 1. Centen maar geen procenten Dit lijkt sociaal zeer aannemelijk. Zo krijgen de kleinverdieners relatief meer dan de goed betaalde werknemers. Men staat niet stil bij het feit dat de aanpassing van het loon van een veelver...
Lees meer

Griekse volk treft geen schuld

De media doen weer hun uiterste best om de werkende klasse tegen elkaar uit te spelen. We moeten betalen voor de Grieken, Walen, vreemdelingen ,werklozen en zieken die profiteren van de ziekenkas. Dit lijstje is helaas niet limitatief. De ware redenen waarom we “ moeten” betalen worden verzwegen soms ut onwetendheid maar dikwijls uit kwade wil. Jaren ijveren de sociale organisaties voor een transparant en eerlijk belastingsysteem. Deze eis die gelukkig steeds luider klinkt en ze...
Lees meer

Het sociaal akkoord heeft een muis gebaard

De indexsprong noch de vermogensbelasting waren geen onderhandelingsmateries. Dit zijn juist die twee eisen waarvoor 140 000 man op straat kwamen. Moeten we hoera roepen voor een loononderhandelingsmarge van 0.5 % en nog eens 0.3% netto extra legaal voordeel? Nu we merken dat de loonevolutie bij de buurlanden sterker opwaarts gaat is de bereikte marge wel erg klein. Daarenboven wordt het voordeel van 1 € in plus voor een maaltijdcheque voor de werkgevers extra gecompenseerd. Voor...
Lees meer

Is het veiligheidsthema een rechts privilege?

Wanneer ik de peilingen van VTM bekijk moeten we stellen dat de repressieve aanpak inzake het veiligheidsgegeven van vandaag scoort . De twee rechtse partijen (N-VA + VB) spinnen garen uit het gebeuren in Wallonië . Moet dit het signaal zijn om nog meer militairen op straat te sturen of om de gevangenisstraffen te verzwaren? Ik meen van niet. Ik stel vast dat alle andere partijen niet direct geneigd zijn om deze piste te bewandelen. Meer nog, linkse partijen hebben de plicht om a...
Lees meer

Maaltijdcheques hebben hun tijd gehad

Het bedrag van de maaltijdcheques samen met het loon storten is een droom van rechtse politici. Dat zou kostenbesparend zijn. Het is niet moeilijk om te begrijpen dat het huidige systeem nutteloze kosten genereert. Werkgevers zijn wel voorzichtig. Ze vrezen terecht dat werknemers die deze “verloning” niet krijgen, voor de rechtbank zullen protesteren inzake discriminatie. De argumenten van kostenbesparend enerzijds en de vrees voor gerechtelijke claims doen eigenlijk niets ter...
Lees meer

De OCMW’s weldra in private handen

Politici die als OCMW-raadslid zetelen, doen dat meestal vanuit een maatschappelijke bekommernis. Raadsleden die in deze raad participeren, weten dat ze met deze activiteit geen stemmen kunnen ronselen. Ze dragen er zorg voor dat de overheid, hier de gemeente, haar maatschappelijke opdracht naar meestal de minder begoeden ter harte neemt. Ik denk zelfs dat over de partijgrenzen heen, met wat nuanceverschillen, deze raadsleden ongeveer dezelfde attitude hebben. Door de OCMW’s af te...
Lees meer

Index of sectoronderhandelingen: een onmogelijke keuze

De regering zet de mogelijkheid tot loononderhandelingen per sector op een kier. Moeten we deze geste als een eerste tastbaar resultaat van de decemberacties beschouwen? Ik vrees van niet. De loonvorming en de stijging ervan kent in ons land verschillende stappen. 1.      De index Deze loonsverhoging stelt ons in staat gelijke tred te houden met de stijgende levensduurte. 2.      IPA De groep van tien stelt de vork vast waarbinnen sectoren en of bedrijven kunnen onderhandelen...
Lees meer

Iedereen Charly

Er wordt terecht met veel afschuw gereageerd op het gebeuren in Frankrijk. De rechterzijde probeert het voorval op een schandelijke manier te recupereren, ze deinzen er niet voor terug om links de schuld te geven ,Le Pen in Frankrijk en Bart De Wever in Vlaanderen zijn voor mij de markantste voorbeelden. Persvrijheid is fundamenteel binnen een democratisch bestel evenals de vrijheid van religiebeleving . Cartoons zijn  per definitie steeds wat overdreven, spottend en ironisch....
Lees meer

Spaargelden activeren past niet in een solidair maatschappijmodel

Een variant van de fameuze wet Cooreman-De Clercq wordt weer van onder het stof gehaald. Men wil de gewone man stimuleren om zijn spaarcenten om te zetten in aandelen. Men wil immers de economie een boost geven en daar zijn de spaarcentjes van de werkman een ideale middel voor, denkt men. De oplossing ligt voor de hand: de spaarcenten belasten en het aandelenbezit aantrekkelijker maken. Men vergeet dat gewone mensen niet alleen sparen voor een appeltje voor de dorst, maar ook om l...
Lees meer

Vermogenswinstbelasting een kleine stap voorwaarts

Dezer dagen wordt druk gecommuniceerd over vermogensbelasting de miljonairstaks de rijkentaks vermogensrendementbelasting  en de vermogenswinstbelasting. Vooral de laatste vorm” de winstbelasting” krijgt onder druk van de vakbonden meer en meer aandacht bij de politieke partijen. De opbrengsten van deze belasting wordt de ene keer ruim de andere keer minimaal ingeschat. Dit is ook logisch, zelf zou ik me ook niet wagen aan een raming. De meerwaarde op aandelen zijn zeer moeili...
Lees meer

De strijd is niet gestreden

Deze week was vicepremier Kris Peeters bijzonder blij met een miniakkoord tussen werknemers en werkgevers. Iedere stap naar een volwaardig sociaal overleg kan ik alleen maar toejuichen, misschien werd hier de eerste steen naar een volwaardig overleg gelegd. Helaas toonde de ware grote leider van dit land, een land dat zich uitstrekt tot buiten de grenzen van zijn Vlaanderen, zich alles behalve enthousiast. Dit is ook logisch want tussen twee verkiezingen in inspraak geven aan het r...
Lees meer

Respect voor werkwilligen

De titel van dit blogbericht zal velen verbazen. Ik ben hier als syndicalist nadere uitleg verschuldigd. In de media speelt men de stakers graag uit tegenover degenen die willen gebruikmaken van het recht op arbeid. De realiteit is heel wat genuanceerder. Wanneer mijn ABVV-kameraden en mijn ACV-vrienden vanmorgen een “filtertoegang” (de auto’s bij mondjesmaat laten passeren met een monsterfile tot gevolg) tot het bedrijventerrein te Haasrode organiseerden werden we geconfronteerd...
Lees meer