about
Toon menu

Pijnloos afbouwen van staatsschuld, het kan...

De grote staatsschuld zorgt ervoor dat we als inwoner van dit land/natie meer afhankelijk zijn van onze kredietverschaffers dan van de democratische besluitvorming. Het kapitaal verplicht tot besparen en dreigt ermee onze rating te verhogen als we niet gehoorzamen. Onze regeringen hebben haast geen andere keuze en verdedigen het besparingsbeleid als een must van bovenaf, Europa, IMF, ECB. We merken dit overduidelijk in de Griekse problematiek. De Grieken kozen links sociaal progres...
Lees meer

Het perverse "doelgroepenbeleid" van de regering doorgelicht

De huidige regering doet heus wel aan een doelgroepenbeleid. Dit lijkt niet wat het is. Een gedeeltelijke opsomming doet me verstommen van verbazing: 1.Lagere inkomensgroepen zoals kansarmen en gepensioneerden: -Geen gratis stroom meer voor gezinnen betekent dat de kleine verbruikers beduidend meer zullen betalen. Ik weet wel dat gratis niet bestaat, gratis wil echter zeggen dat kapitaalzwakken een dienst gratis krijgen die hen door de solidariteit van kapitaalkrachtigen wordt aan...
Lees meer

Beweging.net en zijn herwonnen strijdvaardigheid

Tijdens het regionaal congres van Beweging.net-Leuven, dit weekend, heb ik tot mijn grote vreugde mogen vaststellen dat “mijn beweging”, meer dan ooit, springlevend is. We zijn er ons van bewust dat we als arbeidersbeweging een moeilijke periode doormaakten. Toch werd daar niet naar gerefereerd. Het ging hem om concrete actiepunten van de volgende vier jaar. De debatten waren levendig en constructief, in alle werkgroepen was er een consensus over de te volgen weg. Persoonlijk vi...
Lees meer

Het gewicht van Beweging.net binnen de CD&V in vraag gesteld

Met Visie, het blad van de christelijke arbeidersbeweging, dus ook “mijn” blad, gaat het de goede kant op. In zijn opiniestuk stelt onze nationale voorzitter, Patrick Develtere: We moeten stop roepen als harde maatregelen als sommige harde maatregelen een doel op zich worden. Hij baseert zich op het verhaal van en hardwerkende vrouw die niet rond komt en volgens sommigen een tandje zou moeten bij steken. Hij stelt dat voor Beweging.net kiest voor een kwaliteitsvolle samen leverin...
Lees meer

Het gaat om meer dan de overheidsbonden

Vandaag hebben de vakcentrales van de overheidsdiensten actie gevoerd. Klassiek bij syndicale acties binnen één of meer centrales gaat het om een conflict tussen werkgever, hier de overheid, en de werknemers. Vandaag is het duidelijk dat het om veel meer gaat. De huidige regering kiest immers voor een sociaal model dat net het tegenovergestelde is van wat wij tot op heden kenden. De rechtse regering wil een kleine wendbare overheid. Klein is goedkoop en wendbaar is flexibel zonde...
Lees meer

Zelfredzame burgers worden door de overheid gemuilband

In de documentaire Le prix du pain wordt duidelijk gesteld dat mensen in armoede zelfredzaam zijn. Ze doen al het mogelijke om uit de miserie te geraken. De film toont dat mensen die in armoede geraken door pure tegenslag , waar ze zelf geen enkele schuld aan hebben, zich uitermate inspannen om hun rechtmatige plaats in de maatschappij te verwerven. Ik moest in deze film vaststellen dat “zelfredzaamheid” zijn beperkingen heeft. Een jonge man wou solliciteren, van hem werd verwacht...
Lees meer

Militantenconcentratie weer een succes

We waren weer met velen, vorige keer telden we 7000 miltanten nu waren we met 8000. Dit wil zeggen dat het ongenoegen over deze regering steeg met meer dan 14% in een paar maanden tijd. Ik hoop dat een volgende concentratie niet meer nodig zal zijn want dan geraken we niet meer op het Muntplein. De teneur in rechtse middens is veelal: die ouderwetse wat oudere vakbondsmilitanten komen op voor zichzelf om zo vlug mogelijk met pensioen te kunnen. Gelukkig h...
Lees meer

De sociale zekerheid is van het volk

Wanneer het over de groep van 10 gaat wordt nogal eens geopperd : ”De middenveldorganisaties mogen niet in de plaats van de regering beslissingen nemen daar voor hebben ministers die steunen op een parlementaire meerderheid een mandaat.” Deze redenering is kort door de bocht  en kan ontkracht worden door even terug te keren in de geschiedenis. Decennia geleden verenigden arbeiders zich in ziekenfondsen en vakorganisaties om op een solidaire manier elkaar te beschermen tegen onheil...
Lees meer

De samenleving en de economie hebben de index nodig

Nu Michel I samen met zijn regeringspartners MR, Open VLD, NV-A en de linkse CD&V (sic) de indexsprong in een regeringsbesluit heeft gegoten, worden in de sociale media weer alle mogelijke en onmogelijke standpunten over dit mechanisme ter sprake gebracht. 1. Centen maar geen procenten Dit lijkt sociaal zeer aannemelijk. Zo krijgen de kleinverdieners relatief meer dan de goed betaalde werknemers. Men staat niet stil bij het feit dat de aanpassing van het loon van een veelver...
Lees meer

Griekse volk treft geen schuld

De media doen weer hun uiterste best om de werkende klasse tegen elkaar uit te spelen. We moeten betalen voor de Grieken, Walen, vreemdelingen ,werklozen en zieken die profiteren van de ziekenkas. Dit lijstje is helaas niet limitatief. De ware redenen waarom we “ moeten” betalen worden verzwegen soms ut onwetendheid maar dikwijls uit kwade wil. Jaren ijveren de sociale organisaties voor een transparant en eerlijk belastingsysteem. Deze eis die gelukkig steeds luider klinkt en ze...
Lees meer

Het sociaal akkoord heeft een muis gebaard

De indexsprong noch de vermogensbelasting waren geen onderhandelingsmateries. Dit zijn juist die twee eisen waarvoor 140 000 man op straat kwamen. Moeten we hoera roepen voor een loononderhandelingsmarge van 0.5 % en nog eens 0.3% netto extra legaal voordeel? Nu we merken dat de loonevolutie bij de buurlanden sterker opwaarts gaat is de bereikte marge wel erg klein. Daarenboven wordt het voordeel van 1 € in plus voor een maaltijdcheque voor de werkgevers extra gecompenseerd. Voor...
Lees meer

Is het veiligheidsthema een rechts privilege?

Wanneer ik de peilingen van VTM bekijk moeten we stellen dat de repressieve aanpak inzake het veiligheidsgegeven van vandaag scoort . De twee rechtse partijen (N-VA + VB) spinnen garen uit het gebeuren in Wallonië . Moet dit het signaal zijn om nog meer militairen op straat te sturen of om de gevangenisstraffen te verzwaren? Ik meen van niet. Ik stel vast dat alle andere partijen niet direct geneigd zijn om deze piste te bewandelen. Meer nog, linkse partijen hebben de plicht om a...
Lees meer

Maaltijdcheques hebben hun tijd gehad

Het bedrag van de maaltijdcheques samen met het loon storten is een droom van rechtse politici. Dat zou kostenbesparend zijn. Het is niet moeilijk om te begrijpen dat het huidige systeem nutteloze kosten genereert. Werkgevers zijn wel voorzichtig. Ze vrezen terecht dat werknemers die deze “verloning” niet krijgen, voor de rechtbank zullen protesteren inzake discriminatie. De argumenten van kostenbesparend enerzijds en de vrees voor gerechtelijke claims doen eigenlijk niets ter...
Lees meer

De OCMW’s weldra in private handen

Politici die als OCMW-raadslid zetelen, doen dat meestal vanuit een maatschappelijke bekommernis. Raadsleden die in deze raad participeren, weten dat ze met deze activiteit geen stemmen kunnen ronselen. Ze dragen er zorg voor dat de overheid, hier de gemeente, haar maatschappelijke opdracht naar meestal de minder begoeden ter harte neemt. Ik denk zelfs dat over de partijgrenzen heen, met wat nuanceverschillen, deze raadsleden ongeveer dezelfde attitude hebben. Door de OCMW’s af te...
Lees meer

Index of sectoronderhandelingen: een onmogelijke keuze

De regering zet de mogelijkheid tot loononderhandelingen per sector op een kier. Moeten we deze geste als een eerste tastbaar resultaat van de decemberacties beschouwen? Ik vrees van niet. De loonvorming en de stijging ervan kent in ons land verschillende stappen. 1.      De index Deze loonsverhoging stelt ons in staat gelijke tred te houden met de stijgende levensduurte. 2.      IPA De groep van tien stelt de vork vast waarbinnen sectoren en of bedrijven kunnen onderhandelen...
Lees meer