about
Toon menu

WEGEN OP HET BELEID

Er zijn nogal wat sociaal bewogenen en politici die wegen op het beleid alleen mogelijk zien als er daadwerkelijk aan de macht wordt deelgenomen, als minister, burgemeester of schepen. Ik ben er zeker van dat dit ook binnen GROEN te Deurne zal gespeeld hebben. Binnen de christendemocratie en zeker binnen de zogenaamd linkerzijde van die roomse partij horen we dikwijls : zonder ons had het veel erger geweest. Wij zorgen voor sociale correcties en bijsturing. Uit de oppositie is het perfect mogel...
Lees meer

België de zwakke schakel tegen het terrorisme?

In de buitenslands media binnen de Westerse wereld wordt België opgevoerd als onbetrouwbaar inzake terrorismebestrijding. Dit is geen toeval. De media worden immers gedomineerd door een sterk Amerikaans denken. België heeft zich destijds niet zomaar ingeschakeld in de aanvalsgolf tegen Irak. Ons land heeft zich daar toen zeer kritisch over uitgelaten. Vele buitenlandkenners stellen dat ondermeer de aanval in Irak de voedingsbodem geweest is tot het ontstaan van IS. De...
Lees meer

Vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele

Op de weekdagen staan we met zijn allen in de file. Het is een slechte gewoonte geworden. Zonder naar de radio te luisteren weet ik op maandagmorgen dat de berichtgeving melding maakt van : vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele. Men zou die boodschappen beter inspreken en die per definitie elke morgen laten beluisteren.

Wanneer er dan nog eens één van de vele vrachtwagens, die rijdende magazijnen zijn, een lading verliest op de Brusselse ring is de chaos algemeen....
Lees meer

ACV METEA BRAVO

Niet toevallig keurt de centrale ACV-CSC-Metea de houding van de CD&V in deze regering af. Het gaat immers om de centrale met een zeer intensieve arbeidersvertegenwoordiging.

Ze begrijpen niet dat een partij die voor ongeveer de helft van haar verkozenen uit vertrouwenspersonen binnen de christelijke arbeidersbeweging bestaat deel uit maakt van een ultra rechts kabinet dat de werkende klasse besteelt. Deze werkers staan niet stil bij al die theorieën die proberen aan te...
Lees meer

De markt en het pensioen een onmogelijke combinatie

De kranten blokletteren over het bijkomend pensioen  (16/10): “De wettelijk vastgelegde opbrengst van 3,25 procent wordt vervangen door een variabele rente, die schommelt tussen 1,75 en 3,75 procent.” Gezien de lage rente vandaag moeten we in feite lezen 1.75%. Zo verliezen jonge werknemers vandaag ¼ e van hun aanvullend pensioen. Voor oudere werknemers kan men natuurlijk niet raken aan het reeds  opgebouwde kapitaal. Dit is een hallucinant verhaal want in het verleden werden de looneisen van...
Lees meer

Manifestaties zijn een uiting van democratie

Op internetflora en lezersbrieven in kranten wordt veel negatieve commentaar gegeven op stakingsacties en manifestaties. Men maakt graag gebruik van rechts populistische standpunten. Stakingen hinderen de gewone man die steeds zelf het slachtoffer is en vakbonden moeten zich niet inlaten met het bestuur van het land want ze werden niet verkozen ,enkel de verkozenen des volks mogen aan politiek doen , ze werden hiervoor gedurende een ganse legislatuur gemandateerd.Wat hi...
Lees meer

TAXshift opnieuw op tafel

Onderschrift Dat de vakorganisaties op 7 oktober een krachtig signaal gegeven hebben staat buiten kijf. Na een zeer lauwe sensibilisering, in de tijd die vooraf ging, is het cijfer van 100 000 betogers nog merkwaardiger dan de 120 000 van vorig jaar. De werkgevers zijn er als de kippen bij om te stellen dat er weinig of geen hinder was in de bedrijven. Dit was ook de bedoeling , de actie was vooral gericht naar de regering. Een kracht...
Lees meer

Openbare bedrijven en hun rol in een competitieve context

De aanpassing van de wet op de overheidsbedrijven die het mogelijk maakt dat de regering zijn participatie onder de 50.1 % brengt en naar ik kan lezen zelfs tot 0% kan reduceren stemt me met ingehouden woede tot nadenken. Dat er voor overheidsbedrijven geen plaats is binnen een commerciële omgeving is een typisch liberaal discours. Dat ze niet thuis horen op de beurs is de logica zelve omdat voor dit type van bedrijven het streven naar winstma...
Lees meer

Mobiliteit en milieu eindigen niet aan de gewestgrenzen

De Vlaamse regering neemt een milieuvriendelijk initiatief. Via belastingen wil men het gedrag van de burger , met name de dieselrijder beïnvloeden. Eindelijk een beleidsbeslissing met toekomstvisie, namelijk het terugdringen van het fijnstof. Het victoriekraaien is echter van korte duur. De bedrijfswagens , de dieselrijders bij uitstek, blijven buiten schot. Ongetwijfeld heeft hier het gelobby van de leasingsmaatschappijen zijn werk gedaan. Minister Turtelboom maakt du...
Lees meer

Sterft gij oude vormen en gedachten

Nog voor de bankencrisis wisten de bankiers dat hun falen wel door de gemeenschap zou betaald worden. Ze wisten dat de regering , wij dus, het zich niet konden permitteren om de banken te laten overkop gaan. Jij en ik maakten extra schulden die we nu met zijn allen moeten afbetalen. Meer nog, we kunnen niet meer investeren inde reële economie., want de schuld moet afbetaald en een begrotingstekort van meer dan 3 % wordt door Europa niet getolereerd. Dit gebrek aan investeringen zorgt voor grote...
Lees meer

ANGST en DESINFORMATIE fundament van het NATIONALISME

Inzake de consequenties aan het terugtrekken uit de conventie van Geneve en het verlenen van minder sociale rechten aan vluchtelingen bakt de leider van de grootste Belgische politieke partij en feitelijke eerste minister het wel erg bruin. Ik kan me niet voorstellen dat België zich zou terugtrekken uit de groep van bijna 150 landen die de conventie van Geneve ondertekenden. Dergelijke handelwijze zou ons land in het gezelschap brengen van zij die niet ondertekenden zo...
Lees meer

MANIFIESTA niet zomaar een festival.

Zeggen dat Manifiesta het niet te evenaren feest van de solidariteit is , is een open deur intrappen.Dit jaarlijkse evenement van Geneeskunde voor het Volk en Solidair is zoveel meer.Deze bijeenkomst wordt gekenmerkt door : diversiteit, pluralisme, creativiteit, enthousiasme en een sensibiliserende kracht. Nooit ben ik op zo een relatief kleine oppervlakte zoveel kleur tegen gekomen, ik ben het zo gewoon dat ik daar niet meer bij stil sta, het is een vanzelfsprekendheid geworden. Moest iedereen...
Lees meer

Geweld lost niks op !

Een militaire interventie in Syrië lijkt voor sommige Belgische politici de oplossing. De achterliggende gedachte is heel eenvoudig. Vandaag moeten we volgens de conventie van Geneve de vluchtelingen opvangen , onze rechtse regering heeft geen andere keuze. Door te roepen voor een militair tussenkomst toont de defensieminister Van De Putte, hierin gesteund door Beke, dat ze vrede kunnen brengen, dit met de onderliggende gedachte dat de “gelukzoekers hier “ dan kunnen te...
Lees meer

Besparen op borelingen

Steeds hetzelfde liedje. Een verblijf in een ziekenhuis na de geboorte van een baby zal verminderd worden tot 2 dagen. Problemen wanneer ze zich voordoen steken meestal de kop op na de tweede dag. Geen nood private organisaties zullen de zorg vanaf dag 3wel op zich nemen , althans voor wie het kan betalen.De regering refereert graag naar het VK waar de verblijfsduur teacheriaans korter is.De inkrimping van de overheid heeft een verruiming van het werkveld voor private a...
Lees meer

TAX’s shift omvat meer dan transfert van arbeid naar kapitaal

In De Zondag van 6 september laat minister De Block zich fier ontvallen dat vanaf 1 juli ,1.8 miljoen Belgen in aanmerking voor het derdebetalerssyteem. De rechthebbenden betalen bij een doktersbezoek 1€. Daar mag ze inderdaad fier op zijn. Dit cijfer deed me ook de wenkbrauwen fronsen, ik herinnerde me een artikel in De Standaard van net voor de zomer (17/06/15) daarin meldde deze krant dat het aantal dollarmiljonairs in een jaar met 8.1% was toegenomen tot net boven d...
Lees meer