about
Toon menu

Maaltijdcheques hebben hun tijd gehad

Het bedrag van de maaltijdcheques samen met het loon storten is een droom van rechtse politici. Dat zou kostenbesparend zijn. Het is niet moeilijk om te begrijpen dat het huidige systeem nutteloze kosten genereert. Werkgevers zijn wel voorzichtig. Ze vrezen terecht dat werknemers die deze “verloning” niet krijgen, voor de rechtbank zullen protesteren inzake discriminatie. De argumenten van kostenbesparend enerzijds en de vrees voor gerechtelijke claims doen eigenlijk niets ter...
Lees meer

De OCMW’s weldra in private handen

Politici die als OCMW-raadslid zetelen, doen dat meestal vanuit een maatschappelijke bekommernis. Raadsleden die in deze raad participeren, weten dat ze met deze activiteit geen stemmen kunnen ronselen. Ze dragen er zorg voor dat de overheid, hier de gemeente, haar maatschappelijke opdracht naar meestal de minder begoeden ter harte neemt. Ik denk zelfs dat over de partijgrenzen heen, met wat nuanceverschillen, deze raadsleden ongeveer dezelfde attitude hebben. Door de OCMW’s af te...
Lees meer

Index of sectoronderhandelingen: een onmogelijke keuze

De regering zet de mogelijkheid tot loononderhandelingen per sector op een kier. Moeten we deze geste als een eerste tastbaar resultaat van de decemberacties beschouwen? Ik vrees van niet. De loonvorming en de stijging ervan kent in ons land verschillende stappen. 1.      De index Deze loonsverhoging stelt ons in staat gelijke tred te houden met de stijgende levensduurte. 2.      IPA De groep van tien stelt de vork vast waarbinnen sectoren en of bedrijven kunnen onderhandelen...
Lees meer

Iedereen Charly

Er wordt terecht met veel afschuw gereageerd op het gebeuren in Frankrijk. De rechterzijde probeert het voorval op een schandelijke manier te recupereren, ze deinzen er niet voor terug om links de schuld te geven ,Le Pen in Frankrijk en Bart De Wever in Vlaanderen zijn voor mij de markantste voorbeelden. Persvrijheid is fundamenteel binnen een democratisch bestel evenals de vrijheid van religiebeleving . Cartoons zijn  per definitie steeds wat overdreven, spottend en ironisch....
Lees meer

Spaargelden activeren past niet in een solidair maatschappijmodel

Een variant van de fameuze wet Cooreman-De Clercq wordt weer van onder het stof gehaald. Men wil de gewone man stimuleren om zijn spaarcenten om te zetten in aandelen. Men wil immers de economie een boost geven en daar zijn de spaarcentjes van de werkman een ideale middel voor, denkt men. De oplossing ligt voor de hand: de spaarcenten belasten en het aandelenbezit aantrekkelijker maken. Men vergeet dat gewone mensen niet alleen sparen voor een appeltje voor de dorst, maar ook om l...
Lees meer

Vermogenswinstbelasting een kleine stap voorwaarts

Dezer dagen wordt druk gecommuniceerd over vermogensbelasting de miljonairstaks de rijkentaks vermogensrendementbelasting  en de vermogenswinstbelasting. Vooral de laatste vorm” de winstbelasting” krijgt onder druk van de vakbonden meer en meer aandacht bij de politieke partijen. De opbrengsten van deze belasting wordt de ene keer ruim de andere keer minimaal ingeschat. Dit is ook logisch, zelf zou ik me ook niet wagen aan een raming. De meerwaarde op aandelen zijn zeer moeili...
Lees meer

De strijd is niet gestreden

Deze week was vicepremier Kris Peeters bijzonder blij met een miniakkoord tussen werknemers en werkgevers. Iedere stap naar een volwaardig sociaal overleg kan ik alleen maar toejuichen, misschien werd hier de eerste steen naar een volwaardig overleg gelegd. Helaas toonde de ware grote leider van dit land, een land dat zich uitstrekt tot buiten de grenzen van zijn Vlaanderen, zich alles behalve enthousiast. Dit is ook logisch want tussen twee verkiezingen in inspraak geven aan het r...
Lees meer

Respect voor werkwilligen

De titel van dit blogbericht zal velen verbazen. Ik ben hier als syndicalist nadere uitleg verschuldigd. In de media speelt men de stakers graag uit tegenover degenen die willen gebruikmaken van het recht op arbeid. De realiteit is heel wat genuanceerder. Wanneer mijn ABVV-kameraden en mijn ACV-vrienden vanmorgen een “filtertoegang” (de auto’s bij mondjesmaat laten passeren met een monsterfile tot gevolg) tot het bedrijventerrein te Haasrode organiseerden werden we geconfronteerd...
Lees meer

Staken ja, er is geen alternatief

In de media en zeker in de sociale media worden de stakingsacties sterk negatief beschreven. Men geeft de indruk dat staken een hobby is van degenen die niet graag werken. Als syndicalist ben ik fundamenteel tegen stakingen. Initiatieven van regeringen en patroons doen me naar dit wapen grijpen. Als de trein niet komt of mijn industriepark niet bereikbaar is, wijs dan niet naar de syndicaten maar naar het patronaat en de regering. Al onze verworvenheden worden vandaag in vraag ge...
Lees meer

Een andere piket-ervaring

De actiedag-stakingsdag begon zoals gewoonlijk. Samen met de vakbondsmilitanten begaf ik mij naar het piket dat mij door het ACV werd toegewezen. Wat verkleumd om zeven uur kwart in de morgen tussen de groene vrienden en de rode kameraden gesteund door een delegatie van de PVDA wat van gedachten wisselen, het “kampvuur” aangestoken wachtend op een tas koffie en een koffiekoek. Een half uurtje later duiken de eerste werkwilligen op, erg beperkt in aantal, we geven hun een folder en...
Lees meer

Richtlijnen voor het piket

Bij stakingsdagen horen we dikwijls op de radio of zien we op tv een vluchtig interview met een verbaasde vakbondsmilitant, die onvoorbereid moet uitleggen waarom hij of zij staakt. De stress van het ogenblik zorgt dikwijls voor antwoorden waar de betrokkene achteraf niet gelukkig mee is. De militant kan de volgende twee actiedagen moeilijk het ganse Vlaamse en federale regeerakkoord voorlezen. In de media moet je dat kunnen binnen de destijds door Siegfried Bracke bepaalde seco...
Lees meer

VERMOGENSWINSTBELASTING EEN KLUITJE IN HET RIET

De aandacht die door de media en de politici besteed wordt aan de vermogenswinstbelasting dreigt de andere vakbondseisen zelfs tijdens een” hete herfst” te doen ondersneeuwen. Deze belasting is een stap in de goede richting om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden en de loonkost te verlagen. We moeten ons de vraag stellen: hoe sterk gaat deze taks wegen? Het gaat hier trouwens om een vermogensbelasting-light  die mijlenver af ligt van deze geëist door het ACV en politiek en...
Lees meer

CD&V'ers van Beweging.net hebben de sleutel in handen

Binnen Beweging.net is men duidelijk niet blij met het regeerprogramma .Dit kon ik als lid van de algemene vergadering aanhoren. De aanvankelijke voorzichtige positieve evaluatie op het Vlaams en Federaal niveau heeft plaats gemaakt voor grote ergernis. Het ACV, de vakbondspartner, is koploper in het ongenoegen. De werkman stort een deel van zijn centjes in de kluizen van het kapitaal. De CM, die andere grote partner, wordt door de regering niet aanzien als een vertegenwoordiger...
Lees meer

In Verzet Gaan Voor

In het ACV-document In Verzet Voor toont het ACV, mijn vakbond, vrij algemeen waarvoor gestreden wordt. Tien punten kaderen de sociale strijd. Zelf heb ik de verschillende onderdelen van het document vrij vertaald naar mijn eigen omgeving zoals het een basismilitant betaamt. 1.      Jongeren die te lang werkloos zijn mogen geen gemeenschapsdienst vervullen , ze moeten volwaardige maatschappelijk relevante jobs krijgen. 2.      Lastenverlagingen kunnen enkel als we een garantie...
Lees meer

Opgepast Kris Peeters scant je winkelkar

Deze federale  regering is wel erg spitsvondig en creatief om het geld uit de zakken van de gewone man te kloppen. Kris Peeters stelt voor om de gescande prijzen als referentie voor de index te nemen. Hierdoor zal de vraag naar lageprijsproducten toenemen en gaat op termijn de gewone man nog alleen de witte producten kunnen kopen . Voor gewone voeding krijgen we dan een klasseaanbod. Ik vrees dat we naar een situatie gaan waarbinnen de marketeers de index bepalen. Denken we maar...
Lees meer