about
Toon menu

ANGST en DESINFORMATIE fundament van het NATIONALISME

Inzake de consequenties aan het terugtrekken uit de conventie van Geneve en het verlenen van minder sociale rechten aan vluchtelingen bakt de leider van de grootste Belgische politieke partij en feitelijke eerste minister het wel erg bruin. Ik kan me niet voorstellen dat België zich zou terugtrekken uit de groep van bijna 150 landen die de conventie van Geneve ondertekenden. Dergelijke handelwijze zou ons land in het gezelschap brengen van zij die niet ondertekenden zo...
Lees meer

MANIFIESTA niet zomaar een festival.

Zeggen dat Manifiesta het niet te evenaren feest van de solidariteit is , is een open deur intrappen.Dit jaarlijkse evenement van Geneeskunde voor het Volk en Solidair is zoveel meer.Deze bijeenkomst wordt gekenmerkt door : diversiteit, pluralisme, creativiteit, enthousiasme en een sensibiliserende kracht. Nooit ben ik op zo een relatief kleine oppervlakte zoveel kleur tegen gekomen, ik ben het zo gewoon dat ik daar niet meer bij stil sta, het is een vanzelfsprekendheid geworden. Moest iedereen...
Lees meer

Geweld lost niks op !

Een militaire interventie in Syrië lijkt voor sommige Belgische politici de oplossing. De achterliggende gedachte is heel eenvoudig. Vandaag moeten we volgens de conventie van Geneve de vluchtelingen opvangen , onze rechtse regering heeft geen andere keuze. Door te roepen voor een militair tussenkomst toont de defensieminister Van De Putte, hierin gesteund door Beke, dat ze vrede kunnen brengen, dit met de onderliggende gedachte dat de “gelukzoekers hier “ dan kunnen te...
Lees meer

Besparen op borelingen

Steeds hetzelfde liedje. Een verblijf in een ziekenhuis na de geboorte van een baby zal verminderd worden tot 2 dagen. Problemen wanneer ze zich voordoen steken meestal de kop op na de tweede dag. Geen nood private organisaties zullen de zorg vanaf dag 3wel op zich nemen , althans voor wie het kan betalen.De regering refereert graag naar het VK waar de verblijfsduur teacheriaans korter is.De inkrimping van de overheid heeft een verruiming van het werkveld voor private a...
Lees meer

TAX’s shift omvat meer dan transfert van arbeid naar kapitaal

In De Zondag van 6 september laat minister De Block zich fier ontvallen dat vanaf 1 juli ,1.8 miljoen Belgen in aanmerking voor het derdebetalerssyteem. De rechthebbenden betalen bij een doktersbezoek 1€. Daar mag ze inderdaad fier op zijn. Dit cijfer deed me ook de wenkbrauwen fronsen, ik herinnerde me een artikel in De Standaard van net voor de zomer (17/06/15) daarin meldde deze krant dat het aantal dollarmiljonairs in een jaar met 8.1% was toegenomen tot net boven d...
Lees meer

Militanten binnen Beweging.net verantwoordelijk voor a-sociaal beleid?

Zelf ben ik als christen opgegroeid binnen de groene arbeidersbeweging. Tot op vandaag ben ik zeer fier op deze arbeidersorganisatie en dankbaar dat ik tot deze groep behoor. Zij die me kennen weten dat ik een goede relatie van mijn strijdmakkers binnen de rode beweging zeer belangrijk vind. Sommigen binnen mijn beweging willen wegen op het beleid en hebben daarvoor een politiek engagement opgenomen. In mijn Leuvense omgeving op Tine Van Rompuy van de PVDA en Veer Duchauchoit, Chris Parmentier...
Lees meer

B – attesten een foute discussie

Het voorstel van Mevrouw Crevits lijkt op het eerste zicht niet onlogisch. Veel ouders dwingen hun kinderen om in het ASO te blijven ook al hebben ze eerder technische vaardigheden. Anderzijds geeft haar voorstel aan de klassenraad een absolute macht om te beslissen over de toekomst van je kind. Moeten we eerst niet kijken naar het watervalsysteem ASO TSO BSO? dergelijke structuur is in feite de oorzaak van het probleem dat de minister wil aanpakken. Wanneer we in het...
Lees meer

Kaartjesknippers inzetten voor meer veiligheid, waarom niet?

Terroristische dreiging en geweld op de treinen jegens de treinbegeleiders zijn steeds weerkerende thema’s. Het voorval op de Thalys heeft de roep naar meer veiligheid weer een extra dimensie gegeven. Een oplossing ligt zeker niet voor de hand. Vele jaren geleden hadden elk station, ook de vrij kleine opstapplaatsen , een kaartjesknipper aan de ingang van de perrons. Een taak die werd uitgevoerd door laaggeschoolden maar een eerste filter vormde vooraleer men kon toega...
Lees meer

Voetbal en de markt.

Voetbal heb ik altijd een leuke sport gevonden. In teamverband probeert men te winnen van een tegenstander. Een tegenstander die net dezelfde doelstelling heeft, namelijk dit onschuldige balspel beter beheersen dan de tegenstander. Deze populaire balsport bracht mensen korter bij elkaar , vooral in lagere afdelingen ging men kijken naar de prestaties van zoonlief of buurjongen bij de plaatselijke club. Op die manier waren 400 toeschouwers een vanzelfsprekendheid binnen het lokale...
Lees meer

Link tussen ecologie en het sociale belangrijker dan ooit

Men spreekt alsmaar van economische groei om de werkgelegenheid te stimuleren. Een groei uitgedrukt in een BBP dat enkel rekening houdt met keiharde EURO ’S die gegenereerd worden door een economische activiteit. Een zeer enge en voor mij beklemmende benadering. Wanneer morgen , laten we hopen van niet, twee treinen botsen komen naast humanitaire ook economische activiteiten op gang zoals aanrijdende brandweerwagens sleep- en hijstoestellen . Die laatste activiteiten doen het BBP p...
Lees meer

Had Wouter Van Besien dan toch gelijk ?

Dat de liberalen en de Nationaal-liberalen victorie kraaien met de bereikte budgetcontrole is de logica zelve. Zij profileren zich als de partijen van de bezittende klasse een predicaat dat ze alle eer aandoen. Vandaag stel ik vast dat ook de christendemocraten hoera roepen. Wetend dat meer dan de helft van hun electoraat uit  de arbeidersbeweging komt doet me  de wenkbrauwen fronsen. Citaat van de CD&V site: Daarmee heeft de regering beslist om vo...
Lees meer

Hoe een loonsinlevering als een opslag verkocht wordt

De netto-loonsverhoging die men in het vooruitzicht stelt is je reinste volksmisleiding. Men verkoopt de echte loonsinlevering van ongeveer 6% als een heuse loonsverhoging. Loonkost is immers het brutoloon plus de zogenaamde werkgeversbijdrage. De publieke opinie heeft zo de indruk dat het de werknemer niet treft. Niks is minder waar het is immers een deel van het loon dat gebruikt wordt om de sociale zekerheid te financieren. Via dit deel en het deel dat op de loonfiche staat kr...
Lees meer

CD&V-Beweging.net-mandatarissen , het woord is aan jullie

Een verhoging van de BTW, een basisbehoefte. Een verlaging van de Sociale Zekerheidsbijdragen die de uitkeringen van de ziekteverzekering zullen doen afnemen  en een  “vleugje” speculatietaks voor de vermogenden zijn de in het oog springende ingrediënten van de regeringsmaatregelen. Allemaal initiatieven die de werknemersbewegingen terecht in het harnas jagen. Mensen motiveren om op 7 oktober op straat te komen wordt een koud kunstje. Niet alleen de socialistische kameraden en...
Lees meer

21 juli en onze vrijheden

Op 21 juli1831 legde onze eerste koning Leopold I de grondwettelijke eed af.De Belgische revolutionairen waren republikeinen maar pragmatisch kozen ze voor een koninkrijk te midden van andere monarchieën. Als we de tekst aandachtig lezen merken we dat ze handig kozen voor een gekroonde republiek.  Op zich een gewoon geschiedkundig feit. Het ging echter om een eed op een grondwet die voor die tijd revolutionair was. Alle macht gaat uit van de natie ( niet v...
Lees meer

Links moet resoluut de kant van het volk kiezen voor het telaat is

De gebeurtenissen in Griekenland blijven al degenen die  ijveren voor sociale rechtvaardigheid beroeren. Hoe een volk wordt gestraft omdat hun overheid geleid door traditionele partijen niet goed functioneerde tart elke verbeelding. Wanneer in ons land de pensioenleeftijd op 67 gebracht wordt en daardoor onze zorgkosten exponentieel stijgen is dit dan de schuld van het volk? Neen denk ik , zo is ook een slechtwerkend belastingsysteem met vele ontsnappingsroutes niet de schuld van h...
Lees meer