about
Toon menu

Voetbal en de markt.

Voetbal heb ik altijd een leuke sport gevonden. In teamverband probeert men te winnen van een tegenstander. Een tegenstander die net dezelfde doelstelling heeft, namelijk dit onschuldige balspel beter beheersen dan de tegenstander. Deze populaire balsport bracht mensen korter bij elkaar , vooral in lagere afdelingen ging men kijken naar de prestaties van zoonlief of buurjongen bij de plaatselijke club. Op die manier waren 400 toeschouwers een vanzelfsprekendheid binnen het lokale...
Lees meer

Link tussen ecologie en het sociale belangrijker dan ooit

Men spreekt alsmaar van economische groei om de werkgelegenheid te stimuleren. Een groei uitgedrukt in een BBP dat enkel rekening houdt met keiharde EURO ’S die gegenereerd worden door een economische activiteit. Een zeer enge en voor mij beklemmende benadering. Wanneer morgen , laten we hopen van niet, twee treinen botsen komen naast humanitaire ook economische activiteiten op gang zoals aanrijdende brandweerwagens sleep- en hijstoestellen . Die laatste activiteiten doen het BBP p...
Lees meer

Had Wouter Van Besien dan toch gelijk ?

Dat de liberalen en de Nationaal-liberalen victorie kraaien met de bereikte budgetcontrole is de logica zelve. Zij profileren zich als de partijen van de bezittende klasse een predicaat dat ze alle eer aandoen. Vandaag stel ik vast dat ook de christendemocraten hoera roepen. Wetend dat meer dan de helft van hun electoraat uit  de arbeidersbeweging komt doet me  de wenkbrauwen fronsen. Citaat van de CD&V site: Daarmee heeft de regering beslist om vo...
Lees meer

Hoe een loonsinlevering als een opslag verkocht wordt

De netto-loonsverhoging die men in het vooruitzicht stelt is je reinste volksmisleiding. Men verkoopt de echte loonsinlevering van ongeveer 6% als een heuse loonsverhoging. Loonkost is immers het brutoloon plus de zogenaamde werkgeversbijdrage. De publieke opinie heeft zo de indruk dat het de werknemer niet treft. Niks is minder waar het is immers een deel van het loon dat gebruikt wordt om de sociale zekerheid te financieren. Via dit deel en het deel dat op de loonfiche staat kr...
Lees meer

CD&V-Beweging.net-mandatarissen , het woord is aan jullie

Een verhoging van de BTW, een basisbehoefte. Een verlaging van de Sociale Zekerheidsbijdragen die de uitkeringen van de ziekteverzekering zullen doen afnemen  en een  “vleugje” speculatietaks voor de vermogenden zijn de in het oog springende ingrediënten van de regeringsmaatregelen. Allemaal initiatieven die de werknemersbewegingen terecht in het harnas jagen. Mensen motiveren om op 7 oktober op straat te komen wordt een koud kunstje. Niet alleen de socialistische kameraden en...
Lees meer

21 juli en onze vrijheden

Op 21 juli1831 legde onze eerste koning Leopold I de grondwettelijke eed af.De Belgische revolutionairen waren republikeinen maar pragmatisch kozen ze voor een koninkrijk te midden van andere monarchieën. Als we de tekst aandachtig lezen merken we dat ze handig kozen voor een gekroonde republiek.  Op zich een gewoon geschiedkundig feit. Het ging echter om een eed op een grondwet die voor die tijd revolutionair was. Alle macht gaat uit van de natie ( niet v...
Lees meer

Links moet resoluut de kant van het volk kiezen voor het telaat is

De gebeurtenissen in Griekenland blijven al degenen die  ijveren voor sociale rechtvaardigheid beroeren. Hoe een volk wordt gestraft omdat hun overheid geleid door traditionele partijen niet goed functioneerde tart elke verbeelding. Wanneer in ons land de pensioenleeftijd op 67 gebracht wordt en daardoor onze zorgkosten exponentieel stijgen is dit dan de schuld van het volk? Neen denk ik , zo is ook een slechtwerkend belastingsysteem met vele ontsnappingsroutes niet de schuld van h...
Lees meer

Trojka controleert een soeverein parlement

Een soevereine Europese staat , GRIEKENLAND, met een regering die een democratische meerderheid heeft in het parlement en die dus ook onder controle staat van de verkozenen des volks,  kan haar regeerprogramma niet uitvoeren omdat de trojka dat niet wil. Meer nog….de Griekse eerste minister doet een voorstel dat voor 80% in overeenstemming is met de wil van het trio en nog is het nog niet genoeg. De trojka plaatst zich in de plaats van het parlement en gaat de regering controleren...
Lees meer

11 JULI GEERT I , spreekt tot de VLAEMSCHEN natie

Met enige moeite heb ik de 11 juli toespraak van de Vlaamse minister president gelezen. Mijn christelijke opvoeding gebiedt me om alle dagen minstens één versterving te doen. Dat is dan bij deze gebeurd. In zijn toespraak refereert GEERT DE EERSTE ,als republikein, zowaar naar het kortstondige koningschap van een totalitair monarch als Willem I, nu 200 jaar geleden. Hij  moet toch aantonen dat wij eigenlijk Nederlanders zijn. Mijns inziens hebben we als...
Lees meer

GRIEKSE BEDENKINGEN

Griekenland is met zijn 50e deel van de Europese economie zeker niet de oorzaak van de economische crisis. De bank Goldman Sachs  begeleide frauduleus de toetreding tot de eurozone met medewerking van de Griekse traditionele partijen en de leiding van de Unie. De enorme besparingen opgelegd door de Trojka  met daarbovenop de hoge intresten die door de overheid aan de banken moest betaald worden leidde tot een schuld van 175 % van het BBP.  West Europese landen scoren in vergelij...
Lees meer

Rechts toont zijn sociaal gelaat te HERENT

Vandaag kreeg ik van de plaatselijke NV-A afdeling via de post een uitnodiging om deel te nemen aan hun 11 juli viering, “hun” nationale feestdag. Dit ligt wel aan mezelf , ik ben vergeten op mijn postbus een stikker te plaatsen met NO NVA-post. Bij het lezen van de uitnodiging viel ik van de ene verbazing in de andere . De Vlaams nationalisten tonen zich strijdbaar sociaal. Na een “vleugje” nadenken zie ik dat het louter om hun zogezegd sociaal image gaat. Zij gaan bloemen ne...
Lees meer

Sociaal Europa verder weg dan ooit

Men heeft ten allen prijzen een monetaire unie willen maken binnen de Europese gemeenschap. Men heeft nagelaten er ook een politieke unie van te maken. Alle landen die in het verleden een beleid voerden hadden ook de economische hefbomen in handen en konden op die manier afhankelijk van hun politieke keuzes een liberaal of socialistisch beleid in de stijgers zetten. Dit beleid werd dan ook gedragen door een parlementaire meerderheid en was legitiem. Vandaag stel ik vast dat Grieke...
Lees meer

BESPAREN MOET DAT ECHT?

De schuldgraad van een land wordt steeds in verhouding tot het BBP weergegeven. 60% wordt sedert de Maastricht-norm beschouwd als een fetisj. De bankencrisis , die niet door het werkvolk veroorzaakt werd, zorgde ervoor dat we nu al een eindje boven de 100% zitten. Bij onze Griekse lotgenoten is dat welhaast 175% ! Deze schuldenlast is te hoog, we moeten veel betalen om onze schulden af te betalen en hebben geen ruimte meer om een beleid te voeren, laat staan een sociaal beleid. H...
Lees meer

Derdenuitzendingen een dam tegen onverdraagzaamheid

Het schrappen van de uitzendingen door derden getuigt van kortzichtigheid aan gaat in tegen het creëren van een meer verdraagzame samenleving Vandaag heeft men de mond vol van fundamentalisme en radicalisering. Men geeft ook graag kritiek op anderen en verwijt hen onverdraagzaamheid en kortzichtigheid . Deze uitspraken gebeuren dikwijls ongefundeerd of bij gebrek aan kennis over de wereld van die andere medemens. Persoonlijk ben ik voorstander van aan actief veelkleurig pluralis...
Lees meer

ALLE WERKNEMERS MOETEN ZICH ARBEIDER VOELEN

In rechtse en nationalistische middens , zij die zo graag spreken over zij en wij, worden onze Franstalige landgenoten afgeschilderd als profiteurs van ons sociale zekerheidssysteem. Deze VRT-bijdrage stelt het scherp. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2365222 De zware en ongezonde industrie in Wallonië eist tot op vandaag zijn slachtoffers . Ik ben niet blind voor het feit dat ook Belgen die tot mijn taalgroep behoren ook het slachtoffer werden van ongezonde werkoms...
Lees meer