about
Toon menu

WET LEJEUNE ESSENTIEEL IN EEN RECHTSSTAAT

Als vroegere vrijwillige bezoeker aan gevangenen maakt ik mij volgende bedenking(en) In het kader van de huidige dreigingsniveaus en het terrorisme wordt aan opbod gedaan inzake berechtiging van misdrijven, opheffen van de wet Lejeune en de doodstraf zijn vaak gehoorde slogans. De wet Lejeune van 1888 wordt in vraag gesteld , alhoewel deze reeds verschillende malen werd aangepast en dus verstrengd. Men heeft geen oog meer voor de grondbeginselen waarop deze wet steunt. Minister Lejeune ,een B...
Lees meer

De participatie van de werknemer binnen het bedrijf een vergiftigd geschenk?

Bedrijven die winst maken geven  gevolg gevend aan sociale akkoorden , een participatie aan de werknemer. Een werknemer die geen aandeelhouder is die deelneemt  aan de winst, die hij of zij zelf gecreëerd heeft lijkt logisch. Niets is wat het lijkt. Die werkman moet dan wel gezond zijn. Iemand die zes maanden aan burn-out leidt meestal veroorzaakt door het bedrijf zelf ziet zijn winstdeelname in verhouding tot zijn productiviteit dalen. Een aandeelhouder die lui in zijn zetel of hangmat zit heef...
Lees meer

Kindergeld en herverdeling

Nu het kindergeld geregionaliseerd is duiken de Vlaamse denkpistes op. Voorlopig is het enkel het uitbetalingsloket dan van België naar Vlaanderen verhuist. Vlaanderen wil met dit deel, dat afkomstig is van de sociale zekerheid, een eigen sociaal beleid voeren.

Men wil het bedrag afhankelijk maken van het inkomen van de ouders. Dit lijkt sociaal maar is het in wezen niet. Het is een verborgen agenda van besparing en uitholling van de sociale zekerheid. De uitbetaling die aan de rijkeren in min...
Lees meer

NV-A speerpunten een dolk in de rug van de samenleving

De verlaging van het overheidsbeslag , de creatie van jobs in de privaat sector en een vermindering van de personenbelasting vormden de speerpunten van het NV-A-programma. Deze doelstellingen werden door de Nationalisten bereikt.

Maar tegen welke maatschappelijke prijs? De gemeenschapskost van deze extreem liberale aanpak is hallucinant.  Minder overheid Jobs die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gemeenschap betaald worden zijn gekwalificeerd alsof ze geen bijdrage leveren aan het BBP en...
Lees meer

Syndicale verkiezingen oneigenlijk in de sociale strijd

Het bedrijf Accent bracht op een negatieve manier de vakbondsverkiezingen onder de aandacht. Sociale verkiezingen dragen een ongerijmdheid in zich. Vakbonden zoals het ACV en het ABVV delen dezelfde waarden, solidariteit en samenhorigheid. Deze bonden moeten het tegen elkaar opnemen, dit vooral in de private sector.

Beide vakbonden opereren vanuit een in oorsprong verschillende maatschappijvisie. Die verschillen zijn flinterdun geworden. Vandaag kunnen we enkel nog stellen dat onze oorspronkelijk...
Lees meer

BASISINKOMEN VOOR IEDEREEN EEN LINKS IDEE ?

In de strijd tegen de armoede lijkt een basisinkomen een leuk idee. Verschillende bronnen spreken van een basisbedrag van 1000 € per persoon.Dergelijk initiatief zou een budgettaire impact hebben van dezelfde ordegrootte als deze van de huidige sociale zekerheid.Logisch dat de beide systemen niet naast elkaar kunnen bestaan er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden.1. Herverdelen:De sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit en herverdelen, de werkenden zijn solidair met werklozen en gepens...
Lees meer

Vakbonden transparant, Kapitaal niet !

Onderschrift De Open VLD  kon niet achterblijven en heeft na NV-A ook de aanval op de vakorganisaties ingezet. De rechtspersoonlijkheid van de syndicaten werd in een wettekst gegoten. Men vraagt transparantie over de middelen van deze sociale actoren. Het feit dat de rechtspersoonlijkheid voor vakbonden in andere landen wel bestaat is een eerste argument. Het tweede argument is dat veel met overheidsgeld gewerkt wordt. Het gaat hier om...
Lees meer

''CTRL+ALT+DEL" gezien door een vakbondsmilitant

Dit werkje van J Crombez is een pleidooi voor een alternatief dat dwars staat op ons neoliberale model van vandaag. Er staan geen pasklare oplossingen maar wel bedenkingen die aanzetten tot het debat.

Zelf ben ik geen socioloog politoloog of economist. Als sociaal bewogen persoon heb ik de brochure doorgenomen en enkele bedenkingen op rij gezet:(De p verwijst naar de pagina in de brochure) P28 Samen sterker voor KMO’s Er wordt gesteld dat KMO’s de drijvende krachten zijn in onze economie. Omdat...
Lees meer

Zoektocht naar sociale rechtvaardigheid

De parlementsleden Cindy Fransen , Katrien Partyka en Valerie Taeldemans, allen behorend tot de linkerzijde van de christendemocratie , buigen zich over de sociale correcties die in het regeringsbeleid werden aangebracht, zo melden de media.

Onderschrift Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de ernst , de begeestering en de inzet waarmee deze drie dames hun onderzoek zullen doen. De turteltaks , het duurder water, de verhoging va...
Lees meer

Dank U Bart

De koerswijziging van de NV-a ontlokte me volgende reactie/bedenking: De twee grote ziekenfondsen en vakbonden hebben vlak na de oorlog ons sociaal systeem opgebouwd. De sociale zekerheid kreeg een verplichtend karakter beheert door de sociale partners. Een systeem dat een meerwaarde heeft binnen een democratisch bestel. Ziekenfondsen en Vakbonden zijn meer dan uitbetalingsorganismen, ze zijn de katalysator van hetgeen leeft onder de mensen. De gewone man is geen “klant” bij hen maar een part...
Lees meer

JOBS JOBS JOBS ,maar dan niet bij overheidsbedrijven

Bij de boodschap van de Tijd heb ik als transomafgevaardigde nogal wat bedenkingen. http://www.tijd.be/ondernemen/telecom/Groen_licht_voor_vervroegd_pensioen_bij_Proximus.9717957-3128.art?ckc=1&ts=1452241629 Waar de journalist de mosterd haalt weet ik niet. Stel dat hij toch in zekere mate de waarheid spreekt. Het artikel stelt dat de kost voor het personeel t.o.v.de omzet 7 % hoger ligt dan in gelijkaardige bedrijven. De steller van het artikel spreek over “dezelfde” sector. Hij weet k...
Lees meer

De kameraden zijn mijn vrienden en de vrienden zijn mijn kameraden.

Als inleiding citeer ik kameraad Goblet: Goblet: ‘Syndicale eenheid is onze kracht’ “Goblet benadrukte ook nog het belang van eenheid onder de vakbonden ‘De verdeeldheid in een sector zoals we vandaag zien -een communautaire verdeeldheid- levert niets goeds voor de arbeiders, voor niemand. Mijn vrees is dat dit fenomeen zich zal veralgemenen, waarmee de syndicale beweging wordt verzwakt. Ik roep iedereen op om zijn rug te rechten. We moeten de syndicale eenheid bewaren, dat is onze kracht.’De...
Lees meer

Ontwaak gebruikers van openbare diensten

We horen veel over de verhoging van de productiviteit van de spoorarbeiders. De 20 % wordt bereikt door langer werken en door een sterk afvloeiplan. 20% is een hallucinant cijfer want dit betekent dat het huidige personeel op een werkweek van vijf dagen één volledige dag op zijn gat zit te niksen. Er is uiteraard meer aan de hand. Stations zullen sluiten , lijnen zullen afgeschaft worden en treinen zullen zonder begeleiders rijden. Dit verklaart al een deel van die 20...
Lees meer

Bonussen en hun maatschappelijke irrelevantie

Deze week meldden de media: “BEL 20 toplui zien hun loon fors inkrimpen “ Vlerick weet er bij te vertellen dat de terugval van 16% vooral te wijten is aan de tegenvallende bonussen. Even kreeg ik een gevoel van medelijden een gewaarwording die ik echter spoedig kon onderdrukken. Het gaat hier om topmensen die veel te veel verdienen en nu terugvallen op te veel. De gewone man ziet zijn Turtel-kosten stijgen en verliest zijn index met daarbovenop een bevriezing van zijn loon, hier gaat het dikwijl...
Lees meer

Het spoor onder vuur !!

De personeelsproblemen bij de spoorwegen zijn niet van gisteren. Een tekort aan personeel werd gedeeltelijk opgelost door een herverdeling van de arbeid toe te passen. Jongeren konden worden aangeworven omdat het bestaande personeelsbestand 1,65% van het loon inleverde en nog 36 in plaats van 40 uren ging werken. Solidariteit avant la lettre. Iedereen bleef wel 40 uren werken zodat er per week 4 uren moeten gecompenseerd worden. Dit zijn de fameuze extra vakantiedagen waarover de media zo graag...
Lees meer