about
Toon menu

Syndicale verkiezingen oneigenlijk in de sociale strijd

Het bedrijf Accent bracht op een negatieve manier de vakbondsverkiezingen onder de aandacht. Sociale verkiezingen dragen een ongerijmdheid in zich. Vakbonden zoals het ACV en het ABVV delen dezelfde waarden, solidariteit en samenhorigheid. Deze bonden moeten het tegen elkaar opnemen, dit vooral in de private sector.

Beide vakbonden opereren vanuit een in oorsprong verschillende maatschappijvisie. Die verschillen zijn flinterdun geworden. Vandaag kunnen we enkel nog stellen dat onze oorspronkelijk...
Lees meer

BASISINKOMEN VOOR IEDEREEN EEN LINKS IDEE ?

In de strijd tegen de armoede lijkt een basisinkomen een leuk idee. Verschillende bronnen spreken van een basisbedrag van 1000 € per persoon.Dergelijk initiatief zou een budgettaire impact hebben van dezelfde ordegrootte als deze van de huidige sociale zekerheid.Logisch dat de beide systemen niet naast elkaar kunnen bestaan er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden.1. Herverdelen:De sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit en herverdelen, de werkenden zijn solidair met werklozen en gepens...
Lees meer

Vakbonden transparant, Kapitaal niet !

Onderschrift De Open VLD  kon niet achterblijven en heeft na NV-A ook de aanval op de vakorganisaties ingezet. De rechtspersoonlijkheid van de syndicaten werd in een wettekst gegoten. Men vraagt transparantie over de middelen van deze sociale actoren. Het feit dat de rechtspersoonlijkheid voor vakbonden in andere landen wel bestaat is een eerste argument. Het tweede argument is dat veel met overheidsgeld gewerkt wordt. Het gaat hier om...
Lees meer

''CTRL+ALT+DEL" gezien door een vakbondsmilitant

Dit werkje van J Crombez is een pleidooi voor een alternatief dat dwars staat op ons neoliberale model van vandaag. Er staan geen pasklare oplossingen maar wel bedenkingen die aanzetten tot het debat.

Zelf ben ik geen socioloog politoloog of economist. Als sociaal bewogen persoon heb ik de brochure doorgenomen en enkele bedenkingen op rij gezet:(De p verwijst naar de pagina in de brochure) P28 Samen sterker voor KMO’s Er wordt gesteld dat KMO’s de drijvende krachten zijn in onze economie. Omdat...
Lees meer

Zoektocht naar sociale rechtvaardigheid

De parlementsleden Cindy Fransen , Katrien Partyka en Valerie Taeldemans, allen behorend tot de linkerzijde van de christendemocratie , buigen zich over de sociale correcties die in het regeringsbeleid werden aangebracht, zo melden de media.

Onderschrift Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de ernst , de begeestering en de inzet waarmee deze drie dames hun onderzoek zullen doen. De turteltaks , het duurder water, de verhoging va...
Lees meer

Dank U Bart

De koerswijziging van de NV-a ontlokte me volgende reactie/bedenking: De twee grote ziekenfondsen en vakbonden hebben vlak na de oorlog ons sociaal systeem opgebouwd. De sociale zekerheid kreeg een verplichtend karakter beheert door de sociale partners. Een systeem dat een meerwaarde heeft binnen een democratisch bestel. Ziekenfondsen en Vakbonden zijn meer dan uitbetalingsorganismen, ze zijn de katalysator van hetgeen leeft onder de mensen. De gewone man is geen “klant” bij hen maar een part...
Lees meer

JOBS JOBS JOBS ,maar dan niet bij overheidsbedrijven

Bij de boodschap van de Tijd heb ik als transomafgevaardigde nogal wat bedenkingen. http://www.tijd.be/ondernemen/telecom/Groen_licht_voor_vervroegd_pensioen_bij_Proximus.9717957-3128.art?ckc=1&ts=1452241629 Waar de journalist de mosterd haalt weet ik niet. Stel dat hij toch in zekere mate de waarheid spreekt. Het artikel stelt dat de kost voor het personeel t.o.v.de omzet 7 % hoger ligt dan in gelijkaardige bedrijven. De steller van het artikel spreek over “dezelfde” sector. Hij weet k...
Lees meer

De kameraden zijn mijn vrienden en de vrienden zijn mijn kameraden.

Als inleiding citeer ik kameraad Goblet: Goblet: ‘Syndicale eenheid is onze kracht’ “Goblet benadrukte ook nog het belang van eenheid onder de vakbonden ‘De verdeeldheid in een sector zoals we vandaag zien -een communautaire verdeeldheid- levert niets goeds voor de arbeiders, voor niemand. Mijn vrees is dat dit fenomeen zich zal veralgemenen, waarmee de syndicale beweging wordt verzwakt. Ik roep iedereen op om zijn rug te rechten. We moeten de syndicale eenheid bewaren, dat is onze kracht.’De...
Lees meer

Ontwaak gebruikers van openbare diensten

We horen veel over de verhoging van de productiviteit van de spoorarbeiders. De 20 % wordt bereikt door langer werken en door een sterk afvloeiplan. 20% is een hallucinant cijfer want dit betekent dat het huidige personeel op een werkweek van vijf dagen één volledige dag op zijn gat zit te niksen. Er is uiteraard meer aan de hand. Stations zullen sluiten , lijnen zullen afgeschaft worden en treinen zullen zonder begeleiders rijden. Dit verklaart al een deel van die 20...
Lees meer

Bonussen en hun maatschappelijke irrelevantie

Deze week meldden de media: “BEL 20 toplui zien hun loon fors inkrimpen “ Vlerick weet er bij te vertellen dat de terugval van 16% vooral te wijten is aan de tegenvallende bonussen. Even kreeg ik een gevoel van medelijden een gewaarwording die ik echter spoedig kon onderdrukken. Het gaat hier om topmensen die veel te veel verdienen en nu terugvallen op te veel. De gewone man ziet zijn Turtel-kosten stijgen en verliest zijn index met daarbovenop een bevriezing van zijn loon, hier gaat het dikwijl...
Lees meer

Het spoor onder vuur !!

De personeelsproblemen bij de spoorwegen zijn niet van gisteren. Een tekort aan personeel werd gedeeltelijk opgelost door een herverdeling van de arbeid toe te passen. Jongeren konden worden aangeworven omdat het bestaande personeelsbestand 1,65% van het loon inleverde en nog 36 in plaats van 40 uren ging werken. Solidariteit avant la lettre. Iedereen bleef wel 40 uren werken zodat er per week 4 uren moeten gecompenseerd worden. Dit zijn de fameuze extra vakantiedagen waarover de media zo graag...
Lees meer

WEGEN OP HET BELEID

Er zijn nogal wat sociaal bewogenen en politici die wegen op het beleid alleen mogelijk zien als er daadwerkelijk aan de macht wordt deelgenomen, als minister, burgemeester of schepen. Ik ben er zeker van dat dit ook binnen GROEN te Deurne zal gespeeld hebben. Binnen de christendemocratie en zeker binnen de zogenaamd linkerzijde van die roomse partij horen we dikwijls : zonder ons had het veel erger geweest. Wij zorgen voor sociale correcties en bijsturing. Uit de oppositie is het perfect mogel...
Lees meer

België de zwakke schakel tegen het terrorisme?

In de buitenslands media binnen de Westerse wereld wordt België opgevoerd als onbetrouwbaar inzake terrorismebestrijding. Dit is geen toeval. De media worden immers gedomineerd door een sterk Amerikaans denken. België heeft zich destijds niet zomaar ingeschakeld in de aanvalsgolf tegen Irak. Ons land heeft zich daar toen zeer kritisch over uitgelaten. Vele buitenlandkenners stellen dat ondermeer de aanval in Irak de voedingsbodem geweest is tot het ontstaan van IS. De...
Lees meer

Vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele

Op de weekdagen staan we met zijn allen in de file. Het is een slechte gewoonte geworden. Zonder naar de radio te luisteren weet ik op maandagmorgen dat de berichtgeving melding maakt van : vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele. Men zou die boodschappen beter inspreken en die per definitie elke morgen laten beluisteren.

Wanneer er dan nog eens één van de vele vrachtwagens, die rijdende magazijnen zijn, een lading verliest op de Brusselse ring is de chaos algemeen....
Lees meer

ACV METEA BRAVO

Niet toevallig keurt de centrale ACV-CSC-Metea de houding van de CD&V in deze regering af. Het gaat immers om de centrale met een zeer intensieve arbeidersvertegenwoordiging.

Ze begrijpen niet dat een partij die voor ongeveer de helft van haar verkozenen uit vertrouwenspersonen binnen de christelijke arbeidersbeweging bestaat deel uit maakt van een ultra rechts kabinet dat de werkende klasse besteelt. Deze werkers staan niet stil bij al die theorieën die proberen aan te...
Lees meer