about
Toon menu

21 juli en onze vrijheden

Op 21 juli1831 legde onze eerste koning Leopold I de grondwettelijke eed af.De Belgische revolutionairen waren republikeinen maar pragmatisch kozen ze voor een koninkrijk te midden van andere monarchieën. Als we de tekst aandachtig lezen merken we dat ze handig kozen voor een gekroonde republiek.  Op zich een gewoon geschiedkundig feit. Het ging echter om een eed op een grondwet die voor die tijd revolutionair was. Alle macht gaat uit van de natie ( niet v...
Lees meer

Links moet resoluut de kant van het volk kiezen voor het telaat is

De gebeurtenissen in Griekenland blijven al degenen die  ijveren voor sociale rechtvaardigheid beroeren. Hoe een volk wordt gestraft omdat hun overheid geleid door traditionele partijen niet goed functioneerde tart elke verbeelding. Wanneer in ons land de pensioenleeftijd op 67 gebracht wordt en daardoor onze zorgkosten exponentieel stijgen is dit dan de schuld van het volk? Neen denk ik , zo is ook een slechtwerkend belastingsysteem met vele ontsnappingsroutes niet de schuld van h...
Lees meer

Trojka controleert een soeverein parlement

Een soevereine Europese staat , GRIEKENLAND, met een regering die een democratische meerderheid heeft in het parlement en die dus ook onder controle staat van de verkozenen des volks,  kan haar regeerprogramma niet uitvoeren omdat de trojka dat niet wil. Meer nog….de Griekse eerste minister doet een voorstel dat voor 80% in overeenstemming is met de wil van het trio en nog is het nog niet genoeg. De trojka plaatst zich in de plaats van het parlement en gaat de regering controleren...
Lees meer

11 JULI GEERT I , spreekt tot de VLAEMSCHEN natie

Met enige moeite heb ik de 11 juli toespraak van de Vlaamse minister president gelezen. Mijn christelijke opvoeding gebiedt me om alle dagen minstens één versterving te doen. Dat is dan bij deze gebeurd. In zijn toespraak refereert GEERT DE EERSTE ,als republikein, zowaar naar het kortstondige koningschap van een totalitair monarch als Willem I, nu 200 jaar geleden. Hij  moet toch aantonen dat wij eigenlijk Nederlanders zijn. Mijns inziens hebben we als...
Lees meer

GRIEKSE BEDENKINGEN

Griekenland is met zijn 50e deel van de Europese economie zeker niet de oorzaak van de economische crisis. De bank Goldman Sachs  begeleide frauduleus de toetreding tot de eurozone met medewerking van de Griekse traditionele partijen en de leiding van de Unie. De enorme besparingen opgelegd door de Trojka  met daarbovenop de hoge intresten die door de overheid aan de banken moest betaald worden leidde tot een schuld van 175 % van het BBP.  West Europese landen scoren in vergelij...
Lees meer

Rechts toont zijn sociaal gelaat te HERENT

Vandaag kreeg ik van de plaatselijke NV-A afdeling via de post een uitnodiging om deel te nemen aan hun 11 juli viering, “hun” nationale feestdag. Dit ligt wel aan mezelf , ik ben vergeten op mijn postbus een stikker te plaatsen met NO NVA-post. Bij het lezen van de uitnodiging viel ik van de ene verbazing in de andere . De Vlaams nationalisten tonen zich strijdbaar sociaal. Na een “vleugje” nadenken zie ik dat het louter om hun zogezegd sociaal image gaat. Zij gaan bloemen ne...
Lees meer

Sociaal Europa verder weg dan ooit

Men heeft ten allen prijzen een monetaire unie willen maken binnen de Europese gemeenschap. Men heeft nagelaten er ook een politieke unie van te maken. Alle landen die in het verleden een beleid voerden hadden ook de economische hefbomen in handen en konden op die manier afhankelijk van hun politieke keuzes een liberaal of socialistisch beleid in de stijgers zetten. Dit beleid werd dan ook gedragen door een parlementaire meerderheid en was legitiem. Vandaag stel ik vast dat Grieke...
Lees meer

BESPAREN MOET DAT ECHT?

De schuldgraad van een land wordt steeds in verhouding tot het BBP weergegeven. 60% wordt sedert de Maastricht-norm beschouwd als een fetisj. De bankencrisis , die niet door het werkvolk veroorzaakt werd, zorgde ervoor dat we nu al een eindje boven de 100% zitten. Bij onze Griekse lotgenoten is dat welhaast 175% ! Deze schuldenlast is te hoog, we moeten veel betalen om onze schulden af te betalen en hebben geen ruimte meer om een beleid te voeren, laat staan een sociaal beleid. H...
Lees meer

Derdenuitzendingen een dam tegen onverdraagzaamheid

Het schrappen van de uitzendingen door derden getuigt van kortzichtigheid aan gaat in tegen het creëren van een meer verdraagzame samenleving Vandaag heeft men de mond vol van fundamentalisme en radicalisering. Men geeft ook graag kritiek op anderen en verwijt hen onverdraagzaamheid en kortzichtigheid . Deze uitspraken gebeuren dikwijls ongefundeerd of bij gebrek aan kennis over de wereld van die andere medemens. Persoonlijk ben ik voorstander van aan actief veelkleurig pluralis...
Lees meer

ALLE WERKNEMERS MOETEN ZICH ARBEIDER VOELEN

In rechtse en nationalistische middens , zij die zo graag spreken over zij en wij, worden onze Franstalige landgenoten afgeschilderd als profiteurs van ons sociale zekerheidssysteem. Deze VRT-bijdrage stelt het scherp. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2365222 De zware en ongezonde industrie in Wallonië eist tot op vandaag zijn slachtoffers . Ik ben niet blind voor het feit dat ook Belgen die tot mijn taalgroep behoren ook het slachtoffer werden van ongezonde werkoms...
Lees meer

Kreatief wachtlijsten wegwerken

De wachtlijsten in de zorg worden vandaag via een “creatieve” kunstgreep weggewerkt. Men kan zich niet langer op de wachtlijst bij een instelling inschrijven. Een team van specialisten oordeelt of je situatie ernstig genoeg is om niet meer door de omgeving te worden opgevangen. Als het echt niet meer gaat, krijg je een rugzak met geld dat je in staat zou moeten stellen je zorg te kopen. Als je geld genoeg hebt zal de markt zeker een oplossing vinden. Een andere wachtlijst wordt ge...
Lees meer

Bewustmaking, de sleutel tot een ander stemgedrag

Socialistische en arbeidsgezinde partijen hebben het vandaag moeilijk, dit omdat hun traditioneel kiespubliek , de arbeidende klasse in aantal verkleint. Vele werknemers die gewoontegetrouw tot hun kiespubliek behoorden zitten ondertussen een trapje hoger op de maatschappelijke ladder dan hun voorouders. Zo denken ze toch. Ze voelen zich beter in de verworven positie en daar is niks mis mee. Velen onder hen zijn kaderlid geworden bij grote onderneming en zijn daar best fier op. He...
Lees meer

VERHERSTRAETEN ACW’er van dienst

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150512_01679311 Op de vooravond van Rerum Novarum voerde De Standaard, Servais Verherstraeten op als ACW’er van dienst. In het genoemde interview is hij blijkbaar tevreden met het feit dat de diamantsector een verdrievoudiging kreeg van de belastingaanslag. Ik kan me best voorstellen dat bedrijven die vandaag geen belastingen betalen best kunnen akkoord gaan met zelfs een vertienvoudiging. Hij stelt ook dat deze regering een voorbeeld is van co...
Lees meer

Een links kartel NEEN, een linkse coalitie JA

Het links front werd rond 1 mei nogal simplistisch benaderd. Men telt GROEN en SP-A samen en ambieert de 30 %. Ik zou daar de 5% ambitie van de PVDA kunnen aan toevoegen en daar bovenop 60 % van de CD&V stemmen ongeveer 12 % dan kom ik aan 47% dit is in zetels de absolute meerderheid. Kartels hebben bewezen dat ze meestal een kortstondig bestaan kennen , hun succes is beperkt in de tijd. Beter laat men iedereen zijn eigenheid bewaren en samenwerken( coalities) rond zeer conc...
Lees meer

Overheidsbedrijven en Sociale Rechtvaardigheid

De natte droom van de liberalen, namelijk de privatisering van de overheidsbedrijven, steekt bij monde van De Croo Jr. weer de kop op. In de pers lezen we dat de verkoop van deze bedrijven zoals B-Post en Belgacom veel kan opleveren.  Samen meer dan 8 miljard euro om de schuldenlast te verminderen, dat kan tellen. Anderzijds wordt fijntjes opgemerkt dat deze bedrijven in de toekomst dan niet meer als melkkoeien kunnen gebuikt worden en dus een einde komt aan het opstrijken van div...
Lees meer