about
Toon menu

JOBS JOBS JOBS ,maar dan niet bij overheidsbedrijven

Bij de boodschap van de Tijd heb ik als transomafgevaardigde nogal wat bedenkingen. http://www.tijd.be/ondernemen/telecom/Groen_licht_voor_vervroegd_pensioen_bij_Proximus.9717957-3128.art?ckc=1&ts=1452241629 Waar de journalist de mosterd haalt weet ik niet. Stel dat hij toch in zekere mate de waarheid spreekt. Het artikel stelt dat de kost voor het personeel t.o.v.de omzet 7 % hoger ligt dan in gelijkaardige bedrijven. De steller van het artikel spreek over “dezelfde” sector. Hij weet k...
Lees meer

De kameraden zijn mijn vrienden en de vrienden zijn mijn kameraden.

Als inleiding citeer ik kameraad Goblet: Goblet: ‘Syndicale eenheid is onze kracht’ “Goblet benadrukte ook nog het belang van eenheid onder de vakbonden ‘De verdeeldheid in een sector zoals we vandaag zien -een communautaire verdeeldheid- levert niets goeds voor de arbeiders, voor niemand. Mijn vrees is dat dit fenomeen zich zal veralgemenen, waarmee de syndicale beweging wordt verzwakt. Ik roep iedereen op om zijn rug te rechten. We moeten de syndicale eenheid bewaren, dat is onze kracht.’De...
Lees meer

Ontwaak gebruikers van openbare diensten

We horen veel over de verhoging van de productiviteit van de spoorarbeiders. De 20 % wordt bereikt door langer werken en door een sterk afvloeiplan. 20% is een hallucinant cijfer want dit betekent dat het huidige personeel op een werkweek van vijf dagen één volledige dag op zijn gat zit te niksen. Er is uiteraard meer aan de hand. Stations zullen sluiten , lijnen zullen afgeschaft worden en treinen zullen zonder begeleiders rijden. Dit verklaart al een deel van die 20...
Lees meer

Bonussen en hun maatschappelijke irrelevantie

Deze week meldden de media: “BEL 20 toplui zien hun loon fors inkrimpen “ Vlerick weet er bij te vertellen dat de terugval van 16% vooral te wijten is aan de tegenvallende bonussen. Even kreeg ik een gevoel van medelijden een gewaarwording die ik echter spoedig kon onderdrukken. Het gaat hier om topmensen die veel te veel verdienen en nu terugvallen op te veel. De gewone man ziet zijn Turtel-kosten stijgen en verliest zijn index met daarbovenop een bevriezing van zijn loon, hier gaat het dikwijl...
Lees meer

Het spoor onder vuur !!

De personeelsproblemen bij de spoorwegen zijn niet van gisteren. Een tekort aan personeel werd gedeeltelijk opgelost door een herverdeling van de arbeid toe te passen. Jongeren konden worden aangeworven omdat het bestaande personeelsbestand 1,65% van het loon inleverde en nog 36 in plaats van 40 uren ging werken. Solidariteit avant la lettre. Iedereen bleef wel 40 uren werken zodat er per week 4 uren moeten gecompenseerd worden. Dit zijn de fameuze extra vakantiedagen waarover de media zo graag...
Lees meer

WEGEN OP HET BELEID

Er zijn nogal wat sociaal bewogenen en politici die wegen op het beleid alleen mogelijk zien als er daadwerkelijk aan de macht wordt deelgenomen, als minister, burgemeester of schepen. Ik ben er zeker van dat dit ook binnen GROEN te Deurne zal gespeeld hebben. Binnen de christendemocratie en zeker binnen de zogenaamd linkerzijde van die roomse partij horen we dikwijls : zonder ons had het veel erger geweest. Wij zorgen voor sociale correcties en bijsturing. Uit de oppositie is het perfect mogel...
Lees meer

België de zwakke schakel tegen het terrorisme?

In de buitenslands media binnen de Westerse wereld wordt België opgevoerd als onbetrouwbaar inzake terrorismebestrijding. Dit is geen toeval. De media worden immers gedomineerd door een sterk Amerikaans denken. België heeft zich destijds niet zomaar ingeschakeld in de aanvalsgolf tegen Irak. Ons land heeft zich daar toen zeer kritisch over uitgelaten. Vele buitenlandkenners stellen dat ondermeer de aanval in Irak de voedingsbodem geweest is tot het ontstaan van IS. De...
Lees meer

Vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele

Op de weekdagen staan we met zijn allen in de file. Het is een slechte gewoonte geworden. Zonder naar de radio te luisteren weet ik op maandagmorgen dat de berichtgeving melding maakt van : vertraagd verkeer tussen Holsbeek en Wilsele. Men zou die boodschappen beter inspreken en die per definitie elke morgen laten beluisteren.

Wanneer er dan nog eens één van de vele vrachtwagens, die rijdende magazijnen zijn, een lading verliest op de Brusselse ring is de chaos algemeen....
Lees meer

ACV METEA BRAVO

Niet toevallig keurt de centrale ACV-CSC-Metea de houding van de CD&V in deze regering af. Het gaat immers om de centrale met een zeer intensieve arbeidersvertegenwoordiging.

Ze begrijpen niet dat een partij die voor ongeveer de helft van haar verkozenen uit vertrouwenspersonen binnen de christelijke arbeidersbeweging bestaat deel uit maakt van een ultra rechts kabinet dat de werkende klasse besteelt. Deze werkers staan niet stil bij al die theorieën die proberen aan te...
Lees meer

De markt en het pensioen een onmogelijke combinatie

De kranten blokletteren over het bijkomend pensioen  (16/10): “De wettelijk vastgelegde opbrengst van 3,25 procent wordt vervangen door een variabele rente, die schommelt tussen 1,75 en 3,75 procent.” Gezien de lage rente vandaag moeten we in feite lezen 1.75%. Zo verliezen jonge werknemers vandaag ¼ e van hun aanvullend pensioen. Voor oudere werknemers kan men natuurlijk niet raken aan het reeds  opgebouwde kapitaal. Dit is een hallucinant verhaal want in het verleden werden de looneisen van...
Lees meer

Manifestaties zijn een uiting van democratie

Op internetflora en lezersbrieven in kranten wordt veel negatieve commentaar gegeven op stakingsacties en manifestaties. Men maakt graag gebruik van rechts populistische standpunten. Stakingen hinderen de gewone man die steeds zelf het slachtoffer is en vakbonden moeten zich niet inlaten met het bestuur van het land want ze werden niet verkozen ,enkel de verkozenen des volks mogen aan politiek doen , ze werden hiervoor gedurende een ganse legislatuur gemandateerd.Wat hi...
Lees meer

TAXshift opnieuw op tafel

Onderschrift Dat de vakorganisaties op 7 oktober een krachtig signaal gegeven hebben staat buiten kijf. Na een zeer lauwe sensibilisering, in de tijd die vooraf ging, is het cijfer van 100 000 betogers nog merkwaardiger dan de 120 000 van vorig jaar. De werkgevers zijn er als de kippen bij om te stellen dat er weinig of geen hinder was in de bedrijven. Dit was ook de bedoeling , de actie was vooral gericht naar de regering. Een kracht...
Lees meer

Openbare bedrijven en hun rol in een competitieve context

De aanpassing van de wet op de overheidsbedrijven die het mogelijk maakt dat de regering zijn participatie onder de 50.1 % brengt en naar ik kan lezen zelfs tot 0% kan reduceren stemt me met ingehouden woede tot nadenken. Dat er voor overheidsbedrijven geen plaats is binnen een commerciële omgeving is een typisch liberaal discours. Dat ze niet thuis horen op de beurs is de logica zelve omdat voor dit type van bedrijven het streven naar winstma...
Lees meer

Mobiliteit en milieu eindigen niet aan de gewestgrenzen

De Vlaamse regering neemt een milieuvriendelijk initiatief. Via belastingen wil men het gedrag van de burger , met name de dieselrijder beïnvloeden. Eindelijk een beleidsbeslissing met toekomstvisie, namelijk het terugdringen van het fijnstof. Het victoriekraaien is echter van korte duur. De bedrijfswagens , de dieselrijders bij uitstek, blijven buiten schot. Ongetwijfeld heeft hier het gelobby van de leasingsmaatschappijen zijn werk gedaan. Minister Turtelboom maakt du...
Lees meer

Sterft gij oude vormen en gedachten

Nog voor de bankencrisis wisten de bankiers dat hun falen wel door de gemeenschap zou betaald worden. Ze wisten dat de regering , wij dus, het zich niet konden permitteren om de banken te laten overkop gaan. Jij en ik maakten extra schulden die we nu met zijn allen moeten afbetalen. Meer nog, we kunnen niet meer investeren inde reële economie., want de schuld moet afbetaald en een begrotingstekort van meer dan 3 % wordt door Europa niet getolereerd. Dit gebrek aan investeringen zorgt voor grote...
Lees meer