about
Toon menu

Positief effect van de BREXIT

De onmogelijke keuze Het Brits referendum was niet zo een goed idee. Een simpele vraagstelling over een ingewikkeld thema is niet vanzelfsprekend. Meer nog de modale Brit stond voor een onmogelijke keuze. NEEN zeggen tegen een liberaal Europa, een vooral tegen de economische eenheidsworst met een enorm democratisch deficit of JA zeggen omdat de NEEN handig gerecupereerd werd door de rechtse volksnationalisten van Le Pen, Wilders en and...
Lees meer

Stakingsactie: open brief aan Zuhal Demir

Geachte, Tijdens het Kamerdebat van deze week klaagde U een stakingsactie met economische schade aan. Waarschijnlijk is het U ontgaan dat door het aanbrengen van economische schade de werkgever of inzake thema’s van maatschappelijk belang de overheid op die manier tot onderhandelen kan gedwongen worden. Voor de arbeidende klasse meestal het ultieme middel om hun eisen kracht bij te zetten. Het antwoord van Kris Peeters voldeed zichtbaar aan Uw verwachtingen. Hij stelde dat de syndicale actie i...
Lees meer

Bedenkingen bij het “Vlaamse”kindergeld

Onderschrift Gezinnen met twee of meer kinderen die naar de hogeschool gaan worden benadeeld, een kans om de democratisering van het onderwijs een extra boost te geven wordt verkeken. In dit systeem kosten oudere kinderen evenveel als jongere, onbegrijpelijk dat de leefdheidstoeslag wordt verlaten. Men geeft een hoog basisbedrag voor alle kinderen dat gelijk is waardoor de ruimte voor sociale correctie wordt beperkt. Dit hoge basisbedr...
Lees meer

CD&V moet beter leren luisteren

De voorbije dagen hebben mij serieus in de war gebracht. Als trouw vakbondsmilitant ben ik ervan overtuigd dat mijn vakbond, het ACV, het bij het rechte eind heeft met zijn scherpe kritiek op het regeringsbeleid en in het bijzonder op de voorstellen in de ‘Wet Peeters’. Die voorstellen hebben het ‘sociale gelaat’ van deze regering definitief ontmaskerd. Maar als ik de kopstukken van CD&V mag geloven zit het ACV er totaal naast. Volgens Eric Van Rompuy (blog 5 juni) doet de CD&V er namel...
Lees meer

"Vlaanderen wordt nog altijd bezet door zuilen"

Vlaanderen wordt nog altijd bezet door de zuilen of het onverwerkte verleden van Mieke Vogels (De Morgen 04/06/2016)

Zelf heb ik heel wat socialistische kameraden en christelijke vrienden. De enge verzuiling is dus zeker net aan mij besteed. We hebben nu eenmaal rode en groene vakbonden en ziekenfondsen. Dit is een historische realiteit en daar is niks mis mee. Ik heb het hier vooral om de twee grootsten, want zij stonden aan de wieg van ons huidig maatschappelijk model. Het feit dat er twee gro...
Lees meer

De Syndicale rol binnen ons maatschappelijk debat

Binnen een bedrijf , binnen een gemeenschap, binnen een natie zijn het de vakbonden die het ongenoegen dat leeft onder de werknemers , onder het volk, kanaliseren. Zij bundelen dit en brengen dat ter sprake bij de bedrijfsleiding of voor een maatschappelijke problematiek bij de regering of bevoegde minister. Wanneer er daardoor een constructieve dialoog ontstaat komt men tot oplossingen. Vandaag hebben we twee problemen: De vakbonden slagen er niet in om het ongenoegen te kanaliseren , als er t...
Lees meer

Klasseonderwijs terug van weggeweest

De Vlaamse regering heeft duidelijk niet begrepen dat kinderen onze toekomst zijn. Daar nog eens bij worden  ouders die kinderen hebben in het hoger onderwijs in het nieuwe systeem extra benadeeld. Het enige wapen dat kinderen uit de arbeidende klasse hebben om zich een menswaardige plaats in de maatschappij te verzekeren is vorming. Ze zijn nu immers niet in het juiste bed geboren en MOETEN studeren voor hun toekomst. In een welstellend milieu geboren determineert meer je toekomst dan je studie...
Lees meer

DE BASIS MORT .........

Recentelijk stapten 70 000 vakbonders op in een betoging waarin vooral Kris Peeters , het sociale gelaat van deze regering (SIC), het moest ontgelden. Dergelijke massale opkomst is relatief een groter succes dan de vorige manifestaties tegen de regering Michel-De Wever. De besparingspolitiek van onze machtshebbers zorgt er immers voor dat de manifestanten zich nog weinig loonverlies kunnen veroorloven. Opkomen voor het algemeen belang wordt ondanks de stakersvergoeding in het loonzakje gevoeld....
Lees meer

Ook bij Proximus is vabondssolidariteit geen evidentie

Vakbonden die zich verdeeld opstellen zijn een cadeau voor de werkgever. Bij een overheidsbedrijf als Proximus geldt de regel dat binnen het paritair een 2/3 e meerderheid nodig is voor een akkoord. Hier gaat het om een akkoord aangaande de cao. Dit wil zeggen dat de 9 bedrijfsverantwoordelijken genoeg hebben aan 3 vakbondsstemmen om de vereiste 12/18 te halen. De liberale bond die gelooft in een participatief model leverde haar 2 stemmen een socialistische vertegenwoordiger leverde in tegenste...
Lees meer

Rerum Novarum The Day After

Rerum Novarum is voorbij. Het gezellig samenzijn van onder andere vakbonders en mutualisten  van de groene zuil heeft weer plaats gemaakt voor de dagelijkse realiteit. In de viering van de provincie Vlaams-Brabant/Brussel werd vooral de kaart van de meerwaarde van de diversiteit in onze samenleving getrokken. Vanzelfsprekend een toekomstgerichte en progressieve houding. Ook in onze provinciale bijeenkomst waren de politieke mandatarissen , per definitie behorend tot de CD&V aanwezig. Ik he...
Lees meer

Een pensioen voor parlementairen een oneigenlijk gegeven

In feite is de discussie over het pensioen van parlementairen een verkeerde discussie. Volksvertegenwoordiger zijn verantwoordt geen pensioen want het is geen job. Men zou beter een parlement samenstellen dat uit veel meer leden bestaat en alle lagen en leeftijden van de bevolking vertegenwoordigt. Die verkozenen des volks hoeven ook niet permanent samen te komen, ze moeten wel de algemene lijnen uitzetten in het belang van hun achterban. Een dergelijke vertegenwoordiging zorgt ervoor dat de li...
Lees meer

Het “democratisch kapitalisme” heeft zijn tijd gehad.

Onderschrift Na WO II kenden we een “democratisch kapitalisme”. Waarbij het kapitaal heeft ingeleverd ten voordele van arbeid. Deze inlevering was ingegeven door de vrees voor het communisme, dat dankzij het partizanenverzet relatief populair was. Het was een kapitalisme maar dan sterk gecorrigeerd. Vele domeinen, bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en nuitsbedrijven waren onttrokken aan de markt. De marktwerking was sterk...
Lees meer

Een progressief front kan Peeters van antwoord dienen

De uitspraak van Peeters: We leven boven onze stand , wordt in de media afgedaan als ongelukkige of volgens  vrt journalist Devadder onhandig. Dergelijke commentaar en zeker las die van de openbare omroep komen maken me boos. Men is er het duidelijk over eens dat de boodschap correct is maar slecht verpakt. Men is publieke opinie aan het voorbereiden op het komend onheil, namelijk een besparingsmaatregel zonder voorgaanden. Als het dan wat minder erg wordt als voorgesteld dan is dat mooi meege...
Lees meer

Sociale akkoorden beter binnen de groep van 10 dan in het bedrijf

Via de media vernemen we dat er nooit zoveel sociale akkoorden op bedrijfsniveau gesloten werden als vandaag. Kris Peeters (CD&V) vindt dat terecht een positieve evolutie. De rechterzijde en zeker de geelzwarten van De Wever, erkennen dit maar maken meteen ook gebruik van deze boodschap om het sociaal overleg op een hoger echelon ten grave te dragen.

 Op federaal niveau, via de Groep van Tien, wordt het hoe langer hoe moeilijker om tot een akkoord te komen.  Het feit dat de daar gesloten akkoor...
Lees meer

De spilindex een spookbeeld voor De Wever -Michel

Het doorbreken van de spilindex luidt het failliet van deze regering in. Een verhoging van de BTW en accijnzen  zijn voor ¾ e de oorzaak van deze inflatie.

Wanneer de werkman  met zijn winkelkarretje aan de kassa passeert of wanneer hij de levensnoodzakelijke elektriciteit gebruikt moet hij extra betalen. De taxshift zorgt ervoor dat de sociale zekerheid minder krijgt, de regering moet dan meer geld zoeken via de algemene middelen. Hiervoor gebruikt men extra accijnzen en BTW verhogingen. Twe...
Lees meer