about
Toon menu

Een pensioen voor parlementairen een oneigenlijk gegeven

In feite is de discussie over het pensioen van parlementairen een verkeerde discussie. Volksvertegenwoordiger zijn verantwoordt geen pensioen want het is geen job. Men zou beter een parlement samenstellen dat uit veel meer leden bestaat en alle lagen en leeftijden van de bevolking vertegenwoordigt. Die verkozenen des volks hoeven ook niet permanent samen te komen, ze moeten wel de algemene lijnen uitzetten in het belang van hun achterban. Een dergelijke vertegenwoordiging zorgt ervoor dat de li...
Lees meer

Het “democratisch kapitalisme” heeft zijn tijd gehad.

Onderschrift Na WO II kenden we een “democratisch kapitalisme”. Waarbij het kapitaal heeft ingeleverd ten voordele van arbeid. Deze inlevering was ingegeven door de vrees voor het communisme, dat dankzij het partizanenverzet relatief populair was. Het was een kapitalisme maar dan sterk gecorrigeerd. Vele domeinen, bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en nuitsbedrijven waren onttrokken aan de markt. De marktwerking was sterk...
Lees meer

Een progressief front kan Peeters van antwoord dienen

De uitspraak van Peeters: We leven boven onze stand , wordt in de media afgedaan als ongelukkige of volgens  vrt journalist Devadder onhandig. Dergelijke commentaar en zeker las die van de openbare omroep komen maken me boos. Men is er het duidelijk over eens dat de boodschap correct is maar slecht verpakt. Men is publieke opinie aan het voorbereiden op het komend onheil, namelijk een besparingsmaatregel zonder voorgaanden. Als het dan wat minder erg wordt als voorgesteld dan is dat mooi meege...
Lees meer

Sociale akkoorden beter binnen de groep van 10 dan in het bedrijf

Via de media vernemen we dat er nooit zoveel sociale akkoorden op bedrijfsniveau gesloten werden als vandaag. Kris Peeters (CD&V) vindt dat terecht een positieve evolutie. De rechterzijde en zeker de geelzwarten van De Wever, erkennen dit maar maken meteen ook gebruik van deze boodschap om het sociaal overleg op een hoger echelon ten grave te dragen.

 Op federaal niveau, via de Groep van Tien, wordt het hoe langer hoe moeilijker om tot een akkoord te komen.  Het feit dat de daar gesloten akkoor...
Lees meer

De spilindex een spookbeeld voor De Wever -Michel

Het doorbreken van de spilindex luidt het failliet van deze regering in. Een verhoging van de BTW en accijnzen  zijn voor ¾ e de oorzaak van deze inflatie.

Wanneer de werkman  met zijn winkelkarretje aan de kassa passeert of wanneer hij de levensnoodzakelijke elektriciteit gebruikt moet hij extra betalen. De taxshift zorgt ervoor dat de sociale zekerheid minder krijgt, de regering moet dan meer geld zoeken via de algemene middelen. Hiervoor gebruikt men extra accijnzen en BTW verhogingen. Twe...
Lees meer

WET LEJEUNE ESSENTIEEL IN EEN RECHTSSTAAT

Als vroegere vrijwillige bezoeker aan gevangenen maakt ik mij volgende bedenking(en) In het kader van de huidige dreigingsniveaus en het terrorisme wordt aan opbod gedaan inzake berechtiging van misdrijven, opheffen van de wet Lejeune en de doodstraf zijn vaak gehoorde slogans. De wet Lejeune van 1888 wordt in vraag gesteld , alhoewel deze reeds verschillende malen werd aangepast en dus verstrengd. Men heeft geen oog meer voor de grondbeginselen waarop deze wet steunt. Minister Lejeune ,een B...
Lees meer

De participatie van de werknemer binnen het bedrijf een vergiftigd geschenk?

Bedrijven die winst maken geven  gevolg gevend aan sociale akkoorden , een participatie aan de werknemer. Een werknemer die geen aandeelhouder is die deelneemt  aan de winst, die hij of zij zelf gecreëerd heeft lijkt logisch. Niets is wat het lijkt. Die werkman moet dan wel gezond zijn. Iemand die zes maanden aan burn-out leidt meestal veroorzaakt door het bedrijf zelf ziet zijn winstdeelname in verhouding tot zijn productiviteit dalen. Een aandeelhouder die lui in zijn zetel of hangmat zit heef...
Lees meer

Kindergeld en herverdeling

Nu het kindergeld geregionaliseerd is duiken de Vlaamse denkpistes op. Voorlopig is het enkel het uitbetalingsloket dan van België naar Vlaanderen verhuist. Vlaanderen wil met dit deel, dat afkomstig is van de sociale zekerheid, een eigen sociaal beleid voeren.

Men wil het bedrag afhankelijk maken van het inkomen van de ouders. Dit lijkt sociaal maar is het in wezen niet. Het is een verborgen agenda van besparing en uitholling van de sociale zekerheid. De uitbetaling die aan de rijkeren in min...
Lees meer

NV-A speerpunten een dolk in de rug van de samenleving

De verlaging van het overheidsbeslag , de creatie van jobs in de privaat sector en een vermindering van de personenbelasting vormden de speerpunten van het NV-A-programma. Deze doelstellingen werden door de Nationalisten bereikt.

Maar tegen welke maatschappelijke prijs? De gemeenschapskost van deze extreem liberale aanpak is hallucinant.  Minder overheid Jobs die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gemeenschap betaald worden zijn gekwalificeerd alsof ze geen bijdrage leveren aan het BBP en...
Lees meer

Syndicale verkiezingen oneigenlijk in de sociale strijd

Het bedrijf Accent bracht op een negatieve manier de vakbondsverkiezingen onder de aandacht. Sociale verkiezingen dragen een ongerijmdheid in zich. Vakbonden zoals het ACV en het ABVV delen dezelfde waarden, solidariteit en samenhorigheid. Deze bonden moeten het tegen elkaar opnemen, dit vooral in de private sector.

Beide vakbonden opereren vanuit een in oorsprong verschillende maatschappijvisie. Die verschillen zijn flinterdun geworden. Vandaag kunnen we enkel nog stellen dat onze oorspronkelijk...
Lees meer

BASISINKOMEN VOOR IEDEREEN EEN LINKS IDEE ?

In de strijd tegen de armoede lijkt een basisinkomen een leuk idee. Verschillende bronnen spreken van een basisbedrag van 1000 € per persoon.Dergelijk initiatief zou een budgettaire impact hebben van dezelfde ordegrootte als deze van de huidige sociale zekerheid.Logisch dat de beide systemen niet naast elkaar kunnen bestaan er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden.1. Herverdelen:De sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit en herverdelen, de werkenden zijn solidair met werklozen en gepens...
Lees meer

Vakbonden transparant, Kapitaal niet !

Onderschrift De Open VLD  kon niet achterblijven en heeft na NV-A ook de aanval op de vakorganisaties ingezet. De rechtspersoonlijkheid van de syndicaten werd in een wettekst gegoten. Men vraagt transparantie over de middelen van deze sociale actoren. Het feit dat de rechtspersoonlijkheid voor vakbonden in andere landen wel bestaat is een eerste argument. Het tweede argument is dat veel met overheidsgeld gewerkt wordt. Het gaat hier om...
Lees meer

''CTRL+ALT+DEL" gezien door een vakbondsmilitant

Dit werkje van J Crombez is een pleidooi voor een alternatief dat dwars staat op ons neoliberale model van vandaag. Er staan geen pasklare oplossingen maar wel bedenkingen die aanzetten tot het debat.

Zelf ben ik geen socioloog politoloog of economist. Als sociaal bewogen persoon heb ik de brochure doorgenomen en enkele bedenkingen op rij gezet:(De p verwijst naar de pagina in de brochure) P28 Samen sterker voor KMO’s Er wordt gesteld dat KMO’s de drijvende krachten zijn in onze economie. Omdat...
Lees meer

Zoektocht naar sociale rechtvaardigheid

De parlementsleden Cindy Fransen , Katrien Partyka en Valerie Taeldemans, allen behorend tot de linkerzijde van de christendemocratie , buigen zich over de sociale correcties die in het regeringsbeleid werden aangebracht, zo melden de media.

Onderschrift Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de ernst , de begeestering en de inzet waarmee deze drie dames hun onderzoek zullen doen. De turteltaks , het duurder water, de verhoging va...
Lees meer

Dank U Bart

De koerswijziging van de NV-a ontlokte me volgende reactie/bedenking: De twee grote ziekenfondsen en vakbonden hebben vlak na de oorlog ons sociaal systeem opgebouwd. De sociale zekerheid kreeg een verplichtend karakter beheert door de sociale partners. Een systeem dat een meerwaarde heeft binnen een democratisch bestel. Ziekenfondsen en Vakbonden zijn meer dan uitbetalingsorganismen, ze zijn de katalysator van hetgeen leeft onder de mensen. De gewone man is geen “klant” bij hen maar een part...
Lees meer