about
Toon menu

"Vlaanderen wordt nog altijd bezet door zuilen"

Vlaanderen wordt nog altijd bezet door de zuilen of het onverwerkte verleden van Mieke Vogels (De Morgen 04/06/2016)

Zelf heb ik heel wat socialistische kameraden en christelijke vrienden. De enge verzuiling is dus zeker net aan mij besteed. We hebben nu eenmaal rode en groene vakbonden en ziekenfondsen. Dit is een historische realiteit en daar is niks mis mee. Ik heb het hier vooral om de twee grootsten, want zij stonden aan de wieg van ons huidig maatschappelijk model. Het feit dat er twee gro...
Lees meer

De Syndicale rol binnen ons maatschappelijk debat

Binnen een bedrijf , binnen een gemeenschap, binnen een natie zijn het de vakbonden die het ongenoegen dat leeft onder de werknemers , onder het volk, kanaliseren. Zij bundelen dit en brengen dat ter sprake bij de bedrijfsleiding of voor een maatschappelijke problematiek bij de regering of bevoegde minister. Wanneer er daardoor een constructieve dialoog ontstaat komt men tot oplossingen. Vandaag hebben we twee problemen: De vakbonden slagen er niet in om het ongenoegen te kanaliseren , als er t...
Lees meer

Klasseonderwijs terug van weggeweest

De Vlaamse regering heeft duidelijk niet begrepen dat kinderen onze toekomst zijn. Daar nog eens bij worden  ouders die kinderen hebben in het hoger onderwijs in het nieuwe systeem extra benadeeld. Het enige wapen dat kinderen uit de arbeidende klasse hebben om zich een menswaardige plaats in de maatschappij te verzekeren is vorming. Ze zijn nu immers niet in het juiste bed geboren en MOETEN studeren voor hun toekomst. In een welstellend milieu geboren determineert meer je toekomst dan je studie...
Lees meer

DE BASIS MORT .........

Recentelijk stapten 70 000 vakbonders op in een betoging waarin vooral Kris Peeters , het sociale gelaat van deze regering (SIC), het moest ontgelden. Dergelijke massale opkomst is relatief een groter succes dan de vorige manifestaties tegen de regering Michel-De Wever. De besparingspolitiek van onze machtshebbers zorgt er immers voor dat de manifestanten zich nog weinig loonverlies kunnen veroorloven. Opkomen voor het algemeen belang wordt ondanks de stakersvergoeding in het loonzakje gevoeld....
Lees meer

Ook bij Proximus is vabondssolidariteit geen evidentie

Vakbonden die zich verdeeld opstellen zijn een cadeau voor de werkgever. Bij een overheidsbedrijf als Proximus geldt de regel dat binnen het paritair een 2/3 e meerderheid nodig is voor een akkoord. Hier gaat het om een akkoord aangaande de cao. Dit wil zeggen dat de 9 bedrijfsverantwoordelijken genoeg hebben aan 3 vakbondsstemmen om de vereiste 12/18 te halen. De liberale bond die gelooft in een participatief model leverde haar 2 stemmen een socialistische vertegenwoordiger leverde in tegenste...
Lees meer

Rerum Novarum The Day After

Rerum Novarum is voorbij. Het gezellig samenzijn van onder andere vakbonders en mutualisten  van de groene zuil heeft weer plaats gemaakt voor de dagelijkse realiteit. In de viering van de provincie Vlaams-Brabant/Brussel werd vooral de kaart van de meerwaarde van de diversiteit in onze samenleving getrokken. Vanzelfsprekend een toekomstgerichte en progressieve houding. Ook in onze provinciale bijeenkomst waren de politieke mandatarissen , per definitie behorend tot de CD&V aanwezig. Ik he...
Lees meer

Een pensioen voor parlementairen een oneigenlijk gegeven

In feite is de discussie over het pensioen van parlementairen een verkeerde discussie. Volksvertegenwoordiger zijn verantwoordt geen pensioen want het is geen job. Men zou beter een parlement samenstellen dat uit veel meer leden bestaat en alle lagen en leeftijden van de bevolking vertegenwoordigt. Die verkozenen des volks hoeven ook niet permanent samen te komen, ze moeten wel de algemene lijnen uitzetten in het belang van hun achterban. Een dergelijke vertegenwoordiging zorgt ervoor dat de li...
Lees meer

Het “democratisch kapitalisme” heeft zijn tijd gehad.

Onderschrift Na WO II kenden we een “democratisch kapitalisme”. Waarbij het kapitaal heeft ingeleverd ten voordele van arbeid. Deze inlevering was ingegeven door de vrees voor het communisme, dat dankzij het partizanenverzet relatief populair was. Het was een kapitalisme maar dan sterk gecorrigeerd. Vele domeinen, bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en nuitsbedrijven waren onttrokken aan de markt. De marktwerking was sterk...
Lees meer

Een progressief front kan Peeters van antwoord dienen

De uitspraak van Peeters: We leven boven onze stand , wordt in de media afgedaan als ongelukkige of volgens  vrt journalist Devadder onhandig. Dergelijke commentaar en zeker las die van de openbare omroep komen maken me boos. Men is er het duidelijk over eens dat de boodschap correct is maar slecht verpakt. Men is publieke opinie aan het voorbereiden op het komend onheil, namelijk een besparingsmaatregel zonder voorgaanden. Als het dan wat minder erg wordt als voorgesteld dan is dat mooi meege...
Lees meer

Sociale akkoorden beter binnen de groep van 10 dan in het bedrijf

Via de media vernemen we dat er nooit zoveel sociale akkoorden op bedrijfsniveau gesloten werden als vandaag. Kris Peeters (CD&V) vindt dat terecht een positieve evolutie. De rechterzijde en zeker de geelzwarten van De Wever, erkennen dit maar maken meteen ook gebruik van deze boodschap om het sociaal overleg op een hoger echelon ten grave te dragen.

 Op federaal niveau, via de Groep van Tien, wordt het hoe langer hoe moeilijker om tot een akkoord te komen.  Het feit dat de daar gesloten akkoor...
Lees meer

De spilindex een spookbeeld voor De Wever -Michel

Het doorbreken van de spilindex luidt het failliet van deze regering in. Een verhoging van de BTW en accijnzen  zijn voor ¾ e de oorzaak van deze inflatie.

Wanneer de werkman  met zijn winkelkarretje aan de kassa passeert of wanneer hij de levensnoodzakelijke elektriciteit gebruikt moet hij extra betalen. De taxshift zorgt ervoor dat de sociale zekerheid minder krijgt, de regering moet dan meer geld zoeken via de algemene middelen. Hiervoor gebruikt men extra accijnzen en BTW verhogingen. Twe...
Lees meer

WET LEJEUNE ESSENTIEEL IN EEN RECHTSSTAAT

Als vroegere vrijwillige bezoeker aan gevangenen maakt ik mij volgende bedenking(en) In het kader van de huidige dreigingsniveaus en het terrorisme wordt aan opbod gedaan inzake berechtiging van misdrijven, opheffen van de wet Lejeune en de doodstraf zijn vaak gehoorde slogans. De wet Lejeune van 1888 wordt in vraag gesteld , alhoewel deze reeds verschillende malen werd aangepast en dus verstrengd. Men heeft geen oog meer voor de grondbeginselen waarop deze wet steunt. Minister Lejeune ,een B...
Lees meer

De participatie van de werknemer binnen het bedrijf een vergiftigd geschenk?

Bedrijven die winst maken geven  gevolg gevend aan sociale akkoorden , een participatie aan de werknemer. Een werknemer die geen aandeelhouder is die deelneemt  aan de winst, die hij of zij zelf gecreëerd heeft lijkt logisch. Niets is wat het lijkt. Die werkman moet dan wel gezond zijn. Iemand die zes maanden aan burn-out leidt meestal veroorzaakt door het bedrijf zelf ziet zijn winstdeelname in verhouding tot zijn productiviteit dalen. Een aandeelhouder die lui in zijn zetel of hangmat zit heef...
Lees meer

Kindergeld en herverdeling

Nu het kindergeld geregionaliseerd is duiken de Vlaamse denkpistes op. Voorlopig is het enkel het uitbetalingsloket dan van België naar Vlaanderen verhuist. Vlaanderen wil met dit deel, dat afkomstig is van de sociale zekerheid, een eigen sociaal beleid voeren.

Men wil het bedrag afhankelijk maken van het inkomen van de ouders. Dit lijkt sociaal maar is het in wezen niet. Het is een verborgen agenda van besparing en uitholling van de sociale zekerheid. De uitbetaling die aan de rijkeren in min...
Lees meer

NV-A speerpunten een dolk in de rug van de samenleving

De verlaging van het overheidsbeslag , de creatie van jobs in de privaat sector en een vermindering van de personenbelasting vormden de speerpunten van het NV-A-programma. Deze doelstellingen werden door de Nationalisten bereikt.

Maar tegen welke maatschappelijke prijs? De gemeenschapskost van deze extreem liberale aanpak is hallucinant.  Minder overheid Jobs die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gemeenschap betaald worden zijn gekwalificeerd alsof ze geen bijdrage leveren aan het BBP en...
Lees meer