about
Toon menu

Treinbegeleiders, dagelijkse warmte in de samenleving

Willy Verbeek is regelmatig blogger op de Community van DeWereldMorgen.be. Hij ziet in onze treinbegeleiders geen mogelijkheid tot besparen, zoals de NMBS-top en de regering wil, maar een broodnodig symbool van warmte en medemenselijkheid in onze samenleving.

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik een boontje heb voor treinbegeleiders, misschien iets meer nog voor de vrouwelijke kaartjesknipper dan voor de mannelijke. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met mijn mannelijke geaardheid. ...
Lees meer

De strijd om symbolen haalt het van deze om rechtvaardigheid.

Kerst meer dan een symbool De rechts conservatieve zijde in ons politiek bestel (NVA)slaagt er weer in om met de  heisa rond  de kerststal in het gemeentehuis van Holsbeek de aandacht af te leiden van de echte problemen in de samenleving. Op het sociaal economisch vlak zijn er heel wat meer bekommernissen dan de strijd om symbolen. Men gaat voorbij aan het kerstverhaal dat een aanklacht is tegen het feit dat velen in onze samenleving...
Lees meer

CD&V weldra Christen Democratisch en Volks ?

Op het CD&V-congres verbleekte de V van Vlaams. De mogelijkheid tot herfederalisering van bepaalde bevoegdheden werd voorzichtig maar met een overweldigende meerderheid in de congrestekst geloodst. Een overwinning van het gezond verstand. Binnen een zeer klein land verschillende milieunormen hanteren, de snelheidsborden op de gewestwegen diversifiëren, het kindergeld afhankelijk maken van de regio met problemen voor nieuw samengestelde gezinnen met partners van verschillende taalrol. In e...
Lees meer

Een bedrijfswagen inruilen voor netto loon een onmogelijke keuze

meer netto zonder file ?! Het mobiliteitsvraagstuk staat weer bovenaan de agenda , minder bedrijfswagens in ruil voor meer “netto” loon luidt het moto.   Het feit dat het afzien van zo een wagen door het personeelslid kan gecompenseerd worden door meer nettoloon wordt gepercipieerd als een positieve tendens naar duurzame mobiliteit. Sosm maakt men wel bedenking dat een dergelijk  nettoloon geen pensioenrechten opbouwt en dat dit voora...
Lees meer

ASLK 2.0

De grootbanken komen vandaag in moeilijkheden. De crisis die ze zelf veroorzaakten zorgt voor sociale problemen bij hun ex en huidige werknemers. De banken werden in 2008 door het werkvolk gered. De overheidsschuld steeg met tientallen procenten van het BBP. Nu wil men die schuld op de kap van het werkvolk afbouwen door een blinde besparingsstrategie. De banken zelf zien hun inkomsten omwille van de sterk dalende intrestvoeten dalen. De Europese centrale bank straft hun zelfs wanneer ze niet in...
Lees meer

Het sociaal verzet groeit elke dag

Nu donderdag is het zover, we maken een vooral rood-groen gekleurde wandeling door de stand. Langs de wegboord opgeluisterd door Hart boven Hard. Niet zomaar een wandeling maar een protestmarche van vakbondsmilitanten en geëngageerde leden om duidelijk te maken dat we in staat zijn om tegen het regeringsbeleid te mobiliseren. We zullen met heel veel zijn, afhankelijk van wie de telmachine hanteert zullen we kunnen spreken van 60 tot 100 000, tienduizenden dus,dat staat vast.

...
Lees meer

Manifiesta noodzaak in de liberale storm

Samenkomsten rond sociale thema’s met gelijkgezinden zijn vandaag meer dan ooit nodig. Dat de nood aan dergelijke bijeenkomsten, in dit geval een “festival”, stijgend in de tijd is bewijst het groeiende aantal aanwezigen.

Festival van social engagement Sociaal activisten hebben dikwijls het gevoel dat ze, wanneer ze de neoliberale media raadplegen, alleen staan met hun maatschappelijke visie over eerlijke verdeling van de rijkdom , d...
Lees meer

Kiesthema’s worden nu geplaatst

Via de media is er veel te doen over de U – bocht van DEWEVER. Hij laat ons, Belgen uit het noorden van het land, in feite geen keuze. Wanneer de kiezer de voortzetting van dit ultra rechtse kabinet mogelijk maakt dan krijgen we een voortzetting van het huidige schrikbewind op het federale niveau. Wanneer de kaarten zo liggen dat ook de PS opnieuw aan boord zou moeten genomen worden, kiest de kiezer in feite voor de splitsing van het land zodat in Vlaanderen kan verder...
Lees meer

De burkini of de 38-urenweek?

Het al of niet verbieden van Burkini’s overheerst de politieke agenda. Bart De Wever slaagt er zelfs in duidelijk te maken dat hij een verbod genegen is maar communiceert terzelfder tijd de onhaalbaarheid ervan. Als geen enkel ander politieker ziet hij de kans om bij volgende verkiezingen dit onderwerp als het thema naar voor te schuiven. De bange Vlaming , die in alle traditionele partijen aanwezig is , kan dan een mandaat geven aan de NV-A om de Islam te bestrijden...
Lees meer

En toch is er hoop ..

De oorlog in het Midden-Oosten laat niemand onberoerd. Er zijn de luchtaanvallen op IS waaraan onze soldaten, in opdracht van onze regering deelnemen. Een beleidsploeg die blijkbaar niet beseft dat geweld , geweld oproept. Op verre afstand zien we hoe de stad Aleppo gevangen zit tussen de Assad-troepen en de rebellen. De inwoners proberen met brandende autobanden een luchtaanval te voorkomen , dit omdat ze geen vluchtweg hebben en bovendien Turkije zijn grenzen gesloten heeft. De vluchtelinge...
Lees meer

Vlaamse feestdag.Wat worden we geacht te vieren?

De Nederlandstaligen in het noorden van België worden geacht feest te vieren. Wat is er te vieren? Een belangrijk historisch feit door voorvaderen van  deze groep in een ver verleden bereikt? Of een ander gegeven? Als ingezetene van het vroegere hertogdom Brabant dat Vlaams Brabant, Brussel, Waals Brabant en het Nederlands Noord Brabant omvatte vind ik geen enkel historisch aanknooppunt. Ik stel trouwens vast dat bij de Guldensporenslag  de betrokkenheid van de huidige provincie Henegouwen wez...
Lees meer

Positief effect van de BREXIT

De onmogelijke keuze Het Brits referendum was niet zo een goed idee. Een simpele vraagstelling over een ingewikkeld thema is niet vanzelfsprekend. Meer nog de modale Brit stond voor een onmogelijke keuze. NEEN zeggen tegen een liberaal Europa, een vooral tegen de economische eenheidsworst met een enorm democratisch deficit of JA zeggen omdat de NEEN handig gerecupereerd werd door de rechtse volksnationalisten van Le Pen, Wilders en and...
Lees meer

Stakingsactie: open brief aan Zuhal Demir

Geachte, Tijdens het Kamerdebat van deze week klaagde U een stakingsactie met economische schade aan. Waarschijnlijk is het U ontgaan dat door het aanbrengen van economische schade de werkgever of inzake thema’s van maatschappelijk belang de overheid op die manier tot onderhandelen kan gedwongen worden. Voor de arbeidende klasse meestal het ultieme middel om hun eisen kracht bij te zetten. Het antwoord van Kris Peeters voldeed zichtbaar aan Uw verwachtingen. Hij stelde dat de syndicale actie i...
Lees meer

Bedenkingen bij het “Vlaamse”kindergeld

Onderschrift Gezinnen met twee of meer kinderen die naar de hogeschool gaan worden benadeeld, een kans om de democratisering van het onderwijs een extra boost te geven wordt verkeken. In dit systeem kosten oudere kinderen evenveel als jongere, onbegrijpelijk dat de leefdheidstoeslag wordt verlaten. Men geeft een hoog basisbedrag voor alle kinderen dat gelijk is waardoor de ruimte voor sociale correctie wordt beperkt. Dit hoge basisbedr...
Lees meer

CD&V moet beter leren luisteren

De voorbije dagen hebben mij serieus in de war gebracht. Als trouw vakbondsmilitant ben ik ervan overtuigd dat mijn vakbond, het ACV, het bij het rechte eind heeft met zijn scherpe kritiek op het regeringsbeleid en in het bijzonder op de voorstellen in de ‘Wet Peeters’. Die voorstellen hebben het ‘sociale gelaat’ van deze regering definitief ontmaskerd. Maar als ik de kopstukken van CD&V mag geloven zit het ACV er totaal naast. Volgens Eric Van Rompuy (blog 5 juni) doet de CD&V er namel...
Lees meer