about
Toon menu

Manifiesta noodzaak in de liberale storm

Samenkomsten rond sociale thema’s met gelijkgezinden zijn vandaag meer dan ooit nodig. Dat de nood aan dergelijke bijeenkomsten, in dit geval een “festival”, stijgend in de tijd is bewijst het groeiende aantal aanwezigen.

Festival van social engagement Sociaal activisten hebben dikwijls het gevoel dat ze, wanneer ze de neoliberale media raadplegen, alleen staan met hun maatschappelijke visie over eerlijke verdeling van de rijkdom , d...
Lees meer

Kiesthema’s worden nu geplaatst

Via de media is er veel te doen over de U – bocht van DEWEVER. Hij laat ons, Belgen uit het noorden van het land, in feite geen keuze. Wanneer de kiezer de voortzetting van dit ultra rechtse kabinet mogelijk maakt dan krijgen we een voortzetting van het huidige schrikbewind op het federale niveau. Wanneer de kaarten zo liggen dat ook de PS opnieuw aan boord zou moeten genomen worden, kiest de kiezer in feite voor de splitsing van het land zodat in Vlaanderen kan verder...
Lees meer

De burkini of de 38-urenweek?

Het al of niet verbieden van Burkini’s overheerst de politieke agenda. Bart De Wever slaagt er zelfs in duidelijk te maken dat hij een verbod genegen is maar communiceert terzelfder tijd de onhaalbaarheid ervan. Als geen enkel ander politieker ziet hij de kans om bij volgende verkiezingen dit onderwerp als het thema naar voor te schuiven. De bange Vlaming , die in alle traditionele partijen aanwezig is , kan dan een mandaat geven aan de NV-A om de Islam te bestrijden...
Lees meer

En toch is er hoop ..

De oorlog in het Midden-Oosten laat niemand onberoerd. Er zijn de luchtaanvallen op IS waaraan onze soldaten, in opdracht van onze regering deelnemen. Een beleidsploeg die blijkbaar niet beseft dat geweld , geweld oproept. Op verre afstand zien we hoe de stad Aleppo gevangen zit tussen de Assad-troepen en de rebellen. De inwoners proberen met brandende autobanden een luchtaanval te voorkomen , dit omdat ze geen vluchtweg hebben en bovendien Turkije zijn grenzen gesloten heeft. De vluchtelinge...
Lees meer

Vlaamse feestdag.Wat worden we geacht te vieren?

De Nederlandstaligen in het noorden van België worden geacht feest te vieren. Wat is er te vieren? Een belangrijk historisch feit door voorvaderen van  deze groep in een ver verleden bereikt? Of een ander gegeven? Als ingezetene van het vroegere hertogdom Brabant dat Vlaams Brabant, Brussel, Waals Brabant en het Nederlands Noord Brabant omvatte vind ik geen enkel historisch aanknooppunt. Ik stel trouwens vast dat bij de Guldensporenslag  de betrokkenheid van de huidige provincie Henegouwen wez...
Lees meer

Positief effect van de BREXIT

De onmogelijke keuze Het Brits referendum was niet zo een goed idee. Een simpele vraagstelling over een ingewikkeld thema is niet vanzelfsprekend. Meer nog de modale Brit stond voor een onmogelijke keuze. NEEN zeggen tegen een liberaal Europa, een vooral tegen de economische eenheidsworst met een enorm democratisch deficit of JA zeggen omdat de NEEN handig gerecupereerd werd door de rechtse volksnationalisten van Le Pen, Wilders en and...
Lees meer

Stakingsactie: open brief aan Zuhal Demir

Geachte, Tijdens het Kamerdebat van deze week klaagde U een stakingsactie met economische schade aan. Waarschijnlijk is het U ontgaan dat door het aanbrengen van economische schade de werkgever of inzake thema’s van maatschappelijk belang de overheid op die manier tot onderhandelen kan gedwongen worden. Voor de arbeidende klasse meestal het ultieme middel om hun eisen kracht bij te zetten. Het antwoord van Kris Peeters voldeed zichtbaar aan Uw verwachtingen. Hij stelde dat de syndicale actie i...
Lees meer

Bedenkingen bij het “Vlaamse”kindergeld

Onderschrift Gezinnen met twee of meer kinderen die naar de hogeschool gaan worden benadeeld, een kans om de democratisering van het onderwijs een extra boost te geven wordt verkeken. In dit systeem kosten oudere kinderen evenveel als jongere, onbegrijpelijk dat de leefdheidstoeslag wordt verlaten. Men geeft een hoog basisbedrag voor alle kinderen dat gelijk is waardoor de ruimte voor sociale correctie wordt beperkt. Dit hoge basisbedr...
Lees meer

CD&V moet beter leren luisteren

De voorbije dagen hebben mij serieus in de war gebracht. Als trouw vakbondsmilitant ben ik ervan overtuigd dat mijn vakbond, het ACV, het bij het rechte eind heeft met zijn scherpe kritiek op het regeringsbeleid en in het bijzonder op de voorstellen in de ‘Wet Peeters’. Die voorstellen hebben het ‘sociale gelaat’ van deze regering definitief ontmaskerd. Maar als ik de kopstukken van CD&V mag geloven zit het ACV er totaal naast. Volgens Eric Van Rompuy (blog 5 juni) doet de CD&V er namel...
Lees meer

"Vlaanderen wordt nog altijd bezet door zuilen"

Vlaanderen wordt nog altijd bezet door de zuilen of het onverwerkte verleden van Mieke Vogels (De Morgen 04/06/2016)

Zelf heb ik heel wat socialistische kameraden en christelijke vrienden. De enge verzuiling is dus zeker net aan mij besteed. We hebben nu eenmaal rode en groene vakbonden en ziekenfondsen. Dit is een historische realiteit en daar is niks mis mee. Ik heb het hier vooral om de twee grootsten, want zij stonden aan de wieg van ons huidig maatschappelijk model. Het feit dat er twee gro...
Lees meer

De Syndicale rol binnen ons maatschappelijk debat

Binnen een bedrijf , binnen een gemeenschap, binnen een natie zijn het de vakbonden die het ongenoegen dat leeft onder de werknemers , onder het volk, kanaliseren. Zij bundelen dit en brengen dat ter sprake bij de bedrijfsleiding of voor een maatschappelijke problematiek bij de regering of bevoegde minister. Wanneer er daardoor een constructieve dialoog ontstaat komt men tot oplossingen. Vandaag hebben we twee problemen: De vakbonden slagen er niet in om het ongenoegen te kanaliseren , als er t...
Lees meer

Klasseonderwijs terug van weggeweest

De Vlaamse regering heeft duidelijk niet begrepen dat kinderen onze toekomst zijn. Daar nog eens bij worden  ouders die kinderen hebben in het hoger onderwijs in het nieuwe systeem extra benadeeld. Het enige wapen dat kinderen uit de arbeidende klasse hebben om zich een menswaardige plaats in de maatschappij te verzekeren is vorming. Ze zijn nu immers niet in het juiste bed geboren en MOETEN studeren voor hun toekomst. In een welstellend milieu geboren determineert meer je toekomst dan je studie...
Lees meer

DE BASIS MORT .........

Recentelijk stapten 70 000 vakbonders op in een betoging waarin vooral Kris Peeters , het sociale gelaat van deze regering (SIC), het moest ontgelden. Dergelijke massale opkomst is relatief een groter succes dan de vorige manifestaties tegen de regering Michel-De Wever. De besparingspolitiek van onze machtshebbers zorgt er immers voor dat de manifestanten zich nog weinig loonverlies kunnen veroorloven. Opkomen voor het algemeen belang wordt ondanks de stakersvergoeding in het loonzakje gevoeld....
Lees meer

Ook bij Proximus is vabondssolidariteit geen evidentie

Vakbonden die zich verdeeld opstellen zijn een cadeau voor de werkgever. Bij een overheidsbedrijf als Proximus geldt de regel dat binnen het paritair een 2/3 e meerderheid nodig is voor een akkoord. Hier gaat het om een akkoord aangaande de cao. Dit wil zeggen dat de 9 bedrijfsverantwoordelijken genoeg hebben aan 3 vakbondsstemmen om de vereiste 12/18 te halen. De liberale bond die gelooft in een participatief model leverde haar 2 stemmen een socialistische vertegenwoordiger leverde in tegenste...
Lees meer

Rerum Novarum The Day After

Rerum Novarum is voorbij. Het gezellig samenzijn van onder andere vakbonders en mutualisten  van de groene zuil heeft weer plaats gemaakt voor de dagelijkse realiteit. In de viering van de provincie Vlaams-Brabant/Brussel werd vooral de kaart van de meerwaarde van de diversiteit in onze samenleving getrokken. Vanzelfsprekend een toekomstgerichte en progressieve houding. Ook in onze provinciale bijeenkomst waren de politieke mandatarissen , per definitie behorend tot de CD&V aanwezig. Ik he...
Lees meer