about
Toon menu

Zuhal Demir (N-VA) mijnwerkersdochter als "image-building"

Zuhal Demir (N-VA) heeft er een handje van weg om cijfers uit hun verband te rukken, fout te interpreteren, en alleenstaande feiten uit te vergroten tot het volgens haar  werkelijke probleem of oplossing. Het begint al bij haar persoonlijke situatie: Het als vrouw met Koerdische afkomst schoppen tot regeringslid is op zich een opmerkelijke prestatie die bij vriend en tegenstander bewondering afdwingt. Hieruit besluiten dat als je maar hard werkt iedereen tot vergelijkb...
Lees meer

Beweging.net-mandatarissen stemmen braaf mee

Onderschrift In het opiniestuk “Altijd braaf meestemmen “( De Morgen  21/02) bewondert Matthias Somers de moed van Nahima Lanjri (CD&V) omdat zij er tenminste voor uit komt dat ze haar hart niet kon of mocht volgen bij de stemming over de vreemdelingenwet. Deze politica, die ik zeer waardeer voor haar parlementair werk, legt de vinger op de wonde. De verkozenen des volks zeker wanneer ze tot een meerderheid behoren worden geacht te...
Lees meer

Het failliet van de politiek als beroep

Moet de politiek bedreven worden door beroepsmensen? Wanneer alle macht uitgaat van de natie schort er iets aan de samenstelling van het politiek personeel met alle uitwassen vandien. Het is triest te moeten vaststellen dat de politieke klasse er alles aan doet om constructies op te zetten die aan alle democratische politieke controle ontsnappen. Aan de oprichting van intercommunales is op zich niks verkeerds. Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om voor bepaalde activiteiten samen te werke...
Lees meer

Kartels zijn geen garantie tot succes

  De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. De zenuwachtigheid van het politiek personeel en partijmilitanten neemt toe. Strategische denkoefeningen worden gemaakt en de journalisten maken voorspellingen en analyses. In Antwerpen vraagt men zich af : komt er een kartel tussen SP-a en Groen al of niet aangevuld met de PVDA? Volgens de SP-a voorman in de scheldestad  moet daar een beweging gemaakt worden. In Oostende wil met zelf naar een soort algemenen li...
Lees meer

Het vrijheidsbeeld weent

Vrijheid? De Trumpiaanse toestanden over de plas baren me grote zorgen. In de Verenigde Staten ,die zich graag profileren als het mekka van democracy and freedom ,werden met één pennentrek een natie van bekrompenheid en eigengericht denken. De fundamentele mensenrechten waarvoor ze in de tweede wereldoorlog gestreden hebben werden in de lappenmand gegooid. Ik ga nog geen gelijkenis maken met het Derde Rijk maar we komen er wel vervaarli...
Lees meer

Sociale zekerheid en zijn collectieve slagkracht

Iedereen moet kunnen genieten van de eerste en enige pensioenpijler Het uitkleden van onze sociale zekerheid wordt , onder het toeziend oog van onze regering , een nationale sport. Bij Fortis worden de vakbonden met de rug tegen de muur geplaatst De syndicaten zijn bereid verder te praten over het voorstel van de directie om de lonen te plafonneren op 4.700 euro bruto, aangevuld met een soort puntensysteem. Dit in ruil voor onder meer...
Lees meer

De klassenstrijd bij de NMBS in ruimer perspectief

Vandaag komt men de tot de vaststelling dat het verschil in eerste en tweede klasse wel heel klein wordt. De afschaffing van het eersteklasseabonnement voor het hogere niveau bij de overheid heeft Cornu tot denken gezet.

Eerste klasse voor iedereen Deze afschaffing is een streep door de rekening van de NMBS die gesponsord wordt door de federale overheid. Anderzijds een besparing op de uitgaven van precies deze subsidiërende overheid. M...
Lees meer

Treinbegeleiders, dagelijkse warmte in de samenleving

Willy Verbeek is regelmatig blogger op de Community van DeWereldMorgen.be. Hij ziet in onze treinbegeleiders geen mogelijkheid tot besparen, zoals de NMBS-top en de regering wil, maar een broodnodig symbool van warmte en medemenselijkheid in onze samenleving.

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik een boontje heb voor treinbegeleiders, misschien iets meer nog voor de vrouwelijke kaartjesknipper dan voor de mannelijke. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met mijn mannelijke geaardheid. ...
Lees meer

De strijd om symbolen haalt het van deze om rechtvaardigheid.

Kerst meer dan een symbool De rechts conservatieve zijde in ons politiek bestel (NVA)slaagt er weer in om met de  heisa rond  de kerststal in het gemeentehuis van Holsbeek de aandacht af te leiden van de echte problemen in de samenleving. Op het sociaal economisch vlak zijn er heel wat meer bekommernissen dan de strijd om symbolen. Men gaat voorbij aan het kerstverhaal dat een aanklacht is tegen het feit dat velen in onze samenleving...
Lees meer

CD&V weldra Christen Democratisch en Volks ?

Op het CD&V-congres verbleekte de V van Vlaams. De mogelijkheid tot herfederalisering van bepaalde bevoegdheden werd voorzichtig maar met een overweldigende meerderheid in de congrestekst geloodst. Een overwinning van het gezond verstand. Binnen een zeer klein land verschillende milieunormen hanteren, de snelheidsborden op de gewestwegen diversifiëren, het kindergeld afhankelijk maken van de regio met problemen voor nieuw samengestelde gezinnen met partners van verschillende taalrol. In e...
Lees meer

Een bedrijfswagen inruilen voor netto loon een onmogelijke keuze

meer netto zonder file ?! Het mobiliteitsvraagstuk staat weer bovenaan de agenda , minder bedrijfswagens in ruil voor meer “netto” loon luidt het moto.   Het feit dat het afzien van zo een wagen door het personeelslid kan gecompenseerd worden door meer nettoloon wordt gepercipieerd als een positieve tendens naar duurzame mobiliteit. Sosm maakt men wel bedenking dat een dergelijk  nettoloon geen pensioenrechten opbouwt en dat dit voora...
Lees meer

ASLK 2.0

De grootbanken komen vandaag in moeilijkheden. De crisis die ze zelf veroorzaakten zorgt voor sociale problemen bij hun ex en huidige werknemers. De banken werden in 2008 door het werkvolk gered. De overheidsschuld steeg met tientallen procenten van het BBP. Nu wil men die schuld op de kap van het werkvolk afbouwen door een blinde besparingsstrategie. De banken zelf zien hun inkomsten omwille van de sterk dalende intrestvoeten dalen. De Europese centrale bank straft hun zelfs wanneer ze niet in...
Lees meer

Het sociaal verzet groeit elke dag

Nu donderdag is het zover, we maken een vooral rood-groen gekleurde wandeling door de stand. Langs de wegboord opgeluisterd door Hart boven Hard. Niet zomaar een wandeling maar een protestmarche van vakbondsmilitanten en geëngageerde leden om duidelijk te maken dat we in staat zijn om tegen het regeringsbeleid te mobiliseren. We zullen met heel veel zijn, afhankelijk van wie de telmachine hanteert zullen we kunnen spreken van 60 tot 100 000, tienduizenden dus,dat staat vast.

...
Lees meer

Manifiesta noodzaak in de liberale storm

Samenkomsten rond sociale thema’s met gelijkgezinden zijn vandaag meer dan ooit nodig. Dat de nood aan dergelijke bijeenkomsten, in dit geval een “festival”, stijgend in de tijd is bewijst het groeiende aantal aanwezigen.

Festival van social engagement Sociaal activisten hebben dikwijls het gevoel dat ze, wanneer ze de neoliberale media raadplegen, alleen staan met hun maatschappelijke visie over eerlijke verdeling van de rijkdom , d...
Lees meer

Kiesthema’s worden nu geplaatst

Via de media is er veel te doen over de U – bocht van DEWEVER. Hij laat ons, Belgen uit het noorden van het land, in feite geen keuze. Wanneer de kiezer de voortzetting van dit ultra rechtse kabinet mogelijk maakt dan krijgen we een voortzetting van het huidige schrikbewind op het federale niveau. Wanneer de kaarten zo liggen dat ook de PS opnieuw aan boord zou moeten genomen worden, kiest de kiezer in feite voor de splitsing van het land zodat in Vlaanderen kan verder...
Lees meer