about
Toon menu

Laat politiediensten hun werk doen.

Dictaturen moeten, om zich in stand te houden, militairen in hun straten en andere openbare plaatsen positioneren. Dit dient niet het volk maar de machtshebber. In democratische landen is de interne veiligheid een zaak van de politiediensten. Bij zeer uitzonderlijke en kortstondige situaties kan het leger helpen. Vandaag merk ik dat militairen met ongeveer half zoveel manschappen als het huidig tekort aan politiemensen onze straten stations en pleinen bewaken. Met legeraanwezigheid creëert men...
Lees meer

Hoera het overheidsbeslag blijft op niveau

Het overheidsbeslag is een begrip dat in liberale middens doemdenken oproept. Dit begrip werd naar mijn vermoeden binnen liberale middens uitgevonden. Het woord beslag heeft immers een zeer negatieve conotatie. In beslagname is niet meteen iets waar je vrolijk van wordt. De waarheid over dit begrip verdient enige nuance. Wanneer de staat , wij als gemeenschap allemaal, sociale bijdragen en belastingen int om die daarna te herverdelen kan men moeilijk van beslag spreken maar van herverdelende s...
Lees meer

Overheidsbedrijven een noodzaak

Een facebook-vriendin maakte mij erop attent dat 10 000 € geven aan een dakloze om daar achteraf leuke televisie mee te maken er toch ver over is. Ik bevestigde via dat kanaal haar opinie als correct. Ik bevestigde haar verontwaardiging. Commerciële televisiezenders zoeken sensatie , alleen al om de kijkcijfers. Kijkenden zijn mogelijke kopers van producten die via reclamespots net voor en net na dit soort uitzendingen gepresenteerd worden. Mijn verontwaardiging bracht me naadloos bij de rol...
Lees meer

Geloven en niet geloven , toch bindend.

Geloven niet geloven, atheïsme , islam en christendom lijkt mensen te verdelen. Dit is een spijtige vaststelling. Mensen die de fundamentele rechten van de mens erkennen en daarnaar leven laten zich niet verdelen door hun overtuiging. Het is perfect mogelijk dat al die gelovige en niet-gelovige stromingen elkaar vinden in de strijd voor rechtvaardigheid. Alleen fundamentalisme kan de samenwerking tussen mensen hypothekeren , Islamieten die zich verheven voelen boven de anderen, christenen die v...
Lees meer

Is dit de maatschappij die we willen?

De misbruiken inzake de interimarbeid bij DHL confronteren ons met het gegeven dat ook in ons rijke België, dat beschikt over een stevig uitgebouwd sociaal middenveld van vakbonden en ziekenfondsen , dergelijke mistoestanden meervoudiger aanwezig zijn dan we vermoeden. In de politieke wereld horen we algemeen stemmen van verontwaardiging opgaan. Een verontwaardiging die naar ik hoop zal omgezet worden in actie. Aan de vakbonden zal het alleszins niet liggen, ze hameren...
Lees meer

FLYEREN MET EEN HART

Onderschrift Flyeracties ter promotie van de GROTE PARADE kennen een heel ander verloop naar naargelang de gekozen locatie. Aan het station maak je vooral kennis met de gehaaste tweeverdieners, wat velen verkeerdelijk definiëren als de middenklasse. Dertigers en veertigers komen aangehold van bij de onthaalmoeder crèche of onthaalgrootouder ,wanneer deze laatste niet getroffen werd door het langerwerkensyndroom. Een haastige werknemer...
Lees meer

Betaling van eredienst plotseling het politieke thema bij uitstek

Men vindt blijkbaar steeds een zogezegd algemene maatregel om de moslims te treffen. Enige tijd geleden moest het dragen van religieuze symbolen in openbare dienstverlening verboden worden , dit om de dragers van een hoofddoek te treffen. Vandaag wil men de subsidies aan de levensbeschouwingen afschaffen met als hoofddoel de moskees hun middelen te ontnemen. Volgens Gwendolien Rutten is blijkbaar de financiering van erediensten het belangrijkste thema waarmee politici zich moeten bezig houden. Z...
Lees meer

De verandering werkt! Maar hoe?

In alle brievenbussen en op sociale media worden we overstelpt met het bericht :de verandering werkt. Ik heb die mediacampagne niet nodig om te weten  en te ervaren dat de verandering wel degelijk werkt. De geel-zwarte boze wolf slaagt er zelfs in de aandacht van de financiële problemen ,waar vele gezinnen meer en meer door getroffen worden, af te leiden naar criminaliteit en asiel. Beide maatschappelijke thema’s zijn belangrijk maar de benadering ervan is een andere zaak. De niet bemiddelde V...
Lees meer

Hoerageroep ongepast na de verkiezingen in Nederland

Onderschrift Er was nogal veel hoerageroep na de verkiezingen in Nederland, Rutten won Wilders verloor en het was een stem voor Europa. Emotionele reacties waren dit zeker juist na de bekendmaking van de uitslag. Enige nuance is hier beter op zijn plaats. De regeringspartijen van sociaal democraten en liberalen kenden een ongeziene nederlaag. Samen verloren ze de helft van de regeringssteun een verlies van 24% op de oorspronkelijk 51%....
Lees meer

Francken de beschermheer van de bange blanke man

Onderschrift Wij rijke westerlingen tonen geen enkel begrip voor kinderen en ouders die vluchten voor het oorlogsgeweld. We bouwen liefst muren om ons af te schermen van menselijke drama’s. Die vluchters moesten zo eens onze welstand in gevaar brengen, ook al gaat het maar om een kruimel van onze rijkdom. We zijn vergeten dat wij in de eerste oorlog massaal naar Nederland vluchtten en tijdens de twee wereldbrand naar Frankrijk. Eind ja...
Lees meer

Zwarte economie nefast voor welvaart en welzijn

Onderschrift Men zegt nogal gemakkelijk dat geld dat in het zwarte economische circuit circuleert rechtstreeks zijn economische meerwaarde heeft. Men doelt hier op het feit dat men rechtsreeks koopt en verkoopt zonder tussenkomst van de overheid. Deze redenering is wel heel kort door de bocht. Wanneer we massa’s euro’s in deze “alternatieve ”economie brengen onttrekken we aan de overheid, een ongeveer gelijk bedrag inzake RSZ en belas...
Lees meer

Asiel en Migratie zijn geen losstaande thema’s

Onderschrift Asiel migratie en gelijke kansen beheersen de politieke agenda. Het gaat om belangrijke sociale thema’s die nu door de rechtse NV-A in het uitstalraam gezet worden. Wanneer rechts op deze onderwerpen focust is waakzaamheid geboden. Toen de Vlaamse graai Siegfried Bracke in zijn eigen voet schoot moesten de Vlaams nationalisten de aandacht afleiden van een eerste burger des lands die zo nodig moest bijklussen en er geen gra...
Lees meer

Zuhal Demir (N-VA) mijnwerkersdochter als "image-building"

Zuhal Demir (N-VA) heeft er een handje van weg om cijfers uit hun verband te rukken, fout te interpreteren, en alleenstaande feiten uit te vergroten tot het volgens haar  werkelijke probleem of oplossing. Het begint al bij haar persoonlijke situatie: Het als vrouw met Koerdische afkomst schoppen tot regeringslid is op zich een opmerkelijke prestatie die bij vriend en tegenstander bewondering afdwingt. Hieruit besluiten dat als je maar hard werkt iedereen tot vergelijkb...
Lees meer

Beweging.net-mandatarissen stemmen braaf mee

Onderschrift In het opiniestuk “Altijd braaf meestemmen “( De Morgen  21/02) bewondert Matthias Somers de moed van Nahima Lanjri (CD&V) omdat zij er tenminste voor uit komt dat ze haar hart niet kon of mocht volgen bij de stemming over de vreemdelingenwet. Deze politica, die ik zeer waardeer voor haar parlementair werk, legt de vinger op de wonde. De verkozenen des volks zeker wanneer ze tot een meerderheid behoren worden geacht te...
Lees meer

Het failliet van de politiek als beroep

Moet de politiek bedreven worden door beroepsmensen? Wanneer alle macht uitgaat van de natie schort er iets aan de samenstelling van het politiek personeel met alle uitwassen vandien. Het is triest te moeten vaststellen dat de politieke klasse er alles aan doet om constructies op te zetten die aan alle democratische politieke controle ontsnappen. Aan de oprichting van intercommunales is op zich niks verkeerds. Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om voor bepaalde activiteiten samen te werke...
Lees meer