about
Toon menu

Zomerakkoord een Duivelsakkoord

Na de vernietigende commentaar van Marc Leemans over het zomerakkoord kan de groene vakbondsleider op weinig begrip rekenen van de christendemocratische politici. Hem wordt verweten het ABVV achterna te lopen. Voor mij gaat het om twee vakbondsleiders die onafhankelijk van elkaar na het lezen van het akkoord tot dezelfde vernietigende conclusie komen. Bij ket lezen van de eerste berichten over het politiek zomervergelijk maakte ik mij de bedenking: als de duivel besta...
Lees meer

KONING en DEMOCRATIE

Ter gelegenheid van de nationale feestdag hoort men regelmatig :De monarchie is een restant uit het ancien regime. Absolute vorsten erfden hun titel en oefenden alle macht uit dit met of zonder een parlement dat ze onder controle hadden. Ze voelden zich uitverkoren want niet zelden vond hun kroning plaats in een kathedraal of kerk. De “moderne” monarchieën in West Europa zijn veranderd en moeten rekening houden met sterke grondwettelijke beperkingen. Hoe zit dat bij ons in België? De revolut...
Lees meer

Overheidsbedrijven en de beurs twee aparte werelden.

Het conflict tussen D. Leroy en de regering is terug te brengen tot de vraag welk is de taak van de overheid? Wanneer we terecht stellen dat communicatie op een moderne manier voor iedereen kwaliteitsvol voor handen moet zijn zeggen we impliciet dat communicatie via welke drager ook de overheid toebehoort. Proximus werd een beursgenoteerd bedrijf. Van een overheidsbedrijf verwachten we maximale dienstverlening en geen maximale winst, daar wringt het schoentje. De beide doelstellingen zijn niet...
Lees meer

PWA “was” een sterk merk

PWA was een sterk merk. Vele ouderen en scholen deden beroep op de PWA’ers. Binnen deze vorm van tewerkstelling konden personen die niet konden deelnemen aan het gewone arbeidscircuit ingezet worden voor laagdrempelige maatschappelijke zinvolle activiteiten. De personen in kwestie voelden zich nuttig en kregen een beter zelfbeeld.Ze hoorden erbij. Vandaag schakelt men over op “wijkwerken” dit houdt in dat het huidige systeem voor de werknemer en de werkgever één jaar behouden blijft. Dan is men...
Lees meer

DewereldMorgen.be rots in het medialandschap

Ons medialandschap is toch erg verschraald. De Morgen en De Standaard zijn qua boodschap en aanpak nauwelijks te onderscheiden. Bij de populaire kranten Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Gazet van Antwerpen en het Belang is het helemaal huilen met de pet op ,grote foto’s met titels die naar sensatie ruiken er bovenop. Het Laatste Nieuws spant qua lichtzinnigheid de kroon.

Je zou zowaar heimwee hebben naar de verzuilde pers van vroeger. Je wist wat je las en er zat een inhoudelijke commenta...
Lees meer

Laat politiediensten hun werk doen.

Dictaturen moeten, om zich in stand te houden, militairen in hun straten en andere openbare plaatsen positioneren. Dit dient niet het volk maar de machtshebber. In democratische landen is de interne veiligheid een zaak van de politiediensten. Bij zeer uitzonderlijke en kortstondige situaties kan het leger helpen. Vandaag merk ik dat militairen met ongeveer half zoveel manschappen als het huidig tekort aan politiemensen onze straten stations en pleinen bewaken. Met legeraanwezigheid creëert men...
Lees meer

Hoera het overheidsbeslag blijft op niveau

Het overheidsbeslag is een begrip dat in liberale middens doemdenken oproept. Dit begrip werd naar mijn vermoeden binnen liberale middens uitgevonden. Het woord beslag heeft immers een zeer negatieve conotatie. In beslagname is niet meteen iets waar je vrolijk van wordt. De waarheid over dit begrip verdient enige nuance. Wanneer de staat , wij als gemeenschap allemaal, sociale bijdragen en belastingen int om die daarna te herverdelen kan men moeilijk van beslag spreken maar van herverdelende s...
Lees meer

Overheidsbedrijven een noodzaak

Een facebook-vriendin maakte mij erop attent dat 10 000 € geven aan een dakloze om daar achteraf leuke televisie mee te maken er toch ver over is. Ik bevestigde via dat kanaal haar opinie als correct. Ik bevestigde haar verontwaardiging. Commerciële televisiezenders zoeken sensatie , alleen al om de kijkcijfers. Kijkenden zijn mogelijke kopers van producten die via reclamespots net voor en net na dit soort uitzendingen gepresenteerd worden. Mijn verontwaardiging bracht me naadloos bij de rol...
Lees meer

Geloven en niet geloven , toch bindend.

Geloven niet geloven, atheïsme , islam en christendom lijkt mensen te verdelen. Dit is een spijtige vaststelling. Mensen die de fundamentele rechten van de mens erkennen en daarnaar leven laten zich niet verdelen door hun overtuiging. Het is perfect mogelijk dat al die gelovige en niet-gelovige stromingen elkaar vinden in de strijd voor rechtvaardigheid. Alleen fundamentalisme kan de samenwerking tussen mensen hypothekeren , Islamieten die zich verheven voelen boven de anderen, christenen die v...
Lees meer

Is dit de maatschappij die we willen?

De misbruiken inzake de interimarbeid bij DHL confronteren ons met het gegeven dat ook in ons rijke België, dat beschikt over een stevig uitgebouwd sociaal middenveld van vakbonden en ziekenfondsen , dergelijke mistoestanden meervoudiger aanwezig zijn dan we vermoeden. In de politieke wereld horen we algemeen stemmen van verontwaardiging opgaan. Een verontwaardiging die naar ik hoop zal omgezet worden in actie. Aan de vakbonden zal het alleszins niet liggen, ze hameren...
Lees meer

FLYEREN MET EEN HART

Onderschrift Flyeracties ter promotie van de GROTE PARADE kennen een heel ander verloop naar naargelang de gekozen locatie. Aan het station maak je vooral kennis met de gehaaste tweeverdieners, wat velen verkeerdelijk definiëren als de middenklasse. Dertigers en veertigers komen aangehold van bij de onthaalmoeder crèche of onthaalgrootouder ,wanneer deze laatste niet getroffen werd door het langerwerkensyndroom. Een haastige werknemer...
Lees meer

Betaling van eredienst plotseling het politieke thema bij uitstek

Men vindt blijkbaar steeds een zogezegd algemene maatregel om de moslims te treffen. Enige tijd geleden moest het dragen van religieuze symbolen in openbare dienstverlening verboden worden , dit om de dragers van een hoofddoek te treffen. Vandaag wil men de subsidies aan de levensbeschouwingen afschaffen met als hoofddoel de moskees hun middelen te ontnemen. Volgens Gwendolien Rutten is blijkbaar de financiering van erediensten het belangrijkste thema waarmee politici zich moeten bezig houden. Z...
Lees meer

De verandering werkt! Maar hoe?

In alle brievenbussen en op sociale media worden we overstelpt met het bericht :de verandering werkt. Ik heb die mediacampagne niet nodig om te weten  en te ervaren dat de verandering wel degelijk werkt. De geel-zwarte boze wolf slaagt er zelfs in de aandacht van de financiële problemen ,waar vele gezinnen meer en meer door getroffen worden, af te leiden naar criminaliteit en asiel. Beide maatschappelijke thema’s zijn belangrijk maar de benadering ervan is een andere zaak. De niet bemiddelde V...
Lees meer

Hoerageroep ongepast na de verkiezingen in Nederland

Onderschrift Er was nogal veel hoerageroep na de verkiezingen in Nederland, Rutten won Wilders verloor en het was een stem voor Europa. Emotionele reacties waren dit zeker juist na de bekendmaking van de uitslag. Enige nuance is hier beter op zijn plaats. De regeringspartijen van sociaal democraten en liberalen kenden een ongeziene nederlaag. Samen verloren ze de helft van de regeringssteun een verlies van 24% op de oorspronkelijk 51%....
Lees meer

Francken de beschermheer van de bange blanke man

Onderschrift Wij rijke westerlingen tonen geen enkel begrip voor kinderen en ouders die vluchten voor het oorlogsgeweld. We bouwen liefst muren om ons af te schermen van menselijke drama’s. Die vluchters moesten zo eens onze welstand in gevaar brengen, ook al gaat het maar om een kruimel van onze rijkdom. We zijn vergeten dat wij in de eerste oorlog massaal naar Nederland vluchtten en tijdens de twee wereldbrand naar Frankrijk. Eind ja...
Lees meer