about
Toon menu

GASTVRIJ NETWERK, vrijwilligers maken het verschil.

Eén van de werkgroepen en zanger Gueladio             De solidariteit inzake de vluchtelingenproblematiek is in ons land zeer formeel georganiseerd. De ontheemden komen in contact met: DVZ, CGVS, Fedasil, OCMW’s, CAW’s en een verplicht inburgeringstraject. Dit zijn organisaties die professioneel, vaak met gedreven personeel hun taak vervullen, maar inherent aan hun functioneren een gevoel van afhankelijkheid bij de nieuw aangekome...
Lees meer

ZORGVERZEKERING een LIBERAAL IDEE

zorgverzekering-overstappen.png

De zorgverzekering komt geld tekort, dus vraagt men meer. Men doet een verwoeste poging om van de zorgverzekering een soort Vlaamse sociale zekerheid te maken. Wat de Vlaming zelf doet hij of zij immers beter (sic). Al wat zorg en ziekte is hoort thuis in de federale sociale zekerheid. Een systeem waarvan de arbeidersbewegingen de stichters zijn. Meer nog ze zijn er de eigenaars van , want ze doen het medebeheerder samen met de overheid binnen het RIZIV. Die Vlaamse verzekering is een totaal a...
Lees meer

Open brief aan de federale CD&V-fractie

Vermogen en arbeid is een klassenstrijd Beste vertegenwoordiger des “volks” De effectenvermogenbelasting zien jullie als een eerste stap naar een eerlijke fiscaliteit. Jullie hebben echt gestreden om deze vermogensbelasting er door te krijgen. De stemming van deze taks moet aantonen dat de christendemocraten het sociale gelaat van deze regering zijn. Met deze overwinning moeten jullie de zieltjes van de linkerzijde ,lees bewegi...
Lees meer

De digitale snelweg van MUYTERS

Overheidsbedrijven spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Vandaag binnen de context van meer en meer liberalisering meer dan ooit. Het zijn bedrijven met een economische activiteit die ons als gewone burger raakt. Het gaat hier om dienstverlening binnen het bereik van iedereen met aandacht voor de sociaal zwakkeren. Zij zijn zowat de enige economische en sociale hefbomen die de regering nog zelf in handen heeft. Volgens minister Muyters wordt supersnel intern...
Lees meer

syndicale actie in helaas gespreide orde

De vooral rechtse pers spreekt smalend over stakingsacties. De denigrerende taal wordt bij de aangekondigde acties van 10 oktober gretig bovengehaald. Stakingen pesten de gewone gebruikers en stakers zijn vooral mensen die niet graag werken. Een staking heeft altijd als doel economische schade toe te brengen. Wanneer de aandeelhouders voelen dat de winst zou kunnen verminderen zijn ze mogelijks bereid om toegevingen te doen. Een staking die vooral de overheid treft he...
Lees meer

Zekerheid voor bedrijven NIET voor de werkers

Zekerheden in het leven zijn belangrijk voor het individu en voor het bedrijfsleven. De regering heeft enkel oor naar de verzuchtingen van de aandeelhouders We horen zowel op het Vlaams als het federaal niveau regeringsleden verkondigen dat bedrijven nood hebben aan zekerheden inzake fiscaliteit. Investeerders willen terecht weten waar ze aan toe zijn en horen niet graag dat het zeer gunstig fiscaal klimaat zou veranderen in een minder aantrekkelijk regime. De regering heeft oor naar deze verzu...
Lees meer

Zomerakkoord een Duivelsakkoord

Na de vernietigende commentaar van Marc Leemans over het zomerakkoord kan de groene vakbondsleider op weinig begrip rekenen van de christendemocratische politici. Hem wordt verweten het ABVV achterna te lopen. Voor mij gaat het om twee vakbondsleiders die onafhankelijk van elkaar na het lezen van het akkoord tot dezelfde vernietigende conclusie komen. Bij ket lezen van de eerste berichten over het politiek zomervergelijk maakte ik mij de bedenking: als de duivel besta...
Lees meer

KONING en DEMOCRATIE

Ter gelegenheid van de nationale feestdag hoort men regelmatig :De monarchie is een restant uit het ancien regime. Absolute vorsten erfden hun titel en oefenden alle macht uit dit met of zonder een parlement dat ze onder controle hadden. Ze voelden zich uitverkoren want niet zelden vond hun kroning plaats in een kathedraal of kerk. De “moderne” monarchieën in West Europa zijn veranderd en moeten rekening houden met sterke grondwettelijke beperkingen. Hoe zit dat bij ons in België? De revolut...
Lees meer

Overheidsbedrijven en de beurs twee aparte werelden.

Het conflict tussen D. Leroy en de regering is terug te brengen tot de vraag welk is de taak van de overheid? Wanneer we terecht stellen dat communicatie op een moderne manier voor iedereen kwaliteitsvol voor handen moet zijn zeggen we impliciet dat communicatie via welke drager ook de overheid toebehoort. Proximus werd een beursgenoteerd bedrijf. Van een overheidsbedrijf verwachten we maximale dienstverlening en geen maximale winst, daar wringt het schoentje. De beide doelstellingen zijn niet...
Lees meer

PWA “was” een sterk merk

PWA was een sterk merk. Vele ouderen en scholen deden beroep op de PWA’ers. Binnen deze vorm van tewerkstelling konden personen die niet konden deelnemen aan het gewone arbeidscircuit ingezet worden voor laagdrempelige maatschappelijke zinvolle activiteiten. De personen in kwestie voelden zich nuttig en kregen een beter zelfbeeld.Ze hoorden erbij. Vandaag schakelt men over op “wijkwerken” dit houdt in dat het huidige systeem voor de werknemer en de werkgever één jaar behouden blijft. Dan is men...
Lees meer

DewereldMorgen.be rots in het medialandschap

Ons medialandschap is toch erg verschraald. De Morgen en De Standaard zijn qua boodschap en aanpak nauwelijks te onderscheiden. Bij de populaire kranten Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Gazet van Antwerpen en het Belang is het helemaal huilen met de pet op ,grote foto’s met titels die naar sensatie ruiken er bovenop. Het Laatste Nieuws spant qua lichtzinnigheid de kroon.

Je zou zowaar heimwee hebben naar de verzuilde pers van vroeger. Je wist wat je las en er zat een inhoudelijke commenta...
Lees meer

Laat politiediensten hun werk doen.

Dictaturen moeten, om zich in stand te houden, militairen in hun straten en andere openbare plaatsen positioneren. Dit dient niet het volk maar de machtshebber. In democratische landen is de interne veiligheid een zaak van de politiediensten. Bij zeer uitzonderlijke en kortstondige situaties kan het leger helpen. Vandaag merk ik dat militairen met ongeveer half zoveel manschappen als het huidig tekort aan politiemensen onze straten stations en pleinen bewaken. Met legeraanwezigheid creëert men...
Lees meer

Hoera het overheidsbeslag blijft op niveau

Het overheidsbeslag is een begrip dat in liberale middens doemdenken oproept. Dit begrip werd naar mijn vermoeden binnen liberale middens uitgevonden. Het woord beslag heeft immers een zeer negatieve conotatie. In beslagname is niet meteen iets waar je vrolijk van wordt. De waarheid over dit begrip verdient enige nuance. Wanneer de staat , wij als gemeenschap allemaal, sociale bijdragen en belastingen int om die daarna te herverdelen kan men moeilijk van beslag spreken maar van herverdelende s...
Lees meer

Overheidsbedrijven een noodzaak

Een facebook-vriendin maakte mij erop attent dat 10 000 € geven aan een dakloze om daar achteraf leuke televisie mee te maken er toch ver over is. Ik bevestigde via dat kanaal haar opinie als correct. Ik bevestigde haar verontwaardiging. Commerciële televisiezenders zoeken sensatie , alleen al om de kijkcijfers. Kijkenden zijn mogelijke kopers van producten die via reclamespots net voor en net na dit soort uitzendingen gepresenteerd worden. Mijn verontwaardiging bracht me naadloos bij de rol...
Lees meer

Geloven en niet geloven , toch bindend.

Geloven niet geloven, atheïsme , islam en christendom lijkt mensen te verdelen. Dit is een spijtige vaststelling. Mensen die de fundamentele rechten van de mens erkennen en daarnaar leven laten zich niet verdelen door hun overtuiging. Het is perfect mogelijk dat al die gelovige en niet-gelovige stromingen elkaar vinden in de strijd voor rechtvaardigheid. Alleen fundamentalisme kan de samenwerking tussen mensen hypothekeren , Islamieten die zich verheven voelen boven de anderen, christenen die v...
Lees meer