about
Toon menu

Neen tegen de 'sociale' index

Ik merk in de opiniepeiling die vrijdag in de kranten verscheen dat een meerderheid voor een sociale index is. Dat klink inderdaad sociaal, maar is het niet. Bij de vraagstelling ontbreekt dikwijls de duiding en dan krijgt men verrassende antwoorden. Wij vakbondsmensen moeten beter informeren en sensibiliseren. Hierbij enkele argumenten tegen een sociale index. 1. Een sociale index doorbreekt de solidariteit met de volledige groep van werknemers. Men hypothekeert het sociaal overl...
Lees meer

Kindergeld voor iedereen in vraag gesteld?

Kinderbijslag , evenveel voor iedereen Is zeker een onderwerp om over na te denken , kindergeld is een onderdeel van het systeem van sociale zekerheid. Voor hogere inkomens die geen gezondheidsproblemen hebben zowat het enige waarop zij recht hebben. Wanneer we dat voor hogere inkomsten zouden beperken of zelfs afschaffen zouden de middenklasse en de hogere klasse wel eens hun belangstelling voor de sociale zekerheid kunnen verliezen en opteren voor persoonlijke privé-verzekeringen....
Lees meer

BRUGPENSIOEN EISEN MAG DAT WEL ?

Verslaggevers en televisiekijkers die de betoging voor de toekomst te Genk volgden hebben blijkbaar niet steeds een goed gehoor of horen wat ze graag horen. In krantenartikels lezersbrieven en op face-book wordt brandhout gemaakt van de vakbondseis voor brugpensioen voor 50-plussers. Blijkbaar is de meer fundamentele eis namelijk deze voor werk aan de toehoorders ontsnapt. Vakbonden eisen werkgelegenheid en stellen dat gezien die winsten die Ford wereldwijd maakt dat de fabriek niet...
Lees meer

AALST en het MIDDENVELD

Heel sterk voel ik me aangesproken door de alarmkreet die Caroline Copers van het ABVV slaakt aangaande de toekomst van onze regio. (gepubliceerd in De Morgen van 7/11) Zelf ben ik een voorzitter van een plaatselijke ACW-afdeling ,zoals er een paar honderd in Vlaanderen bestaan. Ik ben me ervan bewust dat mijn relatief gewicht in de christelijke arbeidersbeweging kan gesymboliseerd worden met een cijfertje na de komma ,toch herken ik de frustratie van deze vakbondsvrouw en wil ik r...
Lees meer

Open brief aan ACW-voorzitter Patrick Develtere

Mijnheer de voorzitter, nu de storm even is geluwd, willen we toch nog eens terugkomen op de onverkwikkelijke Arco-affaire. We kunnen er niet onderuit. We zijn zwaar aangepakt. Opmerkelijk was het oordeel van De Tijd (19/11/2011): “Vakbondsbonzen Luc Cortebeeck en Marc Leemans moeten stoppen met het schimpen op de banken die staatssteun hebben gekregen." Een open brief van de Beweging CAB.

"ACW-voorzitter Patrick Develtere mag ophouden met preken tegen bedrijven en particulieren di...
Lees meer

INDEX

De  CD&V en PS botsen frontaal over index.kopten de kranten deze week.Het is vicepremier Vanackere die blijkbaar de kat de bel aan bond. Hij stelt binnen de regering de index ter discussie. De christelijke arbeidersbeweging (ACW)zal nu moeten tot de vaststelling komen dat het politieke gewicht dat ze “dank zei “de structurele band met de christendemocratie meent te hebben herleid is tot het dopinggehalte in het bloed van tourwinnaar Contador ,namelijk 0.00000001%.De ACW-viceprem...
Lees meer