about
Toon menu

Middenveld moet strijden voor federale sociale zekerheid

mocc

Solidariteit is interpersoonlijk en stop niet aan de taalgrens. Zaterdag 16 maart deden de kernleden van MOC(Nivelles/Villers la Ville) en deze van ACW Herent een wandeling in de stad Leuven met als thema:” onze gemeenschappelijke sociale geschiedenis”. Een aangename tweetalige en sfeervolle gebeurtenis. Niet enkel de vriendschapsbanden tussen de beide kernen werden aangehaald er werd ook beslist om de inhoudelijke samenwerking te verdiepen. Eind 2013 begin 2014 zullen ze via de...
Lees meer

ACW en de banken: 2 maten 2 gewichten

Tot tweemaal toe moesten de groot-systeem-banken gered worden, in geen tijd moesten we als belastingbetaler borg staan voor het feit dat de topbankiers verkeerde keuzes gemaakt hadden. De banken zijn te belangrijk voor de samenleving en voor de harde economische wereld om in faling te laten gaan. De bankiers wisten dat en namen dus ongehoorde risico’s. De ACW-financieel-verantwoordelijken lieten zich meedrijven op de tendens van de jaren negentig, begrijpelijk maar fundamenteel een...
Lees meer

De zevende staats(h:v)ervorming

De zesde staatshervorming is nog niet voltooid en sommigen dromen al van een zevende. Al die staatshervormingen zijn tijd en geldverslindend en zorgen ervoor dat de politici vooral met zichzelf bezig zijn. Een staatshervorming die de armoede bestrijdt en het multicultureel samenleven bevordert moet nog komen. Sommigen durven beweren dat de staatshervorming het bestuur dichter bij de mensen brengt. Ik stel echter vast dat inzake geregionaliseerde domeinen  het centrale Belgische best...
Lees meer

De verandering van de N-VA

In de Cercle de Laurraine, de Franstalige haut-finance in België toonde Bart De Wever welke zijn sociaaleconomische doelstellingen zijn. De belastingen zijn te hoog te complex en de index te duur. Hiermee vatte hij het groeipact (12 juni 2012) van zijn partij samen. Waarover hij het wijselijk niet had was het separatisme, het gedachtengoed van zijn politieke formatie. De aanwezige bedrijfsleiders en vermogenden zouden zeker ongerust geworden zijn, wie leent er nu geld aan een staat...
Lees meer

ARCO-ACW-DEXIA complex verhaal

Als basismilitant van de christelijke arbeidersbeweging zet ik graag de informatie die ik rechts en links kan oppikken aangaande de ARCO-Saga op een rijtje. Zelf ben ik geen fiscaal deskundige, toch doe ik een poging. 1.Oorsprong Decennia geleden haalden vrijwilligers gelden op binnen de groep van christelijke arbeiders , ze verzamelden de financiële middelen om later opnieuw uit te lenen aan zij die het nodig hadden om bv huizen te bouwen. Zo ontstond de BAC (Belgische Arbeiders...
Lees meer

Hospitalisatieverzekering een zegen of toch niet?

Na een hospitalisatie van een 10-tal dagen kreeg ik een factuur van 3570€. Dit werd voor 3166 € terugbetaald door mijn ziekenfonds, de hospitalisatieverzekering die ik via mijn werk geniet stortte 400€ bij zodat er voor mij nog amper 4€ over bleef. In een eerste reactie moet ik daar gelukkig mee zijn, mijn hospitalisatie was omzeggens kosteloos, ik moest immers  slechts opdraaien voor 0.01% van de kost. Even kritisch nadenken deed me tot een andere vaststelling komen. De private v...
Lees meer

Het ACW en het eigenlijke gebruik van de notionele intrest

Er is weer wat commotie ontstaan over de notionele  intrestaftrek bij de christelijke arbeidersbeweging. Bart De Wever noemt dit zelfs legaal oneerlijke praktijken van het ACW. Misschien moeten we het ACW zelfs feliciteren want zij gebruiken deze aftrek voor zaken waarmee men destijds de publieke opinie probeerde te overtuigen van het nut ervan. Multinationals zouden naar België komen en de werkgelegenheid hier houden en zelfs bevorderen. Ford en ArcelorMittal bewezen dat deze aft...
Lees meer

De PS een bevoorrechte partner voor ACV-ACW?

Na de sterke tussenkomst van minister Vanackere in het federale parlement (21/02) ten voordele van de christelijke arbeidersbeweging tegen de aantijgingen van de NV-A voelen heel wat basis-militanten en zeker ook de ACW-leiding zich gesteund en enigszins opgelucht. Zelf voel ik het ook zo aan. We kunnen blij zijn met dit sterk te waarderen engagement van de minister maar toch mogen we hierdoor de al te vaak neo-liberale standpunten van de betrokken beleidsman niet uit het oog verli...
Lees meer

Wat ACW-er zijn voor mij betekent

De hetze die momenteel tegen 'de Beweging' bezig is heeft voor mij een positief effect. Ik ben voor mezelf gaan nadenken waarvoor sta ik als ACW-er en als ACV-militant: Een open en verdraagzame samenleving.Geen onderscheid op basis van afkomst, godsdienst, filosofische overtuiging, huidskleur, geaardheid, genus of taal.Interpersoonlijke solidariteit d.w.z. tussen arm en rijk, ziek en gezond, oud en jong en niet per volk of taalgroep.Kansarmen ondersteunen zodat ze volwaardig kunne...
Lees meer

Beschadiging ACW nieuwe aflevering

Zonder me uit te spreken over fiscale constructies is het zonneklaar dat de NV-A de strijd voor 2014 heeft ingezet. Het feit dat de christelijke arbeidersbeweging een expliciete en structurele band met de CD&V wenst te behouden breekt nu wel zuur op. De NV-A wil de CD&V een slag toebrengen en gebruikt hiervoor de christelijke arbeidersbeweging als onderdeel van de christendemocratie. Moest het ACW een politiek onafhankelijke koers volgen, die ik voorsta, kregen we een heel a...
Lees meer

Het ACW en zijn mandatarissen een onhoudbare spreidstand

Minister VANACKER  zegt  regelmatig dat hij een ACW’er is, best bewonderenswaardig zo weten we voor wat hij staat. De gewone basismilitant uit de christelijke arbeidersbeweging fronst hierbij zeker de wenkbrauwen , was het niet deze minister die de index op tafel legde, het volkskapitalisme promootte en onlangs de neo-liberale idee van het langer werken nogmaals in de belangstelling bracht. Allemaal thema’s die de beweging wiens belangen hij geacht wordt te behartigen bekampt. War...
Lees meer

ACTIE VOEREN OM GEHOORD TE WORDEN

Sociale  bewegingen moeten actiegericht werken om “misschien” gehoord te worden. Zij mogen zich echter niet laten ontmoedigen, want wanneer sociaal geengageerden langs de kant blijven zitten gebeurt er helemaal niks. Hierbij een oproep voor deelname aan twee acties:1. Stop the killings tegen criminalisering van sociale bewegingen op maandag 10 december om 18.30 uur in het Centraal Station van Brussel10 december is internationale mensenrechtendag. Wereldvrouwenmars houdt een mondial...
Lees meer

We zijn fier op onze misdaad

Mijn vriend Pol Van Camp (spreekbuis recht op migratie) stuurde me volgende tekst: Maggie De Block noemt hulp aan "illegale vluchtelingen" misdadig.In "Terzake" stelde de staatssecretaris voor asiel en migratie dat: "...onderduiken in de illegaliteit is eigenlijk misdadig voor de mensen die hen daar bij helpen want u geeft geen toekomst aan die mensen, integendeel, het is het begin van veel miserie...”.Op de dag van de vrijwilligers willen we hiertegen zeer sterk protesteren en sch...
Lees meer

Home-working een maatschappelijk gevaar

Alle dagen staan vele werknemers met hun bedrijfswagen in de file. De werkgevers hebben met deze wagens een middel gevonden om personeelsleden aan zich te binden met een minimum aan sociale kost. De werknemer gaat daar graag op in, zeker de jongeren want zij moeten niet gaan lenen om een eigen wagen te kopen. Dat dit verloningssysteem nefast is voor het in stand houden van ons sociaal system is niet hun zorg en ik kan dat van uit hun standpunt begrijpen. Dit mag sociale organisaties...
Lees meer

ARCO

Nu de Arco-affaire weer nieuws is, diste een 50-jarige collega mij het volgende verhaal op: Mijn vader opende in mijn jeugdjaren een rekening bij de BAC , als ACV-vakbondsman was dit de logica zelve, en kocht hij op mijn naam aandelen van Arco. Later toen ik het ouderlijk huis verliet wou ik met mijn centen handelen als goede huisvader. Ik kocht enkele veilige aandelen bij energieleveranciers ,bij Belgacom en ook bij Dexia. Toen ik merkte dat het met Dexia de verkeerd liep  haast...
Lees meer