about
Toon menu

Wat ACW-er zijn voor mij betekent

De hetze die momenteel tegen 'de Beweging' bezig is heeft voor mij een positief effect. Ik ben voor mezelf gaan nadenken waarvoor sta ik als ACW-er en als ACV-militant: Een open en verdraagzame samenleving.Geen onderscheid op basis van afkomst, godsdienst, filosofische overtuiging, huidskleur, geaardheid, genus of taal.Interpersoonlijke solidariteit d.w.z. tussen arm en rijk, ziek en gezond, oud en jong en niet per volk of taalgroep.Kansarmen ondersteunen zodat ze volwaardig kunne...
Lees meer

Beschadiging ACW nieuwe aflevering

Zonder me uit te spreken over fiscale constructies is het zonneklaar dat de NV-A de strijd voor 2014 heeft ingezet. Het feit dat de christelijke arbeidersbeweging een expliciete en structurele band met de CD&V wenst te behouden breekt nu wel zuur op. De NV-A wil de CD&V een slag toebrengen en gebruikt hiervoor de christelijke arbeidersbeweging als onderdeel van de christendemocratie. Moest het ACW een politiek onafhankelijke koers volgen, die ik voorsta, kregen we een heel a...
Lees meer

Het ACW en zijn mandatarissen een onhoudbare spreidstand

Minister VANACKER  zegt  regelmatig dat hij een ACW’er is, best bewonderenswaardig zo weten we voor wat hij staat. De gewone basismilitant uit de christelijke arbeidersbeweging fronst hierbij zeker de wenkbrauwen , was het niet deze minister die de index op tafel legde, het volkskapitalisme promootte en onlangs de neo-liberale idee van het langer werken nogmaals in de belangstelling bracht. Allemaal thema’s die de beweging wiens belangen hij geacht wordt te behartigen bekampt. War...
Lees meer

ACTIE VOEREN OM GEHOORD TE WORDEN

Sociale  bewegingen moeten actiegericht werken om “misschien” gehoord te worden. Zij mogen zich echter niet laten ontmoedigen, want wanneer sociaal geengageerden langs de kant blijven zitten gebeurt er helemaal niks. Hierbij een oproep voor deelname aan twee acties:1. Stop the killings tegen criminalisering van sociale bewegingen op maandag 10 december om 18.30 uur in het Centraal Station van Brussel10 december is internationale mensenrechtendag. Wereldvrouwenmars houdt een mondial...
Lees meer

We zijn fier op onze misdaad

Mijn vriend Pol Van Camp (spreekbuis recht op migratie) stuurde me volgende tekst: Maggie De Block noemt hulp aan "illegale vluchtelingen" misdadig.In "Terzake" stelde de staatssecretaris voor asiel en migratie dat: "...onderduiken in de illegaliteit is eigenlijk misdadig voor de mensen die hen daar bij helpen want u geeft geen toekomst aan die mensen, integendeel, het is het begin van veel miserie...”.Op de dag van de vrijwilligers willen we hiertegen zeer sterk protesteren en sch...
Lees meer

Home-working een maatschappelijk gevaar

Alle dagen staan vele werknemers met hun bedrijfswagen in de file. De werkgevers hebben met deze wagens een middel gevonden om personeelsleden aan zich te binden met een minimum aan sociale kost. De werknemer gaat daar graag op in, zeker de jongeren want zij moeten niet gaan lenen om een eigen wagen te kopen. Dat dit verloningssysteem nefast is voor het in stand houden van ons sociaal system is niet hun zorg en ik kan dat van uit hun standpunt begrijpen. Dit mag sociale organisaties...
Lees meer

ARCO

Nu de Arco-affaire weer nieuws is, diste een 50-jarige collega mij het volgende verhaal op: Mijn vader opende in mijn jeugdjaren een rekening bij de BAC , als ACV-vakbondsman was dit de logica zelve, en kocht hij op mijn naam aandelen van Arco. Later toen ik het ouderlijk huis verliet wou ik met mijn centen handelen als goede huisvader. Ik kocht enkele veilige aandelen bij energieleveranciers ,bij Belgacom en ook bij Dexia. Toen ik merkte dat het met Dexia de verkeerd liep  haast...
Lees meer

Neen tegen de 'sociale' index

Ik merk in de opiniepeiling die vrijdag in de kranten verscheen dat een meerderheid voor een sociale index is. Dat klink inderdaad sociaal, maar is het niet. Bij de vraagstelling ontbreekt dikwijls de duiding en dan krijgt men verrassende antwoorden. Wij vakbondsmensen moeten beter informeren en sensibiliseren. Hierbij enkele argumenten tegen een sociale index. 1. Een sociale index doorbreekt de solidariteit met de volledige groep van werknemers. Men hypothekeert het sociaal overl...
Lees meer

Kindergeld voor iedereen in vraag gesteld?

Kinderbijslag , evenveel voor iedereen Is zeker een onderwerp om over na te denken , kindergeld is een onderdeel van het systeem van sociale zekerheid. Voor hogere inkomens die geen gezondheidsproblemen hebben zowat het enige waarop zij recht hebben. Wanneer we dat voor hogere inkomsten zouden beperken of zelfs afschaffen zouden de middenklasse en de hogere klasse wel eens hun belangstelling voor de sociale zekerheid kunnen verliezen en opteren voor persoonlijke privé-verzekeringen....
Lees meer

BRUGPENSIOEN EISEN MAG DAT WEL ?

Verslaggevers en televisiekijkers die de betoging voor de toekomst te Genk volgden hebben blijkbaar niet steeds een goed gehoor of horen wat ze graag horen. In krantenartikels lezersbrieven en op face-book wordt brandhout gemaakt van de vakbondseis voor brugpensioen voor 50-plussers. Blijkbaar is de meer fundamentele eis namelijk deze voor werk aan de toehoorders ontsnapt. Vakbonden eisen werkgelegenheid en stellen dat gezien die winsten die Ford wereldwijd maakt dat de fabriek niet...
Lees meer

AALST en het MIDDENVELD

Heel sterk voel ik me aangesproken door de alarmkreet die Caroline Copers van het ABVV slaakt aangaande de toekomst van onze regio. (gepubliceerd in De Morgen van 7/11) Zelf ben ik een voorzitter van een plaatselijke ACW-afdeling ,zoals er een paar honderd in Vlaanderen bestaan. Ik ben me ervan bewust dat mijn relatief gewicht in de christelijke arbeidersbeweging kan gesymboliseerd worden met een cijfertje na de komma ,toch herken ik de frustratie van deze vakbondsvrouw en wil ik r...
Lees meer

Open brief aan ACW-voorzitter Patrick Develtere

Mijnheer de voorzitter, nu de storm even is geluwd, willen we toch nog eens terugkomen op de onverkwikkelijke Arco-affaire. We kunnen er niet onderuit. We zijn zwaar aangepakt. Opmerkelijk was het oordeel van De Tijd (19/11/2011): “Vakbondsbonzen Luc Cortebeeck en Marc Leemans moeten stoppen met het schimpen op de banken die staatssteun hebben gekregen." Een open brief van de Beweging CAB.

"ACW-voorzitter Patrick Develtere mag ophouden met preken tegen bedrijven en particulieren di...
Lees meer

INDEX

De  CD&V en PS botsen frontaal over index.kopten de kranten deze week.Het is vicepremier Vanackere die blijkbaar de kat de bel aan bond. Hij stelt binnen de regering de index ter discussie. De christelijke arbeidersbeweging (ACW)zal nu moeten tot de vaststelling komen dat het politieke gewicht dat ze “dank zei “de structurele band met de christendemocratie meent te hebben herleid is tot het dopinggehalte in het bloed van tourwinnaar Contador ,namelijk 0.00000001%.De ACW-viceprem...
Lees meer