about
Toon menu

liberalisering energiemarkt - de consument is de peer

In de zevende dag had men het over de liberalisering van de energiemarkt en vooral de positieve gevolgen voor de klant.  Ook Kathleen Van Brempt (SP-a) , die in de meeste materies sociaal de juiste kaart trekt, maakte wel een opmerking over de moeilijkheden voor kansarmen om hun rekening te betalen maar de zij trok nergens de liberalisering van de energiemarkt als heilzaam voor de consument in twijfel. Ze stelde terecht dat voor mensen met een sauna de BTW van 21 % logisch is. Helaa...
Lees meer

Eénheidsstatuut te duur? Kom nou!

Het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden kost teveel als de arbeiders dezelfde rechten krijgen als de bedienden, het is een veel gehoorde stelling vanuit de bedrijfswereld. Men heeft het dan vooral over de opzegvergoedingen. Over dit deel van het statuut hebben de werkgevers een kronkel in hun hersenen. Wanneer gedurende de opzegtermijn arbeid verricht wordt, waar zit dan het probleem? Men betaalt de werknemer voor de arbeid die zij of hij in de onderneming verricht gedurende deze t...
Lees meer

Actief Pluralisme

Uit de getuigenissen van Karima Amaliki(PVDA+) en Bianca Debaets (CD&V)  die onlangs in de media verschenen heb ik twee passages onthouden. Karima zegt : Mijn keuze voor een hoofddoek is een privézaak . Mijn politieke ideeën zijn dit niet en gelukkig verbinden die mij met verschillende andere mensen van verschillen afkomst , geslacht en religies. Daarna somt ze haar engagement op voor betaalbaar wonen en toegang tot de gezondheidszorg.   Bianca stelt : Laat ons inzetten op act...
Lees meer

Staatssecretaris Bogaert : De ambtenarij is geen private onderneming!

Minister Bogaert wil de ambtenarij hervormen. Wanneer dit voor de maatschappij een verbetering inhoudt dan heb ik daar geen probleem mee. Toch heb ik mijn bedenkingen. Hij wil de overheid schooien op de leest van een privébedrijf, dit wil zeggen efficiënter en productiever. Met dit eerste ben ik het eens, in de openbare diensten moet men dikwijls werken met technologieën die al lang verouderd zijn. Dit probelem  ligt niet bij de ambtenaren maar aan de middelen die ze ter beschikkin...
Lees meer

Gratis bussen kunnen enkel binnen een ruim mobiliteitsplan

Dat bussen gratis zijn was op zijn zachtst gezegd een foute communicatie. Bussen laten rijden door gebruik te maken van de algemene middelen is de juiste omschrijving. In tijden van oneliners en populisme is deze boodschap helaas zeer moeilijk over te brengen. De gratis bussen waren als het ware een op zichzelf staand feit en daar loopt het mis. Dergelijke initiatieven zouden moeten kaderen binnen een mobiliteitsplan. Gratis of mits een geringe bijdrage de bussen laten rijden moet...
Lees meer

Maaltijdcheques voortslepend gif

Met enige verontwaardiging lees ik in de weekendkranten van 13/4 dat Vlaamse partijen de maaltijdcheques willen afschaffen. Hier wordt zonder omwegen bedoeld dat het bedrag van dit pseudoloon netto moet gestort worden samen met het echte loon. Dat dit administratief een vereenvoudiging betekent staat buiten kijf maar daar gaat het eigenlijk niet om. Geen enkele Vlaamse partij staat stil bij het feit dat zo de deur geopend wordt om los van de normale loononderhandelingen ook de poor...
Lees meer

Zorg per ziektebeeld of per prestatie een verkeerd debat

Volgens de regering wordt er bespaard in de gezondheidszorg zonder de patiënt te raken. Deze uitspraak is een contradictio in terminis. Om te besparen wil de regering de betaling per prestatie vervangen door deze per ziektebeeld/per patiënt. Het artsensyndicaat verzet zich hiertegen om dat volgens deze drukkingsgroep de patiënt uiteindelijk de rekening betaalt. In hun argumentatie gebruiken ze logischerwijze de voor en de nadelen van de twee systemen. Moeten we kiezen tussen de twe...
Lees meer

Onze lonen weer in het visier

De loonkostenhandicap wordt weer door de rechterzijde weer naar voren geschoven. Zij willen voorkomen dat deze uit de actualiteit verdwijnt. De werkgevers en bevriende politici doen de waarheid geweld aan wanneer ze dit onderwerp aansnijden. Ze zien verschillende elementen bewust over het hoofd. Ook de media spelen hier onkritisch op in. Deze elementen zijn onder andere: De productiviteit ligt in België zeer hoog, men drukt steeds de loonkost per uur uit in plaats van de kost van...
Lees meer

Regionalisering kindergeld voorbode van erger

Gisteren en vandaag stond in de media dat de regering, uitgebreid met de groenen, samenzit om de zesde staatshervorming te realiseren. Servais Verherstraeten ,als ACW-mandataris (sic), klopt zich op de borst dat delen van de gezondheidszorg arbeidsmarktbeleid en de kinderbijslag geregionaliseerd wordt. Ik neem aan dat er de nodige beperkingen zullen bestaan opdat de bijslag van een kind niet afhankelijk zal zijn van de taalrol, het gelijkheidsbeginsel weet je. Door toe te staan in...
Lees meer

De handtekeningen van Theo Francken

Onlangs wekte Theo Francken (NVA) de indruk hij een debat wou openen  over de rol van het staatshoofd als derde tak van de wetgevende macht. Op zich binnen een democratisch bestel lovenswaardig. Wanneer we even verder denken dan zit hier ook weer een verborgen agenda achter. De handtekeningen van de vorst zijn te duur luidt zijn boodschap. Zijn initiatief gaat hem niet zozeer over het aangehaalde thema namelijk het afkondigen van wetten maar om een heel ander discours. De staat en...
Lees meer

Bpost of het einde van de echte facteur

De postbedeling is een schoolvoorbeeld van hoe de universele dienstverlening door de neolibrale benadering teloor gaat. Zowel de overheid als de private aandeelhouders van Bpost vragen een hoger rendement, dit moet zeker gezien worden als een opstap naar de beursintroductie. De universele dienstverlening linken aan harde economische doelstellingen is per definitie verkeerd. Hoe kan men een postbedeling voor iedereen tot in de verste uithoeken  enkel en alleen beoordelen op basis va...
Lees meer

De leugen van de tweede pensioenpijler

Solidariteit of de markt Dat pensioenen een deel van de sociale zekerheid zijn en door de staat moeten beheerd worden, werd het afgelopen weekend bij onze noorderburen weer maar eens bevestigd. Ook in België gaan stemmen op om de tweede pijler voor iedereen toegankelijk te maken , een stem die steeds luider klink en rechtvaardig lijkt. Inderdaad, vandaag is de tweede pijler slechts voor 50% van de werknemers toegankelijk en is hij discriminerend voor werknemers uit veelal kleine...
Lees meer

De Knack-redactie en de ACW-leden ?

Knack bloklettert dat 37 procent van ACW-leden vandaag voor de N-VA zou stemmen. Men gaat hier wel zeer kort door de bocht de titel is tententius , niemand heeft immers een “lidkaart” van het ACW op zak. Wie is ACW-er?  De regel is wie lid is van één van de deeltakken ook feitelijk lid is van de ACW-koepel. Om de enquête geloofwaardig te maken stelt men dat er bij de ondervraagden zijn die lid zijn van verschillende deeltakken, deze terechte bewering doet het onderzoek echter niet...
Lees meer

Middenveld moet strijden voor federale sociale zekerheid

mocc

Solidariteit is interpersoonlijk en stop niet aan de taalgrens. Zaterdag 16 maart deden de kernleden van MOC(Nivelles/Villers la Ville) en deze van ACW Herent een wandeling in de stad Leuven met als thema:” onze gemeenschappelijke sociale geschiedenis”. Een aangename tweetalige en sfeervolle gebeurtenis. Niet enkel de vriendschapsbanden tussen de beide kernen werden aangehaald er werd ook beslist om de inhoudelijke samenwerking te verdiepen. Eind 2013 begin 2014 zullen ze via de...
Lees meer

ACW en de banken: 2 maten 2 gewichten

Tot tweemaal toe moesten de groot-systeem-banken gered worden, in geen tijd moesten we als belastingbetaler borg staan voor het feit dat de topbankiers verkeerde keuzes gemaakt hadden. De banken zijn te belangrijk voor de samenleving en voor de harde economische wereld om in faling te laten gaan. De bankiers wisten dat en namen dus ongehoorde risico’s. De ACW-financieel-verantwoordelijken lieten zich meedrijven op de tendens van de jaren negentig, begrijpelijk maar fundamenteel een...
Lees meer