about
Toon menu

Rechtvaardige fiscaliteit ook in je gemeente

Alhoewel de zoektocht van de gemeenten inzake inkomsten beperkt is, kan ook dit bestuursniveau een belangrijke bijdrage leveren inzake rechtvaardige , per definitie herverdelende fiscaliteit. Een percentage op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomstenbronnen. Uiteraard moet bij het maken van politieke keuzes, de voorkeur gegeven worden aan de aanvullende personenbelasting. Deze belastingbasis is immers een feder...
Lees meer

Theo Francken nog lang geen burgemeester

Een zittend regeringslid kan bij verkiezingen doorgaans rekenen op een regeringsbonus. Of dit ook voor Theo Francken uit Lubbeek geldt, daarover het ik mijn twijfels. Het migrantendossier waarop hij zich federaal profileert speelt in dit witte Hagelandsdorp niet. Je moet al veel geluk hebben om er een moslima met hoofdoek tegen te komen. Zittende regeringsleden zijn meestal enkel geïnteresseerd in de titel van titelvoerend burgemeester, een voorbeeld van kiezersbedrog...
Lees meer

DE WERELD IS VAN IEDEREEN

We moeten ons inzetten om van de sociale zekerheid het thema te maken voor de verkiezingen van mei 19. Als migratie het thema wordt kennen we de winnaar. Moeten we dan zwijgen over de schrijnende toestanden van de vluchteling? Een moeilijke oefening. Vandaag zie ik dat de idee om kampen op te richten ten zuiden van de middellandse zee of in Albanië aan voorstanders wint, zelfs binnen de socialistische en christendemocratische families. Dit stemt me ongelukkig . Dit d...
Lees meer

Vakbondsleden en Strijdvaardigheid

De syndicalisatiegraad in België is veel hoger dan in de meeste Europese landen. Dit heeft een historische reden. Arbeiders verenigden zich om bij werkloosheid en ziekte voor elkaar een steun te zijn. De arbeidersbewegingen organiseerden zelf hun solidariteit. Zij legden de basis van de ziekenkassen en de vakbonden. Bij het ontstaan van de sociale zekerheid heeft de overheid de verplichte ziekteverzekering ingesteld en in feite de sociale zekerheid onder de koepel van...
Lees meer

Gastvrij Herent kreeg flinke deuk

Herent dat niet zolang geleden de titel van gastvrije gemeente kreeg toonde zich op de laatste gemeenteraad langs zijn smalste kant.

Deze gemeente uit het Leuvense heeft een zeer goed werkend Lokaal Opvang Initiatief en schepenen van SP-a en CD&V die de vluchteling een warm hart toedragen. Men zou denken dat een brief aan de federale overheid, waarin gesteld wordt dat het wetsontwerp over de woonstbetreding onaanvaardbaar is en voor lokale vrijwilligers een rem betekent om zich voor mens...
Lees meer

HOE KRIJGEN WE EEN LINKSE STEM IN DE MEDIA?

De media maken vandaag nieuws dat maatschappelijk gezien hooguit een voetnota waard is. De afgelopen dagen ging het over een dronken burgemeester die een ongeval veroorzaakte, een andere burgervader die de marathon in meer dan vier uur liep en een gelovige Jood die vrouwen geen hand geeft. Zaken die er echt toe doen zoals de nakende pensioenhervorming en de beursgang van Belfius halen nauwelijks het nieuws. Logisch want onze kranten zijn verworden tot nieuwsmedia die m...
Lees meer

Woonstbetredingswet is verderfelijk

De vrijwilliger die onderdak aan een vluchteling verleent loopt geen risico wordt gezegd. Dit is echter slechts een deel van het verhaal. Het gaat ook over de stigmatisering van een groep mensen en om een aantasting van onze grondwettelijke vrijheden. Het wetsontwerp wil de wet zodanig wijzigen zodat onderzoeksrechters onder de quasi-plicht worden geplaatst om de woonstbetreding toe te staan. Volgens artikel 15 van de Grondwet is het huis “onschendbaar”, de uitzonderingen hierop zijn enkel moge...
Lees meer

OPEN BRIEF AAN WOUTER BEKE

                                                                                                                                 HERENT, 15 april 2018 Geachte Heer CD&V – voorzitter, In de aanloop naar de verkiezingen gaat je partij 1 miljoen kiezers bezoeken. Dat klink erg ambitieus. Een partijleider zonder ambitie is maar een zwaktebod. In Herent maken we als sociale beweging : Beweging.net, de omgekeerde redenering. We gingen zelf de boer op, om  partij ongebonden te peilen naar de nod...
Lees meer

De werknemer betaalt de jobs jobs jobs

Dat de pensioenen, omwille van de vergrijzing,  niet langer betaalbaar zijn wordt door de regering, hierin gesteund door de klassieke media ,zo dikwijls herhaald totdat de publieke opinie deze stelling voor waarheid aanneemt. Ondertussen weten we dat de pensioenkost inzake vergrijzing van ongeveer 10 tot 15% van het BNP zal toenemen in de volgende jaren om nadien terug te dalen. Binnen 30 jaar zal het aantal baby-boomers reeds flink uitgedund zijn zodat de kost zal dalen. Die stijging zal  bij...
Lees meer

ERFBELASTING en RECHTVAARDIGE FISCALITEIT

De hervorming van de erfbelasting stond deze week centraal op de politieke agenda. De verwachtingen waren bij Jan Publiek dan ook hooggespannen. Bij de publieke opinie wordt deze heffing immers als onrechtvaardig beschouwd. Wie heft er nu lasten op verdriet? Dat een hervorming zich opdringt stond in de sterren geschreven. Een overlevende partner die moet betalen op het deel dat hij of zij samen met de levensgezel vergaarde klinkt onrechtvaardig en dat is het ook. Hier...
Lees meer

model-motie ivm wetsontwerp woonstbetreding

 tekst van  Stefan Colaes uit EVERE Het wetsontwerp is in deze vorm voorlopig ingetrokken. Het verder vervolg is nog niet duidelijk.De beoordeling of je een dergelijke bovenlokale motie op de gemeenteraad brengt is in de eerste plaats lokaal. In Wallonië en Brussel gebeurt dit veel, in heel wat Vlaamse gemeenten is dit minder de gewoonte en leidt dit daardoor niet altijd tot een zinvol debat. Maar, net omdat lokale politiek in de eerste plaats lokaal is, is dit een afweging dieje als lokale gro...
Lees meer

Loonsopslag per jaar , moet collectief

In grote bedrijven waar men een individueel evaluatiesysteem voor het personeel heeft geïntroduceerd is het jaarbegin het moment om de cijfers aan de betrokken mee te delen. Deze cijfers hebben veelal impact op de bonus en op de maandwedde. Dit systeem wordt als drukkingsmiddel gebruikt door het hoger management. Het is voor hen de ideale manier om het werkvolk tegen elkaar uit te spelen. Verdeel en heers. Het lager management zit helemaal in de tang. Ze willen veelal...
Lees meer

KATI VERSTREPEN een dame met PIT

Een kranteninterview met Kati Verstrepen ,de voorzitter van de liga voor de mensenrechten, werden op een paar bladzijden enkele fundamentele zaken inzake mensenrechten eenvoudig en duidelijk gesteld. Ik wil dit delen met de lezers van mijn blog: Belgische politici moeten niet alleen trouw zweren aan de grondwet maar ook verklaring van de fundamentele mensenrechten te respecteren. Niet erkende vluchtelingen zijn geen terroristen, zij hebben schrik om opgepakt te worden. Zij lopen nooit door h...
Lees meer

Links sterker in gespreide orde?

Links komt bij de verkiezingen op onder verschillende lijsten. GROEN, SP-a , PVDA en de “linkerzijde” van de CD&V. Is deze gespreide slagorde een goede zaak in de strijd tegen rechts ook op gemeentelijk vlak?  Deze vraag houdt elke sociaal activist bezig. We moeten zeker oog hebben voor de lokale situatie. In Geel hebben we een zeer sterk rechts conservatief blok met CD&V en NVA tegenover een numeriek zeer kleine oppositie. In Antwerpen heeft men, na een spijtige vaudeville, gekozen om...
Lees meer

Sociaal activisten in de politiek? Een moeilijke opdracht

Sociaal activisten hebben er soms genoeg van om actie te voeren : pamfletten uitdelen, berichten op facebook plaatsen, lezingen organiseren, betogingen promoten enz….. Ze willen niet alleen de besluitvorming beïnvloeden, wegen op het beleid noemt men dat. Ze willen ook mee aan de stuurknuppel van het regeren zitten. Ze kiezen ervoor om zich kandidaat te stellen op een lijst , met de hoop te zetelen , misschien zelfs de verwachting van een uitvo...
Lees meer