about
Toon menu

model-motie ivm wetsontwerp woonstbetreding

 tekst van  Stefan Colaes uit EVERE Het wetsontwerp is in deze vorm voorlopig ingetrokken. Het verder vervolg is nog niet duidelijk.De beoordeling of je een dergelijke bovenlokale motie op de gemeenteraad brengt is in de eerste plaats lokaal. In Wallonië en Brussel gebeurt dit veel, in heel wat Vlaamse gemeenten is dit minder de gewoonte en leidt dit daardoor niet altijd tot een zinvol debat. Maar, net omdat lokale politiek in de eerste plaats lokaal is, is dit een afweging dieje als lokale gro...
Lees meer

Loonsopslag per jaar , moet collectief

In grote bedrijven waar men een individueel evaluatiesysteem voor het personeel heeft geïntroduceerd is het jaarbegin het moment om de cijfers aan de betrokken mee te delen. Deze cijfers hebben veelal impact op de bonus en op de maandwedde. Dit systeem wordt als drukkingsmiddel gebruikt door het hoger management. Het is voor hen de ideale manier om het werkvolk tegen elkaar uit te spelen. Verdeel en heers. Het lager management zit helemaal in de tang. Ze willen veelal...
Lees meer

KATI VERSTREPEN een dame met PIT

Een kranteninterview met Kati Verstrepen ,de voorzitter van de liga voor de mensenrechten, werden op een paar bladzijden enkele fundamentele zaken inzake mensenrechten eenvoudig en duidelijk gesteld. Ik wil dit delen met de lezers van mijn blog: Belgische politici moeten niet alleen trouw zweren aan de grondwet maar ook verklaring van de fundamentele mensenrechten te respecteren. Niet erkende vluchtelingen zijn geen terroristen, zij hebben schrik om opgepakt te worden. Zij lopen nooit door h...
Lees meer

Links sterker in gespreide orde?

Links komt bij de verkiezingen op onder verschillende lijsten. GROEN, SP-a , PVDA en de “linkerzijde” van de CD&V. Is deze gespreide slagorde een goede zaak in de strijd tegen rechts ook op gemeentelijk vlak?  Deze vraag houdt elke sociaal activist bezig. We moeten zeker oog hebben voor de lokale situatie. In Geel hebben we een zeer sterk rechts conservatief blok met CD&V en NVA tegenover een numeriek zeer kleine oppositie. In Antwerpen heeft men, na een spijtige vaudeville, gekozen om...
Lees meer

Sociaal activisten in de politiek? Een moeilijke opdracht

Sociaal activisten hebben er soms genoeg van om actie te voeren : pamfletten uitdelen, berichten op facebook plaatsen, lezingen organiseren, betogingen promoten enz….. Ze willen niet alleen de besluitvorming beïnvloeden, wegen op het beleid noemt men dat. Ze willen ook mee aan de stuurknuppel van het regeren zitten. Ze kiezen ervoor om zich kandidaat te stellen op een lijst , met de hoop te zetelen , misschien zelfs de verwachting van een uitvo...
Lees meer

OVERHEIDSBEDRIJVEN BESTAAN NIET MEER

Proximus en Bpost zijn enkel in hun juridische vorm overheidsbedrijven. De overheid bezit net meer dan de helft van de aandelen. Alles wat refereert naar hun manier van werken is gerelateerd aan de handel en de wandel van grote private bedrijven. De overheid net als de private aandeelhouders zijn enkel geïnteresseerd in het jaarlijkse dividend. Onder druk van de regering wordt de winstuitkering zo hoog mogelijk gehouden. Dat dit gevolgen heeft voor de  werkdruk en werksfeer op de arbeidsvloer za...
Lees meer

Van Warme Weken en Rode Neuzen

Het jaareinde nadert, een periode van lange donkere avonden We vieren Kerst elk vanuit zijn overtuiging. Het moet knus in de familie en vooral  gezellig zijn  Het is ook het moment van sentiment: nodig een eenzame uit, doe mee aan de Rode Neuzendag , de warmste week, een kom soep voor de dakloze of we doen nog gauw een storting voor één of ander goed doel met de fiscale aftrek in het achterhoofd. Met al deze intenties is zeker niks mis, ze creëren verbondenheid en sa...
Lees meer

De GOESTING van GWENDOLIEN

Gwendolien Rutten vertelt haast in elk interview dat ze GOESTING heeft in politiek doen. Dat zij er volop voor gaat toonde ze dit weekend tijdens het vrijheidscongres van haar partij. Wanneer ik ze bezig hoor over de vlaktaks dan is mijn GOESTING in haar politiek discours snel over. In de marge van haar congres stond ze een alles behalve kritische vrt-journalist te woord. Volgens deze blauwe dame is een vlaktaks van 30 % zeer sociaal want dertig percent van een hoog in...
Lees meer

Beter progressieve belastingen dan gratis kinderopvang

(foto HLN) Het initiatief van het ACV om kinderopvang gratis te maken juich ik doe. De mogelijkheden die kansarmen krijgen om er bij te horen zullen volgens de recent  geciteerde studies stijgen. Weer is duidelijk dat de “staatsvervorming “in België niet werkt. Het gaat hier om een persoonsgebonden gemeenschapsmaterie, hoe gaat men dat in Brussel organiseren? Uiteraard zitten hier helaas Matheuseffecten in wat een negatief aspect is b...
Lees meer

GASTVRIJ NETWERK, vrijwilligers maken het verschil.

Eén van de werkgroepen en zanger Gueladio             De solidariteit inzake de vluchtelingenproblematiek is in ons land zeer formeel georganiseerd. De ontheemden komen in contact met: DVZ, CGVS, Fedasil, OCMW’s, CAW’s en een verplicht inburgeringstraject. Dit zijn organisaties die professioneel, vaak met gedreven personeel hun taak vervullen, maar inherent aan hun functioneren een gevoel van afhankelijkheid bij de nieuw aangekome...
Lees meer

ZORGVERZEKERING een LIBERAAL IDEE

zorgverzekering-overstappen.png

De zorgverzekering komt geld tekort, dus vraagt men meer. Men doet een verwoeste poging om van de zorgverzekering een soort Vlaamse sociale zekerheid te maken. Wat de Vlaming zelf doet hij of zij immers beter (sic). Al wat zorg en ziekte is hoort thuis in de federale sociale zekerheid. Een systeem waarvan de arbeidersbewegingen de stichters zijn. Meer nog ze zijn er de eigenaars van , want ze doen het medebeheerder samen met de overheid binnen het RIZIV. Die Vlaamse verzekering is een totaal a...
Lees meer

Open brief aan de federale CD&V-fractie

Vermogen en arbeid is een klassenstrijd Beste vertegenwoordiger des “volks” De effectenvermogenbelasting zien jullie als een eerste stap naar een eerlijke fiscaliteit. Jullie hebben echt gestreden om deze vermogensbelasting er door te krijgen. De stemming van deze taks moet aantonen dat de christendemocraten het sociale gelaat van deze regering zijn. Met deze overwinning moeten jullie de zieltjes van de linkerzijde ,lees bewegi...
Lees meer

De digitale snelweg van MUYTERS

Overheidsbedrijven spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Vandaag binnen de context van meer en meer liberalisering meer dan ooit. Het zijn bedrijven met een economische activiteit die ons als gewone burger raakt. Het gaat hier om dienstverlening binnen het bereik van iedereen met aandacht voor de sociaal zwakkeren. Zij zijn zowat de enige economische en sociale hefbomen die de regering nog zelf in handen heeft. Volgens minister Muyters wordt supersnel intern...
Lees meer

syndicale actie in helaas gespreide orde

De vooral rechtse pers spreekt smalend over stakingsacties. De denigrerende taal wordt bij de aangekondigde acties van 10 oktober gretig bovengehaald. Stakingen pesten de gewone gebruikers en stakers zijn vooral mensen die niet graag werken. Een staking heeft altijd als doel economische schade toe te brengen. Wanneer de aandeelhouders voelen dat de winst zou kunnen verminderen zijn ze mogelijks bereid om toegevingen te doen. Een staking die vooral de overheid treft he...
Lees meer

Zekerheid voor bedrijven NIET voor de werkers

Zekerheden in het leven zijn belangrijk voor het individu en voor het bedrijfsleven. De regering heeft enkel oor naar de verzuchtingen van de aandeelhouders We horen zowel op het Vlaams als het federaal niveau regeringsleden verkondigen dat bedrijven nood hebben aan zekerheden inzake fiscaliteit. Investeerders willen terecht weten waar ze aan toe zijn en horen niet graag dat het zeer gunstig fiscaal klimaat zou veranderen in een minder aantrekkelijk regime. De regering heeft oor naar deze verzu...
Lees meer