about
Toon menu

Toekomst ACW-professionelen?

De “herbronning “ en de reorganisatie van de BEWEGING doet me als KWB’er, ACV’er en plaatselijk ACW-voorzitter volgende bedenking maken: De Dexia-dividenden zijn opgedroogd m.a.w. de inkomsten waarmee de professionele ondersteuning van lokale afdelingen gebeurde zijn minimalistisch geworden. De “Beweging” zal keuzes moeten maken. Voor welke activiteiten zullen we onze professionele medewerkers inzetten en voor welke niet meer. Dat deze ACW-personeelsleden zeer zinvol bezig zijn d...
Lees meer

Privatisering zorg stapje dichterbij

"Basisuitkering voor mensen met een handicap". Het lijkt wel mooi voor iedereen een basisuitkering maar ouders, die zorgen voor hun kinderen en uit werken gaan, komen wel in de problemen. Ze gaan geen professionele hulp meer krijgen via de overheid. Ze moeten zich met een aalmoes zelf behelpen. Hoe gaan ze die zware taken van zorg en uit werken gaan combineren? Meteen loert de privatisering van de zorg om de hoek. Zij die geld hebben zullen in de privésector hulp vinden en dit teg...
Lees meer

ACW - CD&V een onmogelijk keuze

De christelijke arbeidersbeweging is momenteel bezig aan een herbronning die door de basis gedragen wordt. Het gaat hem vooral over de interne werking en organisatie , inhoudelijk is het duidelijk dat ze blijft geloven in een warme en solidaire samenleving ,de keuzes zullen volgens mij   scherper en duidelijker zijn. Nu ik als basismilitant verneem dat de structurele band met de christendemocratie versterkt wordt door een talrijke ACW- aanwezigheid in de CD&V-G7 stel ik mij vra...
Lees meer

Waarom rijden de treinen te laat?

De Belgische spoorwegen krijgen onder meer geld toegestopt via de algemene middelen van de federale overheid zoals onder andere de subsidiëring van het woon-werkverkeer . Toch moeten we vaststellen dat de NMBS er niet in slaagt om treinen op tijd te laten rijden en dat de stellen aftands oud zijn. Sedert het ogenblik dat men de overheidsbedrijven introduceerde werden de prestaties van deze ondernemingen  beoordeeld zoals men dat voor private bedrijven doet. Zo weinig mogelijk kost e...
Lees meer

ACW vastberadener dan ooit

Onder de titel : ACW herleeft even op Rerum Novarum (DM 10/5) besteedde De Morgen  welgeteld 112 woorden aan de festiviteiten op de hoogdag van de christelijke arbeidersbeweging. Had men op deze dag ergens een zweem van geheimzinnigheid kunnen bespeuren dan had dit waarschijnlijk stof geweest voor enkele pagina’s of een weeklange nieuwssoap. De vieringen overal te lande konden rekenen op een grotere aanwezigheid van de ACW-vrijwilligers dan in het verleden , op de feestvloer kon o...
Lees meer

RERUM NOVARUM "The day after"

Wanneer ik daags na de Rerum Novarum feestelijkheden terugblik blijft er me een gevoel van opgetogenheid over. De vele militanten die ik kon spreken gaan meer dan ooit voor een solidaire en warme samenleving. De aanvallen van de rechterzijde op onze beweging hebben hun effect niet gemist. Onze neo-liberale nationalistische vijand heeft een tegenstander gecreëerd om U tegen te zeggen. Nooit was er zoveel vastberadenheid om  onze actiebereidheid op een niveau hoger te tillen nooit was...
Lees meer

RERUM NOVARUM een nieuwe aanpak

Als gewone ACW-militant wil ik op de vooravond van Rerum Novarum even nadenken over de toekomst van “De Beweging”. Inhoudelijk en praktisch zie ik het als volgt: Inhoudelijk moeten we gaan voor: Alle mensen krijgen een minimum gewaarborgd inkomen voldoende voor degelijke huisvesting, levensonderhoud en deelname aan culturele activiteiten.Om de werkloosheid op te lossen komen er, met volle steun van alle overheden, meer investeringen vooral in de dienstensector: degelijk onderwijs...
Lees meer

CD&V een ruk naar rechts, een ruk naar NV-A

Het is duidelijk dat de CD&V met haar aanzet naar de verkiezingen vooral de NV-A de wind uit de zeilen probeert te nemen door een duidelijke ruk naar rechts te maken. Kinderbijslag: Elk kind is gelijkwaardig vandaar dat ik me kan vinden in de gelijkschakeling eventueel kan men over het feit dat het eerste kind meer uitgaven vergt dan een tweede discussiëren.  Toch volgende bedenking: Men beging, onder druk van de NV-A reeds de vergissing om deze bijslag uit de sociale zekerhei...
Lees meer

Aalst , Lubbeek,Schoten, Izegem .. of de jacht op federale symbolen

Het wegnemen van de koningsportretten doet vele mensen steigeren. De voorstanders halen als tegenargument aan dat de koning de zoon is van Leopold III wiens rol in de oorlog ook niet zo zuiver was , waarom maken verzetsmensen daar dan zoveel ophef rond? Heel wat verzetslieden  waren partizanen ( communisten) dit waren per definitie republikeinen waarom maken die zich druk om een foto van Albert II? Het zijn allemaal argumenten die in deze context niks ter zake doen. Elk land heeft...
Lees meer

liberalisering energiemarkt - de consument is de peer

In de zevende dag had men het over de liberalisering van de energiemarkt en vooral de positieve gevolgen voor de klant.  Ook Kathleen Van Brempt (SP-a) , die in de meeste materies sociaal de juiste kaart trekt, maakte wel een opmerking over de moeilijkheden voor kansarmen om hun rekening te betalen maar de zij trok nergens de liberalisering van de energiemarkt als heilzaam voor de consument in twijfel. Ze stelde terecht dat voor mensen met een sauna de BTW van 21 % logisch is. Helaa...
Lees meer

Eénheidsstatuut te duur? Kom nou!

Het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden kost teveel als de arbeiders dezelfde rechten krijgen als de bedienden, het is een veel gehoorde stelling vanuit de bedrijfswereld. Men heeft het dan vooral over de opzegvergoedingen. Over dit deel van het statuut hebben de werkgevers een kronkel in hun hersenen. Wanneer gedurende de opzegtermijn arbeid verricht wordt, waar zit dan het probleem? Men betaalt de werknemer voor de arbeid die zij of hij in de onderneming verricht gedurende deze t...
Lees meer

Actief Pluralisme

Uit de getuigenissen van Karima Amaliki(PVDA+) en Bianca Debaets (CD&V)  die onlangs in de media verschenen heb ik twee passages onthouden. Karima zegt : Mijn keuze voor een hoofddoek is een privézaak . Mijn politieke ideeën zijn dit niet en gelukkig verbinden die mij met verschillende andere mensen van verschillen afkomst , geslacht en religies. Daarna somt ze haar engagement op voor betaalbaar wonen en toegang tot de gezondheidszorg.   Bianca stelt : Laat ons inzetten op act...
Lees meer

Staatssecretaris Bogaert : De ambtenarij is geen private onderneming!

Minister Bogaert wil de ambtenarij hervormen. Wanneer dit voor de maatschappij een verbetering inhoudt dan heb ik daar geen probleem mee. Toch heb ik mijn bedenkingen. Hij wil de overheid schooien op de leest van een privébedrijf, dit wil zeggen efficiënter en productiever. Met dit eerste ben ik het eens, in de openbare diensten moet men dikwijls werken met technologieën die al lang verouderd zijn. Dit probelem  ligt niet bij de ambtenaren maar aan de middelen die ze ter beschikkin...
Lees meer

Gratis bussen kunnen enkel binnen een ruim mobiliteitsplan

Dat bussen gratis zijn was op zijn zachtst gezegd een foute communicatie. Bussen laten rijden door gebruik te maken van de algemene middelen is de juiste omschrijving. In tijden van oneliners en populisme is deze boodschap helaas zeer moeilijk over te brengen. De gratis bussen waren als het ware een op zichzelf staand feit en daar loopt het mis. Dergelijke initiatieven zouden moeten kaderen binnen een mobiliteitsplan. Gratis of mits een geringe bijdrage de bussen laten rijden moet...
Lees meer

Maaltijdcheques voortslepend gif

Met enige verontwaardiging lees ik in de weekendkranten van 13/4 dat Vlaamse partijen de maaltijdcheques willen afschaffen. Hier wordt zonder omwegen bedoeld dat het bedrag van dit pseudoloon netto moet gestort worden samen met het echte loon. Dat dit administratief een vereenvoudiging betekent staat buiten kijf maar daar gaat het eigenlijk niet om. Geen enkele Vlaamse partij staat stil bij het feit dat zo de deur geopend wordt om los van de normale loononderhandelingen ook de poor...
Lees meer