about
Toon menu

ALLE MACHT GAAT UIT VAN DE NATIE

Vandaag was de troonsafstand van Albert II een belangrijker nieuwsfeit dan de staatsgreep in Egypte?? IK begrijp dat niet. De aanstelling van een nieuw staatshoofd is uiteraard belangrijk maar toch relatief. Op zich is deze staatsvorm een relict uit een ver verleden. In België heeft de instelling “monarchie” een belangrijke functie nl het doen functioneren van de instellingen zonder politieke keuzes te maken. De macht gaat uit van de natie d.w.z. dat de koning geen enkel handeling...
Lees meer

Armoedebestrijding via kinderbijslag is een foute aanpak

De kinderbijslag berekenen op basis van het inkomen lijkt een lovenswaardig initiatief. Men heeft duidelijk de wil om onder impuls van de SP-a de kinderarmoede te bestrijden , dat kan ik alleen maar toejuichen. Volgens mij gebruikt men in het kader van armoedebestrijding het verkeerde middel. Elk kind heeft recht op een bijslag ongeacht het inkomen van de ouders. Op die manier krijgen zij die veel bijdragen iets terug wat het solidariteitsdenken bevordert. Een probaat middel om ee...
Lees meer

Hoever staat het met de herbronning van het ACW?

Dit is een tekst van "BEWEGING" Beweging is een werkgroep van kritische en progressieve militanten binnen de christelijke arbeidersbeweging. Wij ijveren voor een strijdbare en politiek zelfstandige beweging om samen met andere sociale organisaties te werken aan een andere, meer rechtvaardige wereld. Eerst was er het faillissement van Dexia. Dan de staatsgarantie voor de kleine Arco-coöperanten. Vervolgens de winstbewijzen bij Belfius. En tenslotte de lasterlijke beschuldigingen aa...
Lees meer

Vlaanderen onafhankelijk neen merci

Ik ben blij met de studiedag van de NV-A. In het verleden moesten we in hun programma’s gaan lezen en herlezen om hun visie op het sociale maatschappijmodel te kennen. Vandaag werd dit door de media in alle duidelijkheid gebracht. De NVA wil af van de loonindexMen staat niet weigerachtig t.o.v. van de mini-jobsDe loononderhandelingen moet op het bedrijfsniveau gebeuren. Drie punten waarop de sociale bewegingen drie maal NEEN zeggen. De crisis sloeg minder hard toe in België dan e...
Lees meer

Toekomst ACW-professionelen?

De “herbronning “ en de reorganisatie van de BEWEGING doet me als KWB’er, ACV’er en plaatselijk ACW-voorzitter volgende bedenking maken: De Dexia-dividenden zijn opgedroogd m.a.w. de inkomsten waarmee de professionele ondersteuning van lokale afdelingen gebeurde zijn minimalistisch geworden. De “Beweging” zal keuzes moeten maken. Voor welke activiteiten zullen we onze professionele medewerkers inzetten en voor welke niet meer. Dat deze ACW-personeelsleden zeer zinvol bezig zijn d...
Lees meer

Privatisering zorg stapje dichterbij

"Basisuitkering voor mensen met een handicap". Het lijkt wel mooi voor iedereen een basisuitkering maar ouders, die zorgen voor hun kinderen en uit werken gaan, komen wel in de problemen. Ze gaan geen professionele hulp meer krijgen via de overheid. Ze moeten zich met een aalmoes zelf behelpen. Hoe gaan ze die zware taken van zorg en uit werken gaan combineren? Meteen loert de privatisering van de zorg om de hoek. Zij die geld hebben zullen in de privésector hulp vinden en dit teg...
Lees meer

ACW - CD&V een onmogelijk keuze

De christelijke arbeidersbeweging is momenteel bezig aan een herbronning die door de basis gedragen wordt. Het gaat hem vooral over de interne werking en organisatie , inhoudelijk is het duidelijk dat ze blijft geloven in een warme en solidaire samenleving ,de keuzes zullen volgens mij   scherper en duidelijker zijn. Nu ik als basismilitant verneem dat de structurele band met de christendemocratie versterkt wordt door een talrijke ACW- aanwezigheid in de CD&V-G7 stel ik mij vra...
Lees meer

Waarom rijden de treinen te laat?

De Belgische spoorwegen krijgen onder meer geld toegestopt via de algemene middelen van de federale overheid zoals onder andere de subsidiëring van het woon-werkverkeer . Toch moeten we vaststellen dat de NMBS er niet in slaagt om treinen op tijd te laten rijden en dat de stellen aftands oud zijn. Sedert het ogenblik dat men de overheidsbedrijven introduceerde werden de prestaties van deze ondernemingen  beoordeeld zoals men dat voor private bedrijven doet. Zo weinig mogelijk kost e...
Lees meer

ACW vastberadener dan ooit

Onder de titel : ACW herleeft even op Rerum Novarum (DM 10/5) besteedde De Morgen  welgeteld 112 woorden aan de festiviteiten op de hoogdag van de christelijke arbeidersbeweging. Had men op deze dag ergens een zweem van geheimzinnigheid kunnen bespeuren dan had dit waarschijnlijk stof geweest voor enkele pagina’s of een weeklange nieuwssoap. De vieringen overal te lande konden rekenen op een grotere aanwezigheid van de ACW-vrijwilligers dan in het verleden , op de feestvloer kon o...
Lees meer

RERUM NOVARUM "The day after"

Wanneer ik daags na de Rerum Novarum feestelijkheden terugblik blijft er me een gevoel van opgetogenheid over. De vele militanten die ik kon spreken gaan meer dan ooit voor een solidaire en warme samenleving. De aanvallen van de rechterzijde op onze beweging hebben hun effect niet gemist. Onze neo-liberale nationalistische vijand heeft een tegenstander gecreëerd om U tegen te zeggen. Nooit was er zoveel vastberadenheid om  onze actiebereidheid op een niveau hoger te tillen nooit was...
Lees meer

RERUM NOVARUM een nieuwe aanpak

Als gewone ACW-militant wil ik op de vooravond van Rerum Novarum even nadenken over de toekomst van “De Beweging”. Inhoudelijk en praktisch zie ik het als volgt: Inhoudelijk moeten we gaan voor: Alle mensen krijgen een minimum gewaarborgd inkomen voldoende voor degelijke huisvesting, levensonderhoud en deelname aan culturele activiteiten.Om de werkloosheid op te lossen komen er, met volle steun van alle overheden, meer investeringen vooral in de dienstensector: degelijk onderwijs...
Lees meer

CD&V een ruk naar rechts, een ruk naar NV-A

Het is duidelijk dat de CD&V met haar aanzet naar de verkiezingen vooral de NV-A de wind uit de zeilen probeert te nemen door een duidelijke ruk naar rechts te maken. Kinderbijslag: Elk kind is gelijkwaardig vandaar dat ik me kan vinden in de gelijkschakeling eventueel kan men over het feit dat het eerste kind meer uitgaven vergt dan een tweede discussiëren.  Toch volgende bedenking: Men beging, onder druk van de NV-A reeds de vergissing om deze bijslag uit de sociale zekerhei...
Lees meer

Aalst , Lubbeek,Schoten, Izegem .. of de jacht op federale symbolen

Het wegnemen van de koningsportretten doet vele mensen steigeren. De voorstanders halen als tegenargument aan dat de koning de zoon is van Leopold III wiens rol in de oorlog ook niet zo zuiver was , waarom maken verzetsmensen daar dan zoveel ophef rond? Heel wat verzetslieden  waren partizanen ( communisten) dit waren per definitie republikeinen waarom maken die zich druk om een foto van Albert II? Het zijn allemaal argumenten die in deze context niks ter zake doen. Elk land heeft...
Lees meer

liberalisering energiemarkt - de consument is de peer

In de zevende dag had men het over de liberalisering van de energiemarkt en vooral de positieve gevolgen voor de klant.  Ook Kathleen Van Brempt (SP-a) , die in de meeste materies sociaal de juiste kaart trekt, maakte wel een opmerking over de moeilijkheden voor kansarmen om hun rekening te betalen maar de zij trok nergens de liberalisering van de energiemarkt als heilzaam voor de consument in twijfel. Ze stelde terecht dat voor mensen met een sauna de BTW van 21 % logisch is. Helaa...
Lees meer

Eénheidsstatuut te duur? Kom nou!

Het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden kost teveel als de arbeiders dezelfde rechten krijgen als de bedienden, het is een veel gehoorde stelling vanuit de bedrijfswereld. Men heeft het dan vooral over de opzegvergoedingen. Over dit deel van het statuut hebben de werkgevers een kronkel in hun hersenen. Wanneer gedurende de opzegtermijn arbeid verricht wordt, waar zit dan het probleem? Men betaalt de werknemer voor de arbeid die zij of hij in de onderneming verricht gedurende deze t...
Lees meer