about
Toon menu

Links en Rechts, theoretische begrippen??

Rechts We betalen teveel belastingenEr moeten meer gevangenissen komen om de criminaliteit te bezwerenAsielzoekers moeten zo snel mogelijk het land verlaten.Mensen met een hoofddoek moeten zich aanpassen. Dit zijn slogans waarmee de rechterzijde succes oogst. Links Belastingen zijn het instrument bij uitstek om de rijkdom eerlijk te herverdelen.Als men mensen uitsluit ,niet waardeert en  in armoede laat verkommeren ontstaat criminaliteit , veel gevangenissen gaan daar niks aan v...
Lees meer

Maaltijdcheques afschaffen een goed idee?

Maaltijdcheques afschaffen is een idee van onze vicepremier Vandelanotte. Hij werd hierin ondersteund door Rik Daems van de Open-VLD. Met afschaffen doelt men op de rompslomp die deze vorm van beloning teweeg brengt. De horeca en voedingssector is tegen want ze riskeren heel wat inkomsten te missen. Het gaat hem echter niet over die vorm van verloning op zich maar om de praktische modaliteiten. De eigenlijke discussie zie ik echter veel ruimer. Deze cheques zijn niet minder dan ee...
Lees meer

OVERHEIDSBEDRIJVEN en de rol van de STAAT

De rol van de overheid in “overheidsbedrijven” werd door Didier Reynders in vraag gesteld. Een vermindering van het overheidsaandeel tot beneden de 50% heeft volgens hem en zijn geestesgenoten alleen maar voordelen. De toplonen zouden dan kunnen betaald worden conform de regels in de privaatsector, de rol die deze bedrijven ”moeten” spelen in ons maatschappelijk bestel kunnen bij wet worden vastgelegd. Bij deze denkpiste heb ik toch een paar bedenkingen: Dat de markt hoge lonen cr...
Lees meer

‘De Morgen en de nominatie voor onderzoeksprijs’

De verslaggevers Samyn en Buxant zijn genomineerd voor hun speurwerk van ‘hoog niveau’ (DM 24/08). Deze journalisten schreven over de manier waarop de christelijke vakbond ACW zelf gebruik maakte van de notionele intrestaftrek. Hiermee namen ze een loopje met de werkelijkheid. Het ACW is de koepel van de christelijke arbeidersbeweging en is geen vakbond. Het ACV is als vakbond, een deeltak van de ACW-koepel. Dit syndicaat gebruikte nooit de notionele intrestaftrek en zal dit oo...
Lees meer

Is 50% overheid het maximum?

Het overheidsbeslag mag maar maximaal 50% bedragen van het nationaal inkomen. Dit statement wordt ons van alle kanten om de oren geslingerd.De liberale partijen zoals open VLD en NV-A vinden zelfs dat het nog veel lager moet. Het overheidsbeslag fnuikt immers onze creativiteit en onze ondernemingszin. Wanneer ik de teksten van het Innestocongres van de Christendemocraten er op na lees dan gaan ook zij in deze denkrichting mee. De verslagenheid binnen het ACW heeft er duidelijk voor...
Lees meer

Sociale Zekerheid is “GEEN” verzekering

Bij de voorstelling van de zesde staatshervorming niks dan glunderende gezichten. Er zit duidelijk een strategie achter. Men voert immers voor een groot deel het NVA-programma uit om deze partij de wind uit de zeilen te nemen. Geruststellend is wel dat het grootste deel van de sociale zekerheid federaal blijft. Toch sta ik versteld van de uitspraak van Wouter Beke : De sociale zekerheid steunt op het “verzekeringsprincipe” . Volgens mij is dat fundamenteel fout. Ons sociaal stelsel...
Lees meer

ALLE MACHT GAAT UIT VAN DE NATIE

Vandaag was de troonsafstand van Albert II een belangrijker nieuwsfeit dan de staatsgreep in Egypte?? IK begrijp dat niet. De aanstelling van een nieuw staatshoofd is uiteraard belangrijk maar toch relatief. Op zich is deze staatsvorm een relict uit een ver verleden. In België heeft de instelling “monarchie” een belangrijke functie nl het doen functioneren van de instellingen zonder politieke keuzes te maken. De macht gaat uit van de natie d.w.z. dat de koning geen enkel handeling...
Lees meer

Armoedebestrijding via kinderbijslag is een foute aanpak

De kinderbijslag berekenen op basis van het inkomen lijkt een lovenswaardig initiatief. Men heeft duidelijk de wil om onder impuls van de SP-a de kinderarmoede te bestrijden , dat kan ik alleen maar toejuichen. Volgens mij gebruikt men in het kader van armoedebestrijding het verkeerde middel. Elk kind heeft recht op een bijslag ongeacht het inkomen van de ouders. Op die manier krijgen zij die veel bijdragen iets terug wat het solidariteitsdenken bevordert. Een probaat middel om ee...
Lees meer

Hoever staat het met de herbronning van het ACW?

Dit is een tekst van "BEWEGING" Beweging is een werkgroep van kritische en progressieve militanten binnen de christelijke arbeidersbeweging. Wij ijveren voor een strijdbare en politiek zelfstandige beweging om samen met andere sociale organisaties te werken aan een andere, meer rechtvaardige wereld. Eerst was er het faillissement van Dexia. Dan de staatsgarantie voor de kleine Arco-coöperanten. Vervolgens de winstbewijzen bij Belfius. En tenslotte de lasterlijke beschuldigingen aa...
Lees meer

Vlaanderen onafhankelijk neen merci

Ik ben blij met de studiedag van de NV-A. In het verleden moesten we in hun programma’s gaan lezen en herlezen om hun visie op het sociale maatschappijmodel te kennen. Vandaag werd dit door de media in alle duidelijkheid gebracht. De NVA wil af van de loonindexMen staat niet weigerachtig t.o.v. van de mini-jobsDe loononderhandelingen moet op het bedrijfsniveau gebeuren. Drie punten waarop de sociale bewegingen drie maal NEEN zeggen. De crisis sloeg minder hard toe in België dan e...
Lees meer

Toekomst ACW-professionelen?

De “herbronning “ en de reorganisatie van de BEWEGING doet me als KWB’er, ACV’er en plaatselijk ACW-voorzitter volgende bedenking maken: De Dexia-dividenden zijn opgedroogd m.a.w. de inkomsten waarmee de professionele ondersteuning van lokale afdelingen gebeurde zijn minimalistisch geworden. De “Beweging” zal keuzes moeten maken. Voor welke activiteiten zullen we onze professionele medewerkers inzetten en voor welke niet meer. Dat deze ACW-personeelsleden zeer zinvol bezig zijn d...
Lees meer

Privatisering zorg stapje dichterbij

"Basisuitkering voor mensen met een handicap". Het lijkt wel mooi voor iedereen een basisuitkering maar ouders, die zorgen voor hun kinderen en uit werken gaan, komen wel in de problemen. Ze gaan geen professionele hulp meer krijgen via de overheid. Ze moeten zich met een aalmoes zelf behelpen. Hoe gaan ze die zware taken van zorg en uit werken gaan combineren? Meteen loert de privatisering van de zorg om de hoek. Zij die geld hebben zullen in de privésector hulp vinden en dit teg...
Lees meer

ACW - CD&V een onmogelijk keuze

De christelijke arbeidersbeweging is momenteel bezig aan een herbronning die door de basis gedragen wordt. Het gaat hem vooral over de interne werking en organisatie , inhoudelijk is het duidelijk dat ze blijft geloven in een warme en solidaire samenleving ,de keuzes zullen volgens mij   scherper en duidelijker zijn. Nu ik als basismilitant verneem dat de structurele band met de christendemocratie versterkt wordt door een talrijke ACW- aanwezigheid in de CD&V-G7 stel ik mij vra...
Lees meer

Waarom rijden de treinen te laat?

De Belgische spoorwegen krijgen onder meer geld toegestopt via de algemene middelen van de federale overheid zoals onder andere de subsidiëring van het woon-werkverkeer . Toch moeten we vaststellen dat de NMBS er niet in slaagt om treinen op tijd te laten rijden en dat de stellen aftands oud zijn. Sedert het ogenblik dat men de overheidsbedrijven introduceerde werden de prestaties van deze ondernemingen  beoordeeld zoals men dat voor private bedrijven doet. Zo weinig mogelijk kost e...
Lees meer

ACW vastberadener dan ooit

Onder de titel : ACW herleeft even op Rerum Novarum (DM 10/5) besteedde De Morgen  welgeteld 112 woorden aan de festiviteiten op de hoogdag van de christelijke arbeidersbeweging. Had men op deze dag ergens een zweem van geheimzinnigheid kunnen bespeuren dan had dit waarschijnlijk stof geweest voor enkele pagina’s of een weeklange nieuwssoap. De vieringen overal te lande konden rekenen op een grotere aanwezigheid van de ACW-vrijwilligers dan in het verleden , op de feestvloer kon o...
Lees meer