about
Toon menu

De handtekeningen van Theo Francken

Onlangs wekte Theo Francken (NVA) de indruk hij een debat wou openen  over de rol van het staatshoofd als derde tak van de wetgevende macht. Op zich binnen een democratisch bestel lovenswaardig. Wanneer we even verder denken dan zit hier ook weer een verborgen agenda achter. De handtekeningen van de vorst zijn te duur luidt zijn boodschap. Zijn initiatief gaat hem niet zozeer over het aangehaalde thema namelijk het afkondigen van wetten maar om een heel ander discours. De staat en...
Lees meer

Bpost of het einde van de echte facteur

De postbedeling is een schoolvoorbeeld van hoe de universele dienstverlening door de neolibrale benadering teloor gaat. Zowel de overheid als de private aandeelhouders van Bpost vragen een hoger rendement, dit moet zeker gezien worden als een opstap naar de beursintroductie. De universele dienstverlening linken aan harde economische doelstellingen is per definitie verkeerd. Hoe kan men een postbedeling voor iedereen tot in de verste uithoeken  enkel en alleen beoordelen op basis va...
Lees meer

De leugen van de tweede pensioenpijler

Solidariteit of de markt Dat pensioenen een deel van de sociale zekerheid zijn en door de staat moeten beheerd worden, werd het afgelopen weekend bij onze noorderburen weer maar eens bevestigd. Ook in België gaan stemmen op om de tweede pijler voor iedereen toegankelijk te maken , een stem die steeds luider klink en rechtvaardig lijkt. Inderdaad, vandaag is de tweede pijler slechts voor 50% van de werknemers toegankelijk en is hij discriminerend voor werknemers uit veelal kleine...
Lees meer

De Knack-redactie en de ACW-leden ?

Knack bloklettert dat 37 procent van ACW-leden vandaag voor de N-VA zou stemmen. Men gaat hier wel zeer kort door de bocht de titel is tententius , niemand heeft immers een “lidkaart” van het ACW op zak. Wie is ACW-er?  De regel is wie lid is van één van de deeltakken ook feitelijk lid is van de ACW-koepel. Om de enquête geloofwaardig te maken stelt men dat er bij de ondervraagden zijn die lid zijn van verschillende deeltakken, deze terechte bewering doet het onderzoek echter niet...
Lees meer

Middenveld moet strijden voor federale sociale zekerheid

mocc

Solidariteit is interpersoonlijk en stop niet aan de taalgrens. Zaterdag 16 maart deden de kernleden van MOC(Nivelles/Villers la Ville) en deze van ACW Herent een wandeling in de stad Leuven met als thema:” onze gemeenschappelijke sociale geschiedenis”. Een aangename tweetalige en sfeervolle gebeurtenis. Niet enkel de vriendschapsbanden tussen de beide kernen werden aangehaald er werd ook beslist om de inhoudelijke samenwerking te verdiepen. Eind 2013 begin 2014 zullen ze via de...
Lees meer

ACW en de banken: 2 maten 2 gewichten

Tot tweemaal toe moesten de groot-systeem-banken gered worden, in geen tijd moesten we als belastingbetaler borg staan voor het feit dat de topbankiers verkeerde keuzes gemaakt hadden. De banken zijn te belangrijk voor de samenleving en voor de harde economische wereld om in faling te laten gaan. De bankiers wisten dat en namen dus ongehoorde risico’s. De ACW-financieel-verantwoordelijken lieten zich meedrijven op de tendens van de jaren negentig, begrijpelijk maar fundamenteel een...
Lees meer

De zevende staats(h:v)ervorming

De zesde staatshervorming is nog niet voltooid en sommigen dromen al van een zevende. Al die staatshervormingen zijn tijd en geldverslindend en zorgen ervoor dat de politici vooral met zichzelf bezig zijn. Een staatshervorming die de armoede bestrijdt en het multicultureel samenleven bevordert moet nog komen. Sommigen durven beweren dat de staatshervorming het bestuur dichter bij de mensen brengt. Ik stel echter vast dat inzake geregionaliseerde domeinen  het centrale Belgische best...
Lees meer

De verandering van de N-VA

In de Cercle de Laurraine, de Franstalige haut-finance in België toonde Bart De Wever welke zijn sociaaleconomische doelstellingen zijn. De belastingen zijn te hoog te complex en de index te duur. Hiermee vatte hij het groeipact (12 juni 2012) van zijn partij samen. Waarover hij het wijselijk niet had was het separatisme, het gedachtengoed van zijn politieke formatie. De aanwezige bedrijfsleiders en vermogenden zouden zeker ongerust geworden zijn, wie leent er nu geld aan een staat...
Lees meer

ARCO-ACW-DEXIA complex verhaal

Als basismilitant van de christelijke arbeidersbeweging zet ik graag de informatie die ik rechts en links kan oppikken aangaande de ARCO-Saga op een rijtje. Zelf ben ik geen fiscaal deskundige, toch doe ik een poging. 1.Oorsprong Decennia geleden haalden vrijwilligers gelden op binnen de groep van christelijke arbeiders , ze verzamelden de financiële middelen om later opnieuw uit te lenen aan zij die het nodig hadden om bv huizen te bouwen. Zo ontstond de BAC (Belgische Arbeiders...
Lees meer

Hospitalisatieverzekering een zegen of toch niet?

Na een hospitalisatie van een 10-tal dagen kreeg ik een factuur van 3570€. Dit werd voor 3166 € terugbetaald door mijn ziekenfonds, de hospitalisatieverzekering die ik via mijn werk geniet stortte 400€ bij zodat er voor mij nog amper 4€ over bleef. In een eerste reactie moet ik daar gelukkig mee zijn, mijn hospitalisatie was omzeggens kosteloos, ik moest immers  slechts opdraaien voor 0.01% van de kost. Even kritisch nadenken deed me tot een andere vaststelling komen. De private v...
Lees meer

Het ACW en het eigenlijke gebruik van de notionele intrest

Er is weer wat commotie ontstaan over de notionele  intrestaftrek bij de christelijke arbeidersbeweging. Bart De Wever noemt dit zelfs legaal oneerlijke praktijken van het ACW. Misschien moeten we het ACW zelfs feliciteren want zij gebruiken deze aftrek voor zaken waarmee men destijds de publieke opinie probeerde te overtuigen van het nut ervan. Multinationals zouden naar België komen en de werkgelegenheid hier houden en zelfs bevorderen. Ford en ArcelorMittal bewezen dat deze aft...
Lees meer

De PS een bevoorrechte partner voor ACV-ACW?

Na de sterke tussenkomst van minister Vanackere in het federale parlement (21/02) ten voordele van de christelijke arbeidersbeweging tegen de aantijgingen van de NV-A voelen heel wat basis-militanten en zeker ook de ACW-leiding zich gesteund en enigszins opgelucht. Zelf voel ik het ook zo aan. We kunnen blij zijn met dit sterk te waarderen engagement van de minister maar toch mogen we hierdoor de al te vaak neo-liberale standpunten van de betrokken beleidsman niet uit het oog verli...
Lees meer

Wat ACW-er zijn voor mij betekent

De hetze die momenteel tegen 'de Beweging' bezig is heeft voor mij een positief effect. Ik ben voor mezelf gaan nadenken waarvoor sta ik als ACW-er en als ACV-militant: Een open en verdraagzame samenleving.Geen onderscheid op basis van afkomst, godsdienst, filosofische overtuiging, huidskleur, geaardheid, genus of taal.Interpersoonlijke solidariteit d.w.z. tussen arm en rijk, ziek en gezond, oud en jong en niet per volk of taalgroep.Kansarmen ondersteunen zodat ze volwaardig kunne...
Lees meer

Beschadiging ACW nieuwe aflevering

Zonder me uit te spreken over fiscale constructies is het zonneklaar dat de NV-A de strijd voor 2014 heeft ingezet. Het feit dat de christelijke arbeidersbeweging een expliciete en structurele band met de CD&V wenst te behouden breekt nu wel zuur op. De NV-A wil de CD&V een slag toebrengen en gebruikt hiervoor de christelijke arbeidersbeweging als onderdeel van de christendemocratie. Moest het ACW een politiek onafhankelijke koers volgen, die ik voorsta, kregen we een heel a...
Lees meer

Het ACW en zijn mandatarissen een onhoudbare spreidstand

Minister VANACKER  zegt  regelmatig dat hij een ACW’er is, best bewonderenswaardig zo weten we voor wat hij staat. De gewone basismilitant uit de christelijke arbeidersbeweging fronst hierbij zeker de wenkbrauwen , was het niet deze minister die de index op tafel legde, het volkskapitalisme promootte en onlangs de neo-liberale idee van het langer werken nogmaals in de belangstelling bracht. Allemaal thema’s die de beweging wiens belangen hij geacht wordt te behartigen bekampt. War...
Lees meer