about
Toon menu

ACW/NV-A een onmogelijk huwelijk, of toch?

Alhoewel ik opiniepeilingen relativeer stemmen ze me toch tot nadenken

De NVA en de CD&V kunnen samen een meerderheid halen in Vlaanderen. In Vlaanderen een regering vormen en dan de Franstaligen op federaal niveau onder druk zetten kan dan de strategie zijn.. Een rechtse regering met MR, CDH, N-VA en CD&V kan dan. Een coalitie op Vlaams niveau met slechts twee partijen is aanlokkelijk, dergelijke coalitie geeft meer postjes dan een meervoudige bonte coalitie waarbinnen de...
Lees meer

Het NV-A programma : Wie betaalt de rekening?

Werkloosheid beperken in de tijd , geen wachtuitkeringen meer , geen index  en een lastenverlaging (lees inperken rol van de overheid). Een korte samenvatting van het NV-a programma. Werkloosheid beperken in de tijd : Deze personen komen op het OCMW terecht armere gemeenten zullen dit moeilijk kunnen dragen terwijl de werkloosheid een federaal draagvlak heeft. Geen wachtuitkeringen meer : jongeren voor wie het kapitaal geen job creëert worden daar zelf verantwoordelijk voor geach...
Lees meer

De verzuiling voorbij

Deze week ging het in Reyers-politiek over verzuiling ( gesprek met B Tobback) , dit gegeven werd nogal negatief, nogal niet meer van deze tijd benaderd. Voor alle duidelijkheid : ik ben tegen verzuiling ik denk dan aan de socialistische turnbond en de katholieke fanfare. Toch zie ik positieve punten , het ABVV  en het ACV zijn uit deze verzuiling ontstaan. Deze opsplitsing maakt ons alert , we willen immers allebei de syndicale verkiezingen winnen. We kunnen alleen vooruitgaan wa...
Lees meer

De Ronde Van Vlaanderen gelust

Het voorjaar komt eraan en de wielerhoogdagen staan weer op de kalender. De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken- Luik passeren in amper 15 kalenderdagen de revue. Wielrennen nog meer dan voetbal ,denk ik  , de volkssport bij uitstek. Bij de laatste Ronde had ik een dubbel gevoel. Het hertekende parcours zorgde voor meer spankracht en sensatie dat zeker, maar de commerciële belangen nemen als maar grotere vormen aan zodat het koersverloop zelf bijzaak zou kunnen...
Lees meer

WACHTUITKERINGEN ONGEOORLOOFD

Het verzekeringspricipe botst met de ideeen van BDW

Wie nooit bijgedragen heeft krijgt niks , klinkt evident maar is dat wel zo? Mensen uit de arbeidende klasse eten een boterham minder om hun kinderen te laten studeren aan het einde van de rit moeten ze vaststellen dat hun inspanningen op niks uitdraaien . De kinderen krijgen een diploma  ( Hoera) maar vinden geen werk. Die kinderen kregen een wachtuitkering , gelukkig maar, de ouders waren na jarenlange inspanningen verlost van...
Lees meer

Mieke Vogels en het middenveld een moeilijk verhaal

In haar commentaar over het ACW en de ziekenfondsen in het algemeen (De Morgen, 31/03) slaat Mieke Vogels de plank mis. Ziekenfondsen en vakorganisaties voeren inderdaad overheidstaken uit, ze doen dat zonder winstbejag en onder sterke controle van de overheid. Ze zijn in feite een onderdeel van de overheid. Met dit verschil dat ze als takken van het middenveld de overheid dichter bij de mens brengen, ze stralen immers vertrouwen uit, terwijl de perceptie van een ministerie bij de...
Lees meer

Banken belangrijker dan de gewone man

Een hoogst eigenaardige logica

De NV-A heeft enkel als doel de grootste arbeidersbeweging van het land te vernietigen. Het ACV en de CM zijn twee federaal georganiseerde organisaties voor wie de solidariteit niet stopt aan de taalgrens, zij vormen een belangrijke obstakel voor het bekomen van de Vlaamse onafhankelijkheid en voor het realiseren van een ultra-liberale sociaaleconomische agenda. ARCO draait wel degelijk op voor de vergoeding van de coöperanten, wat de tegenstanders va...
Lees meer

MOC (waals acw) maakt duidelijke keuzes

Integenstelling tot het ACW in Vlaanderen maakt het MOC duidelijke keuzes

Vandaag las ik een artikel in La Libre. Hieruit blijkt dat het MOC ( het Waalse ACW) keuzes maakt. Ze geven de voorkeur aan een olijfboomcoalitie en stellen dat het succes van de PTB (PVDA) goed is want het toont dat de traditionele partijen bij de gewone man in gebreke blijven. Ze gaan er ook van uit dat men eerst keuzes moet maken , sociale keuzes en pas achteraf moet kijken naar  de manier om dit te fina...
Lees meer

Doe de stem test ! HOE DURVEN ZE?

Binnenkort gaat de vrt de doe-de-stem-test op ons loslaten. Iedereen is dan erg benieuwd om te weten te komen of de test overeenstemt met de politieke voorkeur die men meent te hebben. Ik ken zo verhalen, in het verleden,  van SP-a ‘ers en vooral linkse CD&V’ers  die er na  een vierde poging in slaagden om toch terecht te komen bij de partij van hun voorkeur.(meestal kwamen ze bij Groen terecht). Nog erger , er zijn zowaar NVA’ers die bij een sociale partij terecht komen. Als h...
Lees meer

Neoliberale noten klinken vals, er is nood aan een progressieve partituur

Het overheidsbeslag is te groot, de overheid moet inkrimpen en de belastingen zijn te hoog. Tot zover het refreintje van de neoliberale fanfare. Ook de media spelen in deze fanfare de eerste trompet, in opiniestukken allerhande wordt de lof gezongen van hen die in deze harmonie spelen. Zelden wordt de vraag gesteld of de krimpende overheid wel zo een goede zaak is. Men vraagt nooit wat de overheid als taak moet afstoten. Ik neem een paar sectoren onder de loep: De vraag naar zor...
Lees meer

PVDA een verzwakking voor Links?

Als voorzitter van een partij-ongebonden ACW afdeling in HERENT  ( een unicum in Vlaanderen) moet er mij toch iets van het hart. Ik steun ALLE politici die een sociaal programma voorstaan. Uiteraard vind ik die terug bij GROEN , SP-a en de ACW-mandatarissen binnen de christendemocratie. Binnen deze partijen heb ik heel wat kennissen en ik deel zeker hun gedrevenheid om iets sociaals te realiseren.  In Herent werkte ik  samen met mensen van de SP-a inzake de energieproblematiek. Ik...
Lees meer

Opiniepeilingen zijn relatief maar toch belangrijk

Wanneer ik als syndicalist de opiniepeiling van deze week bekijk dan ben ik optimistisch. In het noorden van het land ( ik hou niet van de naam Vlaanderen) houden zowel GROEN als de Sp-a goed stand en de CD&V gaat vooruit, bij deze laatste partij wil de helft (ACW-vleugel) geen coalitie met de NVA. Ik roep deze ACW’ers dan ook op om het been stijf te houden , de werkman wil immers een sociale regering. De 2.7 procent van de PVDA over gans Vlaanderen impliceert het behalen van...
Lees meer

Tweede pijler voor iedereen een overwinning?

Vandaag zat ik met de vraag : Is de uitbreiding van de tweede pijler naar iedereen een syndicale overwinning? Ik had mijn twijfels want een tweede pijler gaat over je eigen bedrijf die in relatie staat met jou als werknemer. Een één op één relatie . De eerste pijler is deze van de solidariteit zij die nu werken betalen voor de oudere gepensioneerde werkmakker. Beter ware geweest de eerste pijler te voeden maar men heeft voor de tweede gekozen. Een gesprek mat o.a. Jozef Mampuys (...
Lees meer