about
Toon menu

De tweede en derde pensioenpijler, een onschuldig voordeel??

Vooral rechtse politieke partijen promoten de twee “private” pensionpijlers, groepsverzekering en pensioensparen, want de eerste wettelijke overheidspijler is ontoereikend.

Dat de wettelijke pijler niet veel zaaks is , is algemeen geweten , de oplossing hiervoor ligt zeker niet in een verdere privatisering van ons pensioenstelsel. Een fictief maar realistisch voorbeeld brengt hierover duidelijkheid. Een nog relatief jonge personeelslid van veertig werkt bij een vrij grote ondern...
Lees meer

Ik lust geen JAMBON

Het leefloon en een werklozensteun zijn twee verschillende dingen. Werklozensteun behoort tot de sociale zekerheid, zij die bijdragen betaalden ( uitgezonderd de schoolverlaters die kunnen op de solidariteit van de werkenden rekenen zonder bij te dragen) kunnen wanneer ze werkloos worden genieten van de steun. Deze reeds na twee of drie jaar stoppen is , gezien het verzekeringsprincipe, onaanvaardbaar. Voor het verkrijgen van een leefloon bestaan zeer strenge normen. Het is zeker...
Lees meer

Een droom voor 25 mei

Ik had een droom: 25 mei …..Bij de CD&V speelde het Peeterseffect ( 20.5%) GROEN haalt mede door een goede campagne inzake de overkapping van de Antwerpse ring (11%) De SP-a houdt stand Europees parlementslid K Vanbremt haalt een persoonlijk sterke score (17%) De NVA scoort net onder de magische 30% (29.9) .

De ACW’ers die prominent aanwezig zijn binnen de CD&V oefenen druk uit op Beke en Peeters ….Di Rupo 2  is een realiteit. Ook in Franstalig België kan een regenboogcoalitie...
Lees meer

Solidariteit is onvoorwaardelijk.

“Voor wat hoort wat” is een NV-A slogan die als vanzelfsprekend en normaal beschouwd wordt. Binnen de neo-liberale economische wereld is dit de logica zelve. Wanneer dit in de context van de gemeenschapsdienst voor een werklozenuitkering gebruikt wordt rijzen mijn weinige haren te berde. Zij die werkloos worden hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid. Wanneer ze werkend waren toonden ze zich solidair met de werklozen. Wanneer ze nu werkloos worden kunnen ze rekenen op de soci...
Lees meer

Is de CD&V het probleem?

Wouter Van Bezien stelt afgelopen week in de media  dat de CD&V het probleem is omdat deze partij de linkse ACW-kiezers claimt. Het is juist dat de gematigd tot extreem linkse kiezers meer is dan GROEN, SP-a en PVDA  samen, in de peilingen goed voor slechts 25 tot 27 %, van het Vlaams electoraat. Hij stelt vast dat de ACW-kiezer daar eigenlijk ook toe behoort maar ingekapseld is binnen de christendemocratie en aldaar gebruikt wordt door de rechterzijde van de partij. Ik denk da...
Lees meer

ACW/NV-A een onmogelijk huwelijk, of toch?

Alhoewel ik opiniepeilingen relativeer stemmen ze me toch tot nadenken

De NVA en de CD&V kunnen samen een meerderheid halen in Vlaanderen. In Vlaanderen een regering vormen en dan de Franstaligen op federaal niveau onder druk zetten kan dan de strategie zijn.. Een rechtse regering met MR, CDH, N-VA en CD&V kan dan. Een coalitie op Vlaams niveau met slechts twee partijen is aanlokkelijk, dergelijke coalitie geeft meer postjes dan een meervoudige bonte coalitie waarbinnen de...
Lees meer

Het NV-A programma : Wie betaalt de rekening?

Werkloosheid beperken in de tijd , geen wachtuitkeringen meer , geen index  en een lastenverlaging (lees inperken rol van de overheid). Een korte samenvatting van het NV-a programma. Werkloosheid beperken in de tijd : Deze personen komen op het OCMW terecht armere gemeenten zullen dit moeilijk kunnen dragen terwijl de werkloosheid een federaal draagvlak heeft. Geen wachtuitkeringen meer : jongeren voor wie het kapitaal geen job creëert worden daar zelf verantwoordelijk voor geach...
Lees meer

De verzuiling voorbij

Deze week ging het in Reyers-politiek over verzuiling ( gesprek met B Tobback) , dit gegeven werd nogal negatief, nogal niet meer van deze tijd benaderd. Voor alle duidelijkheid : ik ben tegen verzuiling ik denk dan aan de socialistische turnbond en de katholieke fanfare. Toch zie ik positieve punten , het ABVV  en het ACV zijn uit deze verzuiling ontstaan. Deze opsplitsing maakt ons alert , we willen immers allebei de syndicale verkiezingen winnen. We kunnen alleen vooruitgaan wa...
Lees meer

De Ronde Van Vlaanderen gelust

Het voorjaar komt eraan en de wielerhoogdagen staan weer op de kalender. De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken- Luik passeren in amper 15 kalenderdagen de revue. Wielrennen nog meer dan voetbal ,denk ik  , de volkssport bij uitstek. Bij de laatste Ronde had ik een dubbel gevoel. Het hertekende parcours zorgde voor meer spankracht en sensatie dat zeker, maar de commerciële belangen nemen als maar grotere vormen aan zodat het koersverloop zelf bijzaak zou kunnen...
Lees meer

WACHTUITKERINGEN ONGEOORLOOFD

Het verzekeringspricipe botst met de ideeen van BDW

Wie nooit bijgedragen heeft krijgt niks , klinkt evident maar is dat wel zo? Mensen uit de arbeidende klasse eten een boterham minder om hun kinderen te laten studeren aan het einde van de rit moeten ze vaststellen dat hun inspanningen op niks uitdraaien . De kinderen krijgen een diploma  ( Hoera) maar vinden geen werk. Die kinderen kregen een wachtuitkering , gelukkig maar, de ouders waren na jarenlange inspanningen verlost van...
Lees meer

Mieke Vogels en het middenveld een moeilijk verhaal

In haar commentaar over het ACW en de ziekenfondsen in het algemeen (De Morgen, 31/03) slaat Mieke Vogels de plank mis. Ziekenfondsen en vakorganisaties voeren inderdaad overheidstaken uit, ze doen dat zonder winstbejag en onder sterke controle van de overheid. Ze zijn in feite een onderdeel van de overheid. Met dit verschil dat ze als takken van het middenveld de overheid dichter bij de mens brengen, ze stralen immers vertrouwen uit, terwijl de perceptie van een ministerie bij de...
Lees meer

Banken belangrijker dan de gewone man

Een hoogst eigenaardige logica

De NV-A heeft enkel als doel de grootste arbeidersbeweging van het land te vernietigen. Het ACV en de CM zijn twee federaal georganiseerde organisaties voor wie de solidariteit niet stopt aan de taalgrens, zij vormen een belangrijke obstakel voor het bekomen van de Vlaamse onafhankelijkheid en voor het realiseren van een ultra-liberale sociaaleconomische agenda. ARCO draait wel degelijk op voor de vergoeding van de coöperanten, wat de tegenstanders va...
Lees meer

MOC (waals acw) maakt duidelijke keuzes

Integenstelling tot het ACW in Vlaanderen maakt het MOC duidelijke keuzes

Vandaag las ik een artikel in La Libre. Hieruit blijkt dat het MOC ( het Waalse ACW) keuzes maakt. Ze geven de voorkeur aan een olijfboomcoalitie en stellen dat het succes van de PTB (PVDA) goed is want het toont dat de traditionele partijen bij de gewone man in gebreke blijven. Ze gaan er ook van uit dat men eerst keuzes moet maken , sociale keuzes en pas achteraf moet kijken naar  de manier om dit te fina...
Lees meer