about
Toon menu

Bolivia tussen 'buen vivir' en extractivisme

Vóór de komende klimaattop eind november 2015 in Parijs werd in het Boliviaanse Cochabamba al een alternatieve conferentie gehouden. Pachamama, Moeder Aarde staat immers hoog in aanzien in het land van president Evo Morales. Het 'buen vivir' (het goede leven) is de uitdrukking van Andeskosmologie- en ecologie.

Op economisch vlak worden de tien jaar onder het bestuur van president Evo Morales niet alleen gekenmerkt door respect voor Moeder Aarde maar ook door een toenemend onttrekken van gronds...
Lees meer

Van Elcker-Ik tot Hart boven Hard

Lees hier de inleiding van het zopas verschenen boek 'Elcker-Ick, 45 jaar sociale actie' van Walter Lotens. Met tien bijdragen van onder meer Guy Poppe, Mieke Vogels, Dirk Barrez en Wouter Hillaert, en een nawoord van Jos Geysels.

Een oudere man monteert zijn fototoestel op een statief en buigt zich over een stapel vergeelde nummers van het tijdschrift Links. Zo kopieer je hier, goedkoop en milieuvriendelijk. Dat moet een geregelde bezoeker van het Amsab-Instituut zijn, het Archief en Museum van...
Lees meer

Een zoektocht naar het DNA van onze tijd

De Amerikaans-Nederlandse Saskia Sassen is econoom en socioloog en vanuit die wetenschappelijke grenspositie gaat zij in ‘Uitstoting’ op zoek naar de onderliggende systeemdynamiek, die aan de basis ligt van de verschillende vormen van uitstoting. Sassen reikt een paraplubegrip aan waaronder een heel breed gamma aan uitstotingsmechanismen schuilgaat. Dat is de sterkte, maar misschien ook de zwakte van dit werk.

‘Uitstoting’ is geen gemakkelijk boek, maar wel een fascinerende oefening in maatsc...
Lees meer

Niet met grote woorden: het kleine verzet

Journaliste Tine Hens reist in dit boek door dat andere Europa waar de kiemen worden gelegd van anders gaan samenleven met elkaar. Het gaat over het klein verzet van mensen die de nieuwskoppen niet halen, maar wel bezig zijn met het veranderen van zichzelf en hun directe omgeving. Niet met grote woorden dus. Hens schrijft op een boeiende manier over die nieuwe wereld in wording op zoek naar de concrete utopie waarvan, zoals ze zelf zegt, de houdbaarheidsdatum afhangt van zijn realiteitszin.

Zoal...
Lees meer

'Dit is mijn hof': Tussen weemoed, vertwijfeling en weerbaarheid

‘Dit is mijn hof’ is het indringende en schrijnende relaas over een boerenfamilie uit de Wase polder die verdwijnt. Tussen 1998, het jaar dat ‘De bres’ verscheen, en nu is het aantal Vlaamse boeren bijna gehalveerd: van 44.000 naar 24.000. De broer en de moeder van Chris De Stoop behoorden tot die maatschappelijk vergeten groep. Nooit was de betrokkenheid van de auteur tot zijn onderwerp groter. Dat leidt tot een bizarre mengeling van weemoed, vertwijfeling en weerbaarheid. Het resultaat is literaire non-fictie van hoog niveau.
Lees meer

In Molenbeek, een warme stadsbiografie

Hans Vandecandelaere reisde doorheen de Brusselse stadswijk Oud-Molenbeek en schreef er ‘In Molenbeek, een warme stadsgeografie’ over. Walter Lotens las het boek en zag meer dan een warme biografie van een stadswijk. “De uitdagingen van Oud-Molenbeek zijn die van de rest van het land.”

Historicus Hans Vandecandelaere onderneemt een reis doorheen de gelaagde werkelijkheid van Oud-Molenbeek. ‘In Molenbeek’ volgt op zijn succesvol boek ‘In Brussel’. Samen met Oud-Bo...
Lees meer

De "Man van het moment" die Suriname onafhankelijk maakte

Henck Arron is de eerste minister die Suriname bestuurde tijdens de overgang naar de onafhankelijkheid van Nederland in 1975. Peter Meel schreef een biografie van deze charismatische en controversiële figuur. Walter Lotens las een interessante bijdrage aan de studie van Suriname, die echter teveel voorkennis eist van de lezer om het een echt boeiend boek te maken.

Een ex-moederland en een ex-kolonie blijven om emotionele redenen vaak op gespannen voet met elkaar omgaan. De relatie Nederland-Suri...
Lees meer

'Een jaar in de wereld van de ongelijkheid'

Socioloog Geert Schuermans van Samenlevingsopbouw Vlaanderen schreef 'Een jaar in de wereld van de ongelijkheid'. Walter Lotens las een vlot geschreven boek, dat jargon vermijdt, geen taboes schuwt en zelfs rechtse denkers hun woord laat doen.

Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Richard Wilkinson, Kate Picket, Naomi Klein, maar ook Bea Cantillon, Jan Vranken, Rik Pinxten, Stijn Oosterlinck, Antoon Van de Velde, Philippe Van Parijs en nog zovele andere internationale en natio...
Lees meer

Hans Achterhuis' ‘De kunst van het vreedzaam vechten’ heet … tegenspreken

Walter Lotens las 'De kunst van het vreedzaam vechten, een zoektocht naar de bronnen van geweldbeteugeling', het recentste werk van Nederlands filosoof Hans Achterhuis, de man die de 'onbetwistbare absolute waarheden' van de tijd in vraag blijft stellen.

‘De behoefte om te denken kan nooit worden gestild door zogenaamd vast omschreven inzichten. Als dat nodig is moet je ingaan tegen de gangbare mening, en ook soms tegen je eigen mening.’   ‘Tegendenken’  Dat zei toenmalig ‘Denke...
Lees meer

Bolivia en Ecuador tonen Griekenland dat verzet tegen het IMF loont

Griekenland staat niet alleen in zijn verzet tegen IMF-dictaten. De Lagardes van deze wereld probeerden ooit ook hun wil op te leggen in Latijns-Amerikaanse landen. In onder meer Bolivia en Ecuador vingen zij bot. De Europese linkerzijde kan daar inspiratie en kracht uitputten, zeker na de duidelijke NEE-stem van de Grieken.

Het economische ‘wonder’ van Bolivia Op 9 juli 1985 stapt een jonge VS-econoom en Harvard-professor in La Paz uit het vliegtuig. Deze Amerikaan wilde met eigen...
Lees meer

Van spilvarken tot revolutie?

Een systeemwissel uit het neoliberale kapitalisme, die moet er komen. Maar hoe? Dat is de vraag en tevens de zoektocht die Stephen Bouquin onderneemt in ‘Helemaal anders’. Hij weerlegt in dat boek deskundig en helder enige politieke dooddoeners, analyseert de hegemonische positie van het neoliberalisme en gaat op zoek naar strategische hefbomen in de richting van een ecosocialistische samenleving. ‘Helemaal anders’ is een boek dat een brede linkerzijde uitnodigt om verder na te denken – en de resultaten daarvan om te zetten in daden.
Lees meer

Over de wortels van IS

De berichtgeving en informatie rond IS in het Nederlandstalig gebied is doorgaans weinig diepgaand en beperkt zich meestal tot wat impressionistisch Facebookgeklets. Twee recente publicaties – van Patrick Loobuyck en Pieter Van Ostaeyen – ontsnappen aan deze verleiding. Ze kunnen als een boeiende diptiek worden gelezen, waarin plaats is voor nuancering en analyse, en niet voor het grote gelijk.

Volgens Patrick Loobuyck, professor levensbeschouwing en samensteller van De lokroep v...
Lees meer

Bouterse, levenslang… als president

Wat hebben Burundi en Suriname met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niets. Alleen dat het zeer kleine landen zijn waarover in onze contreien betrekkelijk weinig geweten is. En toch is er een overeenkomst tussen de Surinaamse president Desi Bouterse die op het punt staat herverkozen te worden en de Burundese president Pierre Nkurunziza die net een mislukte staatsgreep achter de rug heeft.

Beiden klampen zich aan de macht vast om het eigen hachje te redden. Nkurunziza ambieert,...
Lees meer

Van onderuit meedenken over maatschappelijk verantwoord vastgoed

Hoe het patrimonium van de burger terug optimaal inzetten voor de burger? Dat is de vraag die ingenieur-architect Veerle Follens, die ook een achtergrond als projectontwikkelaar en consultant heeft, zich stelt in dit boek. Walter Lotens, als lid van de bewonersvereniging De Ploeg, denkt ‘van onderuit’ met haar mee.

Met haar eerder sociologische vraagstelling plaatst Veerle Follens zich uitdrukkelijk in het rijtje van maatschappelijk geëngageerde architec...
Lees meer

Een antropoloog onder bankiers

Met 'Dit kan niet waar zijn' biedt journalist Joris Luyendijck een onthutsende inkijk in de wereld van Londense City.

Joris Luyendijk (1971) is antropoloog én journalist, een ongewone maar geslaagde combinatie van beroepenvelden die hem tot een giraffe onder het journaille maakt. Hij doet met succes aan journalistiek ‘veldwerk’ volgens de beproefde antropologische methode van de ‘participerende observatie’. Dat deed hij al in 2006 met ‘Het zijn net mensen, beelden uit het Midden-Oo...
Lees meer