about
Toon menu

Dood van een jonge migrant in Brussel: hoeveel drama’s nog voor we reageren?

Omar, vermoedelijk 17 jaar, stierf afgelopen zaterdag in Brussel. De jongen uit Soedan overleed aan het Brusselse Noordstation toen hij onder een bus van reismaatschappij Flixbus ging hangen. Hij probeerde op deze manier het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Kort na het vertrek is hij gevallen en overreden. CIRÉ, Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk Vlaanderen herhalen hun voorstel om een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor migranten te openen om een Belgisch Calais te vermijden.

De dood va...
Lees meer

Nieuw wetsontwerp asielwetgeving betekent grote achteruitgang voor mensen op de vlucht

De commissie Binnenlandse Zaken bespreekt op dinsdag 4 juli een nieuwe wetsontwerp over veranderingen in de asielwetgeving. Slechts 10 dagen later, op 10 juli wordt de nieuwe wet gestemd. Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties Amnesty International, CIRÉ, Ligues des droits de l'homme en Vluchtelingenwerk Vlaanderen eisen dat deze stemming wordt uitgesteld en er eerst een behoorlijk parlementair debat met consultatie van experts plaatsvindt. Want: "het huidige nieuwe wetsontwerp betekent een grote achteruitgang voor de mensen op de vlucht."
Lees meer

"Ons land zet al meer dan twee jaar asielzoekers op straat, ook kinderen"

Al geruime tijd krijgen mensen die een tweede of meerdere asielaanvraag indienen geen opvang en begeleiding meer in ons land. En dat terwijl ze daar bij wet recht op hebben. Vorig jaar dienden 4.040 mensen een meervoudige asielaanvraag in. ‘Uit de nota “opvang bij meervoudige asielaanvragen in België niet conform de wet” blijkt dat de meesten onder hen op straat terecht komen of in aftandse kraakpanden. Ook gezinnen met kinderen.

Enkel de mensen die in beroep gaan via de rechter worden op...
Lees meer

België weigert veilige toegang aan Syriërs 

België weigert hardnekkig om een humanitair visum af te leveren aan een gezin uit Aleppo (Syrië). Het gezin probeert er op dit moment te overleven in het oorlogsgeweld dat er welig tiert. België gaat daarbij in tegen de rechter die ons land verplichtte toch een visum uit te leveren aan dit gezin.

‘Ons land legt daarbij niet alleen een vonnis naast zich neer maar ook het hallucinante cijfer dat UNHCR,  de VN-vluchtelingenorganisatie gisteren bekendmaakte: dit jaar lieten al 3800 mensen het leve...
Lees meer

Erkende vluchtelingen vinden geen woning: open brief aan Homans

De asielcrisis van 2015 ging naadloos over in een verscherping van de bestaande wooncrisis, zeggen onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw.

Beste mevrouw Homans, Begin november 2015 kon u al een collectief standpunt lezen, waarin we met een aantal organisaties en instanties de alarmbel luidden over de dreigende woonnood. Vandaag, bijna een half jaar later, stellen we vast dat waarvoor we waarschuwden intussen realiteit is geworden: de asielcrisis van 2015 ging naadloos over in een...
Lees meer

Inperken rechten van vluchtelingen zinloos

Uit recente berichten in de media blijkt dat onze regering de rechten van vluchtelingen drastisch wil inperken. En dat terwijl België een belangrijke instroom van vluchtelingen kent. Dit komt een efficiënt asiel- en integratiebeleid niet ten goede. Net nu daar zo een hoge nood aan is.

60% van de mensen op de vlucht die in België aankomen, krijgt hier ook effectief bescherming. Ze krijgen dan de status van vluchteling of subsidiaire bescherming (oorlogsvluchteling). Als antwoord op het stijgen...
Lees meer

Vluchtelingenwerk: waarom wij klacht indienen tegen Theo Francken

Vluchtelingenwerk stelt zich de vraag of de eerste minister het asieldossier moet overnemen van de bevoegde staatssecretaris. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken deze morgen in de pers. Vluchtelingenwerk dient dan ook een klacht in bij de Europese Commissie.

Deze morgen verklaarde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in de media dat hij weigert meer dan 250 asielzoekers per dag te laten registeren. Hij wil ook het vluchtelingenstatuut herzien. Vluchtelingenwerk herinnert...
Lees meer

Een gesprek met Navid Sharifi

Eergisteren ontmoette ik Navid Sharifi in het gesloten centrum van Brugge. Inmiddels pleiten N-VA, sp.a en Groen voor een kinderpardon, een regeling waarbij jongeren die als minderjarige in België aankwamen en die bij ons een toekomst opbouwden onder bepaalde voorwaarden niet meer naar hun thuisland kunnen terug gestuurd worden.

Zo'n regeling komt er beter vandaag dan morgen. Navid’s toekomst en die van anderen wiens gezicht niet in de media verscheen en voor wie geen petities werd...
Lees meer

Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft asielzoekers een stem

Meer individuele opvangplaatsen. Daarvoor pleit Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De ngo liet asielzoekers zelf aan het woord. Hier vertellen ze hun verhaal.

Meer individuele opvangplaatsen. Daarvoor pleit de ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Een aanpak op mensenmaat. Voor mensen zoals Cheydan, een tolk die zijn verloofde achterliet in Afghanistan en in een Antwerps opvanghuis verblijft: “Ik kan hier een individueel leven leiden.” Of Dzjochan, een Tsjetsjeen die met zijn vrouw en dochter...
Lees meer