about
Toon menu

Klacht tegen VRT bij Vlaamse Regulator voor de media

Beste Mediaregulator,Betreft:Klacht tegen de VRT wegens partijdigheid en desinformatie in het statiegelddebat Naar aanleiding van de uitzending van Radio1 over statiegeld op 18 juni in Bel10 voel ik mij verplicht alweer een klacht in te dienen. Deze keer was het Kathleen Cools die Vlaanderen misleidde in het statiegelddebat, door een compleet éénzijdige gastenkeuze en een kritiekloze benadering van hun standpunten. Op 18 juni hield Radio1 in het kader van de Bel10 milieu-dag iets n...
Lees meer

Klacht tegen consumentenman Pichal bij de Regulator voor de Media

Aan Vlaamse Regulator voor de Media Betreft: Klacht tegen Sven Pichal en VRTradio2 wegens partijdigheid in de statiegeld/wegwerptest op 12 februari 2015, in “De Inspecteur” Beste, De VRT garandeert ons een onpartijdige en correcte nieuwsgeving : "Voor de programma’s van de nieuwsdienst geldt een eigen deontologische code gebaseerd op de waarden ‘nauwkeurigheid’, ‘onpartijdigheid’ en ‘goede trouw’. Deze waarden zijn uitgewerkt in het redactiestatuut, dat de onafhankelijkhei...
Lees meer

Klacht tegen VRT en Sven Pichal bij Raad voor Journalistiek

Beste Raad van de journalistiek, Beste Ombudsman, Na een klacht bij de VRT-klachtendienst en bij de Vlaamse Ombudsdienst, die beide geen concrete of bevredigende uitspraak opleverden, wend ik me tot uw dienst. Het gaat over een uitzending van Sven Pichal op 12 februari, in het programma 'De Inspecteur' waarin 'de consumentenman' een vergelijkende test maakte tussen wegwerp drankverpakkingen enerzijds en glazen statiegeldflessen anderzijds. Hierbij kwam men tot de 'verrassende conc...
Lees meer

Wegwerpplastic vs. statiegeld: Antwoord van Sven Pichal én Radio2

Wat is beter voor ons milieu: glazen statiegeldflessen,wegwerpplastic of blik? Dat onderzocht Sven Pichal in 'De Inspecteur' op Radio2 op donderdag 12 februari.De uitkomst was zeer 'verrassend': 'Plastic is vaak te verkiezen boven statiegeld'.Maar heel vreemd: Het aandeel van plastic en blik in ons zwerfvuil was géén parameter in het onderzoek ('ALS iedereen goed recycleert is er geen probleem')... De impact van plastic op onze oceanen en het maritieme leven wordt evenmin in reken...
Lees meer

Open brief aan Sven Pichal van Radio2: Wegwerp of statiegeld?

Beste Meneer Pichal,Uw radio-item over wegwerpplastic vs. statiegeld van gisteren gaat volledig voorbij aan de dodelijke plastic soep die door (wegwerp)plastic wordt veroorzaakt, en is een ongefundeerde lofzang op onze -nu al- oncontroleerbare wegwerplogica.Uw pleidooi tégen glazen retourflessen en vóór wegwerpplastic is schokkend in haar eenzijdigheid.Nergens in uw betoog (of beter, dat van FostPlus) wordt er melding gemaakt van de fatale gevolgen voor plastic op het mariene mi...
Lees meer

Hoeveel kost Vlaams zwerfvuil écht?

Groot nieuws in de pers deze week: 'Zwerfvuil kost Vlaanderen 5 miljoen euro per jaar!' Maar: dat zijn alleen maar de gewestwegen, lees ik dan... Hoeveel kost zwerfvuil in héél Vlaanderen elk jaar? Waarom is er geen enkele journalist die die vraag stelt? Zal ik even een poging doen? Vlaamse gemeenten 50 euro p/inwoner = 300 miljoen euro per jaar! Wablief? Even natellen: 50 euro x 6miljoen Vlamingen= effectief...300miljoen euro (gebaseerd op dit artikel: http://www.filipdewinter.b...
Lees meer

Statiegeld: Of hoe de pers carte blanche geeft aan de afvalproducenten

Foeifoeifoei, Belang van Limburg! Donderdag 4 december gaf HetBelangVanLimburg carte blanche aan 'experts' die het statiegeldplan van Schauvliege de grond inboren. Met getallen! Zo mag Youri Sloutzky van Fostplus met cijfers het statiegeld naar de prullenmand verwijzen. Waar die cijfers vandaan komen, is mij een raadsel. In een mail op 13 juni schreef hij letterlijk: "Voor wat zwerfvuil betreft is het niet eenvoudig om verifieerbare en ondubbelzinnige cijfers te vinden". Nu zijn z...
Lees meer

Ovam liegt ongestraft over afbraaktijden in 'educatief' lesmateriaal

Het Nederlandse TV-programma Kassa ontmaskerde recent frappante leugens van de verpakkings-industrie over plastic. Diezelfde leugens worden bij ons door OVAM verspreid in haar educatieve sensibiliseringscampagnes: Onze kinderen worden -onder het mom van voorlichting- al jarenlang staalhard voorgelogen over de afbraaktijden van plastic.Vandaag 21 september staat dezelfde informatie nog op de site van 'In de vuilbak', van Ovam. Als openbare instantie verspreidt Ovam dus onmiskenbaar...
Lees meer

Onafhankelijke Plastiektelling telt 50x meer plastic flessen dan het officiële cijfer

Zwerfvuil... U heeft er zich misschien ook al 's aan geërgerd? Onze Vlaamse bermen lijken soms wel bezaaid met blikjes en plastieken flessen. Een probleem? Ligt er gewoon aan aan wie ze telt! Hoeveel plastieken flessen belanden er per jaar 'op de grond' in Vlaanderen? Onze Vlaamse overheidsinstantie Ovam is duidelijk : 750.000. Of omgerekend 13 flessen per jaar per kilometer Vlaamse weg. 1 fles/km/maand dus... Dat cijfer leek ons iets te rooskleurig, daarom hebben we zelf de Ee...
Lees meer

Grote Plastiektelling: onthutsende resultaten...

Drie maanden na een oproep voor tellers in kranten en op Hautekiet komt 'De Eerste Grote Plastiektelling' naar buiten met de eerste resultaten.Die cijfers zijn op zijn minst onthutsend te noemen..Vergelijkt u zelf het aantal getelde plastieken flessen langs onze Vlaamse wegen met het officiële Ovam-cijfer op deze afbeelding.Klopt deze telling, en is het Ovam-cijfer verzonnen?Of is de Eerste Gro...
Lees meer

Politie Hasselt weigert zwerfvuil-PV wegens... toegelaten!

P1230362
Voor kinderen en de gewone burger dreigt de zwerfvuil-gasboete in Hasselt. Niet zo voor organisatoren van 'toegestane evenementen'...

Zwerfvuil in Hasselt? Geen PV waard! 't Is weer van dat... De Hasseltse politie weigert pertinent mijn zwerfvuilklacht te noteren tegen de organisatie van de 'Eendjesrace', en bonjourde mij vriendelijk maar kordaat buiten! Mijn klacht: Na de sympathieke Eendjesrace (30.000eendjes!) zijn honderden, misschien wel duizenden eendjes ontsnapt en in...
Lees meer

Ovam bekampt bananenschillen en klokhuizen (met hulp van de Vlaamse pers)

P1220691
Ovam benadrukt alweer het aandeel van klokhuizen en bananenschillen in ons zwerfvuil, de Vlaamse pers volgt gedwee...

Het was een topic in de pers deze week:Elk jaar meer zwerfvuil langs de Vlaamse snelwegen.Ovam (de Vlaamse afvalspecialist) kan niet genoeg benadrukkenhoe belangrijk het aandeel van bananenschillen en klokhuizen daarin wel is.Ondertussen vergeet Ovam het aandeel van blikjes bijna, en zwijgt zelfshelemaal over plastiek en plastieken flesjes. Als voorbeeld bijgaand...
Lees meer

Magere Hein erg kordaat uit Hamse carnavalstoet verwijderd

De tijd dat tijdens carnaval een beetje gezonde maatschappij kritiek kon, lijkt voorbij. Althans in Ham...

Als ik een mooie Braziliaanse samba-danseres was geweest, was dit niet gebeurd.En al zeker niet zo brutaal :-( http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140406_01056951 ...
Lees meer

Zwerfvuilklacht tegen 3Limburgse carnavalssteden

momentopname-3-27-03-2014-11-36
Afvalkunstenaar klaagt gemeentes aan wegens zinloos carnavalsplastiek

In Limburg werd er nu ook een zwerfvuilklacht ingediend tegen Diepenbeek bij de lokale politie, nadat dat eerder al gebeurde in Bilzen en Maasmechelen. Afvalkunstenaar Toon Eerdekens heeft het vooral gemunt op de "oncontroleerbare plastieken verpakkingen en prullaria die 'en masse' terechtkomen in het milieu tijdens carnaval" "Van het groene imago dat Limburg zichzelf aanmeet was ook in Diepenbe...
Lees meer

Plastic : Waardevolle grondstof of levensgevaarlijk vergif ?

aretekopie

Plastic is een vergif voor onze planeet.En net nu dat een beetje begint door te dringen, beginnen de EU en de industrie een charme-offensief om plastic voor te stellen als 'een waardevolle grondstof'.Dat zal wel zijn, maar het wordt tijd de recyclage-leugens te ontmaskeren.Het gaat niet meer om het gerecycleerde deel...De hoeveelheid plastic die verloren gaat en in onze rivieren en oceanen belandt, daar moet het over gaan.Dát plastic wordt ons fataal.En wel heel snel: dat maken u en...
Lees meer