about
Toon menu

Groeiend inzicht

Zeer langzaam maar onweerlegbaar komt de bewust kritische benadering van het neoliberalisme op steeds meer domeinen onze samenleving binnen. Soms duurt het wel even om de camouflage te doorgronden. Maar de inzichten groeien. Zelfs in Vlaanderen ontdekt men dat het meest neoliberale gedachtengoed zich camoufleert met het Vlaams bewustzijn. Onmiskenbaar is N-VA de meest neoliberale partij van de gemeenschap. Als beweging is de Vlaamse Beweging begonnen en gegroeid als ontvoogdingsbe...
Lees meer

Een boeiende zoektocht

Karen Armstrong verdient al vele jaren ruim haar kost met boeken schrijven. Ze heeft een hele reeks bestsellers op haar conto staan. In 2010 publiceerde ze ‘The Case for God’, een heel intelligent boek over God of over het begrip God. Armstrong is een intelligente en zeer belezen dame. Zij begint haar onderzoeken naar het Godsbegrip bij de prehistorische rotstekeningen. Zij stelt terecht het onderscheid tussen wat de oude Grieken Mythos en Logos heetten als basis van het Godsbegrip...
Lees meer

Nu vooruit

Terwijl er al een bibliotheek volgeschreven is met waarschuwingen en aanklachten tegen de huidige evolutie van de maatschappij en ondanks haarfijne analyses gaat de neoliberale ontwikkeling verder. Waar het vroeger filosofen en sociologen waren die de kritiek te boek stelden, zijn het nu ook psychologen (als Paul Verhaeghe) en zelfs psychiaters (als Dirk De Wachter) die zeer gefundeerd kritiek schrijven. Toch loopt het spel maar verder. Grotendeels omwille van het gewin. Er is bijn...
Lees meer

Zoals Stéphane Hessel ben ik verontwaardigd

Samen met de vele onderwijsmensen die beseffen dat het zo niet verder kan Twee absurde maatregelen moeten plots het onderwijs redden. Het tekort aan leerkrachten zal dringend ongedaan gemaakt worden. De oplossing: een versnelde opleiding voor wie geen werk vindt met een ander diploma.  Anders gezegd: wie nooit aan een loopbaan in het onderwijs  heeft gedacht, wordt nu gelokt met de belofte aan werk. Weten we dan niet meer hoeveel ontgoochelde leerkrachten  eindigen met een burn-out...
Lees meer

Overgangstijd?

De kern van de secularisering is de feitelijke situatie dat het algemeen geloof in God die de wereld in zijn hand houdt wegvalt, zo beweert Charles Taylor. Dat is allicht zo. De grootste gok die God als Schepper nam is de mens met verstand en vrije wil bedelen. Of God nu schept via de evolutie of niet is bijkomstig. Vandaag kan de mens kiezen om op God te hopen of in Hem te geloven. Dat lijkt ons vandaag wel een betere situatie: een mens die zelf de keuze maakt in God te geloven...
Lees meer

Vlaanderen vandaag

De Vlaamse Regering heeft een gemeenschappelijke tekst over de onderwijshervorming. De grote spelbreker was Bart De Wever (N-VA). Plots was hij met zijn partij tegen verandering. Omdat de verandering van het onderwijs te goed was en niet conservatief genoeg. Het alibi was dat het ASO kwalitatief goed was en elke verandering kwaliteitsverlies zou betekenen. Wat kun je verwachten van iemand die profiteerde van meer dan 150 jaar Vlaamse Beweging en nu oproept om te stoppen met de Vla...
Lees meer

Vijf voor twaalf?

Anneleen Kenis en Matthias Lievens publiceerden een belangrijk boek: “De mythe van de groene economie” (uitg. Epo, 2012, 336 blz). Vooreerst moeten wij u waarschuwen: het zijn 2 hooggeschoolde wetenschappers en klimaatactivisten, beiden verbonden aan de KUL. Het boek geeft ons twee voorwoorden, één van Prof. Eric Swyngedouw en het tweede van Peter Polder (van “Voorbij de olie consultancy”). Het boek gaat over de klimaatcrisis met een fundamentele zin “Klimaatwijziging is geen cri...
Lees meer

Onze wereld kennen?

Het is misschien eigenaardig ons af te vragen of we onze wereld kennen of hoe we die kennen. Om de poging te wagen, moeten we teruggaan naar de Verlichting. Prof. Jonathan Israel verdeelt de befaamde Verlichting in 2 stromingen. Wij volgen hem, en kiezen voor de radicale Verlichting waar Baruch Spinoza (1632-1677) de voornaamste denker is. Deze jood van Portugese afkomst werd uit de joodse gemeenschap gestoten. Hij was van beroep lenzenslijper, maar schreef in stilte een indrukwek...
Lees meer

Een onontbeerlijk boek!

Wij hebben het nieuwe boek van Thomas Decreus ‘Een Paradijs waait uit de Storm’ (Epo, 2013; 15 euro, 150 blz) met veel genoegen en geboeid gelezen. Het gaf ons zoveel plezier als de verhalen van Karl May over Old Shatterhand en Winnetou eertijds lang geleden… Hoogst eigenaardig voor een politiek filosofisch werk, kun je wel zeggen. Het deed ons inhoudelijk denken aan de werken van de Engelse politiek filosoof van de vorige eeuw, Harold Laski (1893-1950). Decreus koos als ondertit...
Lees meer

Klassenstrijd in de praktijk

Steven Vanackere, CD&V-minister van financiën van ACW-signatuur, neemt ontslag. Hij kwam voortdurend onder kritiek vanuit de N-VA maar ook vanuit onder anderen Didier Reynders van MR. Hij zou na jaren ultraliberaal financieel bestuur door Reynders (MR) een vernieuwde sociaal rechtvaardige belastingpolitiek uitvoeren. Het mocht niet. De N-VA die volgens hun voorzitter de VOKA als leiding heeft, begon zijn meest giftige pijlen af te schieten op het ACW en verwanten. Belastingsfr...
Lees meer

De zin van mijn leven

Is het een vraag? Ik poog het te formuleren: Wat is de diepste zin van leven? Of de diepste beweegreden? Zoals Paul Verhaeghe het stelt, is onze eerste identiteit die van onze ouders en onmiddellijke omgeving. Wij zijn steeds aangewakkerd geweest de heel fundamentele vragen te stellen: Wat, Waarom, en Waartoe. Ook: Hoe komt het? Maar terzelfdertijd ook het zeer dringende geloof, hoop en Liefde vanuit de boodschap van Jezus. In veel geringere mate kerk en dergelijke. Bij onze vro...
Lees meer

Colloquium Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2012

Op 6 december 2012 werd in Antwerpen het jaarlijkse Colloquium gehouden naar aanleiding van de nieuwste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Dit jaar was het thema ‘lokaal begonnen, half gewonnen’. Het is het 21[ste] Jaarboek dat de groep OASeS van Universiteit Antwerpen publiceert. Het eerste zonder Jan Vrankens naam erop (hij is met emeritaat). Prof. Dr. Danielle Dierckx volgde Jan Vranken op. Het redactieteam van het Jaarboek bestaat dit jaar uit Danielle Dier...
Lees meer

Het verkeerde debat

Laat het duidelijk wezen, als overtuigde democraat zijn wij niet voor staatsvormen als de monarchie. Het is al erg genoeg dat de rijken hun rijkdom erven… Maar de Kerstrede van Albert II hebben we wel gewaardeerd. Vooral de verwittiging over het populisme en de verwijzing naar de pijnlijke antidemocratie van de jaren ’30 die ons de afschuwelijke toestanden van moorden en concentratiekampen ‘schonken’ en de gruwelijke tweede wereldoorlog. Het is pijnlijk dat De Wever en Co. dit op he...
Lees meer

Op zoek naar maatstaven!

We moeten ons vrij maken van diep gewortelde cliché’s. Zoals ‘de kiezer heeft altijd gelijk’. Voor mensen die dieper kijken dan de oppervlakte en zien wat er allemaal meespeelt bij verkiezingen weten we dat de kiezers ‘zich bedrogen voelen’ en ‘bedrogen worden’ én ‘zich vergisten’. Wie zou uit nationalistische sympathie in Griekenland voor de gewelddadige ‘Gouden Dageraad’ stemmen.... Politieke en maatschappijanalyses zijn zeer belangrijk. De Vlaamse Beweging heeft tot wezenlijk ge...
Lees meer

Van klaroengeschal naar tromgeroffel - Na de verkiezingen

De slogan ‘de kiezer heeft altijd gelijk’ is enkel staatsrechterlijk juist. Bart De Wever heeft met zijn N-VA de rechtsconservatieve en asociale grondstroom in Vlaanderen tot een overwinning georchestreerd. Door rechts te verenigen is hij ook burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen - Antwerpen - geworden (vanaf 1 januari 2013). N-VA heeft eerst en vooral genoten van de leegloop van Vlaams (blok) belang. Dat bracht + 15 à 20% van de winst op. Afval van CD&V en de (al d...
Lees meer