about
Toon menu

Primeur?! Menu in brailleschrift

Tijdingen bericht: Primeur?! Menu in brailleschrift

In eetcafé De Verbeelding in Brugge (Oude Burg 26, tel 050/33.82.94) kunnen mensen met een visuele handicap tegenwoordig zèlf het menu lezen. Er is immers een versie in braille. Uitbater Lieve Vanoutrive is er terecht trots op. Aanleiding was een blinde dame die al een tijdje in het eetcafé komt. De dochter van Lieve vroeg haar of dat niet vervelend was om telkens iemand te moeten vragen om het menu voor te lezen. De dame bevestigde dat - en een menu is làng om voor te lezen... Het...
Lees meer

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2010

Op dinsdag 7 december 2010 was er in Antwerpen, naar jaarlijkse traditie, een colloquium van OASeS (Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad; Universiteit Antwerpen) waarop het nieuwste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting werd voorgesteld. Het is reeds het 19de in de reeks… Opnieuw een boek dat vol staat met actuele (onderzoeks)gegevens en inzichten over armoede. Dit jaar lag de focus op 'arbeid als weg uit armoede'. Prof. em. Jan Vranken verwelkomde (als...
Lees meer

Oostendse gemeenteraad 26 november 2010

Foto's gemeenteraad Oostende

Op vrijdag 26 november 2010 startte de Oostendse gemeenteraad om 18.02 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) meldt de verontschuldiging van Kelly Debreuck (SP.a); en ook M. Declercq (blok/belang) wordt verontschuldigd. Komen later: Philippe Boutens (fractieleider Open VLD, om 18.06 uur), Geert Lambert (Groen!, om 18.07 uur), Shaireen Aftab (SP.a, om 18.12 uur) en Myriam Azou (CD&V, om 19 uur). Blijven afwezig: Tine Vermeesch (CD&V) en Johan Vande Lanotte (SP.a). Agendap...
Lees meer

Politiek!

In een democratie kiezen we onze hoogste organen. Omwille van het gemak gebeurt dit langs partijen die min of meer onze wensen tot uitdrukking brengen. De verkozen meerderheid vormt dan een regering. In dit land met twee democratieën schijnt een meerderheid vormen om te regeren, zeer moeilijk. Men is reeds 165 dagen aan het onderhandelen. En er dreigen nieuwe verkiezingen te komen. Het land - de bevolking - heeft echter een vaste regering nodig. Nu is de zoveelste in de rij, de koni...
Lees meer

God en het instituut

Het is minstens dubbelzinnig dat religie instelling of kerk wordt. Mensen schijnen zekerheid en leiding nodig te hebben. Het is te vergelijken met politiek die opgesloten geraakt in partijen. Er wordt ook duchtig gediscuteerd over het bestaan van God. Een bepaling geven van God lijkt eerder onmogelijk. Bij de mensen leeft een verlangen naar het absolute. Maar ook een verlangen naar het goede en naar het geluk. De grote moeilijkheid is dat kerken en dergelijke het religieuze (en God...
Lees meer

De binnenkant en de buitenkant

De Zevende Dag van 14 november ll. was een semi-openbaring. De politieke redacteurs van de vier Vlaamse kranten bekenden ook niet te weten waar men stond bij de regeringsvorming. Ex-journalist en nu N-VA toppoliticus Siegfried Bracke bracht het licht. Wat er in de keuken van de politiek gebeurt (de binnenkant) blijft voor alle buitenstaanders, inclusief de journalisten, geheim. Hij benadrukte dan ook dat dit goed is. De politiek is dus een in de diepte verborgen gebeurtenis. De spe...
Lees meer

Aanrader: lezing "Rood Rubber"

Rood Rubber Lezing door Daniel Vangroenweghe Vrijdag 19 november 2010 om 20 uur in Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7, Oostende. Organisatie: Masereelfonds i.s.m. de dienst Samenleven (stadsbestuur Oostende). Deelnameprijs: 5 euro (3 euro voor de leden).  Leopold II en zijn medewerkers hebben in Congo een humanitaire ramp veroorzaakt die zeer uitzonderlijk is in de koloniale geschiedenis.  Dwangarbeid, verwoestingen, honger, epidemieën en uitbuiting decimeerden de...
Lees meer

Geloven?

Met het kindermisbruik in vooral de Rooms-Katholieke Kerk enerzijds en de doctrinaire dogmatische uitspraken van Rome en Léonard anderzijds, zit de RK-Kerk in 'ongunstige omstandigheden'. Het is natuurlijk een dubbel probleem: hoe enerzijds bedienaren die onverbiddellijk strijd tegen seksualiteit voeren, in intieme kring kinderen -vooral jongetjes- kunnen misbruiken en hoe het Kerkinstituut daar jaren mee omging. Gewone mensen kunnen dat niet begrijpen... Anderzijds zijn de vreemde...
Lees meer

Oostendse gemeenteraad vrijdag 22 oktober 2010

Oostendse gemeenteraad vrijdag 22 oktober 2010

Op vrijdag 22 oktober 2010 startte de Oostendse gemeenteraad om 18.06 uur. Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) fungeert als voorzitter, Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) hebben we de hele zitting niet gezien. Vandecasteele meldt dat Charlie Wyllie (SP.a) afwezig zal zijn want diens vrouw is erg ziek, en dat Myriam Azou (CD&V) later zal komen (dat klopt: om 18.34 uur). Komen ook later: Kelly Debreuck (SP.a, 18.08 uur) en Philippe Boutens (Open VLD, 18.10 uur). Blijft ook d...
Lees meer

Het ACV-congres

Het ACV-congres

Van 21 tot 23 oktober 2011 was er in het Oostendse Kursaal het ACV-congres. Op de laatste dag – de zaterdag (23 oktober) sprak Jeanne Devos, was er een beeldende humoristische slotfase. Tot slot sprak ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, die de nadruk legde op de belangrijkste besluiten en krachtlijnen. Het ACV legt de nadruk op het handhaven van het werkbaar werk, ook voor oudere werknemers. Het ACV vraagt om te investeren in de jeugd. Men benadrukt dat het ACV er voor alle werknemers i...
Lees meer

Editoriaal 27 oktober 2010

We weten het allemaal: ze zullen het moeten samen doen en overeenkomen. Wij weten het en zij, de politici, weten het ook. Er gaapt echter een kloof tussen de bevolking en - hun -  politici. Dat de N-VA in Vlaanderen zoveel kiezers telt, komt omdat de Vlaamse verzuchtingen en rechten zovele jaren door het politieke Belgische establishment veronachtzaamd geweest zijn. Dat de PS in Wallonië zo sterk staat, is te wijten aan de sterke uitbouw van het socialistisch apparaat in Wallonië en...
Lees meer

Het ACV-congres

Van 21 tot 23 oktober 2011 was er in het Oostendse Kursaal het ACV-congres. Op de laatste dag – de zaterdag (23 oktober) sprak Jeanne Devos, was er een beeldende humoristische slotfase. Tot slot sprak ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, die de nadruk legde op de belangrijkste besluiten en krachtlijnen. Het ACV legt de nadruk op het handhaven van het werkbaar werk, ook voor oudere werknemers. Het ACV vraagt om te investeren in de jeugd. Men benadrukt dat het ACV er voor alle werknemers is...
Lees meer

het misbruik voorbij

Het is ondenkbaar wat volwassen (?) mannen hebben uitgespookt met (vooral mannelijke) kinderen. Het wordt hoog tijd dat de RK-Kerk niet alleen humaan wordt en de misbruiken duidelijk veroordeelt maar ook haar obsessie met sex en zuiverheid laat varen. En ook haar gloriezoekende rituelen weglaat. Rome ligt ver en schijnt een reservaat te zijn van oude conservatieve mannen. Met een onwerkelijke negatie van 99% van haar leden. Volgens het Evangelie van Jezus, de Kristus, is alleen onz...
Lees meer

Oostendse gemeenteraad

Op vrijdag 24 september 2010 startte de Oostendse gemeenteraad om 18.05 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) wist Luc De Vleminck (CD&V) te verontschuldigen, en kon melden dat Niko Geldhof (SP.a, om 18.07 uur) en Shaireen Aftab (SP.a, om 18.10 uur) later zouden komen. Kwamen ook later: Mieke Verhulst (SP.a, 18.07 uur), Philippe Boutens (Open VLD, 18.08 uur), Schepen Bart Bronders (SP.a, 18.08 uur), en Kelly Debreuck (SP.a, 18.20 uur). Agendapunt 1: Aan 4 inwoners van...
Lees meer

Voorzichtigheid geboden

Na 113 dagen verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat men moest herbeginnen. Er kwam niet alleen vooruitgang maar zelfs een achteruitgang in de gesprekken rond de preformatie. Het vertrouwen is onder het diepvriespunt gedaald. De Franstaligen willen + 10% van de wederzijdse responsabilisering. Voor de N-VA (en de CD&V) moet het 50% worden van de personenbelasting (en eventueel de vennootschapsbelasting). België moet in het kader vna de confederale oplossing een Statenbond w...
Lees meer