about
Toon menu

Wordt Groen blauw?

In de media zet men Groen doorgaans bij de progressieve partijen. Gezien vanuit de openbaar verklaarde doelstellingen is dit waar. Vandaar de grote aarzeling bij Groen om samen te werken in Antwerpen met de N-VA. Want de N-VA is even duidelijk als Open VLD een conservatieve partij. Je kunt je afvragen hoe het komt dat een land met een zo hoge syndicalisatiegraad als Vlaanderen zoveel N-VA-kiezers heeft. Het is toch duidelijk dat werknemers (het ‘werkvolk’) tegen hun eigenbelang stemmen indien ze...
Lees meer

De eerste vragen!

Zolang we niet te weten komen waar het Heelal vandaan komt is de vraag naar wat ons mensen te boven gaat open. Sommigen noemen het God in één of andere vorm. Anderen noemen het de Natuur. Maar dat er iets (of iemand?) ons te boven gaat is zeker… Wat we niet weten (en niet kunnen meten) hebben wij als mensen het aan het ‘Iets’ geweten: God of de natuur… Dat wij als mensen ooit alles zullen weten of verklaren is waarschijnlijk zeker: nooit. Met de wetenschap(pen) kunnen we steeds meer te weten kom...
Lees meer

Bedenkingen 18 mei 2018

Onze wereld is een chaos van geweld en onrechtvaardigheid. De mensen worden dom gehouden en met spelletjes misleid. En toch is er zoveel goeds en hoopgevends aan het gebeuren. Zoveel hulp en hulpvaardigheid. En Pasen leert ons dat er steeds Hoop is. De kristenen hopen en geloven in een leven doorheen de dood. De katholieke kerk heeft misschien God te rationeel en te omstandig omschreven. Misschien is God beter te omschrijven als de ultieme Liefde. Mogen we steeds beseffen dat alle geloof oo...
Lees meer

Tijdingen 13.02.2018

Oostende en Vlaanderen, goede dag!

Terwijl de wereld verder schijnt te draven krijgen wij onverwacht terug een ferrydienst naar Brexitland. Terwijl diep in mij zoals in u een angstig conservatisme spookt en in de buitenwereld alleen geld en macht belangrijk zijn … Is Vlaanderen behoudsgezind? Niet meer dan een ander land. Maar de vrees voor verandering wordt wel sterk aangemoedigd … Terwijl – excuseer me even dat ik dit ter zijde vermeld – 26 jaar geleden mijn lieve vrouw Godelinda Van Hoorewe...
Lees meer

Bob Paulus heeft afscheid van ons genomen

Vijfentachtig jaar na in Tienen geboren te zijn en in Gent opgegroeid, is Bob in Oostende plots overleden. Hij noemde zichzelf soms een Oost-Vlaamse West-Vlaming met Brabantse wortels. Maar hij zou best een wereldburger kunnen genoemd worden.

Over Bob Paulus spreken is onbegonnen werk voor eender wie. Als zoon over Bob spreken is nog meer onbegonnen... De laatste dertig jaar hadden we wekelijkse gesprekken, eerst per gewone brief op papier, nadien per elektronische brief en sinds...
Lees meer

Is er nog nieuws?

Vlaanderen, evenals het federale niveau, hebben een rechtse regering. We beleven rare tijden. Op federaal vlak is er gekibbel, vooral tussen de N-VA en de CD&V. De CV&V zit in beide regeringen. Ondertussen zijn de meeste ACW-topfiguren geen lid meer van de CV&V. Je kan zeggen dat de CD&V haar werknemersvleugel is kwijtgespeeld. Ondertussen is het ACV wel de grootste vakbond. Maar toch stevig ingeplant in het vakbondsfront. Dat schept in dit land een eigenaardig...
Lees meer

Een zanger en een eerste minister

Het voorbije jaar hebben wij een zanger en een eerste minister verloren. Wij hebben ze allebei gekend, en gewaardeerd. Luc De Vos was een dichter en de zanger van Gorki. Wij hebben hem veel te vroeg verloren. Wij hebben ooit meer dan een uur met hem mogen praten. Wij vonden elkaar. Hij een zelfverklaarde Gentenaar uit Wippelgem, de zanger van Gorki, een fijnbesnaard muzikant en literatuurder. Ikzelf een bewonderaar van J.S. Bach en Oostendenaar. Beiden kozen we voor de kleine man,...
Lees meer

Guido Van Canneyt gevierd

Zondag 14 september 2014 werd E.H. Guido Van Canneyt ‘in de bloemen’ gezet, bij de Oostendse Zusters Clarissen, na 50 jaar inzet voor week- en zondagsmissen. Zoals eerder gemeld, moet Van Canneyt het voorgaan in de mis nu overlaten aan anderen.

Guido Van Canneyt is niet happig op vieringen met hemzelf in het midden, maar op 14 september had hij geen keuze. Heel wat mensen kwamen speciaal af naar de tuin van de Zusters Clarissen voor de receptie. Hij had geen cadeaus gewenst, ma...
Lees meer

Guido Van Canneyt na vijftig jaar geen zondagsmis meer

Vijftig jaar geleden kreeg de toen jongste priester-leraar van het Oostendse College, Guido Van Canneyt, opdracht om de weekmissen en de zondagse mis te 'doen' bij de Clarissen in Oostende. Zondag 7 september 2014 deed hij zijn laatste zondagsmis.

Guido Van Canneyt is door velen in Oostende gekend. Is het niet als leraar van het OLV-College, dan wel door zijn voorgaan in de eucharistievieringen bij de Zusters Clarissen. De mis op zondag 7 september 2014 was zijn laatste zondagsvieri...
Lees meer

Gratis bestaat niet

Dat waren we echt vergeten. Maar de nieuwbakken Vlaamse regering heeft ons eraan herinnerd. Gelukkig was daar de miraculeuze voorzitter van de Open VLD om deze leuze te nuanceren: “Wij geven niet de middelen maar de vrijheid”. Maar het vrij ondernemen  vraagt wel ondersteuning door de regering.. Want hier bestaat  een risico, waarvoor de vrijheid niet volstaat, hier zijn wel middelen onvermijdelijk. Elders bestaan blijkbaar geen risico's, of toch ? Ziek worden, je werk verlieze...
Lees meer

Gratis bestaat niet

Dat waren we echt vergeten. Maar de nieuwbakken Vlaamse regering heeft ons eraan herinnerd. Gelukkig was daar de miraculeuze voorzitter van de Open VLD om deze leuze te nuanceren: “Wij geven niet de middelen maar de vrijheid”. Maar het vrij ondernemen heeft de ondersteuning van de regering nodig. Want hier bestaat een risico, waarvoor de vrijheid niet volstaat, hier zijn ondersteunende middelen onvermijdelijk. Elders bestaan blijkbaar geen risico's, of toch? Ziek worden, je werk ve...
Lees meer

Je wint, Israël.

Je wint, Israël, maar je hebt niet gewonnen.

Nee, Hamas mag geen raketten afvuren of aanslagen plegen, maar verliezen zullen ze, want jullie zijn de sterksten, want jullie  hebben machtige vrienden in de wereld. Laten we niet op zoek gaan naar de complexe oorzaken, naar het begin van dit slepend conflict, maar wel naar de hallucinante situatie vandaag. Na eeuwen van wereldwijde  haat en vernedering werden jullie door het nazisme herleid tot een  fundamenteel, uit te roeien  kwaa...
Lees meer

Inzicht en uitzicht !

Wanneer je als staatsburger en kiezer om je heen kijkt merk je eigenaardige combinaties op. Aan een kant de socialisten die toch blijven beweren de werkende mens in acht te nemen. Geen daverende kiesprogramma’s maar toch wel wat zaaks. En twee geloofwaardige en verdienstelijke koplopers: John Crombez en Johan Vande Lanotte. Ook verdiensten om de gewone mens goedkoper te laten leven. Daarnaast Groen als partij met een zeer sociaal-progressief en noodzakelijk groen programma. Dyna...
Lees meer

De vooruitgang van het (neo)liberalisme

De overtuigde neoliberale hoofdredacteur van ‘Trends’, Johan Van Overtveldt, stapt over naar de N-VA. De voorgaande jaren ijverde Van Overtveldt ijverig op alle vlakken voor een sterk liberaal beleid. Ooit doctoreerde hij over de school van Milton Freeman (de school van Chicago). Je kunt in Vlaanderen niet bij de topeconomie komen zonder streng (neo)liberaal te zijn. Dit wil zeggen, een sterk geloof te verkondigen in de Vrije markt. Ooit vertrok Paul De Grauwe van de KUL naar de (O...
Lees meer

Schijn of echt

Wilfried Martens (77 jaar) is gestorven. Hij evolueerde van Vlaamse criticus naar 9 x eerste minister van dit land en stichter-voorzitter van de grote Europese Volkspartij. Onder zijn regeringen werden indexsprongen en een zware devaluatie (8,5%) van de Belgische frank doorgevoerd. Hij is nooit echt sociaal progressief geweest, ondanks zijn samenzwering met het ACW in Poupehan. Zij Vlaams verzet was de stap naar de macht. Hij heeft de CVP tot een machtspartij gesmeed, ondanks de ch...
Lees meer