about
Toon menu

Fietsers en automobilisten in Antwerpen

De bordjes die door de gemeente Antwerpen zijn opgehangen om fietsers te culpabiliseren, blijken nu definitief niet gebaseerd te zijn op 'de cijfers', zoals De Wever en co. hartstochtelijk beweerden, maar op 'de onderbuik van de samenleving': '40% van de Antwerpenaren stoort zich immers weleens aan een fietser, dus is het gerechtigd deze bordjes op de hangen', aldus De Wever, via zijn woordvoerder. Je vraagt je soms af waarop beleid is gebaseerd. Ik moest direct terugdenken aan mijn rijlessen...
Lees meer

Onverdoofde slacht... revisited

Er is, volgens de Standaard, heibel op de slachtvloer. De jaarlijkse non-discussie over onverdoofde slacht laait maar weer eens op: Rachida Aziz heeft een opinie-stuk geschreven waarin de onevenredige kritiek op deze slacht (terecht) wordt neergezet als - weinig verholen - islamofobie. Dit als reactie op het wetvoorstel van minister Ben Weyts, die de onverdoofde slacht wil verbieden. Uiteraard komt ook de Joodse gemeenschap in opstand - die doen immers ook aan onverdoofde slacht - e...
Lees meer

Serie-stakers

Vandaag is er voor de 7e keer in 8 maanden tijd een staking van trein-personeel waarbij het treinverkeer ernstig wordt gehinderd. Voor mijzelf als fervent pendelaar betekent dat, dat ik een derde van mijn verlof-dagen van het afgelopen jaar heb mogen opgeven omwille van de stakingen, omdat ik geen auto tot mijn beschikking heb en principieel niet naar mijn werk wil met de auto, en 'flex-werken' op die dagen niet ging - als we meerekenen dat het om 'slechts' acht maanden gaat, hebben...
Lees meer

Anti-GGO-activisten en de geloofwaardigheid van de milieubeweging

Knack-redacteur Dirk Draulans heeft nog eens een opinie geschreven waarin hij zich ergert aan de inmenging van onder meer filosofen in het debat rond genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), waarmee zij het debat vooral erg hebben gecompliceerd. De verontwaardiging binnen bepaalde eco-activistische kringen zal ongetwijfeld groot zijn, want enkele groepen daarbinnen strijden tegen het modificeren van het dna van planten om kwaliteiten van deze planten te veranderen. Ik kan me de...
Lees meer

Liever een tevreden roker dan een vleeseter

Een van Duitslands grootste worstenfabrikanten, het al eeuwenoude Rügerwalder Mühle, wil het meer over de vegetarische boeg gooien. Immers, 'worst is de sigaret van de toekomst', aldus het bedrijf. Een heel terechte vergelijking die je niet uit die hoek zou verwachten. Natuurlijk, het statement is in de eerste plaats commercieel van aard, maar het is er een die een wel heel heldere blik richting de toekomt bewijst. Hoe realistisch is dit standpunt echter, en in hoeverre is er sprake...
Lees meer

Hollandse barbaar

"Dat is een zeer gesloten gemeenschap, met een wantrouwen tegenover de overheid." Voordat ik het wist, waren de woorden eruit. "Het is een bekrompen, in zichzelf gekeerd volkje, met een boerenmentaliteit. Zelfs in de 'grootsteden'. Het zit in hun genen, zeg ik u." Mijn vader reageerde verbaasd: "Maar dat zijn toch vriendelijke mensen? Gezellig met zijn allen op cafe, en met dat heerlijk zacht accent..." "Vooroordelen, vader, vooroordelen. Woon er een paar jaar en je weet wel beter...
Lees meer

Dank u, minister Borsus, voor uw prachtige parodie

Hooggeachte minister Borsus, beste Willy, Al enkele weken vroeg ik mij af waarom vanuit de regering nog geen steun was betuigd richting het initiatief '40 Dagen Zonder Vlees', en waarom er in het algemeen nog geen bijdrage was geleverd aan de discussie rond de vleesconsumptie die daaruit volgde. Het is een mooi initiatief en een belangrijke discussie, die zowel klimaat, als mensen- en dierenwelzijn aankaart, en die het verdient in de spotlights geplaatst te worden door de mensen d...
Lees meer

Lach eens een vleeseter uit

De campagne '40 dagen zonder vlees' is nu enkele weken van start, en is al voer geweest voor enkele discusies in de media. Sommige overtuigd carnisten [1] voelen zich te goed om mee te doen, andere voelen zich verontwaardigd want geroepen hun vleesconsumptie te verantwoorden (met soms fantastisch slechte retoriek tot gevolg). Er zijn sterke reacties geweest op het geklaag, die de feitelijke onjuistheden aantonen in de redenering van deze carnisten (zoals hier of hier) maar ik vraag...
Lees meer

Parijs 2015: mogen we nog hopen?

Eind dit jaar vindt in Parijs een nieuwe klimaatconferentie plaats. Het is niet te verwachten dat daar gaat gebeuren wat nodig is. Niet alleen worden bijna jaarlijks temperatuurrecords gebroken, schieten zogenaamde feedbackmechanismen in gang maar ook krijgen klimaat-negationisten (die ontkennen dat er een probleem is waar we iets aan moeten doen) nog te veel spreekruimte en is er – naast het immer afwezige politieke momentum – geen publiek momentum om het tij eindelijk te doen kere...
Lees meer

'Je suis Charlie', logen de leiders

De aanslag op Charlie Hebdo vorige week was geenszins te missen. Uiteraard, afschuwelijk, hoe durven ze! Het bracht een evenement op, die pijn doet aan mijn ogen, aan mijn hersenen, mij letterlijk koppijn bezorgt: het samentroepen van eerste ministers en afgevaardigden van regeringen van over de gehele wereld, zogenaamd als statement voor het vrije woord. Uiteraard, het bleek al snel dat de 'demonstratie van leiders' compleet in scene was gezet. Ze leidden het volk niet: dat volk,...
Lees meer

'Dieren als instrumenten', het slechte begin van een slecht debat

Enkele weken geleden was er de documentaire 'Dieren Als Instrumenten' op Canvas, waar men in de verdediging springt van wetenschappers die medisch onderzoek doen met behulp van dierproeven. De reacties daarop waren enerzijds positief, omdat eindelijk enig inzicht over methoden kwam; anderzijds waren er veel reacties van dierenrechtenactivisten die de eenzijdigheid storend vonden. Sommigen gingen hun boekje te buiten, gingen schelden en uitten bedreigingen. Daarop heeft Dirk Draulans...
Lees meer

De Wever en Drugs

Burgemeester Bart 'ik zal geen schaduw-premier zijn' De Wever heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block teruggefloten toen zij de intentie uitte een onderzoek te willen starten naar de beperkte legalisatie van cannabis. Dit zou een verkeerd signaal naar de bevolking zijn, omdat legalisatie van cannabis in strijd zou zijn met het regeerakkoord. Dat een burgemeester meent een minister te kunnen terugroepen is al reden tot zorg, het feit dat een onderzoek en dus verhoging...
Lees meer

GAIA, je slaat de plank mis!

GAIA bracht dit weekend naar verluid 7500 mensen op de been om te demonstreren tegen het dierenleed van onverdoofd slachten. Heel mooi dat zoveel mensen opkomen voor het 'recht' van dieren op een waardige, pijnloze dood. Jammer alleen dat een van de grootste demonstraties rond dierenleed in Belgie ooit er geen is met een hand in de boezem van de eigen cultuur, maar de pijlen richt op een andere cultuur. Waarschijnlijk ook daarom dat GAIA zo groots uitpakt, waarschijnlijk daarom dat...
Lees meer

Rik Torfs stigmatiserend?

Verontwaardiging alom: rector van de KULeuven Rik Torfs wil een toelatingsproef voor aankomend universitair studenten die vanuit het BSO komen. Dit zou volgens critici echter stigmatiserend zijn en 'met de vinger wijzen naar een groep terwijl in de andere niveaus ook fouten zitten'. Ik wil een vergelijking maken met Nederland, waar de regels nog veel stringenter zijn dan wat Torfs voorstelt, en aangeven dat zijn idee helemaal niet stigmatiserend is.

Rik Torfs wil dat BSO'ers een toel...
Lees meer

De CO2-wet van Obama: enkele cynische kanttekeningen

Obama heeft een wet doorgevoerd die de CO2-uitstoot zou moeten beperken. 'De wereld juicht', aldus De Wereld Morgen, maar ik hoor weinig gejuich. Het WWF reageert verheugd, maar het WWF heeft al sinds jaren nog maar een belang: dat van het eigen voortbestaan. Ban Ki Moon, die is blij, maar meer omdat het geschreeuw vanuit de VN voor de klimaatproblematiek na jaren eindelijk iets van wederhoor vindt. Hoe geloofwaardig is dit alles werkelijk?

De VS is geen democratie, maar wordt geleid...
Lees meer