about
Toon menu

Porsche en Audi heb ik zelf beboet in mijn Leuven

porche-cayenne-bij-zebrapad-a.-chiolo.jpg

Gisteren was het met de Maandag van Leuven Kermis weer Groot Feest in mijn (geboorte)stad Leuven. Heerlijk, tussen de mensengolven mee glijden. Gesprekjes voeren met de verkopers van de marktkramen, mannen en vrouwen. Dingen vinden en meenemen naar huis. Het verschil voelen met 53 jaar terug, toen ik alles vanuit de koets bekeek als baby. Een feest in een stadscentrum zonder de minste automobiel. Men zegt wel eens dat na het feest de kater volgt. De mijne heeft op dinsdag zijn klauwen uitgesla...
Lees meer

Waarom Arabische Strijders al eeuwen stoefen met hun slachtoffers. Antwoorden aan Maarten Boudry

auda-abu-tayi-i-am-a-river-to-my-people-flickr.jpg

De grote vraag die wij ons na nine eleven moeten stellen lijkt mij een dubbele: "Waarom die in scène gezette wreedheid"? Maar ook, "Waarom die boosheid op het Westen?" Vanuit  werkzaamheden en belezenheid wil ik met antwoorden komen die misschien wel op enige waarachtigheid kunnen bogen. De eerste vraag, deze naar de ostentatieve wrede handelingen, heeft ook Maarten Boudry de laatste tijd flink bezig gehouden. Het essay van april dat naar antwoorden zoekt op de wel erg pronkerige houding van bet...
Lees meer

En toch zouden godsdienst en spiritualiteit goed zijn voor u

kindertent.jpg

Op de sociale media, via de radio en een degelijke krant, houd ik de vinger aan de pols wat betreft de evolutie in de houding van tijdgenoten en gemeenschapsgenoten ('burgers') naar geloof, religie. De bestaande afkeer eigen aan onze wereld sinds de jaren zeventig, is begrijpelijk geweeset. Bij een groot deel van de medemensen is hij gevoed door rancune, belegen boosheid, te wijten aan 'misbruiken' begaan door clerici. Mensen werden bevoogd, betutteld, schuld aangepraat, en soms veel te letterli...
Lees meer

The Challenging Vision of a Veteran. Mark Eyskens's Word on Assumption Day 2017

mark-eyskens-amongst-other-togati-in-louvain-february-3th-2015.jpeg

In my view, we who think and take responsibility, ought to be grateful always when a fruit is coming forth from the most ripened minds of great men and women in the bossom of our community. Challenges of the Day are dire and varied, and Teachers of Perceptive Power are few. The Saint Mary Assumption Statement of Mark Eyskens is sucht a text, to be found on his Facebook page (see the complete text underneath). It is wide ranging, and obviously blossoming on the soil of a rich life. like Mark Eysk...
Lees meer

Bij de verjaardag van T. E. Lawrence of Arabia (1888 – 1935). Een Held *

lawrence-of-arabia-the-telegraph-620x620.jpg

Thomas Edward Lawrence, die zijn naam later veranderde in Shaw, onder meer uit grote sympathie voor de spitse theatermaker Bernard Shaw, die een grote vriend en vaderfiguur werd en zijn vrouw een grote vriendin, was wellicht de grootste held en zeker een van de meest veelzijdige figuren, meer dan geniaal, van de twintigste eeuw. Hij was onder anderen actief als archeoloog, kaartenmaker, informatie officier voor de Britten in Caïro, eminent troepenaanvoerder in de woestijn, uitvinder, schrijver...
Lees meer

Reflecties bij standpunten euthanasiedebat De Gucht, Vermeersch, Devisch, Stockman en andere prakijkmensen

jan-en-stefaan.jpg

Het debat over wat te doen als oude en zieke, of kennelijk diep ongelukkige mensen vragen, "Waarom ben ik hier nog, mijnheer?", of "Laat mij sterven alstublieft", komt op kruissnelheid. Ethicus Ignaas Devisch en filosoof Etienne Vermeersch kwamen een paar keer hun zeg doen op de opiniepagina's van De Standaard van de laatste vijf dagen. De laatste gaat o.a. tekeer tegen de Kerk die vanuit haar blijkbaar nog altijd in grote mate 'onvergeven verleden' dat al te moralistisch is geweest, "beter zou...
Lees meer

De weke ruggengraat in de mens- en godsvisie van Maarten Boudry

right-position-at-school-archive-image.jpg

Filosoof Maarten Boudry wordt voorgedragen voor een prijs die uitgaat van het gerenommeerde blad The New Scientist. Het live interview met de man dat na het nieuws van Radio Eén vorig weekend volgde, leverde mij een paar beslissende inzichten op. De UGent-telg vertelde o.a. hoe hij meer en meer aan activisme doet, deelneemt aan het Maatschappelijk debat. Het zal u niet ontgaan zijn dat hij zich laat opvallen met redeneringen en inzichten die geregeld tegen het idée reçu ingaan. Zijn pleidooien v...
Lees meer

Wat te denken van de Homo Deus, het cyborg-toekomstbeeld van prof. Y. Noah Harari ?

homo-deus....jpg

Het toekomstbeeld van historicus en visionair denker Yuval Noah Harari (Homo Deus, interview in Knack 2/8 - 8/8) is leerzaam, interessant maar ook beklijvend en beklemmend. Harari heeft een helder oog voor belangrijke nieuwe  perspectieven, en zijn bemerkingen geeft hij in knappe catchy woorden (Coca Cola vs. Al Quaeda).  De man schetst handvatten om onze tijd te begrijpen als weinig anderen. Maar ik zou het een ramp vinden, als internet- en cyborg toestanden ons zouden inpalmen zoals hij het...
Lees meer

Leuven springlevend? Echt? Een stad die mee is, die voorziet in openbare toiletten

in-high-spirits-after-moving.jpg

De laatste maandag van juli, in het radionieuws van vier uur geeft de Nationale Vlaamse zender (want hoe zeg je dat anders?) mee dat ten gevolge van een rechterlijke beslissing, de overheid in Frankrijk heeft beslist twee kampen voor opvang van vluchtelingen in te richten in de nabijheid van Calais. Voor de overlevingzoekers die wensen naar het United Kingdom te trekken. “Wij doen dit liever niet”, klinkt het in regeringskringen, “maar de rechterlijke veroordeling heeft ons nu deze beslissing do...
Lees meer

Onwerkbaar werk is vaak de regel, en dat ontregelt ons, maakt een mens balorig en geneigd tot conformisme

charlie-chaplin-in-modern-times.jpg

Vandaag kreunt het arbeidsbestel. Bijna Vierhonderd Duizend mensen in het statuut langdurig zieke. Een hoofdreden lijkt dat het nieuwe woord Werkbaar Werk veel en veel te laat is 'uitgevonden'. Onwerkbaar werk is al een hele tijd voor velen de regel, op sluipende manier . Onwerkbaar werk moeten meemaken, dat maakt mensen haatdragend, wraaklustig en destructief. Vandaag komen creatieve analisten zoals historicus Rutger Bregman met voorstellen de kinderen meer te laten spelen. Dat is terecht, maar...
Lees meer

Let Us Talk about Sex: de systeemfout in onze (christelijke) traditie blootgelegd

een-zeldzaam-en-vroeg-beeld...-2.jpg

Let us talk about sex Op maandag 10 juli publiceerde de opiniemaakster Maartje Luif in De Standaard een stukje, scherp op de snee, over de verontwaardiging van mannen over situaties waarbij vrouwen voorgetrokken worden. Een zoveelste column op het terrein van "de strijd tussen de seksen" en"gender". Op de Facebookmuur van betrokkene kwamen reacties en getuigenissen. Zoals van Koen B. die een vrouw heeft uit een andere cultuur, waar hij vreemde dingen ziet gebeuren, van dominante vrouwen die zic...
Lees meer

Is Sint Franciscus een gids voor de toekomst? Of is er nood aan EcoFascisme? (Met litteratuurtips)

british-general-london.jpg

Aansluitend bij het Debat van tien dagen geleden, over Dierenrechten, al dan niet in onze Belgische Grondwet verankerd, schreef de hoofdredacteur van een van de meest gelezen bladen, Kerk & Leven, een standpunt. Hij is eerder voor pragmatisme, ziet nadelen aan het opnemen van de rechten op bescherming van de dieren in een Grondwet. U kunt zijn betoog nalezen: https://www.kerknet.be/kerk-leven/blog/dierenwelzijn#comment-6109. Als reactie schreef ik bijgaande lezersbrief op die site van Kerk...
Lees meer

Dierbare Dieren. Een brief aan de denkers.

khazak-falconer-nomad-2008.jpg

Open brief aan prof. em. filosofie Herman De Dijn (KU Leuven). 1300 woorden. Zondag 18 juni '17 CC aan een vijftigtal betrokkenen, Mark Eyskens, ecofilosoof Ullrich Melle, bijbelfilosoof Roger Burggraeve, criticus van het christendom en auteur Roger Lenaers, hoofdredacteur Geert Dekerpel, mgr. Jozef De Kesel, mgr. Luc Vanlooy, mgr. Bonny, kardinaal Godfried Danneels, Bart Sturtewagen, filosoof Johan Tavernier, Herman Roelands, Anna Vandenhoeck, eco-theoloog Jacques Haers, wereldbeeldfilsoof...
Lees meer

De knipoog ;-) Voor wanneer de Revival?

wink-netformat-by-k.-neville.jpg

Als kind  in de jaren zestig en zeventig, ik weet nog hoe bijzonder het was telkens “een grote mens” mij recht in de ogen keek en mij een knipoog toestuurde... Meestal betrof het een man, vrouwen knipoogden veel minder vaak. Misschien was dat omdat ik een jongen was, en was de boodschap onder anderen iets als “wij mannen onder elkaar!...”. Ik had bij dit soort face to face contact vaak wat gemengde gevoelens, zo herinner ik mij. De knipoog ontvangen, dat was in elk geval telkens een klein inte...
Lees meer

Grootsheid die niet is klein te krijgen. De verhalen van vader en moeder! (met foto Leni Riefenstahl)

leni-riefenstahl-1973.jpg

Vaderdag is een gelegenheid om mijn vaderfiguur te eren. En meteen een licht te werpen op wat ik van kindsbeen af ervaren heb als een grote last voor de meeste andere landgenoten tussen Ardennen en Noordzee. Een grote persoonlijke onzekerheid, een beïnvloedbaarheid door reclamejongens, door dokters, door pastoors, door de persmannen van de waan van de dag, en door banale gewoonten en pronkstukken die de mensen zien bij de buren. De verlossing van de schijn schuilt ook juist in een onverwachte ho...
Lees meer