about
Toon menu

Custer died for your sins; a reflection on collective sin in European Culture, made after the Brussels Bombings of 3/22

major-general-george-armstrong-custer-in-field-uniform-library-of-congress.jpg

The sun has gone down in the West, the day has been good to us. We were given the opportunity to work hard, there was a variety of good food in the end of the day, and the Lord allowed us to make a tour on foot in the wide area around our humble home, enabling us to renew our knowledge of the landscape that is ours, and re-establish our bond with it. Our connection with the stones, the footpaths, the trees, the hills, the prairie, the four legged animals and birds and the horizons. Let us now s...
Lees meer

Niet zo menselijk bestuur van Democratieën lokte mogelijk geweldexplosie uit

p1200250-kopie.jpg
Op bepaalde dagen breekt Gods  hemel open en scheuren de gordijnen van de burgerlijke tenten. Deze “Goede Vrijdag”, (een eufemisme voor “Verschrikkelijke Vrijdag” van de marteldood van Jezus) ben ik naar het Parlement getrokken. Heilig gebouw van de Belgische Democratie dat door Koning Leopold II “La baraque d'enface” werd genoemd, vanuit zijn koninklijk paleis aan de Warande.

Leerzaam bezoek aan Brussel van een bewogen, gealarmeerde burger  De Commissievergadering waarbij de drie b...
Lees meer

Tedere LIEFDE voor het lichaam zal ons helpen redden

sensualiteit-is-verbonden-met-de-meest-echte-liefde.jpg

Wij beleven tijden van moord en aanslag. Op veel meer subtiele wijze doet echter ook de typisch West-Europese visie op ons lichaam en op de zintuiglijke liefde dagelijks mensen pijn. Dat mensbeeld is gegroeid sinds eeuwen. Zijn wij het erover eens dat ons mensbeeld, hier in Europa, al te veel dit is van de boekhouder en de klok? Een 'Mechanistisch wereldbeeld' heet dat onder kenners. Het is een mammoetwerk daaraan te verhelpen, want mentaliteiten veranderen traag. Vanmorgen gaf Bart Stouten in "...
Lees meer

De bazooka van Dragi en het vestje van Churchill

de-kerkuil-baas-over-het-boek.jpg

(Een hedendaagse beeldenreeks bij de Hebreeuwse psalm 37, ca. 2500 jaar oud) Als wij de blik van onze geest over het Europa van onze tijd laten gaan, valt op hoe weinig sterke persoonlijkheden er zijn. “Identiteit” is een schaars goed geworden, dat viel niet alleen de krachtige psychologenstem van Paul Verhaeghe op (monografie in 2013). Weet u wat het verband is tussen waarlijk Sterke Mannen en seks? Een diepere blik op het leven van een van de grootste krachtige persoonlijkheden van alle tij...
Lees meer

Anna & Wladi, Tienne en Steffie, en Fellow en de Zalm

kerst-fellow-after-five-years-together.jpg

Haha. Ik kan schrijven. Mijn dodelijk-gevaarlijke problemen zijn voldoende ontmijnd. Zoals Einstein, voel ik mij. Die merkte terecht op: “Als een dier, neem nu een lieveheerbeestje (Ladybird), zijn problemen niet oplost, gaat het dood. Als ik mijn (wiskundige) problemen niet opgelost krijg… is dat geen probleem, in the end of the day”. Dat is het grote verschil, zegde de diepreligieuze positieve-wetenschapper, tussen de mens en de dieren. Anna. Een van de meest menswaardige vrouwen die ik heb...
Lees meer

(Lichaams)taal in geval van Verkrachting

evolutie-en-ons-lichaam-kbin.jpg

Verkrachting… Een enormiteit die op eminente wijze aan bod komt in de actualiteit. Zoals in De Standaard van vrijdag 5 februari. De aanleiding is de opschorting van straf voor een radioman uit Gent die na een flirtgesprek zijn gesprekspartner op dwingende wijze tot zijn seksuele partner maakte. "De verkrachting was niet ‘brutaal’ ", zo luidde het verdict van de rechter. Op indrukwekkende wijze, ook door middel van een getuigenis over «mijn eigen statistieken », gaat schrijfster Maartje Luif in d...
Lees meer

Liberaal wild

liberaal-wild.jpg

Ik zal wellicht bij leven nooit weten in welke mate de escalatie mede aan mijn inbreng te wijten is. Minister Annemie Turtelboom van de Liberalen ligt momenteel onder zwaar vuur. Beschietingen komen van liberale kiezers, liberale collega's in diverse regeringen en parlementen en natuurlijk van duizenden burgers en vele gretige oppositiepartijpolitici. Dat doen Tinne Peeters & Jeroen Van Hoorenbeek uitgebreid uit de doeken in De Morgen van afgelopen  zaterdag 16/1/16. Ik kijk geboeid toe, met...
Lees meer

KOERSWIJZIGING bij Bart De Wever na onze brief aan hem?

hij-gooit-het-roer-om.jpg

Een Koerswijziging. Soms krijgt het woord een bijna sacrale betekenis. Zoals wanneer het gaat om een belangrijk schip, waarvan de komst of de koers beslist over leven of lijden voor veel mensen. Onze Belgische topartiest Hergé, kende de roerselen van de menselijke ziel als geen ander. Hij vat in zijn tekeningetjes perfect waar het in het leven in de limiet echt om gaat. Vrees, hoop, gloeiende sympathie, vriendschap, reizen, geldzucht, idealisme, liefde voor waarheid en rechtvaardigheid, persoonl...
Lees meer

Nieuwe Woorden bij de Tekst van Toen

een-goede-buurt-geeft-kansen-om-op-te-groeien-in-sociale-rijkdom.jpg

Om onze trouwe lezers van het afgelopen jaar te danken, bieden wij een Nieuwjaarsblog. Het werd een verdiepende beschouwing bij het Artikel op deze site dat reageerde na Charlie Hebdo, 7 januari 2015. Wij schrijven vanuit opgebouwde ervaringsdeskundigheid in interculturele en interreligieuze dialoog, en vanuit filosofische en wetenschappelijke kennis. Een gedicht komt als toemaatje. ( = Een light versie van de vorige blog) Een reactie van een aandachtige lezer gaf inspiratie om van wal te steke...
Lees meer

Satirisch-filosofische I.M. een jaar na de Moordlustige Vulkaanuitbarsting 7/1

soar.jpg

Deze blog bestaat uit twee delen: een satirische reactie op de actualiteit waarbij we een jaar Charlie Hebdo beleven en herdenken. En een reactie op een interessant lezersbericht na het artikel waarmee wij u in januari opriepen tot een menselijke reactie na de gruwelijke aanslagen[1]. Deze verjaardag grijpen wij kort aan om een en ander uit te diepen, zowel met intellectuele perspectieven als twee praktijkervaringen wat betreft intermenselijke dialoog. Enerzijds de dialoog met een bekende Vlaams...
Lees meer

Waarom een Vlaming niet zonder zijn Weverken kan

pc102550.jpg

De heilige van tweede kerstdag is de Patroon van de steenhouwers. Zullen wij, als dragers van deze naam, Stefaan, een monumentje uithakken? Voor wie dan? Bart De Wever misschien? Dat ligt voor de hand. Daarbij wil ik schrijven over de mensen om ons heen, Vlaming en Vreemdeling alike. En als wij dan toch aan het marmerhakken gaan, ga ik meteen een standbeeldje sculpteren voor het kind dat wij in ons dragen. Snakt dat niet elke dag naar een goed verhaal? Hoge bomen vangen veel wind. Misschien...
Lees meer

Jongeren van Berber-origine blijken te bewerken tot bakens van hoop in Leuven

o.jpg

Tegenwoordig vallen op sociale media nogal wat bitse opvattingen te lezen in verband met mensen die zich laten inspireren door de Islam of van wie de opvoeding gebaseerd is op culturele waarden uit de Arabische wereld. Molembeek lijkt wel de hel waar de ergste duivels van deze tijd vandaan zouden komen... Laten wij na Paris vendredi 13 toch het hoofd koel houden, en het hart warm. Paniek is de beste raadgever… als je in de afgrond wilt belanden.  Mijn persoonlijke ervaringen in de meest diverse...
Lees meer

Keep calm... and get involved

keep-calm-and...jpg

Wat ik aan het doen ben, zo vraagt u, heertje Zückerberg standaardop facebook? Wel… Omstreeks tien uur ben ik met Fellow de Stille Vallei gaan opzoeken. Wandelen is het hoofd leeg stappen. Over een ruim landschap uitkijken is jezelf kansen geven op perspectief. Stilte is nodig voor wie niet geleefd wil worden. Zittend op de vertrouwde bank neem ik twee kastanjes, ik hoefde mij maar even te bukken. De vruchten smaken heerlijk, zacht, ze zijn perfect bewaard in de herfstlucht. Langs een slim paadj...
Lees meer

"Keep calm, and get involved"

Wat ik aan het doen ben, zo vraagt u, heertje Zückerberg standaardop facebook? Wel… Omstreeks tien uur ben ik met Fellow de Stille Vallei gaan opzoeken. Wandelen is het hoofd leeg stappen. Over een ruim landschap uitkijken is jezelf kansen geven op perspectief. Stilte is nodig voor wie niet geleefd wil worden. Zittend op de vertrouwde bank neem ik twee kastanjes, ik hoefde mij maar even te bukken. De vruchten smaken heerlijk, zacht, ze zijn perfect bewaard in de herfstlucht. Langs een slim paadj...
Lees meer

Mary Poppins

mary-poppins-close-up-novel-cover.jpg

Deze blog schrijf ik in London, de schemering is net ingevallen. Soms gebeuren er, zoals bekend, wonderen in deze “Twilight Zone” Nabij Crystal Palace bevind ik mij, aan de desk waar ik enkele jaren geleden Vrije Tribunes schreef voor Knack. Dat was in een poging bij te dragen aan deblokkering van de nationale politiek, waar de regeringsonderhandelingen al meer dan een jaar aansleepten. Ook vandaag doen zich opmerkelijke patstellingen voor in de nationale en internationale leefwereld. Inspira...
Lees meer