about
Toon menu

“Bijen zijn de belangrijkste indicator voor milieu en landbouw. Wat ze ons vertellen is slecht nieuws”

Op 6 november organiseerden de Groenen in het Europees Parlement een conferentie over het belang van bijen en de noodzaak om over te gaan op een landbouwmodel dat vriendelijk is voor bestuivers, zoals honingbijen. Bijensterfte is een groot probleem, terwijl bijen essentieel zijn voor onze voedselvoorziening en de ecosystemen.

De Europese Unie probeert met wisselend succes stappen te nemen om bijen te beschermen. De wetgeving, waardoor imkers weten waar genetisch gemanipuleerde gewass...
Lees meer

Ecobouwers nodigen je thuis uit

In het weekend van 9 tot 11 november openen meer dan 150 milieu- en energiebewuste gebouwen in Vlaanderen en Brussel hun deuren voor het publiek in het kader van de zestiende editie van Ecobouwers Opendeur. DeWereldMorgen.be bezocht een ecologisch renovatieproject in Brussel, dat onderdak moet gaan bieden aan vijf samenhuizers.

Europa streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 80 tot 95% in 2050. Hiervoor moet de energieconsumptie van gebouwen drastisch omlaag en vanaf 20...
Lees meer

Protestfeest tegen komst Monsanto-topman naar Handelsbeurs in Gent

GENT - Handelsbeurs en Greentrack stellen vragen bij een symposium van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) dat op 12 november in de Handelsbeurs in Gent zal plaatsvinden. De locatie spant zich in om zich als duurzaam te profileren en is niet blij met het symposium van het VIB, waar zonder medeweten van de Handelsbeurs topmensen van GGO-multinational Monsanto als eregasten zijn uitgenodigd.

Het symposium dat het VIB op 12 november organiseert, doet veel stof opwaaien. Sympa...
Lees meer

Europa wil het plastic wegwerptasje verbannen

Lidstaten van de Europese Unie moeten zo snel mogelijk het gebruik van dunne plastic tasjes drastisch terugdringen. De Europese Commissie streeft naar een vermindering van 80 procent. De lidstaten kunnen de strijd aanbinden met de plastic tas door middel van heffingen, het opleggen van beperkingen of door het gebruik van wegwerpzakjes helemaal te verbieden.

Europees Commissaris Potocnik (Milieu) noemde wegwerptasjes een ramp voor het milieu. Ongeveer 8 miljard van deze tasjes belande...
Lees meer

De klimaattrein gaat rijden!

De beweging Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid zet in november een trein in om klimaat- en sociale bewegingen te verenigen en naar de klimaatonderhandelingen van de VN in Warschau te brengen, waar gemanifesteerd zal worden voor een sociaal rechtvaardig klimaatakkoord. DeWereldMorgen.be zal meereizen met de trein en blikt alvast vooruit op de klimaatonderhandelingen en treinreis.

Van 11 tot en met 22 november vinden de internationale klimaatonderhandelingen plaats in de Poolse hoofds...
Lees meer

Multinationals hebben VN-klimaattop al gekaapt voordat die begonnen is

De negentiende VN-klimaattop, die van 11 tot en met 22 november in Warschau zal plaatsvinden, wordt gesponsord door ‘milieuvrienden’ als General Motors en Fly Emirates. Ook zal er bij het Poolse ministerie van Financiën simultaan een top over ‘schone steenkool’ lopen. Na de pre-onderhandelingen, die in nauwe samenspraak met multinationals voorgekookt zijn, staat vast dat koolstofbudgetten (een maximale C02-uitstoot per land) niet op de agenda komen.

De negentiende klimaatto...
Lees meer

"Aspect bevolkingsgroei blijft taboe in ontwikkelingsdebat"

Op 29 oktober werd in Antwerpen de nieuwe vzw Population2.0 gepresenteerd. De wereldbevolking groeit met 80 miljoen mensen per jaar, 1,5 miljoen per week, 240.000 per dag, 10.000 per uur. "Dit thema ontbreekt in bijna elk debat over tekorten aan fossiele brandstoffen, voeding en huisvesting." Population2.0 vindt dat het tijd is het taboe te doorbreken.

In navolging van de Britse organisatie Population Matters, wil denktank Population2.0 het debat rond bevolkingsgroei in Vlaanderen...
Lees meer

Laatste woord nog niet gesproken over verbreding Brusselse Ring

Na jaren van discussie is er een beslissing gevallen over de Brusselse Ring. Op het deel tussen de aansluitingen met de E19 en de E40 zullen het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden. Het kostenplaatje is 380 miljoen euro. Verbreding van de Ring komt de luchtkwaliteit in en om Brussel niet ten goede en daarnaast is het onzeker of de verkeersdoorstroming daadwerkelijk zal verbeteren.

De Vlaamse regering nam op 25 oktober de beslissing de Ring te verbreden in de...
Lees meer

“Weer een bank redden is een ramp voor de economie; de banken moeten splitsen”

De Belgische regering lanceert dit jaar nog een wetsvoorstel voor de splitsing van de banken. FairFin, Réseau Financement Alternatif en het collectief Roosevelt.be vrezen dat dit een halfslachtig wetsvoorstel zal zijn en willen 100.000 handtekeningen verzamelen voor de totale splitsing van de banken. “Dit debat moet niet alleen gevoerd worden door bankiers, maar ook door burgers: belastingbetalers draaien nu immers op voor missers van de banken.”

Volgens FairFin, Réseau Finance...
Lees meer

Gelekte memo: EU-budget voor natuurbescherming gaat op de schop

Een aan de EU-klimaatcommissaris gerichte memo, afkomstig van haar directeur-generaal, wijst erop dat honderden kleinschalige natuurbeschermingsprojecten in heel Europa op het spel staan, zeggen campagnevoerders. Het zou gaan om projecten voor het behoud van bossen en veengebieden, projecten die ijveren voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelsector in 2020 en het beschermen van de 250 resterende Saimaa zeehonden.

Natuurbeschermers vrezen dat er flink ge...
Lees meer

Russell Brand legt haarfijn uit wat er mis is met onkritische media en apathische politici

De Britse komiek Russell Brand bracht de boodschap van de revolutie naar Newsnight, waar hij establishment-journalist Jeremy Paxman onomwonden van repliek voorzag. Paxman stelt dat het onmogelijk is iemand serieus te nemen die niet deelneemt aan het politieke systeem. Brand vindt dat er betere methoden zijn om verschil te maken dan via de stembus: degenen die de echte macht hebben (corporaties), hebben nog nooit een verkiezing verloren.

Russell Brand werd op 23 oktober door Jeremy Pa...
Lees meer

Belgische bedrijven medeschuldig aan verdwijnen regenwoud en veengronden Indonesië?

Greenpeace kwam op 22 oktober met het rapport 'Wilmar’s Licence to kill: de Belgische connectie', waaruit blijkt dat mogelijk ook Belgische bedrijven palmolie afnemen die bijdraagt aan de ontbossing in Indonesië. Ontbossing en de vernietiging van koolstofrijke veengronden zijn de hoofdoorzaken van Indonesiës derde plaats op de lijst van landen die de meeste broeikasgassen uitstoten.

De oliepalmteelt is veruit de belangrijkste oorzaak van Indonesiës hoge uitstoot van broeikasgasse...
Lees meer

"Duidelijk verband tussen bosbranden Australië en klimaatverandering"

Uitzonderlijke hitte en droogte zorgden er dit jaar voor dat het bosbrandenseizoen in Australië eerder is begonnen dan gewoonlijk. Het land kampt met de ergste bosbranden in 40 jaar en heeft de noodtoestand afgeroepen in Nieuw-Zuid-Wales. Politici en wetenschappers zeggen dat we ons moeten opmaken voor een toekomst met meer extreem weer en rampen zoals de Australische bosbranden ten gevolge van klimaatverandering, als het tij niet heel snel gekeerd wordt.

Honderden mensen zijn inmid...
Lees meer

Vrijhandelsakkoorden stellen belang bedrijfsleven boven dat van burgers

Op 18 oktober hebben de Europese Unie en Canada tot verrassing van velen een vrijhandelsakkoord ondertekend. Een soortgelijk akkoord tussen de EU en de VS is in de maak. Volgens het onlangs verschenen rapport 'Profiting from injustice', is er de laatste twee decennia sprake van "de stille opkomst van een machtig investeringsregime dat honderden landen heeft verstrikt in een systeem dat bedrijfswinsten boven mensenrechten en het milieu stelt."

Europese Commissievoorzitter José Manuel...
Lees meer

Monsanto maakt van klimaatverandering een business

Monsanto, de omstreden Amerikaanse agro-multinational, heeft voor 930 miljoen dollar het Amerikaanse bedrijf Climate Corporation aangekocht. Daarmee krijgt Monsanto de beschikking over gedetailleerde weer- en bodeminformatie. Monsanto kan nu ook gewassenverzekeringen aanbieden en agronomische modellen ontwikkelen om landbouwopbrengsten te verhogen.

‘Omwille van de klimaatverandering zal innovatie belangrijker dan ooit zijn,’ verklaarde Monsanto in een persbericht over de overname op...
Lees meer