about
Toon menu

Blindveld

groei-stuip.jpg

Mannen van het Vaderland uniform of pak in de hand de vlag gekust In een onbewaakt ogenblik steekt het oog achter het uniforme leven ligt een rotte vrucht Een schaterlach van een kind zijn weg ligt in de bevelende brief de koekoek roept drie keer Triomfantelijk keek de militair over de rood - bruine - vlakte bezaaid met groene vlekken Hij was de laatste man hij is altijd de laatste de militair In mij woed een veldslag aan tafel zit ik als generaal en geef bevelen - en merk de blindheidvan de g...
Lees meer

Tempel van het licht

deze-deze-deze.jpg

Wanneer bij regerende christen-democraten het geloven is verlaten - wat blijft er dan over van normen en waarden? Een dictator moet worden verslagen is de keuze, waar halen de normen en waarden lansceurs de olie vandaan? Shell de grootste profiteur rijdt de kinderwagen als hoofdadviseur, want in het allerlaatste moment is het toegestaan na groot alarm, toe te slaan. Eerst werd de dictator gevoed door dezelfde handen die nu in allerlei geschriften bladeren om een andere aangepaste bruid te vin...
Lees meer

Vervuilde energie

hoeden-wc-obama.png

Het zweet stond op zijn voorhoofd en al zijn driften stegen naar het centrale punt de druk nam als maar toe, het weerspiegelde voor zijn ogen en zag zichzelf, de vriendelijke man. Een vriendelijke lach, synthetische in geplugde witte tanden zijn kaken kon hij unlocken zoals bij een slang. Klein of groot, hij kon zijn kaken uitrekken met enige spier bewegingen perste hij alles naar binnen. Zijn kaken klikte weer terug zoals het bij de mens behoort. Achter zijn lach schuimde het voort, ee...
Lees meer

Arbeid maakt vrij

Wij hebben u lief, vrede en liefde, gezondheid en onderwijs, win een miljoen volg het spoor van het geld. Geld maakt gelukkig daar weet de Staat alles van en trapt het volk in de rug, zelfs het troontje krijgt een bonus voor het niets doen. Bezuinigingen is oorlog voeren, globalisering een Koninklijke ondergang. Het Pentagon, de vijfvingerige hand graait door Europese landen, volgelingen verspreiden online leugens en bedrog en kwebbelen voort, bang voor de Amerikaanse roe verstopt i...
Lees meer

Biljoen dollars en doden

Duizendmaal miljard in handen van goedgeklede geweldplegers een biljoen dollars voor het stillen van moordenaarslust het nationale wordt omgevormd tot bendeloze huurlegers. De kapitale ring wacht op de genadeklap en wordt afgekust de hand die eens aaide knijpt liefdevol de laatste strot dicht de geprezen dollars schenken als wijn verhoogde strijdlust. Gedwongen vrijwillig stemt haat overeen gelijk het dodenlicht achter het dagelijkse masker schuilt list en bedrog, het offer het verw...
Lees meer

Unionisten betaalde leugenaars

Liegen is het menselijke kostuum dat op maat voor leugenaars is gemaakt. Waaronder een ruim en rekbaar gewetenloos leven in netwerken een reikwijdte met onwaarheden als gifvoedsel wordt uitgebraakt. Elke oorlog begint met een leugen het liegen gebed der kerken dankwoorden voor grote stormlopen doden tellen niet het is kanonnenvoer Listig liegen het in stand houden van miljarden waarheden onder zerken. Vernietiging door doodsbevelen dicht gegooide graven door de schoppenboer i...
Lees meer

Dood eng

Ach, ach, wat heb ik toch!?. Wat heb ik gekregen? Wat moet er toch van mij worden, ik vind het allemaal maar doodeng. Alles is groter dan mijn stenen kabouter op mijn schoorsteen, waar mijn zielsleven begint en ophoudt. Mijn vreugde, mijn geluk een groot samenzijn in mijn politieke pak,  mijn geloof, mijn geloofszuchten naar wereldvrede. Hoe eng. Ik speel alle klassieke samengeperst in een gram, deskundige volks- stukken geschreven met mijn sociaaldemocratische hand een dodenmanstaa...
Lees meer

Politiek Generaal

 Wat hebben de moslimbroeders aan de generaals en aan het Westen verkocht zodat de generaals in opdracht afrekenen met moslimbroeders zoals in de kristalnacht De generaals heffen het geweer over de rechten van de mens oefenen voor een waarde te ontvangen van een miljarden bonus liquideer politiek de ene helft en spreek met de juiste modus Egyptische troepen oefenen met Spaanse troepen Amerikaanse generaals oefenen met Egyptische generaals te komen tot een vreemdelingenlegioen onde...
Lees meer

De bruine Unie

De bruine UNIE van het Europese parlement Het Europese parlement is aangesloten op een riolering en van de drap wordt bruin papier geperst, zwaarder gedrukt  tot kaft en uniform, in tijd de mars van vermorzeling vlaggen en stokken het bruin van de straat het hoofd product. Weg met communisme en socialisme en alles wat links is communisme is fascisme is de leuze van fascisme het parlementaire is het oude, vernieuwd in neo intellectualis miljoenen mensen w...
Lees meer

Shock and Awe

De aarde kan schokken en grondverschuivingen zal de mens vrezen,geen menselijke macht kan deze bevingen keren, wat men vreest is de routekaart om anderen te shockeren.Ontzag inboezemen, het geslacht van een doorvoed Opperwezen,een regeringsmacht die een volk in angst laat buigen, vernedert en martelingen vastlegt in schaamteloze foto’s, als stille getuigen.Op grote schaal pleegt men gruwelijkheden tegen de mensheid,met sadistisch genoegen worden gevangenen beurs geslagen,brullend “G...
Lees meer

Tsipras, verraad waar de koning staat.

Verraad op wereldschaal, de zaak van Tsipras. De zwaan werd uit het water getild en gedropt op de plaats waar de slachtbank staat. 62% stond aan de voet van de politieke uitslag, het grote Neen tegen grootscheepse afbraak. Het Ja stond op de ruggen van Tsipras aandeelhouders, voor grote samenwerking.   Wij blijven in de Unie. De dubbele Griekse boekhouding schoof tussen de paparassen door. Op kundige wijze gleden cijfers door bladzijden en verdampten als water naar ander...
Lees meer