about
Toon menu

Wie is het jongere broertje van de emissiehandel ?

Nu de CO2 emissiehandel faliekant mislukt is, wordt er gekeken naar alternatieven om CO2 emissies terug te dringen. Een van dergelijke alternatieven is de koolstoftaks. Deze mogelijkheid wordt momenteel onderzocht door energieminister Marghem. Een andere mogelijkheid, die hier in de WereldMorgen in verschillende blogs ter sprake is gekomen, is het opleggen van strikte uitstootnormen aan de industrie, de zogenaamde “directe regulering”. Ik zal nog eens op een rijtje zetten waarom ik denk dat we...
Lees meer

De gestuurde vrije markt: Een oxymoron ?

Ik ondervind hier op de site vaak een serieuze afkeer van de vrije markt. Vandaar dit stukje, waarin ik mijn standpunt uiteenzet.

Het begint natuurlijk allemaal met definities. Wat veel mensen – voor- en tegenstanders van het neoliberalisme ! – verstaan onder “een vrije markt” is: een totaal gedereguleerde markt, waarin de overheid minimaal aanwezig of zelfs afwezig is, en waar de concurrentie vrij spel krijgt. Veelzeggend trouwens, dat voor- en tegenstanders van het neoliberalisme hier vaak...
Lees meer

Een koolstoftaks of ... de huidige "aanpak" ?

Als student kreeg ik ooit de opdracht om een software programma te schrijven, om een bezemsteel te laten balanceren boven op een wagentje, het zgn. “inverted pendulum” probleem. Het was best een leuk project, en het resultaat vond ik nogal indrukwekkend: je past enkele principes toe uit de systeemtheorie, en het blijkt nog te werken ook. Dit filmpje toont een gelijkaardig project: inverted pendulum Wagentje en bezemsteel vormen een instabiel evenwicht: je kan de bezemsteel rechtop zetten boven o...
Lees meer

Een webinar over geo-engineering

The National Academies of Sciences (USA) publiceerde in februari een rapport – of beter: twéé rapporten - over de mogelijkheid om de klimaatverandering tegen te gaan met geo-engineering technieken. Het eerste rapport gaat over het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Het tweede gaat over albedomodificatietechnieken: aërosolen in de stratosfeer brengen die het zonlicht reflecteren, om zo de aarde af te koelen. Deze rapporten werden onlangs in een webinar voorgesteld. De rapporten ze...
Lees meer

“De kracht van Atlantis”, Bijbel van het neoliberalisme ?

Ik heb onlangs het boek “De kracht van Atlantis” (Eng: Atlas Shrugged) gelezen, van Ayn Rand. Ik ben ervan overtuigd dat neoliberalisme de wereld aan het kapotmaken is, zoals iedereen die ogen heeft kan vaststellen. Aangezien het boek van Rand “de bijbel van het neoliberalisme” wordt genoemd wilde ik het dus wel eens lezen. En eerlijk gezegd, je schrikt je rot als je met een Ayn Rand bril naar de wereld kijkt, naar het nieuws, en zeker naar de artikelen die op de site van de WereldM...
Lees meer

Over zeemeerminnen en democratie

Ik heb onlangs de National Geographic fuckumentary bekeken over zeemeerminnen. National Geographic zendt in het algemeen educatieve/informatieve programmas uit. Mermaids: The body found is echter geen echte, maar een fake documentaire met acteurs die zich voordoen als wetenschappers, en fake bewijsmateriaal, vandaar mijn benaming fuckumentary. De documentaire toont “beeldmateriaal” en getuigenissen van “wetenschappers” die beweren dat zeermeerminnen bestaan (een hominide die zich zo...
Lees meer

Reactie op de reactie van Schauvliege

Mevrouw Schauvliege blijkt het nog steeds niet begrepen te hebben. In een reactie op de beschuldigingen van de BVs van 'Klimaatzaak' tegen de staat, gepubliceerd op de site van De Morgen op 02/12/2014, zegt zij: “'De staat' is geen anoniem kantoor ergens in een Brussels torengebouw, maar de optelsom van ons collectieve gedrag. Geen populaire boodschap, maar wel een broodnodige.” Waar komt dit geloof toch vandaan dat individueel gedrag iets kan veranderen? En hoe komt het dat men h...
Lees meer

Oliebedrijf Exxon-Mobil antwoordt aan de aandeelhouders hoe ze de koolstof-zeepbel gaan aanpakken: Niet

De koolstof-zeepbel De koolstof-zeepbel is een probleem dat onder de aandacht van investeerders is gebracht door de Carbon Tracker Initiative. De Carbon Tracker Initiative is een ngo die de invloed van de klimaatverandering op de beurs onderzoekt. Het is weer eens iets anders: mensen die niet bezorgd zijn over de leefbaarheid van de planeet, de biodiversiteit, of de mondiale politieke instabiliteit, maar simpelweg over de waarde van hun portfolio als de klimaatverandering toeslaat...
Lees meer

4 jaar koolstoftaks in Brits Columbia werkt

De Canadese provincie Brits Columbia (BC) is de enige plaats in Noord-Amerika met een belastingneutrale koolstoftaks. Het is een eenvoudige, rechtvaardige en efficiënte manier om de grootste uitdaging van deze tijd aan te pakken.

“Carbon taxes get the market to tell the environmental truth” (Stewart Elgie) Broeikasgasemissies van bedrijven en particulieren worden belast. De taks werd aangekondigd in februari 2008 en ging in voege in juli 2008, aan een bedrag van 10 dollar per ton C...
Lees meer

Het gevaar van de gedachte :“Alle beetjes helpen”

Inleiding: Ik moet dit artikel beginnen met een (weliswaar niet gemeende) verontschuldiging. Ik ga het namelijk opnieuw over de koolstoftaks hebben.  Maar wel vanuit een totaal andere invalshoek. In mijn vorige blogbericht  ‘De volgende verdedigingslinie’ heb ik het over de bad guys gehad. De traditionele industrieën die weigeren te veranderen, en die voor kortstondig winstbejag zelfs bereid zijn de toekomst van de planeet op het spel te zetten. In dit artikel wil ik enige kritiek...
Lees meer

De volgende verdedigingslinie

decadal comparison small

Voormalig klimaatskepticus bevestigt klimaatopwarming Richard Muller is een Amerikaanse professor in de natuurkunde aan de Universiteit van California, en hoofd van het Berkeley Earth Surface Temperature (BEST) project, een project dat speciaal werd opgestart om een onafhankelijke reconstructie te kunnen creëren van oppervlaktetemperaturen wereldwijd. BEST heeft recent een artikel beschikbaar gesteld over de oorzaken van de huidige opwarming. Muller is een bekend wetenschappelijk...
Lees meer

Het neoliberalisme bekeken door de ogen van een ingenieur

Inleiding Als er kritiek gegeven wordt op het neoliberalisme, dan bekijkt men dit zelden vanuit nuchter, utilitaristisch standpunt. De gegeven argumenten zijn doorgaans eerder humanistisch van aard: “Het neoliberalisme ondergraaft onze menselijkheid, onze menselijke relaties, het reduceert mensen tot consumenten/producenten”. Dit argument is zeer steekhoudend, maar wat er voor mij ontbreekt aan deze kritiek is de vaststelling dat neoliberalisme simpelweg niet werkt. Volgens bovens...
Lees meer

De (on)zin van een publieke klimaatdiscussie

Het plaatsen van de discussie over de klimaatverandering van het wetenschappelijke naar het publieke forum leidt tot een absurde en gevaarlijke situatie. Heel wat kostbare tijd gaat verloren.

Met betrekking tot de klimaatwetenschap gebeurt iets dat nauwelijks een precedent kent in de geschiedenis: het wetenschappelijk debat omtrent klimaatverandering is tot een conclusie gekomen, maar deze conclusie lijkt niet aanvaard te worden door de bevolking. Dit heeft tot gevolg dat het wetensc...
Lees meer

De (on)zin van een publieke klimaatdiscussie

Intro Met betrekking tot de klimaatwetenschap gebeurt iets dat nauwelijks een precedent heeft in de geschiedenis:  Het wetenschappelijk debat omtrent klimaatverandering is tot een conclusie gekomen, maar deze conclusie lijkt niet aanvaard te worden door de bevolking - en dit heeft tot gevolg dat het wetenschappelijk debat is vervangen door een publiek debat. Deze situatie is absurd, zonder precedent en ronduit gevaarlijk, omdat het de politieke besluitvorming voor het voeren van ee...
Lees meer

Climategate: een nabeschouwing

Intro Herinnert u zich Climategate nog ? In November 2009, vlak voor de klimaattop in Kopenhagen heeft een onbekende persoon 13 jaar email correspondentie van de CRU (de Climate Research Unit van de University of East Anglia) van de mail servers gestolen en openbaar gemaakt. Uit deze private emails bleek dat de onderzoekers van de CRU niet erg ... positief waren over hun wetenschappelijke tegenstanders. Ook werden er 2 zinnen uit de emails geciteerd, die zouden bewijzen dat er spra...
Lees meer