about
Toon menu

Oliebedrijf Exxon-Mobil antwoordt aan de aandeelhouders hoe ze de koolstof-zeepbel gaan aanpakken: Niet

De koolstof-zeepbel De koolstof-zeepbel is een probleem dat onder de aandacht van investeerders is gebracht door de Carbon Tracker Initiative. De Carbon Tracker Initiative is een ngo die de invloed van de klimaatverandering op de beurs onderzoekt. Het is weer eens iets anders: mensen die niet bezorgd zijn over de leefbaarheid van de planeet, de biodiversiteit, of de mondiale politieke instabiliteit, maar simpelweg over de waarde van hun portfolio als de klimaatverandering toeslaat...
Lees meer

4 jaar koolstoftaks in Brits Columbia werkt

De Canadese provincie Brits Columbia (BC) is de enige plaats in Noord-Amerika met een belastingneutrale koolstoftaks. Het is een eenvoudige, rechtvaardige en efficiënte manier om de grootste uitdaging van deze tijd aan te pakken.

“Carbon taxes get the market to tell the environmental truth” (Stewart Elgie) Broeikasgasemissies van bedrijven en particulieren worden belast. De taks werd aangekondigd in februari 2008 en ging in voege in juli 2008, aan een bedrag van 10 dollar per ton C...
Lees meer

Het gevaar van de gedachte :“Alle beetjes helpen”

Inleiding: Ik moet dit artikel beginnen met een (weliswaar niet gemeende) verontschuldiging. Ik ga het namelijk opnieuw over de koolstoftaks hebben.  Maar wel vanuit een totaal andere invalshoek. In mijn vorige blogbericht  ‘De volgende verdedigingslinie’ heb ik het over de bad guys gehad. De traditionele industrieën die weigeren te veranderen, en die voor kortstondig winstbejag zelfs bereid zijn de toekomst van de planeet op het spel te zetten. In dit artikel wil ik enige kritiek...
Lees meer

De volgende verdedigingslinie

decadal comparison small

Voormalig klimaatskepticus bevestigt klimaatopwarming Richard Muller is een Amerikaanse professor in de natuurkunde aan de Universiteit van California, en hoofd van het Berkeley Earth Surface Temperature (BEST) project, een project dat speciaal werd opgestart om een onafhankelijke reconstructie te kunnen creëren van oppervlaktetemperaturen wereldwijd. BEST heeft recent een artikel beschikbaar gesteld over de oorzaken van de huidige opwarming. Muller is een bekend wetenschappelijk...
Lees meer

Het neoliberalisme bekeken door de ogen van een ingenieur

Inleiding Als er kritiek gegeven wordt op het neoliberalisme, dan bekijkt men dit zelden vanuit nuchter, utilitaristisch standpunt. De gegeven argumenten zijn doorgaans eerder humanistisch van aard: “Het neoliberalisme ondergraaft onze menselijkheid, onze menselijke relaties, het reduceert mensen tot consumenten/producenten”. Dit argument is zeer steekhoudend, maar wat er voor mij ontbreekt aan deze kritiek is de vaststelling dat neoliberalisme simpelweg niet werkt. Volgens bovens...
Lees meer

De (on)zin van een publieke klimaatdiscussie

Het plaatsen van de discussie over de klimaatverandering van het wetenschappelijke naar het publieke forum leidt tot een absurde en gevaarlijke situatie. Heel wat kostbare tijd gaat verloren.

Met betrekking tot de klimaatwetenschap gebeurt iets dat nauwelijks een precedent kent in de geschiedenis: het wetenschappelijk debat omtrent klimaatverandering is tot een conclusie gekomen, maar deze conclusie lijkt niet aanvaard te worden door de bevolking. Dit heeft tot gevolg dat het wetensc...
Lees meer

De (on)zin van een publieke klimaatdiscussie

Intro Met betrekking tot de klimaatwetenschap gebeurt iets dat nauwelijks een precedent heeft in de geschiedenis:  Het wetenschappelijk debat omtrent klimaatverandering is tot een conclusie gekomen, maar deze conclusie lijkt niet aanvaard te worden door de bevolking - en dit heeft tot gevolg dat het wetenschappelijk debat is vervangen door een publiek debat. Deze situatie is absurd, zonder precedent en ronduit gevaarlijk, omdat het de politieke besluitvorming voor het voeren van ee...
Lees meer

Climategate: een nabeschouwing

Intro Herinnert u zich Climategate nog ? In November 2009, vlak voor de klimaattop in Kopenhagen heeft een onbekende persoon 13 jaar email correspondentie van de CRU (de Climate Research Unit van de University of East Anglia) van de mail servers gestolen en openbaar gemaakt. Uit deze private emails bleek dat de onderzoekers van de CRU niet erg ... positief waren over hun wetenschappelijke tegenstanders. Ook werden er 2 zinnen uit de emails geciteerd, die zouden bewijzen dat er spra...
Lees meer

Voorwaarden voor een debat over kernenergie

Een ding heb ik nog niemand horen zeggen over de kernramp in Japan. Een waarheid waar we nochtans dringend bij stil moeten staan. De kernramp in Japan is geen kwestie van brute pech. Het is geen gecompliceerd verhaal, geen keten van ongelukkige en onwaarschijnlijke toevallen. Het was “an accident waiting to happen”, een kroniek van een aangekondigde ramp.

De gebeurtenissen in Japan hebben de wereld geschokt en door de gebeurtenissen in de kerncentrale van  Fukushima stellen vele...
Lees meer

Voorwaarden voor het starten van een debat over kernenergie

De gebeurtenissen in Japan hebben de wereld geschokt, en door de gebeurtenissen in de kerncentrale van  Fukushima stellen vele landen opnieuw het gebruik van kernenergie in vraag. Tegenstanders wijzen op de grote risicos die verbonden zijn aan kernenergie, voorstanders van kernenergie (althans in België) beweren dat een ramp als in Japan  bij ons niet kan gebeuren, en waarschuwen dat deze ramp niet mag “misbruikt” worden door de groene lobbyisten. Een ding heb ik nog niemand horen...
Lees meer