about
Toon menu

Jan Turf vindt diepgang een meerwaarde

Jan Turf, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu, over dewereldmorgen.be. "Media hebben aandacht voor thema's wanneer ze hot zijn, maar verliezen ze uit het oog. We hopen dan ook dat DeWereldMorgen.be wat meer diepgang, wat meer achtergrond zal brengen. Dat zou een belangrijke meerwaarde zijn van dit nieuwe medium. Bijvoorbeeld meer achtergrond over de klimaatconferentie van Kopenhagen. Daarover hebben de media redelijk goed bericht, maar gedurende slechts een week. Terwijl h...
Lees meer

Nico Carpentier wil geen grote stenen naar de media werpen

Mediasocioloog Nico Carpentier over dewereldmorgen.be. "In de klassieke wordt heel veel aandacht besteed aan de klassieke politieke partijen, aan de klassieke politiek. Dat is eigenlijk een verarming van wat politiek is, dat is oneindig veel meer. Politiek heeft bijvoorbeeld ook te maken met nieuwe sociale bewegingen, en met ideologieën en wereldbeelden die ze proberen te verspreiden: berichtgeving daarover is ontzettend belangrijk, al was het maar als tegengewicht voor de traditio...
Lees meer

Ann Demeulemeester ziet te weinig verdiepend debat

"Wij kijken echt uit naar DeWereldMorgen.be, omdat wij de media veel te belangrijk vinden om over te laten aan de markt. Wij stellen vast dat door de commercialisering van de media een aantal dingen aan het verschuiven zijn, dat de maatschappelijke rol van de media veranderd is. Wij zien dat belangrijke thema’s, thema’s die vooral belangrijk zijn voor het middenveld, voor het verenigingsleven, voor allerlei actiegroepen, dat die onvoldoende aan bod komen in de media. Wij zien ook d...
Lees meer

Nadia Fadil vindt burgerjournalisten een pluspunt

Sociologe Nadia Fadil over DeWeMo. "Journalistiek is volgens te hard geprofessionaliseerd, waardoor de journalistiek aan haar taak voorbij gaat, namelijk nieuws maken, nieuws zoeken, op zoek gaan naar verhalen. Ik denk dat de journalisten daar in de huidige mediastructuur veel te weinig tijd voor hebben. Ik hoop dat DeWereldMorgen.be niet in diezelfde val zal trappen om steeds meer, steeds sneller te gaan produceren, maar in de plaats daarvan de tijd zal nemen om na te denken over...
Lees meer

Luc Cortebeeck vindt het belangrijk dat mensen zelf hun opinie kunnen vormen

Luc Cortebeeck, voorzitter van het ACV, over DeWeMo. "Vroeger zouden media toch veel meer geïnformeerd hebben, nu opiniëren zij. En ik vind het belangrijk dat mensen zelf kunnen oordelen, zelf hun opinie kunnen maken, en daarvoor moeten zij goed geïnformeerd zijn, vanuit alle kanten, alle zijden. Ons standpunt komt minder en minder aan bod, dus krijg je ook geen objectieve informatie meer. Hebben wij een congres bijvoorbeeld, dan krijgen we die standpunten niet meer verkocht. Zij...
Lees meer

Jan Blommaert maakt zich zorgen over onze democratie

Jan Blommaert, professor Afrikaanse taalkunde en sociolinguïstiek aan de Universiteit Gent, over 'Ons Nieuws'. "Ik steun DWM omdat ik me zorgen maak over de kwaliteit van onze democratie. Een democratie leeft enkel bij de gratie van goed ingelichte, goed geïnformeerde burgers. Je kan als burger slechts kritisch zijn als je over voldoende informatie beschikt. Dat is uiteindelijk ook de oorsprong van onze media. We noemen onze media vandaag 'vrij', maar ze zijn uiteraard niet vrij....
Lees meer

Michel Genet ervaart dat de concurrentie steeds groter wordt

Voorzitter Greenpeace België, Michel Genet, over 'DeWeMo'. "De media zitten vandaag in een zeer rare situatie. De concurrentie wordt steeds sterker en sterker. De concurrentie tussen de verschillende media, maar ook voor ons, Greenpeace, wordt het steeds moeilijker om onze boodschap in de media te krijgen. Over de langetermijnproblemen wordt niet altijd goed bericht door de media, dat is frustrerend voor ons. Neem bijvoorbeeld de klimaattop. Dat was een buitenkans om diep te gaan,...
Lees meer

Caroline Copers hoopt op een groter draagvlak

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, over DeWereldMorgen.be. "We zien dat de media weinig geïnteresseerd zijn in thema's die maatschappelijk belangrijk zijn en die afwijken van de klassieke politieke en economische dossiers. Als je de kwaliteitskranten, of wat men vandaag zo noemt, openslaat, zie je dat zij dezelfde inteviews, dezelfde verslagen publiceren, over dezelfde thema's berichten. Ook radio- en televisienieuws is veel te beperkt, precies omwille van he...
Lees meer

Dorian van der Brempt is bang van de concentratie

DeBuren-directeur Dorian van der Brempt over DeWeMo. "Zoals velen ben ook ik bang van de mediaconcentratie die nu ook in ons land, in ons taalgebied sterk is toegenomen de laatste maanden. Ik denk dat een grotere diversiteit van bronnen ons een grotere objectiviteit kan leveren. Ik denk dus dat de man die ik niet graag vennoem, die de naam heeft van een goed chocolademerk, zich vergist wanneer hij zegt dat volksverheffing niks voor de VRT is. Ik denk dat de media de plicht hebben...
Lees meer

Hans Lammerant wil geen cowboyverhalen

Hans Lammerant, Forum voor Vredesactie, over 'DeWeMo'. "We steunen DeWereldMorgen.be omdat we het een belangrijk initiatief vinden. Media verschralen meer en meer en we vinden dat er terug wat meer diversiteit mag komen en daar willen we graag aan meewerken. We merken dat de verhalen die je in de media leest heel beperkt zijn. Je zal meer lezen over de zoveelste quiz op de VRT dan wat er gebeurt in de rest van de wereld. We vinden dat er een gebrek is aan informatie. We zoeken dus...
Lees meer

Chicago wil voetballen

De jongeren en begeleiders van het jeugdhuis Chicago organiseerden, op het pleintje achter de KVS, een minivoetbal match met zelfgemaakte goals om het gebrek aan speelruimte in de buurt aan te klagen. ...
Lees meer

Rudy De Leeuw verwacht uitgediept sociaal nieuws

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw over DeWereldMorgen.be. "We hopen dat er wat meer diepgang zal zijn en dat men voor de verslagen op DeWereldMorgen.be meer tijd zal nemen dat wat nu kennen in de reguliere media. Ik heb het zowel over radio, TV als de dagbladen. Nu komt het sociale gebeuren, wat er gebeurt op de werkvloer en in de kantoren alleen in beeld als er grote conflicten zijn. De dagelijkse problemen, de tewerkstelling, de werkloosheid, de armoede komen niet aan bod omdat die...
Lees meer

| Archief | Sfinks Mixed 2009

Overzicht van de Sfinks Mixed videoreportages 2009. Archieven opgeladen van Indymedia.be. Werkten mee aan deze reportages: Nieves Pellicer, Dirk Gebhardt, Zoe Catsaras en Kristel Driesen ...
Lees meer

|Archief| Sfinks 2008

Overzicht van de Sfinks Mixed videoreportages 2008. Archieven opgeladen van Indymedia.be. Werkten mee aan deze reportages: Chermaine Hardoar,  Olivier Dodier, Greet Brauwers, Kristel Driesen,  Tom Eycken, Tine Van Hee,  Myriam Saenen, Sam Verhaert. ...
Lees meer