about
Toon menu

Weed like to talk

100.000 Europeanen vragen de legalisering van marijuana Het Europees Burgerinitiatief "Weed Like to Talk" verdedigt de legalisering van marijuana. Burgerinitiatieven zijn wetsvoorstellen dat door burgers opgesteld worden en die ze nadien aan de Europese Commissie aanbieden. Om door de Europese instellingen te worden beoordeeld moet een Burgerinitiatief één miljoen handtekeningen binnen een termijn van één jaar verzamelen.  De Burgerinitiatieven kan men terug vinden op 'Clicknsign...
Lees meer

Social return on investment!

Af en toe wanneer men een artikel of boek leest, krijgt men meer dan het geschrevene van de de auteur. Het zal jullie al wel overkomen zijn. Je leest iets en herkent in het geschrevene je eigen gedachten.

De auteur schenkt als het ware een woordenschat waarmee jij je gedachte kan vormgeven in woorden, in taal. Eindelijk kan je wat je wil zeggen ook effectief zeggen. Iets soortgelijks overkwam me toen ik het artikel 'A Bit Rich' las[1]. De auteurs, Susan Steed en Helen Kersley, gaven...
Lees meer

Waarheid of leugen? Een hermeneutische benadering van het cannabisbeleid in de VS vanaf 1930. Besluit.

6) Gadamer en het belang van de hermeneutische toepassing. Gadamer stelt dat het hermeneutisch verstaan in drie fasen verloopt. Het verstaan, uitleggen en tenslotte het toepassen. Het toepassen is dan het in de realiteit omzetten van het hermeneutisch verstaan. De politieke realiteit en onze wetgeving zijn hier illustraties van (Carsten, 1998: 104). We kunnen het politiek beleid, hier ten aanzien van cannabis en zijn gebruikers, zien als een hermeneutische toepassing. Van polit...
Lees meer

Waarheid of leugen? Een hermeneutische benadering van het cannabisbeleid in de VS vanaf 1930. Deel II

3) Dissidente stemmen. Drie van de anders gestemde zullen we hier kort bespreken. De eerste in het rijtje is de sociaal psycholoog Alfred Lindesmith. Deze professor sociologie aan de universiteit van Indiana publiceerde wetenschappelijke artikelen die ingingen tegen de terreur van Anslinger. Hij maakte een onderscheid tussen fysische en psychische afhankelijkheid en zei dat het belachelijk was om te stellen dat alleen abnormale mensen verslaafden konden worden. Dat ook normale...
Lees meer

Waarheid of leugen? Een hermeneutische benadering van het cannabisbeleid in de VS vanaf 1930.

Dit stuk schreef ik als opdracht bij cultuurfilosofie. Verontschuldig me voor de soms theoretische vocabulaire. Gezien de omvang van het werk zal ik het in drie delen verdelen. De literatuurlijst wordt er pas in het derde deel bijgezet.

Waarheid of leugen? Een hermeneutische benadering van het cannabisbeleid in de VS vanaf 1930. 1) Inleiding. Indien filosofen een taak hebben is het wel om kritisch te zijn. Ze hoeven vanzelfsprekendheden niet te accepteren. In tegendeel ze moe...
Lees meer

Legalize it!

Het legaliseren van cannabis is weer een hot item geworden. Niet in de laatste plaats door het Europees Burgerinitiatief  (EB) voor de legalisering van cannabis dat sinds 17 februari gelanceerd werd. In minder dan een week tijd hebben meer dan 26.000 mensen in Europa het initiatief gesteund, waarvan 237 Belgen. De bedoeling van het EB is om binnen een tijdsspanne van één jaar 1 miljoen handtekeningen te verzamelen waarmee de Europesee Unie verplicht wordt om een commissie op te rich...
Lees meer

Het verdriet van links.

Links/rechts. De herfstzon verwent de Belgische kust wanneer op 21 september het feest van de solidariteit in Bredene doorgaat. De spreekwoordelijk links denkende medeburgers zijn met duizenden naar het evenement afgezakt. De vraag blijft natuurlijk waar het hedendaagse links voorstaat. Men zou kunnen verwachten dat de financiële catastrofes van de laatste jaren en de uitbreidende miserie waar meer en meer mensen mee te maken krijgen de zogenaamde linkse politieke denkers zouden i...
Lees meer

Repair Café, olé olé

Je zondag opofferen om totaal onbekenden een dienst te bewijzen is dat geen fantastische uiting van maatschappelijke betrokkenheid. Lijkt het idee u ietwat naïef, onhaalbaar en onbestaande? Wel het bestaat en ondergetekende heeft het gisteren aan den lijve moge meemaken. Het leek toeval toen ik zaterdag tijdens een surfke op het internet een bericht tegenkwam waar reclame werd gemaakt voor het concept  repair café[1]. En dat concept is even simpel als geniaal. Enkele geëngageerde t...
Lees meer

Reactie op Francine Mestrum: het basisinkomen, een oplossing?

Geachte mevrouw Mestrum, Ik heb uw bovengenoemd artikel met aandacht gelezen. Hoewel ik geen expert in het domein van het UBI (Universeel Basis Inkomen) ben zou ik toch graag willen reageren op uw schrijven. Ten eerste heb ik de indruk dat u zich op verschillende plaatsen tegenspreekt. Sta me toe om enkele voorbeelden te geven. Zo schrijft u 'Arbeid wordt fors goedkoper, niet enkel door het wegvallen van de ‘lasten’ op arbeid, maar ook omdat werkgevers niet bereid zullen zijn het...
Lees meer

Iran: declassificatie van CIA-rapporten toont Amerikaanse en Britse tussenkomst bij omverwerping van Mossadeq-regime

Wat al decennialang een publiek geheim was werd verleden maand door het vrijgeven van een CIA-rapport (Central Intelligence Agency) geschiedkundige waarheid. Op de website van de National Security Archive kan men het rapport in kwestie doornemen[1]. Zwart op wit vindt men het bewijs dat zowel de Amerikaanse CIA als de Britse buitenlandse inlichtingendienst (SIS) betrokken waren bij de machtsovername in Iran in 1954. Het TPAJAX project of operatie AJAX, zoals de missie werd gedoopt,...
Lees meer