about
Toon menu

Als deze peiling de verkiezingsuitslag wordt...

Peiling 8 15042014
Volgens de recentste peiling, uitgevoerd tussen 8 en 15 april, die de voorgaande peiling grotendeels bevestigt, zou N-VA op 25 mei e.k. met 32.8%, dus met ruime voorsprong, de grootste partij in Vlaanderen worden, en zou zij zelfs voor van België betreft de Franstalige PS voorgaan. Voor de CD&V zou een waarachtig mirakel nodig zijn, wil zij haar natte droom om de Vlaamse regering te leiden, laat staan de grootste te worden, waarmaken.

Volgens de recentste peiling, uitgevoerd tussen...
Lees meer

De moeder aller verkiezings-realityschows

Hemicycle2
Over vijf weken worden wij Belgen naar de de stembus geroepen voor de 'moeder aller verkiezingen'.Wij mogen dan met onze stem de machtsverdeling bepalen tussen de politieke partijen. Niets minder maar ook niets meer.

Over vijf weken worden wij Belgen naar de de stembus geroepen voor de 'moeder aller verkiezingen'.Wij mogen dan met onze stem de machtsverdeling bepalen tussen de politieke partijen. Niets minder maar ook niets meer. Behalve voor het Vla...
Lees meer

Het antwoord op de vraag is ook bij ons "minder, minder"

Wie van het één of ander, 'meer', of vooral 'minder' zou willen, moet vandaag de dag vooral opletten dat hij het niet over een bepaalde groep mensen heeft. Zo ervoer de Nederlandse politicus Geert Wilders vorige week, dat zelfs de vraag stellen, of zijn toehoorders voor "meer of minder Marokkanen in Nederland" waren, door de politiek correcte Nederlander als racistisch en haatverwekkend werd beschouwd.

Wie van het één of ander, 'meer', of vooral 'minder' zou willen, moet vandaag de dag voor...
Lees meer

De gesel van de godsdienstvrijheid

Het kan raar klinken, maar enige verbazing is mij toch niet vreemd bij het feit dat, zoals in meerdere zogenaamd ‘ontwikkelde’ landen, wij in de 21e eeuw ook in België nog steeds aan iedereen de (onvoorwaardelijke) grondwettelijke vrijheid verlenen om naar eigen goeddunken één van de erkende godsdiensten te belijden. Godsdiensten die gestoeld zijn op ideeën, inzichten, gewoonten, noodwendigheden, mogelijkheden, en levensomstandigheden, van twee of meer eeuwen geleden, en waarbij de...
Lees meer

Aalst: Als de sociaaldemocratie tegen haar grenzen opbotst

994baf2a 7604 11e3 9959 c7f52432b0cd web scale 0 0548 0 0548 jpg h380 jpg 568[1]

In Aalst is voor al wie zichzelf het etiket 'socialist', tegenwoordig heel wat breeddenkerder 'sociaaldemocraat' genoemd, opplakt, de kogel eindelijk door de spreekwoordelijke kerk. Wie de 'socialistische principes' niet onderschrijft en de deelname aan de NV-A-CD&V bestuur goedkeurt, kan zich (in Aalst) voortaan geen sp.a-partijlid meer noemen. Als fundamentele ideologische socialist ben ik daar niet rouwig om. Maar als wel- en logisch denker voel ik mij toch geroepen om op h...
Lees meer

OPEN BRIEF AAN YVES DESMET

In De Standaard van 24 december schrijft U in een opiniestuk over de bijna halvering van het extravagante loon van postbaas Thys, terecht, dat men in de vrije markt weliswaar van alles de prijs kent, maar van veel dingen minder de waarde weet. Waar ik U in uw betoog m.b.t. het verschil in benadering tussen een overheidsbedrijf en een zuiver privébedrijf kan volgen, viel ik toch enigszins achterover toen in de laatste alinea van uw artikel las: U bent, zoals het de trend is bij...
Lees meer

Professionele rijopleiding kan helft goedkoper

Naar aanleiding van de nakende overheveling naar de gewesten van de regelgeving en bevoegdheden omtrent de rijopleiding, is de verwachting dat de volgende Vlaamse regering zich aan de zoveelste ‘herziening’ en aanpassing van onze rijbewijswetgeving zal wagen. Mijn 20-jarige ervaring in het autorijschoolwezen als praktijklesgever in een grote autorijschool , waarvan drie jaar als technisch directeur, en zelfs enkele jaren als zelfstandige een afdeling uitbatende, heeft mij geleerd d...
Lees meer

Het wantrouwen tegenover werklozen, leefloners, en...Sp.a

Mijnheer Bruno Tobback, Als sp.a-voorzitter zou, als U zegt: “Het wantrouwen moet stoppen, dat is de meest waanzinnige manier om aan een toekomst te bouwen”, U zich meer zorgen moeten maken over het wantrouwen tegenover uw eigen partij, en waar dat dan wel vandaan zou komen, i.p.v. het wantrouwen van rechtse partijen tegenover mensen die ‘niet mee kunnen’, te hekelen. Bij het ‘uittekenen van de toekomst’ (volgens de sp.a), hoor en lees ik mooie dingen. Dingen die trouwens in menig v...
Lees meer

De gesel van de godsdienstvrijheid

2166339530[1]

Het kan raar klinken, maar enige verbazing is mij toch niet vreemd bij het feit dat, zoals in meerdere zogenaamd 'ontwikkelde' landen, wij in de 21e eeuw ook in België nog steeds aan iedereen de (onvoorwaardelijke) grondwettelijke vrijheid verlenen om naar eigen goeddunken één van de erkende godsdiensten te belijden. Godsdiensten die gestoeld zijn op ideeën, inzichten, gewoonten, noodwendigheden, mogelijkheden, en levensomstandigheden, van twee of meer eeuwen geleden, en waarbij de...
Lees meer

Over voormalige Noord-Amerikaanse negerslaven en de nog te crëeren categorie uitkeringsslaven

2104369238 1289cfb813[1]

In het dagblad De Standard van 19 november breekt de ons alom gekende (blauwe?) communicatieadviseur Noël Slangen op zijn beurt een lans voor de "leefloners aan de slag". Daarin stelt hij dat 'Leefloners aan de slag' volgens hem tot re-integratie, emancipatie en verbeterde levensomstandigheden leidt, en dat armoede weliswaar deels met gebrek aan geld, maar toch voornamelijk te maken heeft met isolement en zich nutteloos voelen. Terug werken en 'in de maatschappij meedraaien', is dus...
Lees meer

De keuze van de kiezer

7997106002 f8895de7f9 z 629x472[1]

Politici doen ons graag geloven dat wij in ons democratisch stelsel de de burger wel degelijk inspraak en invloed invloed heeft op het beleid van zijn overheid. Wie echter zijn ogen en oren goed openhoudt, weet wel beter. Want met zijn deelname aan de vier- vijf- of zesjaarlijks terugkerende parlements- of gemeenteraadsverkiezingen bepaalt de burger niets meer dan de machtsverhoudingen tussen de verschillende politieke partijen. Wat en hoe die partijen na een stembusdag al dan niet...
Lees meer

Een CD&V - N-VA-verkiezingspamflet in Knack

In het weekblad Knack laat hoofdredacteeur Eddy Eerdekens, onder de tittel " CD&V en N-VA bepalen verkiezingen 2014, de rest staat erbij en kijkt ernaar" zijn uitgesproken sympathie blijken voor CD&V en een toekomstige centrumrechtse regering. Dat mag, iedereen zijn gedacht. Dit artikel is dan ook bezwaarlijk een analyse te noemen,maar eerder een CD&V-N-VA verkiezingspamflet. Bij het lezen ervan was mij helemaal niet duidelijk waar haalt de man het vandaan te beweren da...
Lees meer

Op weg naar een strafkamp-arbeidsstatuut?

Zoals men van een N-VA OCMW voozitter kan verwachten vindt Liesbeth Homans het een 'goed idee' om mensen die een leefloon trekken een tegenprestatie te doenleveren voor het geld dat ze krijgen van de staat. Als ze dat weigeren, moeten ze hun uitkering verliezen. Volgens een nieuwe wet in Nederland moeten vanaf daar vanaf midden 2014 gedurende één of meerdere dagen per week een tegenprestatie leveren, zoals het proper maken van de straten. Anders krijgen ze geen geld meer. Die regel...
Lees meer

Met hoop, maar zonder geloof...

Zo heel af en toe bekruipt mij een gevoel van moedeloosheid. De drang om mijn mening over alles en nog wat via het internet in de openbaarheid te gooien, en waarvan ik mij bewust ben dat 99.99999999989% van diegenen die daar de mogelijkheid toe krijgen, geen enkele boodschap aan heeft, ebt dan tijdelijk weg. De scheidingswand tussen mijn relatief gelukkig bestaan en de, enerzijds via rijkdom gevoede decadente weelde, en anderzijds, de bewust in stand gehouden armoede, ellende, oorlo...
Lees meer