about
Toon menu

Óp naar de individueel betalende participatiemaatschappij!

   Er zijn zo van die dagen, en gelukkiglijk komen ze bij mij niet veel voor, dat ik, 's ochtends de internetkranten doornemend, mij langzaam een gevoel van moedeloosheid overmant. Niet (alleen) omdat redacteurs en lay-out mensen hun uiterste best doen om de chronische berichten over oorlog, dood, ellende, honger, en ziekte op deskundige wijze af te wisselen met de grootst mogelijke ridicule, tot belangrijke problematiek opgeblazen onzin, maar voo...
Lees meer

Mijn bedenking over wat ons met Michel I te wachten staat

  Met de reeds gekende stakingsaanzeggingen, en de verwittigingen door de vakbonden, dat deze nog maar als 'de proloog' zijn voor een 'sociaal-klimaat-opgewarmde' hete herfst en winter, staan onze kersverse rechtse VBO- en VOKA-bedienende 'patroons'-regeringen, moeilijke tijden te wachten. Maar Michel I heeft hoop. Hoop dat, ofwel indien de stakingsoproepen massaal worden opgevolgd, zij de voor de bevolking in het algemeen zoveel narigheid en onge...
Lees meer

'De kracht van de verandering: "Fuck het openbaar vervoer"

 Na de Vlaamse regering, die vanaf 2015 het aanbod van openbaar busvervoer beperkt, de prijs van tickets en abonnementen aanmerkelijk verhoogt, en zelfs de armste gepensioneerde laat betalen voor dat gebrekkig vervoer, ziet het er naar uit dat de in de steigers staande federale regering ook zijn bijdrage gaat leveren in de verdere ontmanteling en onaantrekkelijk maken  van het openbaar vervoer. Zo is uitgelekt dat het nieuwe federaal regeerakkoor...
Lees meer

Hoe sociaal is men, als men 'sociaal' wordt genoemd

Het begrip 'sociaal' heeft drie aan elkaar verwante omschrijvingen: 1. geneigd zijn om in groep te leven,       2. handelingen en ideeën die betrekking hebben op de menselijke samenleving, en 3.Gevoel hebben voor de noden van de medeleden van de samenleving. Volgens de eerste omschrijving is dus iedereen die in gezins- of groepsverband leeft, per definitie 'sociaal'. Al kan men ook als gezin of groep 'geïsoleerd' leven, en dus asociaal zijn binnen een sociale groep. Ook bij de twee...
Lees meer

Het verschil in meting tussen Joodse en islamitische maten en gewichten

Het is nu reeds 47 jaar, nadat, als gevolg van de oorlogsdreiging van de Arabische buurlanden, na een zesdaagse preventieve uitvalsoorlog, Israel de Gazastrook en de 'Westbank' bezet houdt. Wat vorige week echter helemaal niet in het nieuws was te bespeuren, is het feit dat  veertig jaar geleden geleden Turkse troepen op Cyprus aan land gingen, er tot op vandaag 40% van het voorheen meest vruchtbare en welvarende deel van het eiland illegaal bezetten, en er 200.000 Griekse...
Lees meer

Over Vlaamse appelbomen en 'omhooggevallen' appels

De appel valt niet ver van de boom. En Jan Jambons' vrouw is, voor wat de ‘productie’ van hun zoon Wouter betreft, alvast niet vreemd gegaan. Zoveel is zeker, want Wauters stellingname m.b.t. hogere studies is een DNA-test waardig. Hoe meer ouders moeten betalen voor de studies van hun kind, hoe strenger zij op hun inzet zullen toezien, stelt deze bolleboos, die, hoe kan het anders, als ‘zoon van…’, het reeds tot ‘praeses’ van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen hee...
Lees meer

Vlaams Regeerakkoord voor dummys

Een Vlaams regeerprogramma dat de lasten van de bezuiniging omgekeerd evenredig ‘herverdeelt’ Bezuinigingen  Het gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden, waar hoofdzakelijk de minderbedeelden gebruik van maakten, wordt afgeschaft.  De huidige tarieven van het bus- en tramvervoer, dus ook de ‘sociale tarieven ervan, worden aanzienlijk verhoogd. De Lijn krijgt een grote vrijheid om autonoom haar tarieven 'te actualiseren' (waardoor elke subsidiëringbezuiniging uiteraard door de reiziger za...
Lees meer

Israël-Palestina: Schoppen tegen het zere been van mijn ‘progressieve’ broeders

De voorbije dagen zijn door toedoen van mijn facebook-reacties op berichten en artikels m.b.t. de zoveelste heropflakkering van het conflict waarin Israël en de Palestijnen nu reeds meer dan zeventig jaar onontwarbaar in verstrikt zitten, reeds heel wat van mijn, niet alleen radicaal-linkse, maar eveneens gematigd-progressieve  fB-vrienden de gordijnen ingejaagd. Zo niet ontgoocheling, dan toch...
Lees meer

Hoe wij bedrogen zijn door de btw-verlaging op elektriciteit

Toen de btw-verlaging van 21 naar 6% op de elektriciteitsfactuur werd ingevoerd, wees ik er reeds eerder  dat  de particuliere gebruiker daardoor op schaamteloze wijze wordt bedrogen. Deze maatregel zorgt voor de burger weliswaar voor een (te verwaarlozen)  vermindering  van zijn jaarlijkse uitgaven, maar resulteert daarenboven in grotere mate voor vermindering van zijn huidige en toekomstige i...
Lees meer

De ongeloofwaardigheid van een panda met de broek tot op de enkels

De hoop op een centrumrechtse  federale N-VA-regering was van bij de aanvang een schoolvoorbeeld van een uitgestelde ontgoocheling. Wie enig geloof hechte dat partijen die voor de verkiezingen stelden onmogelijk met een, volgens hen 'racistische', 'antifrancofone', 'anti-Belgische' 'Euro- en Belgisch-sceptische' en 'separatistische' partij als de Vlaamsnationalisten onmogelijk een regering te kuinnen vormen, dat een maand later probleemloos in te slikken, was ofwel politiek totaal o...
Lees meer

De vrijheid om onbeschaafd en barbaars te zijn

Meisjes die tot zweepslagen, steniging, of nog erger, ter dood worden veroordeeld omdat zij hun man hebben verlaten, vreemd zijn gegaan, verkracht werden, met een anders-gelovige huwden, of simpelweg zich tot een andere religie bekeerden. Het zijn berichten, uit de meestal door de islam gedomineerde landen, die met de regelmaat van de klok in het nieuws komen. Niet dat deze berichten veel ophef maken. Want behalve wat verontwaardigde lezersbrieven en hier en daar een protest van hu...
Lees meer

Mijn bedenking bij "het bijzonder eenduidig signaal"

432501

In het dagblad 'De TIJD' van vandaag zegt politiek redactrice" Isabel Albers : "Gewoon doordoen met de klassieke zesparijenregering zou een bijzonder grote miskenning zijn van wat de Vlaamse kiezer gisteren heeft gezegd. In de grootste gemeenschap in dit land was het signaal bijzonder eenduidig: de N-VA moet aan zet"Met deze stelling Albers de in politieke middens gangbare mening weer, als zou een stemming waar 32.7% van de kiezers een bepaalde partij afgetekend tot de grootste ma...
Lees meer

Hoe dom, oppervlakkig, zelfzuchtig, en zelf ronduit mensonwaardig zijn wij?

Bnsbpuucqaaxwh71
"Soedanese vrouw ter dood veroordeeld na huwelijk met christen" Dit bericht verscheen dezelfde dag op de nieuwsagentschapberichten, als de melding van Dehaene's dood. Het eerst moest men da dag daarop met een vertoogglas zoeken, of was zelfs onvindbaar in sommige kranten, terwijl het tweede met reuzen foto's geilustreerd de voorpagina's in beslag nam.

"Soedanese vrouw ter dood veroordeeld na huwelijk met christen"  Dit bericht verscheen dezelfde dag op de nieuwsagentsch...
Lees meer

Wie kernwapens de wereld uit wilt, stuurt aan op een derde wereldoorlog

Volgende week maandag laat ik het internet en de sociale media voor wat het is. Want, samen met mijn Tsarina knijp ik er er weer eens voor een weekje tussen uit, ditmaal naar het Franse Normandië, een streek welke heel wat te vertellen heeft over beide wereldoorlogen.

   Volgende week  maandag laat ik het internet en de sociale media voor wat het is. Want, samen met mijn Tsarina knijp ik er er weer eens voor een weekje tussen uit, ditmaal naar het Franse Normandië,...
Lees meer

Flessenwater: symbool van het kapitalisme

10252163 10203720232952350 8406686283288815369 a1
Hoe dominerend en indoctrinerend reclame werkt, wordt bewezen door het steeds maar stijgende verkoop van het flessenwater. En dan hebben wij het niet over de verkoop ervan in bepaalde ontwikkelingslanden waar het grondwater ofwel ontoereikend, ofwel zodanig vervuild is dat het ziektes veroorzaakt.

Hoe dominerend en indoctrinerend reclame werkt, wordt bewezen door het steeds maar stijgende verkoop van het flessenwater. En dan hebben wij het niet over de verkoop ervan in bepaalde ontwi...
Lees meer