about
Toon menu

De Europese knieval voor Turkije

Na Poetin maakt ook Erdogan gebruik van de lamentabele zwakheid van wat enkel nog in naam een ‘Europese Unie’ kan genoemd worden, laat Turkije de EU een hoge prijs betalen voor de belofte om de vluchtelingenstroom via zijn land ‘in te dijken’ Als Turkije zijn belofte om vluchtelingenstroom tegen te houden alvorens deze de Europese buitengrenzen bereikt, is de EU bereid de onderhandelingen voor toetreding tot de Unie herop te starten, afspraken te maken over een visumvr...
Lees meer

Verdoof, maak hen handelbaar, en verdien er aan...

12362891-10208371262505182-6224680438680607623-o1.jpg

'Verdoof het gepeupel, zodat ze beter ‘handelbaar’ zijn, en verdien er daarenboven aan”, dat moet het nieuwe bijkomende mantra zijn van de financieel-economische wereldelite, waardoor men reeds jaren geleden, via financiële injecties in bepaalde universiteiten, onderzoekbureaus, en labo’s,  aandrong op studies die de traditionele tegenstand i.v.m. de verboden softdrugs, zowel bij overheid als bevolking, moest keren.Mede als gevolg daarvan gaat Canada als eerste G7-land de cannabisconsumptie lega...
Lees meer

Waarom de ene maandelijk 100 euro bijkrijgt, en de andere 4% koopkracht verliest

De wereldvreemde ‘krachtpatsers der verandering’ hebben het weer voor mekaar weten te brengen: Een akkoord over de begroting en een Tax-shift, waarbij niet enkel de bedrijven (met veel personeel) hun loonkost aardig zien verminderen, maar ook de gewone belastingbetaler (lage en middeninkomens),dank zij wijzigingen in de belastingschijven jaarlijks ongeveer 1.200 euro beter zou van worden. Alhoewel CD&V, en vooral Open VLD, tot enkele weken gelede...
Lees meer

De 'helden' van de Europese Unie

Meer dan vijf jaar hebben de Europese leiders, in functie als de waterdragers van de financieel-economische elite, er over gedaan om het ware gelaat van dit eens zo verwachtingsvolle Europees project duidelijk naar buiten te brengen.    Voorstanders van de Europese grondwet stelden toendertijd dat een 'verenigd Europa'  de rechten van de mens zou beschermen, en een duidelijke aanzet zou zijn naar de zogenaamde eeuwige 'vrede' in Europa.    Ik ben niet de enige die sinds langere tijd opm...
Lees meer

Is 'onvoldoende vertrouwenwekkend' een racistische of discriminerende afwijzing van een sollicitant?

Behoort U bij diegenen die het nu stilaan wel gehad te hebben met dat geweeklaag over racisme en discriminatie? Uiteraard bent U weliswaar een zinnig mens die deze twee begrippen, welke van oudsher in onze samenleving steeds in meer of mindere mate aanwezig zijn, niet goedkeurt, maar hebt U wel het gevoel dat men wat té ver dreigt te gaan in het bestrijden ervan.  Neen, U zal van mij geen ondoordachte uitspraken horen, zoals deze aan welke de voorzitter van de...
Lees meer

De Joodse ervaringsdeskundigheid

Vorige maand is de jaarlijkse zitting van de “United Nations Commission on the Status of Women” (CSW), een zogenaamde “internationale commissie van vakmensen voor de juridische positie van de vrouw”, bijeengekomen en heeft zij haar jaarlijks rapport voorgesteld. Deze commissie werd in 1946 ingesteld en behoort tot de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, één van de zes belangrijkste organen van de VN (waartoe bijvoorbeeld ook de Algemene Vergadering,...
Lees meer

Rechts Wallonië snelt Links Vlaanderen te hulp !

In de vorige regeringen met sociaaldemocraten was het telkens grotendeels aan de Franstalige socialisten te danken dat de neo-liberale stormram op de sociale zekerheid die zoals in gans West-Europa reeds enkele decennia ook in ons land aardig huishoudt, enigszins 'getemperd' werd. Nu in de huidige coalitie alles wat economische groei en winstmaximalisatie enigszins kan hinderen tot een strikt minimum is herleidt (de linkse CD&V-vleugel) zou men denken dat 'de kracht van de gele...
Lees meer

Wordt de tax-shift een verschuiving van lasten voor de werkgever naar lasten voor de werknemers en gepensioneerden?

Dat de loonlasten voor werkgevers, althans het deel van de totale loonkost welke de werkgever aan sociale werkgeversbijdragen bovenop het brutoloon moet betalen, (voor arbeiders 38.38% en voor bedienden 32.38%)in verhouding tot hun concurrenten in andere landen relatief groot is, zal niemand ontkennen. Dat de concurrentiehandicap tegenover de ons omringende landen een significante verlaging ervan noodzaakt, evenmin. Dat dit in tijden van hoge staatschuld en belastingdruk, en tot op...
Lees meer

Syriza: Griekenlands' hoop. Zorgt de EU dat het een uitgestelde ontgoocheling wordt?

De overwinning van de links-radicale partij Syriza bij de recente Griekse verkiezingen, welke op twee zetels na bijna de volstrekte meerderheid behaalde, zal de problemen voor de moegetergde Grieken niet direct oplossen, laat staan dat de chronisch aan politieke en economische bloedarmoede lijdende Europese Unie daar beter zou van worden. Hoe die partij haar verkiezingsbelofte, welke inhoudt dat zij er zal voor zorgen dat de overheidsschulden aan de andere Europese landen, en d...
Lees meer

Was dit een signaal, dan wel een bijwerking, van de 'cultuurclash' ?

Vorige week was een terroristische commandoactie  in Parijs en de daaropvolgende gijzelnemingen door radicale moslims, voldoende om in zowat gans West-Europa en Noord-Amerika de Moslim-terreur tot het hoofdthema van nieuws en actualiteitprogramma's te maken. Meer dan een miljoen mensen, waaronder een veertigtal regeringsvertegenwoordigers en zelfs staatshoofden namen zondag deel aan een protestdemonstratie in Parijs tegen. Officieel, tegen de voor...
Lees meer

De achillespees van Michel I

  Vandaag las ik een artikel van #Bart Maddens, waarin deze, in tegenstelling tot wat de linkse oppositie beweert, meent dat Bart De Wever en zijn entourage helemaal geen ‘dicatoriaal beleid voert. Alhoewel ik reeds langer het vermoeden heb dat Maddens de Bart De Wever en zijn N-VA een min of meer warm hart toedraagt, kan ik zijn stelling grotendeels bijtreden. Ons parlementair ‘meerderheidssysteem’, met een niet door het volk gekozen regeringsamenstelli...
Lees meer

De (verraderlijke) adder onder de Tax-Shift

  'Tax Shift'. Geen enkel begrip heeft op een paar weken tijd een grotere opgang gemaakt. Voorheen enkel af en toe gebruikt door enigszins 'verlinkste' economen en dito politieke analisten, maar, nu de besparingsmanie sommige landen begint zuur op te breken, vandaag  door onverdacht kapitalistische instellingen zoals de OESO en de EU opgewaardeerd tot dé manier om ons zieltogend economisch systeem nog wat nieuw leven in te blazen. De verschuiv...
Lees meer

De 'omgekeerde' sociale correcties van De Lijn en de Vlaamse en Federale regering.

Het begrip ‘sociale correcties’  krijgt bij deze regering wel een heel rare invulling. Bij de verhoging van de bus- en tramtarieven, welke voor de ‘normale’ gebruikers tussen de 10 en 20% ligt, heeft men voor de minderbedeelden blijkbaar een ‘omgekeerde ‘sociale correctie’ toegepast. Een eerste 'sociale correctie' bestaat er in om het sociaal abonnement voor diegenen die wegens een te laag inkomen genieten van het omnio-statuut, zo maar eventjes met 31%  (van 38,- naar 50,-euro)...
Lees meer

De weg naar een democratische democratie?

Het begrip 'democratie, afgeleid van de Griekse woorden 'demos' (volk) en 'krateo' (heersen, regeren, wat dus samengesteld 'volksheerschappij betekent, hield in het oude Athene in dat het volk zelf stemde over het al dan niet goedkeuren van de wetten. Toen door, zowel gewelddadige revoluties als vreedzame evoluties, de democratie in onze westerse landen van de grond kwam, werd, in tegenstelling tot het oud-Griekse voorbeeld, niet voor rechtstreeks 'volksbestuur, maar...
Lees meer

"Journalisten moeten mensen verbinden"... Is dat zo?

Op Knack.be van 30 oktober breekt Björn Soenens, hoofdredacteur van de VRT-nieuwsdienst, een lans voor de noodzaak dat "journalisten moeten leren om mensen te verbinden in plaats van alleen maar conflicten op te poken".Volgens hem worden wij overspoeld met negativiteit en lijkt het soms alsof de wereld enkel bestaat uit oorlogen, conflicten, schurken en slachtoffers. Hij verwijt de journalistiek om mee te surfen op die golf, terwijl nieuws zo veel méér is.De man heeft best een punt, maar slaat t...
Lees meer