about
Toon menu

Solidariteit met Charlie Hebdo

De aanslag op het Franse satirische weekblad slaat ons met verstomming. Een Kalashnikov maaide een pen neer. Een brutale moordpartij tegen het geschreven woord, tegen de kracht van een beeld. Opnieuw. Voorlopig wijst veel op een aanslag door religieuze fanatici, die met geweld een mening trachten te vernietigen en zo hun wil proberen op te leggen. Maar het gaat onmiskenbaar ook om een daad die doelbewust verdeeldheid wil zaaien.

Gewelddadige intolerantie kent geen kleur. In 2011 ver...
Lees meer

De bloedige geschiedenis van sjiitische milities in Irak

De opmars en het succes van Islamitische Staat (IS) in Irak is grotendeels te wijten aan de ontwrichting van het Iraakse staatsbestel, het al jaren aanhoudende sektarisch geweld en de marginalisering van de soennitische minderheid in het land. Vanaf 2005 tot 2008 oefenden sjiitische milities, bewapend en getraind door Washington, een waar terreurbewind uit tegen de soennitische bevolking.

De soennitische bevolking verloor alle vertrouwen in het centraal gezag in Bagdad en kwam uit...
Lees meer

De erkenning van de Palestijnse staat of wachten op Godot?

In Europa woedt het debat over de erkenning van een Palestijnse staat volop. Het Europees Parlement keurde zopas een resolutie goed die een Palestijnse staat 'in principe' erkent. Sinds Zweden twee maanden geleden reageerde met de erkenning van Palestina als soevereine staat, kwamen er tal van resoluties en moties in verschillende Europese landen, waaronder België.

In België stemde het Brusselse parlement al een resolutie. In het federaal parlement zijn tal...
Lees meer

"Hoeveel verdient u?"

De huidige regering kan niet genoeg benadrukken dat 1. we met een loonkostenhandicap zitten en onze competitiviteit daar onder lijdt, 2. de overheidsuitgaven moeten ingeperkt worden en dus moet iedereen zijn/haar steentje bijdrage. Opvallende maatregel is de indexsprong. Nu lees ik dat Minister van Overheidsbedrijven De Croo het loonplafond dat de vorige regering invoerde - dat met 290.000 euro een meer dan royale vergoeding is - opnieuw wil afschaffen. Hij zegt het zonder sch...
Lees meer

De rijken worden rijker

0,004% van de wereldbevolking bezit 13% van alle rijkdom. In België bezitten 870 superrijken – d.i. zij met een vermogen van meer dan 30 miljoen – samen 105 miljard dollar. Vorig jaar waren ze nog maar met 810 en hadden ze samen 95 miljard dollar in hun portefeuille. Hun gemiddeld vermogen is gestegen van 117 miljoen naar 120 miljoen dollar. Het is een wereldwijd fenomeen: zowel het aantal superrijken (+6%) als hun vermogen (+7%) neemt toe. Zij varen wel bij dit systeem (mondiaal ka...
Lees meer

Wenen om Fallujah!

De gruwel van de Duitse en Italiaanse bommen op Guernica - Spaans Baskenland, april 1937 – is meesterlijk in beeld gebracht door Pablo Picasso. Het inferno van Guernica staat symbool voor zinloos, brutaal geweld tegen burgers, net zoals Dresden (1945), My Lai (1968), Gaza (2008/09 en 2014) en... Fallujah (2004 en 2013/14). Fallujah ligt in de Iraakse Anbar-provincie. De stad kreeg herhaaldelijke malen te maken met geweld en vernietiging, ver van alle camera's. Op 28 april 2003 open...
Lees meer

Spreidstand van regering-Michel over defensie

Op maandag 17 november 2014 stelt federaal minister van defensie Steven Vandeput (N-VA) zijn beleidsnota aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ludo De Brabander blikt vooruit op een komende 'spreidstand', hoe besparen en tegelijk een 'geloofwaardige' NAVO-partner blijven.

Het is uitkijken naar de beleidsnota van minister van Defensie Steven Vandeput maandag 17 november in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij zal spitsroeden moeten lopen. Niet alleen staan de ambities in het...
Lees meer

Internationale bemoeienissen verzieken situatie Irak en Syrië

De situatie in Irak en Syrië wordt met de dag complexer. Dat er maar geen einde aan het geweld komt, heeft vooral te maken met de inmenging van internationale en regionale machten in de regio. Ze vechten in beide landen hun dikwijls tegengestelde belangen uit. Het internationale machtsspel heeft er ook voor gezorgd dat jihadische netwerken de laatste decennia als paddenstoelen uit de grond schoten.

De groei en mondialisering van salafistische jihadische netwerken zijn mee in de ha...
Lees meer

Regering kiest voor bewapening en behoud van kernwapens

Het regeerakkoord pleegt lippendienst aan de ontwapening maar kiest resoluut voor de herbewapening van België, de kernwapenpolitiek van de NAVO en de militarisering van ons buitenlands beleid. Volgens Vrede vzw slelt deze regering verkeerde prioriteiten waarvan de factuur naar de komende regeringen wordt doorgeschoven.

Het regeerakkoord stelt dat ontwapening en non-proliferatie een centrale bekommernis vormen van het veiligheidsbeleid. Daarmee bedient de nieuwe centrumrechtse reg...
Lees meer

“De Oekraïne-crisis is als een schaakspel, alleen gaat het over mensen”

Boris Kagarlitsky is directeur van het 'Institute of Globalization and Social Movements', een linkse denktank in Moskou. Ludo De Brabander van Vrede vzw had een gesprek met hem over de diepere oorzaken van de crisis in Oekraïne.

Sinds de jaren 1980 laat Kagarlitsky zich gelden als een politiek dissident die zowel in de Sovjet- als in de post-Sovjetperiode geregeld in aanvaring komt met de autoriteiten. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan en hij schrijft voor verschillende...
Lees meer

België kiest voor bommen in plaats van jobs

De gemengde Kamercommissie van Defensie en Buitenlandse Zaken gaf haar goedkeuring aan een resolutie voor luchtbombardementen op Irak. Er is sprake van het inzetten van 6 F16s. De oorlogsresolutie was al goedgekeurd op alle partijhoofdkwartieren van de regering Di Rupo en de N-VA (zie DS 25/09). De sp.a-parlementsleden die binnenkort in de oppositie zullen zitten, hadden dus op voorhand beslist om mee te doen. Het 'debat' in de gemengde kamercommissie was dus voor de show. De stem...
Lees meer

Stop wat IS groot maakt!

Als het parlement groen licht geeft, dan zal België met zes F-16's vanuit Jordanië deelnemen aan de 'coalition of the willing'. Die is grotendeels samengesteld uit landen die IS en andere radicale jihadi's hebben gefinancierd en bewapend, en wier onderdanen met de hulp van NAVO-bondgenoot Turkije de afgelopen jaren de grens richting Syrië overstaken om te helpen een kalifaat op te richten.

Het is dus met deze bondgenoten dat we 'luchtoperaties' (wellicht luchtbombardementen) zull...
Lees meer

Moet België nieuwe gevechtsvliegtuigen aankopen? Nee, bedankt!

De regeringsonderhandelaars hebben beslist om de Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen te vervangen. Over enkele jaren (periode 2023-2028) zullen deze gevechtsvliegtuigen hun maximum aantal vlieguren hebben bereikt. De vredesbeweging vindt deze aankoop in tijden van crisis compleet onverantwoord en zal in de komende maanden van zich laten horen. Hier alvast de antwoorden op een aantal belangrijke vragen.

Wil de bevolking nieuwe gevechtsvliegtuigen? Hoewel er nog geen echt debat is gev...
Lees meer

Asociale maatregelen? Neen bedankt!

Geniet nog even van je vakantie, want daarna krijgen we de recepten van rechtse regeringen door de strot geramd. De betrokken partijen zijn de verkiezingen ingegaan met de belofte dat de belastingen te hoog zijn, ja dat ze zelfs moeten verlagen, maar ondertussen krijgen we een de facto belastingsverhoging via een slinkse manier geserveerd. Dit weekend raakten de besparingsplannen van de Vlaamse regering bekend. In totaal wil ze bijna 8 miljard euro besparen. Dat komt neer op 1250...
Lees meer

Etikettering van producten dreigt illegale nederzettingen te legitimeren

De Belgische regering heeft aangekondigd dat ze een label zal invoeren voor producten afkomstig uit de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse bezette gebieden. Een goed bedoelde maatregel, maar met mogelijks onbedoelde negatieve effecten. Het valt te vrezen dat deze maatregel een louter symbolische slag in het water wordt.

Het labelen van producten van Israëlische nederzettingen is de eerste concrete maatregel van de Belgische regering op de nu al jaren aan de gang zijnde uitb...
Lees meer