about
Toon menu

Syrië: Koerdische alliantie in ongemakkelijke positie

Begin juni 2017 is de laatste fase begonnen van de slag om Raqqa, de zelfverklaarde hoofdstad van de Islamitische Staat in Syrië. Dat gaat gepaard met grote verliezen onder de burgerbevolking. Het Syrische schaakspel wordt inmiddels steeds complexer.

Raqqa is een stad van ongeveer 250.000 inwoners. Velen zijn de stad inmiddels ontvlucht. Niemand weet hoeveel mensen er nog zijn achtergebleven, schattingen spreken over een 100.000-tal burgers. Luchtbombardementen De Syrische Democratische Troepe...
Lees meer

Syrië en het zwart-wit denken

Op sociale media, internet en ook onder sommige van mijn FB-posts zijn er nogal wat stukjes die het regime van Assad proberen te verdedigen bijvoorbeeld als anti-imperialistisch. Vooreerst, wat dat laatste betreft. Als vredesbeweging hebben we ons altijd verzet tegen de oorlogspolitiek die is aangezwengeld door internationale spelers met een eigen agenda wat tot de dramatische sektarische burgeroorlog van vandaag heeft geleid. Op dit ogenblik beheersen extremisten en warlords de gewapende opposi...
Lees meer

Respect voor religieuze diversiteit in Rojava

Deze ochtend heb ik een ontmoeting met Mohamed Rashid Kherzany, de leider van de moslimgemeenschap in Cezire, Rojava (Noord-Syrië). Hij spreekt zich fel uit tegen het extremisme. Hij vertelt me hoe er in de regio wordt gewerkt aan de goede verstandhouding tussen de verschillende religieuze gemeenschappen. “We zijn sterker en talrijker dan de religieuze fanatici”, aldus Kherzany. Hij reist de regio af om initiatieven te nemen of ondersteunen die de mensen dichter bij elk...
Lees meer

Vijftig jaar Israëlische bezetting en kolonisatie

Op 5 juni 2017 is het 50 jaar geleden dat een Israëlische verrassingsaanval de bezetting inluidde van de Egyptische Sinaï, Gaza, Westelijke Jordaanoever en de Syrische Golanhoogte. Minister van Defensie Moshe Dayan doopte de 'miraculeuze' overwinning 'zesdaagse oorlog', een wenk naar de zes scheppingsdagen in Genesis. Voor de Arabische wereld was het een traumatische ervaring: de an-naksah, een tweede naoorlogse “tegenslag” volgend op de al-nakba (“catastrofe”) van 1948.

Datzelfde jaar...
Lees meer

De EU mag gerust wat minder militair worden

Europarlementslid Ivo Belet reageert op de uithalen Trump naar zijn Europese bondgenoten en pleit voor een 'robuust veiligheidsbeleid'. In werkelijkheid gaat het om de zoveelste verkooptruc rond de figuur van Trump om de al lang ingeslagen weg van de Europese militarisering bij de publieke opinie te doen slikken.

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) doet in De Standaard (31 mei) een opmerkelijke oproep voor voor een eigen Europese defensiecapaciteit met een permanent militair hoofdkwartier en...
Lees meer

Trump is niet welkom in Brussel. En wel hierom

Op 25 mei is het zover. Dan komt VS-president Donald Trump naar Brussel voor een NAVO-top en de inauguratie van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. "De Amerikaanse president en zijn kompanen leggen niet alleen valse maar ook gevaarlijke prioriteiten. Vandaar ook dat we hun beleid niet welkom heten", schrijft Ludo De Brabander van Vrede vzw.

Sinds de val van de Muur, nu al een kwart eeuw geleden, is de NAVO getransformeerd tot een mondiale speler. Dat militair bondgenootschap ging allianties aan met ti...
Lees meer

Ontbindingsverdrag van de NAVO

Hoe zou een ontbindingsverdrag van de NAVO eruit kunnen zien? Zo dus ...

Besluit van de NAVO-Regeringsleiders, Brussel, 25 mei. Toelichting: We verklaren dat de NAVO verouderd is. Het Warschaupact is meer dan een kwart eeuw geleden ontbonden. Het is tijd dat ook de NAVO ophoudt te bestaan en dat we onze veiligheid gemeenschappelijk, samen met onze buren, maar ook met landen uit de hele wereld, organiseren. We willen dit doen in de schoot van de Verenigde Naties, die net daarvoor een mandaat he...
Lees meer

NAVO zorgt voor sterke stijging wereldwijde militaire uitgaven de komende jaren

Zoals elk jaar brengt SIPRI een stand van zaken over de wereldwijde militaire uitgaven. Volgens dit Zweeds vredesinstituut zijn deze in 2016 met 0,4 procent gestegen in reële termen.

De Global Campaign against Military Spending (GCaMS) goot de cijfers in deze infografic. De NAVO-landen zijn goed voor meer dan de helft van wat de wereld uitgeeft. NAVO wil militaire uitgaven met een vijfde laten stijgen Desondanks vindt de NAVO dat de militaire budgetten in de komende jaren sterk moeten stijgen,...
Lees meer

Turkse bommen in Irak en Syrië

Afgelopen nacht hebben Turkse gevechtsvliegtuigen stellingen van de Koerdische Yezidi’s in Amûd en Geliyê Kersê in het Koerdisch-Iraakse Sinjar gebombardeerd. Daarnaast zijn er ook Turkse bommen gedropt in Dêrik in Noord-Syrië (het Koerdische Rojava). In deze laatste plaats vormde het YPG-hoofdkwartier het doelwit waarbij het pers en communicatiecentrum zijn geraakt en verschillende doden zijn gevallen onder YPG-strijders.

In 2014 waren de Yezidi’s nog het slachtoffer van grootschalige moo...
Lees meer

VS wacht VN-onderzoek niet af en trekt ten oorlog

Trump wil duidelijk zijn stelling kracht bijzetten dat Obama de Amerikaanse positie in Syrië heeft verzwakt door aarzelend op te treden. Het Witte Huis lijkt te willen aantonen dat hij besluitvaardig is en dat op een ogenblik dat populariteit van Trump wel wat kan worden opgevijzeld, wat hij met een militaire actie in Syrië wellicht hoopt te verkrijgen.

VS-president Trump heeft de discussies in de VN-Veiligheidsraad niet afgewacht om militair in actie te treden. Twee Amerikaanse oorlogsbodems v...
Lees meer

Journalistieke ernst opnieuw ver zoek in kwestie gifgasaanval Syrië

Opnieuw is er een gifgasaanval net wanneer het Westen zeer ontevreden is dat de kaarten voor Syrisch president Assad goed liggen. Opnieuw verbaast de inschikkelijk meelopende en kritiekloze eenstemmigheid van kwaliteitskranten De Morgen en De Standaard. Zonder enig bewijs of onderzoek is de dader 'bekend'. Neen, zegt Ludo De Brabander: “We beschikken helemaal niet over feiten die duidelijk maken wie de verantwoordelijken zijn”.

Oorlog is propaganda De Morgen kopt op 5 april 2017 'Assad gebru...
Lees meer

Komt er dan toch nog een einde aan de oorlog in Syrië?

Komt er dan toch nog een einde aan de oorlog in Syrië? Dat is wellicht te optimistisch. Na een brutale militaire campagne in Oost-Aleppo werkt Rusland aan een politieke oplossing.

Verschillende lokale en regionale machten voeren een verbeten en moeilijke strijd tegen de Islamitische Staat (IS) die nog lang niet verslagen is. Elders in Syrië is het geweld niet verdwenen maar toch wel substantieel afgenomen. Dat is een gevolg van een broos staakt-het-vuren dat Rusland en Turkije hebben bemiddeld t...
Lees meer

Wanneer komen de burgerdoden in Mosoel in beeld?

Elf gezinsleden onder puin na een luchtaanval (foto door familieleden) Herinnert u zich nog de heisa rond Aleppo over het (inderdaad) brutale regeringsoffensief en het hoge aantal burgerslachtoffers in Oost-Aleppo als gevolg van Syrisch-Russische luchtaanvallen? Er kwamen heel wat persoonlijke verhalen naar buiten. Het menselijke leed in dit stadsdeel was elke dag te volgen via beelden van TV-stations en mediawebsites. Plots werd het be...
Lees meer

Zegt Tzipi Livni bezoek aan Brussel af omwille van klacht voor oorlogsmisdaden?

Op 23 januari 2017 zou Tzipi Livni, een prominent lid van de Israëlische oppositie deelnemen aan een conferentie in het Europees Parlement. Ze heeft echter afgezegd 'wegens gezondheidsredenen'. Er is echter meer aan de hand dan een griepje...

Op 23 januari 2017 zou Tzipi Livni, een prominent lid van de Israëlische oppositie deelnemen aan een conferentie in het Europees Parlement. Tegen Livni loopt evenwel een klacht van een aantal slachtoffers ingediend in 2010 voor oorlogsmisdaden en misdaden t...
Lees meer

Selectieve Europese verontwaardiging

De afgelopen EU-top werd overschaduwd door de dramatische gebeurtenissen in Aleppo. De EU-ministers lieten er hun verontwaardiging de vrije loop maar toonden ook hun onmacht. Volgens Premier Michel ligt het probleem bij “het uitblijven van een gemeenschappelijk defensiestrategie” en dat we “meer capaciteit” moeten ontwikkelen.

Zelfs al is het leed van oorlogsslachtoffers een handig excuus om de militaire agenda er door te duwen, wat wil Michel überhaupt met meer militaire middelen en meer...
Lees meer