about
Toon menu

België laat zich meeslepen in Afghaans oorlogsmoeras

De NAVO heeft een grootscheeps offensief aangekondigd voor de komende drie maanden in en rond de Afghaanse stad Kandahar. Belgische F-16's zullen luchtsteun geven. Volgens Vrede vzw laat België zich meeslepen in een oorlog die niet kan gewonnen worden en veel extra menselijk leed veroorzaakt.

Normaal gezien was deze militaire operatie gepland voor deze zomer, maar na de mislukking van het offensief in Marja (februari dit jaar) werd de Kandahar-operatie uitgesteld tot september. Onda...
Lees meer

Dodelijk cynisme van Belgische makelij

De oorlogen in Kosovo, Afghanistan en Irak hebben de wapenindustrie geen windeieren gelegd. Ook in Vlaanderen en Wallonië wordt grof geld verdiend met wapens. Overheden, officieel zo vol van mensenrechten, knijpen wereldwijd een oogje dicht.

De Groep Herstal mag 1.600 hoogtechnologische SCAR-geweren leveren aan een in Afghanistan gelegerd Amerikaans elitekorps, met uitzicht op een uitbreiding van de bestelling tot 10.000 exemplaren, goed voor een bedrag van 15 miljoen euro. De SCAR...
Lees meer

Amerikaanse belastingvrije giften voor Joodse nederzettingen

Tientallen Amerikaanse ‘hulporganisaties’ genieten een belastingvrijstelling op fondsen die gebruikt worden om activiteiten te ondersteunen in Joodse nederzettingen in Palestijns bezet gebied.

Volgens The New York Times, die informatie uit officiële documenten onderzocht, gaat het om minstens 40 organisaties die de afgelopen 10 jaar samen 200 miljoen dollar aan belastingvrije giften verleenden aan Joodse nederzettingen en buitenposten in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzal...
Lees meer

EU steunt Israëlisch militair apparaat

Er zijn staten en staten. Een aantal landen wordt nauwlettend in het oog gehouden en desgevallend gesanctioneerd als het de internationale rechtsorde tart. Daartegenover staan staten die vrijgesteld worden van de verplichtingen verbonden aan het internationaal recht.

Daarvoor is wel een beschermheer nodig, een grote sterke natie liefst met vetorecht in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Tot de eerste categorie behoort Iran. Dat land verrijkt uranium – naar eigen zeggen enk...
Lees meer

België en de militarisering van Europa

België heeft zijn prioriteiten voor het Europees voorzitterschap bekendgemaakt. Hoewel het militaire daar niet toe behoort, heeft ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem toch een nota opgesteld met daarin aandachtspunten en defensieprioriteiten. Hoogtepunt is ongetwijfeld de informele Defensietop in Gent op 23 en 24 september.

Met een ontslagnemende regering start België deze zomer enigszins gehandicapt aan het voorzitterschap van de Europese Unie. Toch heeft België zijn...
Lees meer

Oproep Belgische troepen uit Afghanistan & reacties politieke partijen

Een breed platform van vredes-, derdewereld-, en vrouwenorganisaties roept alle democratische politieke partijen op om zich uit te spreken voor een terugtrekking van de Belgische troepen uit Afghanistan. Hierna de oproep met de reacties van Groen!, OpenVLD, LSP, PvdA+, CAP, CD&V, N-VA en SP.A.

Op 19 maart 2010 besliste de Belgische regering, die nu ontslagnemend is, om de missie van de Belgische militairen in Afghanistan te verlengen tot eind 2011. Pas op 29 maart was de beslissing...
Lees meer

Sancties tegen Israëlisch moorddadig optreden

Israël heeft de vredesvloot voor Gaza met 10.000 ton hulpgoederen aangevallen en daarbij minstens 19 vredesactivisten gedood en tientallen verwond. De aanval gebeurde in internationale wateren. Met deze moorddadige piraterij neemt Israël opnieuw een loopje met het internationaal recht en de mensenrechten.

Volgens de Israëlische woordvoerster heeft Israël het recht om zich te verdedigen. Maar hoe kan een ongewapende vredesvloot met humanitaire goederen de veiligheid van Israël in ge...
Lees meer

NAVO-comité van experts wil gemilitariseerde en nucleaire NAVO zonder grenzen

Tijdens de top van Straatsburg/Kehl (april 2009) beslisten de NAVO-leiders dat het tijd was voor een Nieuw Strategisch Concept (NSC) dat in de plaats moet komen van de huidige versie van 1999. Vorige zomer werd een comité van experts opgericht dat diverse consultaties organiseerde om de lijnen te kunnen uitzetten voor de toekomstige NAVO, schrijft Ludo De Brabander van Vrede.

NAVO-secretaris-generaal Rasmussen wordt geacht om deze aanbevelingen om te zetten in een ontwerp van Nieu...
Lees meer

NAVO-comité van experts wil gemilitariseerde en nucleaire NAVO zonder grenzen

Tijdens de top van Straatsburg/Kehl (april 2009) beslisten de NAVO-leiders dat het tijd was voor een Nieuw Strategisch Concept (NSC) dat in de plaats moet komen van de huidige versie van 1999. Vorige zomer werd een comité van experts opgericht dat diverse consultaties organiseerde om de lijnen te kunnen uitzetten voor de toekomstige NAVO, schrijft Ludo De Brabander van Vrede.

NAVO-secretaris-generaal Rasmussen wordt geacht om deze aanbevelingen om te zetten in een ontwerp van Nieu...
Lees meer

Israëls OESO-lidmaatschap is aanfluiting internationaal recht

De 31 landen van de OESO - de club van rijke landen - hebben maandag unaniem het Israëlische lidmaatschap van hun organisatie aanvaard. Het voorval illustreert eens te meer dat westerse landen het zelf geformuleerde respect voor democratische waarden en mensenrechten weinig ernstig nemen.

Op 10 mei kreeg Israël het langverwachte lidmaatschap van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO kan je omschrijven als een club van rijke landen die voornamel...
Lees meer

Gedood of vermoord?

Heeft De Morgen een nieuwe richtlijn voor het categoriseren van gesneuvelden in de oorlog in Afghanistan? In de krant van vrijdag 16 april lees ik op bladzijde 5 dat 'drie Duitse soldaten vermoord' werden. Op de website van de krant staat er een dag eerder dat de Taliban bij een ander incident vier Duitse soldaten hebben 'vermoord'. In de krant van 21 april wordt deze redactionele lijn doorgezet met als kop: 'viceburgemeester Kandahar vermoord'. Volgens De Morgen zijn de Taliban dus...
Lees meer

Afghanistan: ontwikkelingspolitiek volgens militaire prioriteiten

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties publiceerde een rapport over de mensenrechtendimensie van de armoede in Afghanistan. Het is bijzonder kritisch voor regeringsleden en lokale potentaten alsook voor het optreden van donoren en bezettende machten die ontwikkelingsfondsen vrijmaken volgens eigen politieke en militaire agenda's.

Het rapport plaatst de armoede eerst in een historische context met de vaststelling dat de  voortdurende inmenging...
Lees meer

NAVO werkt aan nieuw strategisch concept: mondiaal en nucleair

Leidende figuren van de militaire, academische en politieke kaste zijn volop in de weer met de voorbereidingen van de NAVO-top in Lissabon in november van dit jaar. Op de top staat de goedkeuring van een nieuw Strategisch Concept centraal, dat de vorige pre-9/11-versie moet vervangen.

Na de NAVO-top in Straatsburg in april 2009 stelde toenmalig Secretaris-Generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer een twaalfkoppig expertencomité samen onder leiding van Jeroen van der Veer, voormalig...
Lees meer

"Afghanistan: Belgische beslissing moet Washington gunstig stemmen"

Vrede vzw is verbaasd dat de regering nu al beslist om de Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan te verlengen tot eind 2011. De Belgische beslissing komt enkele weken nadat Nederland zich verplicht zag om de troepen uit Afghanistan terug te trekken.

Het oorlogsmoeë Canada heeft eveneens beslist om de gevechtstroepen terug te roepen. Uit peilingen blijkt dat de publieke opinie zich in de meeste landen uitspreekt tegen een verlenging van de militaire aanwezigheid in Afghanist...
Lees meer

Is Washington echt boos op Israël?

De relaties tussen de Verenigde Staten en Israël lijken te verzuren. Reden is de bouw van nieuwe nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Uitgerekend tijdens het bezoek van de Amerikaanse vice-president Joe Biden kondigt de Israëlische minister van Binnenlandse zaken de de constructie van 1.600 nieuwe appartementen aan in Oost-Jeruzalem.

Dat is zonder meer een provocatie aan het adres van de regering Obama, die al een paar keer heeft laten verstaan dat Israël de bouw van...
Lees meer