about
Toon menu

24.9.2015 machtsmisbruik door POLITIE ( 17 )

Telkens al ik politie ergens zie optreden tegen een mens ( op straat ) ga ik poolshoogte nemen.  Zeker als het er (te ) hardhandig aan toe gaat wil ik mijn burgerplicht vervullen.  En de ge-agresseerde mijn gezicht laten zien. Steevast wordt ik dan ook door de grootste macho gemolesteerd en vernederd.  Ik moet daar namelijk DIRECT verdwijnen, via versleping. Hoe kunnen we dat algemeen opgemerkte wangedrag doen beteugelen? - comité P : wie vertrouwt dat nog ( rechter en partij ) ?  - de rekr...
Lees meer

23 sept 2015 "Silent Spring" en haar specifiek vervolg (15)

Silent spring, de club van Rome, professor Paul de Grauwe.  Dat hield sommigen bezig rond '68. Ik werd rond '75 eens gevraagd door de vakbond op een congres over haar angst voor stijgende werkloosheid door de aangekomen milieukosten.  Als panellid zegde ik : de milieu-oplossingen zullen ook werk genereren.  De zaal werd stiller. Toen kwam professor  De Grauwe voorstellen om arbeidsbelastingen te vervangen door milieukosten.   O.a. de vervuiler betaalt, wat nu wel in vlarem ( WET) staat maar ze...
Lees meer

23 sept 2015 "Wie heeft veel macht in Vlaanderen ?" ( 15)

De Heer Ivan de Vadder, Wetstraatwatcher bij VRT-Nieuws) gaf over deze kwestie recent zijn bevindingen weer.  Allen daarheen, dacht ik.  Tsa.  Het stoorde mij dat hij het zeer bekende onderscheid tussen macht en autoriteit niet aangaf.   Zie onder andere de gezaghebbende ( macht ?  autoriteit ? )  Isaiah Berlin ( " Het kromme hout waaruit de mens is gemaakt." ) steunend ! op tientallen filosofen.  Ik hou het graag bij die ene punctuele bedenking. Positief kritisch nu : kan ( kon ) hij nie...
Lees meer

17.09.2015 (N° 14 ) : waarom reageren op een blog ?

Geachte mee-denker, Het gebrek aan reacties via deze site doet me pijn, doet pijn.  Existentialistisch bijna.  Ook op uitdagende blogs wordt niet gereageerd.  Ik bedoel reacties om tot overleg te komen. Dit is geen eerste oproep maar wel de laatste. In die zin zou een statistiek van het gemiddeld aantal reacties me hogelijk interesseren.  Al is het maar om mijn tussenkomsten in die zin te evalueren. Voorbeelden van enkele historische (bijna ) provocerende - en dus reacties uitlokkende - inte...
Lees meer

16.09.2015 Even doorgaan op mijn bericht van 02.09.2015 (13) nml "Elke mens leeft waar hij wil".

Denkers-lezers, elders stelde ik hier gisteren ; de milieu-emigranten zullen veel groter in aantal worden dan de vluchters van nu. Vandaag lees ik in DS de kop : " Waterschaarste vergroot conflicten in Midden- Oosten".  Lees dit ahurissante nieuws. Ik schat dat zulke, zwaar devasterende, migraties binnen de tien jaar onherroepelijk en voor zeer lang groot zullen geworden zijn.  Deze migraties zullen uiteraard dwingender zijn dan huidige vluchtmigraties.  Indignados zien dat en willen nu al "g...
Lees meer

5.9.2015 wat Louis Marie voorstelt. Practisch. (12)

In een vorige bijdrage vroeg ik expliciet om reacties.  De waarheid is :  zo'n 20 personen hadden deze tekst gelezen.  Er kwam 1 niet-reactie.  Of zouden mijn teksten te "moeilijk" zijn ? Daar schrok ik van.  Volgens mij zijn de reacties even belangrijk als de bijdrage. Wie heeft ideeen?  Kan het bestuur dat behartigen. Ik heb alvast een klein voorstel : maak het aantal reacties op een bijdrage direct, aan de kop, zichtbaar.  Mijn motivatie hierbij is : reacties leveren bijkomende reacties op...
Lees meer

2 september 2015. Waarheen met al die mensen?

Deze 13 - de bijdrage geeft eerst mijn basishouding weer ( op vandaag ! ) in verband met de mensenmigraties.  Ik stel me, en dat is belangrijk ter beoordeling, op een hoog en ver standpunt. Elk mens verblijft waar hij wil op aarde.  Dat is ( onder voorwaarden ) het meest juiste ethisch principe.  M.a.w. dat zou de uitkomst zijn van een Rawlsiaans gedachtenexperiment waarbij men de mensen ondervraagt waarbij zij enkel zij enkel de beschrijving van dit probleem kennen.  Zie " The Theory of Justi...
Lees meer

Hogere democratie (12)

Daartoe geldt voorwaarde nummer een : een mens bekleedt slechts een mandaat.  Hij bekleedt slechts eenmaal een mandaat. Ik denk daar al 40 jaar over na.  Ik hou vol : ooit word dit ( van miserie ) gerealiseerd.  Zo niet komt de oligarchie, onvermijdelijk.  Onder de genoemde voorwaarde zal het - uiteraard - grotendeels gedaan zijn met het nu overweldigende misbruik van macht. Men noemt mij in he beste geval een activist.  Anders een Don Quichote, een Zarathustra, een Max Havelaar....
Lees meer

Indignados (11) : Uw reactie?

Lezers, Dit is een roep om reacties.  Die zelf blogs opmaakt en weergeeft kent deze nood / gemis ook.  Men zoekt dan eerst, bij zichzelf, naar objectieve redenen.  Onder ander denk ik steeds : ik schrijf te moeilijk, te warrig.  Direct daarop denk ik dan : als ik een blog lees die ik niet begrijp zou ik reageren en uitleg vragen.  Dan, weer vraag ik mij af : is wat ik beschrijf niet actueel genoeg?  Ik kan het niet laten te zeggen dat het nu slechts diffuus actueel is maar da...
Lees meer

IndiGnados (10) beware of GAFA

GAFA is een acroniem dat staat voor 4 digitale reuzen. Tussendoor : al lang slaagden de machten erin de naam ' indignado ' te besmeuren.  Waar we ons enkel ergeren EN oplossingen voorstellen.  Van alle tijden bestaan die twee gedragingen.  Natuurlijk kunnen de machten niet aanvaarden dat er mensen actie voeren voor een hogere democratie, beter nog "behoorlijk Bestuur".  Want dan zijn zij uitgespeeld. Over GAFA dus.  Een krantentitel luidt op deze 3 aug 2015 " Digitale reuzen wor...
Lees meer

Indinado's ( actvisten ) (9)

Activisten (oplossingen), ja !  Mêkkeraars, nee ! Met sommige onwetendheden heb ik het al altijd lastig gehad.  Onder een noemer bedoel ik ' aan gebrek aan transparantie'.  Zelfs met dom-houden uit louter gebrek aan empathie.  Hoopvol is dat zulk gebrek traagjes vermindert al is het enkel onder druk van indignado's en dito activisten.   Enkele voorbeelden, ad hoc.  Ten goede bedoeld.  "Geselecteerde blogs" ( deze staan voorop onder 'community').  Ik ben tegen zulke selectie. ...
Lees meer

Indignado's (8) : werking politie

Ik refereer hier volledig naar een 'opinie & analyse' van Steven de Foer.  onder de titel "Ook bang van de Amerikaanse politie".  Verschenen in De Standaard van 25 en 26 juli 2015.  De politie is verkeerd en slecht opgeleid.  Ze dragen wapens en staan boven de wet.  En misbruiken hun (deze ) macht.  Is dat alleen zo in Amerika?  Een mensen-gemeenschap moet dit als uiterst pijnlijk ervaren en OPLOSSEN. ...
Lees meer

Oligarchie? Nu al ! ( Indignados 7 )

Ik diende recent twee voorstellen in voor de wedstrijd "Radicale vernieuwers". Ik vermoed te weten waarom deze, door die jury, niet uitgekozen werden voor de top 10.  Deze tien werden zeer goed en uitgebreid besproken op VRT radio 1.  Ik zeg dit maar naar aanleiding van enkele recente artikelen in DS.  Een ervan draagt de titel "Die F-16's, wie wil die eigenlijk?"( Elvis Peeters op 18 juli, pagina 40) en meer specifiek de eindparagraaf.  Waaruit volgende zin : " Maar anderen  . ....
Lees meer

Verder In deze voortlopende reeks rond indignados/machtsmisbruik/behoorlijk bestuur.

Een van de ergerlijkste vormen van machtsmisbruik wordt uitgeoefend door de politiekorpsen in veel landen en ook in België.  Ik moet daarover geen feiten in herinnering brengen.  Mensen onthouden zoiets, met de vuist in de zak.  Toch "even" vermelden  : het recentste macaber voorval betreft een doodgemartelde Mitch Henriquez te Den Haag.  Door zes agenten.  R.I.P. Ik wil hier vooral en nogmaals, mijn mening kwijt over oorzaken en remedies van dit onmenselijk machtsmisbruik.  Dat ma...
Lees meer

middels tegen machtsmisbruik

In mijn vorige blog van 22 juni 2015 zit een misverstand op de loer.   Waar ik het had over belastingen.  Ik bedoelde : na zeer lange studie en bespreking kwam ik tot een sterk vermoeden dat zonder machtsmisbruik ( mondiaal ) de burger bijna geen belastingen meer zou moeten betalen om de staat toe te laten met die kleinigheid dan hetzelfde gedaan te krijgen.  De bedragen die door fraude,  corruptie, wegens onbekwame bestuurders die nog steeds door nepotisme worden benoemd, door ma...
Lees meer