about
Toon menu

Over de politiewerking wordt iets ENORMS verzwegen

Besidder de impact van hun interne afspraken.  De korpsleden moeten solidair zijn ondereen.   Mits enig doordenken worden door zulke houding burgers, die verkeerd werden aangepakt, daardoor in hun rechten geschaad. Immers door die quasi eed van solidariteit zal geen agent tegen een andere getuigen.  Er wordt dus dwangmatig gelogen omwille van ?  ja wat. Deze vorm van defensieve soldariteit geeft voedingsbodem ( ze kunnen ons niet pakken) en vormt de diepe structureel verkeerde oorzaak van...
Lees meer

dE oproep ter verbetering van de "efficiëntie" van deze goede website

Mensen die ER iets willen aan doen, Ik stel nogmaals voor dat de goede organisatie "DeWereldMorgen.be" een doelgerichte enquête zou voeren over de wens tot meer reacties ( en de middelen ertoe ), op blogs en boodschappen. Met vragen zoals : 1.  Welke auteur zou het nuttig vinden (meer) reacties te krijgen?   De auteurs zijn weliswaar nu al blij dat ze te weten komen hoeveel mensen hun artikels lazen.   Dat is nuttig maar doet toch geen discussie, o zo nuttig voor allen, ontstaan. Persoon...
Lees meer

J' accuse de FOD-verkiezingen, partijvoorzitter M. Almaci ( groenen),

Je m'accuse en premier, want ik moet enkele errata in mijn bijdrage van daarnet vermelden. - wake-up call; - mur"dog"; maar dat is bewust. Over de duidingskracht van de wettelijk voorziene "blanco stem" schreef ik mij voor de laatste verkiezingen het pleures.  Aangezien nog maar een kleine minderheid voldoende vertrouwen had in de politieke handelingen, was ik overtuigd dat de blanco stem dat zou uitdrukken en de enige mogelijkheid was om verbetering te brengen aan dat vertrouwen ( op termi...
Lees meer

J'accuse de ottojanhams, de houtekiets (november 2015)

Sedert een tiental jaar kwam een "not to be covered" zoals systematisch toegepast door de media sterk naar buiten ( bewezen, zie o.a. proces roepert murdog).  Mede omdat deze media nu duidelijk door een oligarchie aan mediaconcerns werden 'gemanaged'.  In de VS waren er toen nog 5. Michel Moore startte de "upwake-call, op zijn manier met speeches en films. Bestudeer maar eens de Amerikaanse sterk gedocumenteerde en geloofwaardige documentaire "Orwell Rolls in his Grave", 3 uur lang.  He "Accus...
Lees meer

Le BATACLAN. Aan de welweters, aan allen

Hij die, ik bedoel gelijk wie,   die weet hoe de wereld zou moeten optreden opdat IS haar terreuracties niet meer uitgevoerd kan krijgen; terreuracties zoals uitgevoerd door totaal oeredomme mensen.  Pas op : met deze kwalificatie zijn er genoeg om alle dagen zo'n actie uit te voeren.  Ge moet daar eens tegen klappen. mag het hier eens komen uiteendoen. Er zijn er al die een oplossing uiteen hebben gezet.   Och Here. En als dat  terroristen succes zal uitgeraasd zijn ( 2 à 5 jaar) ttz a...
Lees meer

1011.05 Chassez le naturel, il revient au galop ( blog n° 27)

Graag jullie aandacht en reacties. Zie DS van heden, Opinie pag.40, onder "kort & bondig" het artikel met als titel "De oplossing van het verkeersdrama zit in een doosje" door Dominique De Munck.  Vooraf : er is de gekende frustratie-ziekte -  waar ook ik aan lijd ( chronisch) - bij  veel essayisten , blogschrijvers. We weten niet of we gehoord worden. Pech, deze site is volgens mij de kampioen van "geen reacties tot nu". De heer "gegevensanalist bij Leefmilieu Brussel " ( onder ander...
Lees meer

4.11.2015 Burgerbevragingen. Wablief?

Na de (te) ophefmakende en ( wetenschappelijke) kritiekloze burgerbevraging onder leiding van David Van Reybrouck  maken de open VLD en Minister Galant heden eenzelfde oefening. Alle drie deze bevragingen zijn gestuurd.  Bij de eerste is dit zeer duidelijk geworden.  Daardoor werd daarbij ook het gestelde doel niet bereikt.  Verre van zelfs. Moge eindelijk een wetenschapper deze stelling natrekken.  Dan zal een rigoureuzer burgerbevraging mogelijk worden. Dat alles in 't zeer kort....
Lees meer

Nur zur Kenntnisnahme ( blog n° 25 )

Ik veronderstel dat de lezer een documentaire van de heer Vr. ( zie canvas op zaterdag 24.10.2015) gezien en verwerkt heeft. "Las muertas de Jua (a met accent) rez". Pas dan heeft verder lezen zin. Eigenlijk volstaat het bekijken van deze reportage.  Jullie reacties en/of conclusies? De mijne : machtsmisbruik !  Zo natuurlijk aan de mens, slim of dom.  Rijk of arm. Ik meld sinds 35 jaar hoe dit TOCH in te dijken is. Maar ik wilde altijd al meer doen dan mekkeren, aanklagen.  Nu zoe...
Lees meer

18.10.2015 zijn NATIES 'gedoemd' te verdwijnen? Zou dat goed zijn?

De gehele gekende geschiedenis toont aan dat een indeling van mensen via naties ( en nationalisme ) al bij al een zeer slechte zaak was blijft zijn.  Welke aanpassingen  men er ook aan doorvoerde ( bvb de VN).  Zelfs Europa geraakt niet van de natie-indeling af.  Daar voelen we heden de zware nadelen van. Ik zei het en zeg het : het beste - dat ik leerde  - ontstaat als de mens leeft waar hij wil.   Er zijn geen naties meer. Lees 1000-den standaardwerken ( ook 'Herder', om eens het omgekeerde...
Lees meer

16.10.2015 Heden zijn alleen structurele maatregelen nuttig ( blog n° 23)

Met 'nuttig' bedoel ik hier helpvol  tot het alsnog her-optillen /  redden van een 'behoorlijk' werkende democratie ('het volk is baas'). Ik denk en verkondig dat de kernmaatregel daartoe is : het vermijden van machtsmisbruik. Wat enkel door structurele maatregelen te bereiken valt. Ter info : onze regeringen nemen bijna geen structurele maatregelen.  Ook niet op andere gebieden.  Voorbeeld : structureel gunstig zou zijn een (totaal) andere opleiding en rekrutering van politiebeambten.  De...
Lees meer

10.10.2015 Boven de DWM.be - FAQ's - staat : "...zolang ze de media niet veranderen....."

Geachte redactie, Collega's of hoe moet ik het zeggen? , ik las nogmaals de pagina FAQ ( aan te raden). De titel hierboven geeft slechts een stuk weer van een uitspraak van ene Robert Mc Chesney.   Ook lees ik op diezelfde FAQ's - pagina (historiek) : "DeWereldMorgen is gegroeid vanuit mediakritiek." Ik voel me hier dan ook redelijk thuis. Dat gezegd zijnde voel ik me vrij genoeg om hier 2 eerder kleine kritieken te uiten.  Ik doe dat in het algemeen belang. 1.  Ik ervaar de redactie als e...
Lees meer

03.10.2015. BLANCO stemmen. Om een dramatisch wijziging te bekomen in de pol. besluitvorming.(20)

Wie kent een beter middel?  ? Het middel "blanco stemmen "  is nu in de westerse wereld ( ook bedrijfsleven, ook non-profit ...) in volle opgang.  Dat verneemt u sterk in het interview "Keien van de Wetstraat".  Ivan de Vadder, in haar eerste editie van heden.  Zie op internet..  Met Van Massenhove , ministerie,( voor mij een ganse verademing ) en John Crombez die wel wil maar wat?     Louis Marie Lagae. ...
Lees meer

Janu, al enige, reageerde ooit op een van mijn blogs (19)

En dat was (hartverwarmend, het feit alleen al) op mijn blog (11) d.d. 10.08.2015 met als titel  " Uw reactie?" Deze blog haalde het grootste aantal bekijkers, nml. 47.  PS : ik zou, echt, echt wel eens willen weten welke aantallen de blogs van collega' halen.  Nuttige transparantie als jullie het mij vragen. Janu liet optekenen : "sommige delen van jou (w teksten) lijken op een voorgerecht.  Ik wacht op het hoofdgerecht". Hoe juist ( voor mij), empathisch en nieuwsgierig. Inderdaad ik ben...
Lees meer

01.10.2015 A must (18 bis).

Dit berichtje is samenhangend met  bericht 18. Uit een interview (in DS weekblad) met Paul De Grauwe en Joris Luyendijk ontneem ik : Vraagststeller   :   Een volgende crisis? P. De Grauwe :   "Dat zal een milieuramp zijn.  Het milieu is de achilleshiel van het kapitalisme.  Zo'n ramp kan het kapitalisme vernietigen." Luyendijk        :    "De opwarming van de aarde ontbloot het falen van de democratie .... want geen enkele (beroeps -) politicus raakt opnieuw verkozen als hij er daadwerk...
Lees meer

29.09.2015 Er komen veel meer MILIEU-vluchtelingen ( 18)

De titel : dat is geweten maar is nog te ver ( menen de machten ) af om nu reeds maatregelen te voorzien en te nemen. Deze migraties zullen tientallen keren groter en sterker zijn dan heden in vergelijking met de migraties door veiligheidsvluchtelingen. Ook zal deze migratie bijna ONomkeerbeer zijn in de tijd .  Van mensen die in dit geval totaal zeker zijn van sterven als ze blijven waar ze nu wonen. Ik stel maar het feitenplaatje. voor. Het povere wakkerschuddings-middel dat ik heb is herh...
Lees meer