about
Toon menu

Kritiek op "Hart boven Hard". Echt opbouwend bedoeld.

Ik las aandachtig haar tekst van heden nav De Grote Parade. De bevindingen van deze beweging vind ik nogal juist.  De burgerS de kans geven meer betrokken te zijn bij het beleid op alle staatkundige niveaus is uiteraard heilzaam.  De beweging weet ook wel dat een individuele betrokkenheid enkel frustrerend werkt. 1.  Het burgerforum G1000 waaraan de naam van de auteur David van Reybrouck  is gelinkt legde bloot dat de mening van de participanten sterk beïnvloed werd door de begeleider per tafe...
Lees meer

Het aantal BLANCO stemmen steeg sterk in Frankrijk

Het aantal blanco en ongeldige stemmen zou er 10  % bedragen. Daarnaast was er een historisch lage opkomst. Het aantal foertstemmen - dat wil zeggen de democratisch sterkere eis tot structurele verandering - zal verder stijgen.  Tot er wel een zachte "Umkerung aller Werte" zal moeten gerealiseerd worden.  De 'hogere' democratie die de mensen willen en die de politici willen afhouden. ...
Lees meer

De BLANCO stem. Vandaag en morgen de meest nuttige stem.

De lezer mag aannemen dat ik uitputtend heb nagedacht en overlegd met velen over het nut van de blanco stem.  Ik had er de tijd ( werd 68) voor.  Het is hier van voordeel dat ik al die tijd totaal onafhankelijk en zonder eigenbelang bleef bij mijn politieke overwegingen die vooral van structurele aard waren en zullen blijven. Ik bestudeerde de beste denkers, door de eeuwen heen.  Vooral dezen die, zoals Locke, uitgingen van de reële mens.  Die wens ik niet te veranderen. Daar gaan we.  Om een h...
Lees meer

Hier spreken enkel machtelozen. Hoezo?

Wat de titel zegt is waar.  De vraag is terecht en volgens mij interessant.  Ik denk niet dat DWM hen een spreekrecht weigert.  Waarom dan maken dezen er geen gebruik van?  Al is het opportunistisch zelfs 'pro domo'.  Mijn ervaring leert dat ze ook op gelijkaardige fora niet te lezen zijn. Des te meer dan, waarom niet? Ik daag de lezers, de bloggers uit : wat is jullie mening, jullie verwachting?  Zouden ze het wel moeten doen?  Hebben ze schrik, minachting . . .  voor de lezers? Wat...
Lees meer

Janu en verder denken

Veiligheidsraad en verenigde naties werden slechte bestuurders. Enkel over jouw puntje  "een land, een stem". Deze regel zal ook geen "behoorlijk bestuur" opleveren.  De enige vorm van bestuur die de mensheid nog kan redden.  Grote woorden?  Ad rem : een stem mag niet van een aangestelde van een land uitgaan.  Die zal immers exclusief luisteren naar het dictaat van zijn land.  Die stem draagt geen verantwoordelijkheid zodus... In de mate dat landen als vanzelf zullen afgeschaft geraken...
Lees meer

KorpschefS en burgemeesters, nu het nog tijd is . .

De door jullie gepleegde en rabiaat toegedekte machtsmisdrijven zullen nu snel ( binnen het jaar) open spatten.  In de slip(b)stream van wat de burgemeester van Antwerpen te wachten staat.  Na de onthulling blijft deze 'voorlopig' echter zwaar relativeren. De bal is aan het rollen.  Niet door de schaarse jarenlange aanwijzingen.  Wel door een (1) treffende onthulling.    Pas nu zullen de talloze klachten volgen.  De schrik om klacht in te dienen zal kleiner worden. Waar rechters de leugens va...
Lees meer

Walter van Besien : YES !

Eerst lees je best mijn vorige inzending van vandaag. Eindelijk vind ik een luidspreker voor mijn aanklachten ( sedert zo'n tien jaar) over het machtsmisbruik bij alle politiekorpsen.  In Kortrijk werd ik voor mijn openbare klacht door de agenten gestraft.   Rechtbank heeft geen zin tegen leugenaars die vanzelf geloofd worden. Walter van Besien wil nu dat uitgezocht wordt hoe het mogelijk is dat het geval "4 Antwerpse agenten zo lang niet opgemerkt werd door diezelfde korpsen. Comite P mo...
Lees meer

het recent machtsmisbruik bij de politie. Hoe dikwijls?

Ik gaf al dikwijls, op deze site, de oorzaken aan voor het nu, voor een keer, vastgestelde machtsmisbruik. Ik heb het over de politiewerking.  Namelijk, het intern verbod om te getuigen tegen collega's. Het gebod zelfs vals te getuigen.  Corporatisme dus ( fascisme is dan niet ver weg). Het gevolg is toegedekt en dus meer machtsmisbruik. Hoe lang al was zelfs het recent ( Antwerpen, met 4)  misdrijf toegedekt door collega's in omerta?  Dat is de hamvraag die comite P niet zal zoeken. PS...
Lees meer

De top van de kerk en haar steun aan pedofilie.

Nu donderdag 25 februari 2016 wordt, in beroep, uitspraak geveld in de burgerlijke  zaak aangespannen door slachtoffers.  Het instituut kerk ging in beroep tegen vorige uitspraak.  Onbegrijpelijk en ergerlijk. Een schoolvoorbeeld van een tergend en roekeloos geding. Zelfs zonder dat beroep kwam het instituut kerk er al zeer ongeloofwaardig uit.  In plaats van de juiste houding aan te nemen gaat ze op de procedure toer.  Voor een sekte die een daaraan tegengestelde menselijke moraal en ethiek pr...
Lees meer

enige uitleg (1.02.2016).

De toespraak tot de Heren van Lebak - die ik in de blog hiervoor aanhaalde - is een wereldberoemde rede uitgesproken door de Resident ergens in Zuid - Azië met de naam Max Havelaar.  Deze rede is weergegeven in het gelijknamig boek van E. Douwes Dekker (Multatuli).  En werd in mijn tijd in zeer vele humaniora's besproken. De draagwijdte en betekenis voor de democratie is van even groot belang als de rede "J''accuse". Max klaagde ( wat in de 19° eeuw enorme moed vergde; hij verloor er zijn...
Lees meer

Aan de Heren van Lebak

Ik sta hier als volksvertegenwoordiger voor jullie.  Ik wou jullie vragen om een uur stilte.  Ter bezinning over de wettelijke mishandeling van de sukkelaars.  Jullie zullen snel inzien dat zulke mishandeling dit in onze cultuur niet past. De minuut stilte gaat nu in.  En ze piesten een plas . . . Nawoord : veel mensen reeds staan achter deze aanklacht en  . . .  Ze zoeken frenetiek naar een trekker.  Veel stemmen gaan op  voor een basisinkomen (Vivant).  Het parlement ? Ergerlijk, al...
Lees meer

De schandelijke politiewerking komt er weer mee weg. Slachtoffers worden razend.

Lezers, a.u.b. REAGEER.  Ik steek nogmaals mijn nek uit ondanks dat ik om zulk inzicht reeds werd aangepakt door de politie te K.  Ik had mijn inzicht op vraag van het CBS te K.  voor haar  en dus openbaar uiteengezet.  Waartegen dat dit CBS niets kon inbrengen dan leugens.  Systeem Q weet je wel.  Dit alles is gedocumenteerd. Al moet ik het er in kloppen : de politie-werking verloopt schandalig wat haar optredens betreft.  Onbegrijpelijker is dat daartegen niet wordt opgetreden.  De polit...
Lees meer

Welk ziekenhuis fraudeerde en fraudeert.

Het Riziv en opvolgende media-commentaren gaven recent zulke fraude aan.  Daarbij missen wij de identiteiten van de fraudeurs.  Harop Riziv, consulteer een advocaat en doe het.  Het zal efficiënt werken. Persoonlijke ervaring.  Ik kreeg zelf een factuur van AZ Groeninge.  Ik vroeg uitleg om verschillende redenen.  Ik kreeg enkel een brief van een deurwaarder. Groeninge geeft ostentatief en op elke gang en in grote letters een verkorte vorm van haar CHARTER weer.  Maar handelt daar helemaal...
Lees meer

Politiemisdaden ! Oplossing! Aub breng deze blog in grotere aandacht.

Zie eerst wat mijn vorige blog zegt.  We zijn een dag later. Daarnet zag ik "De Afspraak" van heden of gisteren (Canvas online).  De Heer Imade Anouri (groen) wil daartegen iets doen.  Ook hij kan het niet meer aanzien. Maar hij heeft niet voldoende kennis.  Hij somt wat oplossingen op.  Zonder de grootste oorzaak van die brutaliteiten te kennen.  Ik sta wel achter zijn eis dat de politie na elk incident moet communiceren.  Maar, de redactie heeft een ganse namiddag iemand van de politie uit...
Lees meer