about
Toon menu

snippets

De ijsbeer en de Vlaming

Gemeengoed van de ijsbeer tot de Vlaming

Natuurlijk en cultureel gemeengoed uitgelegd aan kinderen (Of wat ons gemeengoed de moeite waard maakt voor toekomstige generaties) In onze reeks over de commons, hier een bijdrage van Ellen Babeliowky, Studente Film RITS Tijdens de seminaries betreffende onze ‘Lessen in Urgentie’ bleken ‘The Commons’ een onderwerp met hoge urgentie: ons gemeengoed staat op de helling.  Ik voelde mij uitgedaagd om hier bij stil te staan en te reflecteren over wat ‘the commons’, wereldwijd en in B...
Lees meer

Kleine anatomie van de politieke melancholie (een eerste schets [naar levend model])

melancholy

“Met schrik ziet de melancholicus de aarde teruggevallen in een loutere natuurtoestand.” (Walter Benjamin) (voor Dominiek Hoens en Klaas Tindemans, collega’s die rond het thema ‘politiek en melancholie’ werken) Proloog over psychopolitiek Psychopolitiek is een term van Peter Sloterdijk die aandacht vraagt voor de rol van psychologische aandoeningen, emoties en affecten in de politiek. Het is een belangrijke, wellicht onderschatte invalshoek op ‘het politieke’. Er is een hele car...
Lees meer

Honger in de wereld zal hen worst wezen (een antwoord aan Marc Van Montagu)

VIB en Monsanto

Marc Van Montagu beweerde in een interview onder de titel ‘Het verzet tegen GGOs is misdadig’ (De Standaard 29 juni 2013), dat de mensen die tegen GGO’s waren intellectueel lui, fanatiek en sectarisch zijn. Ik heb daar op geantwoord (in De Standaard, 5 juli: ‘Wetenschap als heilsleer en duivelspact'), dat indien onwetend hij het moest zijn: de misdaden van Monsanto zijn goed gedocumenteerd, en dat juist zijn geloof in de wetenschap religieus was. En tenslotte, dat indien het woord...
Lees meer

Congratulations: you are complicit of crimes against humanity! Laudatio for Robert Fraley, winner of the World Food Prize 2013

Robert Fraley and monsanto

Robert Fraley, the number two of Monsanto, got the World Food Prize, together this year with professor van Montagu from Ghent University and Mary-Dell Chilton from Syngenta.  He comes to Ghent on November 12th  for a party on the occasion of ' thirty years of biotechnology ', organized by the Flemish Institute for Biotechnology (V.I.B.). Below an official address which philosopher Lieven De Cauter will read on that day on the protest party on De Kouter, in Ghent. Mister Fraley, fir...
Lees meer

Open brief aan Marc van Montagu: Wetenschap als heilsleer en duivelspact

Geachte collega, in antwoord op uw interview in De Standaard van juni jongstleden, schreef ik u een open brief in diezelfde krant. Ik heb nooit antwoord gekregen. Nu U, als winnaar van de World Food Prize 2013 op 12 en 13 november door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Gent wordt gelauwerd, doe ik een nieuwe poging. U bent ons, alle 2375 verontruste burgers die de petitie tegen de aanwezigheid van de nummer twee van Monsanto op dat feest voor 30 jaar biotech ondertekend h...
Lees meer

Protestfeest tegen GGO's in het algemeen en Monsanto in het bijzonder

 cid 749BA656 8932 40A6 8DBB 8AE2E5C4827B@local

[français ci-dessous, English underneath] GENETISCH GEMODIFICEERDE GEWASSEN NIET IN ONZE NAAM, NIET IN NAAM VAN DE HONGER, NIET IN NAAM VAN DE WETENSCHAP! Een wereld zonder MONSANTO is mogelijk! Op 12 november vindt tussen 11u en 14u op de Kouter in Gent een belangrijk protestfeest plaats. Tal van wetenschappers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, activisten, mensen uit de culturele sector, vakbonden, burgers en politici verzamelen dan om te laten zien en horen da...
Lees meer

Postscriptum bij de toekomst (Nabeschouwingen over posthistorie)

the fence of Ceuta (google images)

Als postscriptum bij de toekomstweek van DWM in het kader van het eeuwfeest van Vooruit hier een vertaling en licht bewerkte versie van ‘Afterthoughts on Posthistory (uit Entropic Empire, Nai010publishers, Rotterdam, 2012). Voor filosofische geesten (want slottekst van een heel boek, dus schiet niet op de pianist maar lees eerst het boek:). Maar toch ook hoogst actueel: ‘Verandering door vooruitgang’? Vooruitgang door verandering (van de vooruitgang als onhoudbare groei en alibi voo...
Lees meer

C4: Een nieuw terroristisch manifest

C4: een nieuw terroristisch manifest! CCCC: Theoretisch Theater Tegen Terreur. Bekijk het en verspreid naar godvrucht en vermogen. Enjoy! The revolution this time will be televised! Go: http://www.youtube.com/watch?v=rvt2S7QTf_w Disclaimer: het lessen-in-urgentieteam distantieert zich van deze anonieme extremistische video en weigert elke verantwoordelijkheid.   ...
Lees meer

School 2.0. The Common School of Brussels (beschouwingen over urgentie)

school 2 0 google images

Als onderwerp is urgentie niet los te zien van een gekozen perspectief. Lessen in urgentie klinkt als een abstracte titel die doelt op een ‘les’ zonder dat je aan school denkt. Een schoolles heeft op zichzelf wel urgentie maar die wordt niet letterlijk benoemd. Toch is het de titel van een echte les, met studenten, een docent (Lieven de Cauter) en een lokaal. Urgentie als hoofdonderwerp heeft de invulling van de voorwaarden wel noodzakelijk gemaakt. Noodzakelijk is misschien niet h...
Lees meer

Occupy 2.0

58 Loncke 4 slam in Theatre a la Place380

Beste Lieven,Onze urgentie lessen hebben me al een ding geleerd: als iets op het spel staat zijn de keuzes niet moeilijk, ze worden voor je gemaakt. Het enige wat je moet beseffen is wat er op het spel staat en wat je er zelf aan kan bijdragen. Momenteel woon ik in t.a.l.p. (theatre a la place) de gekraakte schouwburg in het centrum van Luik. Dit is niet zomaar een kraak, dit is een bezetting, occupy 2.0. A theatre from the people, for the people. Gekraakt door studenten die niet wi...
Lees meer

Over mislukte en gelukte ‘oefeningen in globalisering’

Babeliowsky Ellen Urgentie Globalisering afbeelding

Over globalisering is het eerste en het laatste wellicht nog lang niet gezegd. Er zijn haast evenveel voorstanders als tegenstanders van het begrip, allen met even doordachte argumenten. Feit blijft dat het woord ‘globalisering’ voldoende (zelfs explosieve) lading heeft om het nodige stof te doen opwaaien en discussies te laten ontbranden.  Van Dale geeft ‘globalisering’ een definitie die voor ons relevant is: ‘het streven naar het wereldwijd integreren van economische, politieke e...
Lees meer

Globalisering voor beginners

Globalisering Google Images

Vraagt men mij om voor de redactieraad van KRAS (opvolger van het Scholierenparlement) met het oog op de komende jaarwerking, te komen spreken over globalisering. Daar kan ik niet nee op zeggen. Hier een leidraad voor onze gedachtewisseling... Globalisering is zo oud als de mensheid. Met de trek van de Afrikaanse oermensen naar Azië en naar Europa en zo ook geleidelijk naar de andere continenten, is de globalisering begonnen. Globalisering is prehistorisch. Transhistorisch zelfs:...
Lees meer

Inside Job Revisted (‘documenting infrareality’ 1)

inside job google inages

Naast onze reeks teksten in het kader van het Mini-Science-Fiction-Festival Entropic Empire (onder het motto: “filosofie van de gerealiseerde science fiction/ science fiction als gerealiseerde filosofie”), waarvan District Nine de ambitieuze opener vormde, (see elsewhere on this blog - de film wordt op groot scherm vertoond in Cinema RITS op 4 december – in een double bill met de SF-klassieker Blade Runner, 2 € entree!) is er in het kader van de “lessen in urgentie” ook een microree...
Lees meer

Petitie tegen feestje voor Monsanto

Het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) geeft op 12 november in de Handelbeurs van Gent een feest voor “dertig jaar biotechnologie”. En ze hebben kosten noch moeite gespaard. Ze laten de grote kanonnen aanrukken. Ze nodigen niemand minder dan Robert Fraley uit, de Executive Vice President van ...Monsanto. Er circuleert een petitie in drie talen om de rectoren van de vier Vlaamse grote universiteiten die betrokken zijn bij het VIB, te vragen om die meneer geen toegang te  ver...
Lees meer

District 9

Komende weken zullen er op deze blog meerdere analyses van science-fiction films komen te staan. De sci-fi als ingang voor een gesprek over urgentie in de toekomst, het heden en de parallelen met de 'realiteit'. Elke schrijver bepaalt zelf zijn of haar insteek. In November zal er nog een speciale sci-fi avond worden georganiseerd in de cinema RITS, de preciese datum en verdere informatie zullen o.a. op deze blog verschijnen. Komt dat zien!!!  Analyse; T. van de Loo District 9, of...
Lees meer