about
Toon menu

Fotoreportage Klimaatactie in Warschau

In Warschau betoogden ongeveer 3.000 (meest jongere) actievoerders voor de redding van  het klimaat. Met meer dan 700 vormden de Belgen de grootste groep, waarvoor een dikke proficiat aan de (kleine) beweging “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” die een brede waaier aan grote en kleine organisaties wist te mobiliseren. Ons jongste lid reisde mee en maakte een indrukwekkende reeds foto’s van de reis en de betoging in Warschau.  Een selectie is te bekijken via https://picasaweb.goog...
Lees meer

Alliantie D19 - 20: Oproep aan de burgers

Naar aanleiding van een unanieme beslissing steunt de Brusselse ACOD LRB de Alliantie D19-20. Wij zullen dan ook actief deelnemen aan de blokkering van de Europese top op 19 en 20 december 2013. Met jullie steun zullen wij al het nodige doen om te beletten dat deze top doorgaat, die onze openbare financiën en onze koopkracht aantast en die bijdraagt tot de verrijking van de banken. Neen aan het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (TSCG)! Laten we tonen aan Europa d...
Lees meer

Stijging Staatschuld maakt Europees Begrotingsverdrag nog Catastrofaler!

Volgens Eurostat is onze staatschuld in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen tot 397,9 miljard € ofwel 105 % van het Bruto Binnenlands Product (DS 31.10.13). Dit betekent dat de door het Europees Begrotingsverdrag opgelegde afbouw van de staatschuld tot 60 % van het BPP op 20 jaar, in het eerste jaar 8, 5 miljard zou bedragen i.p.v. 7 miljard. Dit was het cijfer waar het Vlaams en het Federaal Parlement van uitgingen toen zij de ratificering van dit Verdrag goedkeurden. Voor d...
Lees meer

Verslag betoging tegen GAS zaterdag jl. in Brussel

Ongeveer 2000 (hoofdzakelijk jongere) betogers stapten vorige zaterdag van het Brusselse Noordstation in een brede boog naar de Anspachlaan. Zij waren hiertoe opgeroepen door een breed platform van 90 organisaties uit Belgisch middenveld. Eisen Het platform Tegengas voert actie rond 5 centrale bekommernissen: het probleem van de scheiding der machten met de gemeente als rechter en partij. de enorme willekeur en rechtsonzekerheid ingebakken in het GAS-systeem. het criminaliseren v...
Lees meer

Verslag actie tegen het Budgettair Pact in Luik

Deel van de actievoerders tegen het Budgettair Pact in Luik

Maandag jl. verzamelden enkele honderden tegenstanders van het Europees Budgettair Pact zich tegenover het Luikse Stadhuis. Voor de actie was opgeroepen door het Luiks Platform tegen het Budgetair Pact, een breed samenwerkingsverband van vakbonden, partijen en verenigingen. Dit Pact werd reeds goedgekeurd in het Vlaams en het Federaal Parlement. In het Waals Parlement werd het nog niet geagendeerd. De Burgemeester ging in zijn repliek uitgebreid in op de context van het Budgettair...
Lees meer

Verslag actie tegen armoede en sociaal onrecht

Demonstratie van omzetting van privéschulden in openbare schulden

Op donderdag 17 oktober kreeg de internationale dag van strijd tegen de armoede in Namen een originele en strijdbare invulling. Een paar honderd militanten van het Waals Netwerk tegen de Armoede en van het Réseau pour la Justice Fiscale stapten door de Naamse straten, gehuld in de klassieke spokenpakken. Ze hielden halt bij een reeks overheids- en financiële instellingen waar hun beleid aangeklaagd werd aan de hand van schitterend straattheater, gevolgd door toespraakjes. Achtergro...
Lees meer

Vakbondsacties voor Openbare Diensten en tegen Belgisch - Europees Besparingsbeleid

manif openbare diensten - 24 juni 2013

Op 24 juni j.l. waren 5.000 syndicalisten in de Brusselse straten actief. Ongeveer 2.500 militanten van de Openbare Diensten verzamelden op het Fontainasplein om na de toespraken in stevige pas op te stappen richting Centraal Station. Ondertussen waren ongeveer evenveel actievoerders van de interprofessionele Brusselse Regionale vakbonden van aan de Financietoren vertrokken om het Europees begrotingsbeleid en i.h.b. het Begrotingspact aan te klagen. Ter hoogte van de St. Goedele Kat...
Lees meer

Het Begrotingspact van Europa: catastrofaal, onbekend en vaak misbegrepen

Het Begrotingspact van Europa zal catastrofale gevolgen hebben voor ons sociaal stelsel en voor de parlementaire democratie. Toch komt de strijd er tegen in ons land en i.h.b.  in Vlaanderen maar moeiijk op gang. Dit is volgens ons aan twee factoren te wijten:1) het wordt quasi totaal doodgezwegen in onze media, inclusief de alternatieve media en2) onder de weinige mensen die van het bestaan ervan afweten zijn de misvattingen erover wijdverspreid. In dit artikel gaan wij in op dit l...
Lees meer

Betoging tegen het Budgetair Pact aan het Waals Parlement

Foto Betoging tegen het Budgetair Pact

Niettegenstaande de korte voorbereidingstijd en de regen manifesteerden een paar honderd actievoerders vorige woensdag aan het Waals Parlement om te protesteren tegen het Budgetair Pact. Tot de actie was opgeroepen door de FGTB Wallone, maar er waren ook enkele tientallen militanten van de CNE (franstalige tegenhanger van de LBC) en kleine delegaties van de “Fédération des Etudiants Francophones”, van de PTB (franstalige PVDA),  Mouvement de Gauche, VEGA, Constituante en Front des...
Lees meer

Begrotingsbeleid en democratie – Alle hens aan dek!

In een open brief aan de Federale Parlementsleden wijst LEF op de verregaande en onomkeerbare consequenties van het Budgettair Pact van Europa voor ons begrotings- en dus sociaal beleid en de uitholling van de democratie. LEF vraagt om dit Verdrag niet goed te keuren of er minstens een serieus debat aan te wijden. Wij publiceren hier de brief en geven daarna nog enkele suggesties over wat u als burger kan doen. Open brief aan de Parlementsleden Geachte Mevrouw,Geachte Heer. Betre...
Lees meer