about
Toon menu

Verslag actie tegen armoede en sociaal onrecht

Demonstratie van omzetting van privéschulden in openbare schulden

Op donderdag 17 oktober kreeg de internationale dag van strijd tegen de armoede in Namen een originele en strijdbare invulling. Een paar honderd militanten van het Waals Netwerk tegen de Armoede en van het Réseau pour la Justice Fiscale stapten door de Naamse straten, gehuld in de klassieke spokenpakken. Ze hielden halt bij een reeks overheids- en financiële instellingen waar hun beleid aangeklaagd werd aan de hand van schitterend straattheater, gevolgd door toespraakjes. Achtergro...
Lees meer

Vakbondsacties voor Openbare Diensten en tegen Belgisch - Europees Besparingsbeleid

manif openbare diensten - 24 juni 2013

Op 24 juni j.l. waren 5.000 syndicalisten in de Brusselse straten actief. Ongeveer 2.500 militanten van de Openbare Diensten verzamelden op het Fontainasplein om na de toespraken in stevige pas op te stappen richting Centraal Station. Ondertussen waren ongeveer evenveel actievoerders van de interprofessionele Brusselse Regionale vakbonden van aan de Financietoren vertrokken om het Europees begrotingsbeleid en i.h.b. het Begrotingspact aan te klagen. Ter hoogte van de St. Goedele Kat...
Lees meer

Het Begrotingspact van Europa: catastrofaal, onbekend en vaak misbegrepen

Het Begrotingspact van Europa zal catastrofale gevolgen hebben voor ons sociaal stelsel en voor de parlementaire democratie. Toch komt de strijd er tegen in ons land en i.h.b.  in Vlaanderen maar moeiijk op gang. Dit is volgens ons aan twee factoren te wijten:1) het wordt quasi totaal doodgezwegen in onze media, inclusief de alternatieve media en2) onder de weinige mensen die van het bestaan ervan afweten zijn de misvattingen erover wijdverspreid. In dit artikel gaan wij in op dit l...
Lees meer

Betoging tegen het Budgetair Pact aan het Waals Parlement

Foto Betoging tegen het Budgetair Pact

Niettegenstaande de korte voorbereidingstijd en de regen manifesteerden een paar honderd actievoerders vorige woensdag aan het Waals Parlement om te protesteren tegen het Budgetair Pact. Tot de actie was opgeroepen door de FGTB Wallone, maar er waren ook enkele tientallen militanten van de CNE (franstalige tegenhanger van de LBC) en kleine delegaties van de “Fédération des Etudiants Francophones”, van de PTB (franstalige PVDA),  Mouvement de Gauche, VEGA, Constituante en Front des...
Lees meer

Begrotingsbeleid en democratie – Alle hens aan dek!

In een open brief aan de Federale Parlementsleden wijst LEF op de verregaande en onomkeerbare consequenties van het Budgettair Pact van Europa voor ons begrotings- en dus sociaal beleid en de uitholling van de democratie. LEF vraagt om dit Verdrag niet goed te keuren of er minstens een serieus debat aan te wijden. Wij publiceren hier de brief en geven daarna nog enkele suggesties over wat u als burger kan doen. Open brief aan de Parlementsleden Geachte Mevrouw,Geachte Heer. Betre...
Lees meer