about
Toon menu

Het Begrotingspact van Europa: catastrofaal, onbekend en vaak misbegrepen

Het Begrotingspact van Europa zal catastrofale gevolgen hebben voor ons sociaal stelsel en voor de parlementaire democratie. Toch komt de strijd er tegen in ons land en i.h.b.  in Vlaanderen maar moeiijk op gang. Dit is volgens ons aan twee factoren te wijten:1) het wordt quasi totaal doodgezwegen in onze media, inclusief de alternatieve media en2) onder de weinige mensen die van het bestaan ervan afweten zijn de misvattingen erover wijdverspreid. In dit artikel gaan wij in op dit l...
Lees meer

Betoging tegen het Budgetair Pact aan het Waals Parlement

Foto Betoging tegen het Budgetair Pact

Niettegenstaande de korte voorbereidingstijd en de regen manifesteerden een paar honderd actievoerders vorige woensdag aan het Waals Parlement om te protesteren tegen het Budgetair Pact. Tot de actie was opgeroepen door de FGTB Wallone, maar er waren ook enkele tientallen militanten van de CNE (franstalige tegenhanger van de LBC) en kleine delegaties van de “Fédération des Etudiants Francophones”, van de PTB (franstalige PVDA),  Mouvement de Gauche, VEGA, Constituante en Front des...
Lees meer

Begrotingsbeleid en democratie – Alle hens aan dek!

In een open brief aan de Federale Parlementsleden wijst LEF op de verregaande en onomkeerbare consequenties van het Budgettair Pact van Europa voor ons begrotings- en dus sociaal beleid en de uitholling van de democratie. LEF vraagt om dit Verdrag niet goed te keuren of er minstens een serieus debat aan te wijden. Wij publiceren hier de brief en geven daarna nog enkele suggesties over wat u als burger kan doen. Open brief aan de Parlementsleden Geachte Mevrouw,Geachte Heer. Betre...
Lees meer