about
Toon menu

Actie tegen repressie sociale bewegingen

Op donderdag 15 juni verzamelden een 100-tal actievoerders aan het Brusselse Justitiepaleis om te protesteren tegen de vervolging van de “dieren” van het “Ensemble Zoologique de Libération de la Nature”.  Deze organisatie voerde onlangs een geweldloze actie aan de kantoren van de European Crop Protection Association die lobbyt voor de pesticieden producenten. Aanleiding voor deze actie was het actuele debat over glyfosaat. Na afloop van deze actie werden 9 actievoerders opgepakt. Zij worden nu...
Lees meer

Social Profit werknemers nog steeds wit van woede

Donderdag 1 juni 2017 stapten een duizendtal syndicale militanten van de 3 vakbonden van het Brusselse Barricadenplein naar de Wetstraat om hun blijvend ongenoegen uit te drukken over de lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden. Het ongenoegen t.a.v. de besparingsregeringen is bijzonder groot. Opvallend was ook de slogan: “geen geld voor gevechtsvliegtuigen” die vanuit luidspreker klonk.  Maatschappelijk belang Sinds zijn prille bestaan was LEF aanwezig bij elke betoging van de Witte Woede, ni...
Lees meer

Chapeau Monsieur Magnette ! Maar sorry, wij blijven fundamenteel gekant tegen CETA, TTIP, TISA …

Wat franstalig België bekomen heeft inzake CETA is,  gezien de krachtsverhoudingen in Europa, meer dan men had kunnen verwachten. De exacte aagwijdte inschatten van de addenda aan het op 30 oktober 2016 tussen Canada en de EU afgesloten akkoord,  laten wij aan de specialisten over. Onafgezien van deze evaluatie zijn er volgens LEF fundamentele bezwaren tegen dit soort verdragen. Eenvoudig weg  omdat hun  doelstellingen niet deugen. De doelstellingen van deze akkoorden werden naar ons weten door...
Lees meer

De mythe van de nodige en onvermijdelijke besparingen

Onze regeringen, de werkgevers en de mainstream media vertellen ons alle dagen dat besparingen nodig zijn om onze economie er bovenop te helpen, en dat zij onvermijdelijk zijn omdat Europa ze oplegt. Maar is dit wel zo?

Besparen om later te groeien? Vooraanstaande economen zoals Paul De Grauwe, Stiglitz en Krugman (de laatste twee Nobelprijswinnaars) stellen al lang dat besparen leidt tot vermindering van koopkracht van het grootste deel van de bevolking, nadelig is voor de tewer...
Lees meer

Europese budgettaire verplichtingen: molensteen rond de nek van de volgende Belgische regeringen

Door de goedkeuring van het Europees begrotingsverdrag in de 7 Belgische Parlementen heeft België niet alleen de essentie van zijn Parlementaire democratie opgegeven, maar daarenboven zichzelf in een verstikkend budgettair carcan gewrongen. Volgens de huidige beschikbare gegevens moet ons land per jaar minstens 12 miljard vinden. Daarnaast belooft de discussie in welke mate de last tussen federale, regionale en lokale overheden moet verdeeld worden, een onontwarbare knoop te...
Lees meer

Doe de dénktest voor 25 mei!

'Doe de denktest' is een poging om de kiezer informatie te verstrekken die weinig of niet in de folders en in de media aan bod komt. LEF legt dezer dagen een vragenlijst voor aan een aantal kandidaten voor het Europees, het Federaal en Regionaal Parlement. Wij beperkten ons tot kandidaten van CD&V (met ACW-achtergrond), sp.a, Groen! en PVDA+. De antwoorden zullen geleidelijk gepubliceerd worden op deze website.

In deze (meestal digitale) interviews worden er vragen gesteld over...
Lees meer

Bedenking - Van de Lanotte en Electrawinds: meer aan de hand?

De mediahype over het al dan niet kosjer zijn van de relatie Van de Lanotte met Electrawinds lijkt mij maatschappelijk minder belangrijk dan de vraag of Electrawinds al dan niet failliet gaat. Indien Electrawinds failliet gaat, is het een zaak van slecht beheer, of is er iets meer aan de hand? Dit mogelijke failliet herinnerde mij aan de ervaring van een familielid dat een tiental jaren geleden op aanraden van haar bank aandelen kocht in een windmolenbedrijf, “omdat dit de toekomst...
Lees meer

Verslag: Stoet van de schaamte vraagt aandacht voor verkrachtingen

In België worden zo’n 10 verkrachtingen per dag aangegeven, maar het werkelijke aantal verkrachtingen ligt 10 keer hoger. Onder de noemer ‘Vandaag worden er in ons land weer 100 vrouwen verkracht’ organiseerden de Vrouwenraad en de Conseil des Femmes francophones de Belgique op maandag 25 november een manifestatie aan het Centraal station van Brussel om de aandacht te vestigen op dit probleem. De organisaties willen handtekeningen verzamelen en meer getuigenissen over verkrachtingen...
Lees meer

Fotoreportage Klimaatactie in Warschau

In Warschau betoogden ongeveer 3.000 (meest jongere) actievoerders voor de redding van  het klimaat. Met meer dan 700 vormden de Belgen de grootste groep, waarvoor een dikke proficiat aan de (kleine) beweging “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” die een brede waaier aan grote en kleine organisaties wist te mobiliseren. Ons jongste lid reisde mee en maakte een indrukwekkende reeds foto’s van de reis en de betoging in Warschau.  Een selectie is te bekijken via https://picasaweb.goog...
Lees meer

Alliantie D19 - 20: Oproep aan de burgers

Naar aanleiding van een unanieme beslissing steunt de Brusselse ACOD LRB de Alliantie D19-20. Wij zullen dan ook actief deelnemen aan de blokkering van de Europese top op 19 en 20 december 2013. Met jullie steun zullen wij al het nodige doen om te beletten dat deze top doorgaat, die onze openbare financiën en onze koopkracht aantast en die bijdraagt tot de verrijking van de banken. Neen aan het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (TSCG)! Laten we tonen aan Europa d...
Lees meer

Stijging Staatschuld maakt Europees Begrotingsverdrag nog Catastrofaler!

Volgens Eurostat is onze staatschuld in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen tot 397,9 miljard € ofwel 105 % van het Bruto Binnenlands Product (DS 31.10.13). Dit betekent dat de door het Europees Begrotingsverdrag opgelegde afbouw van de staatschuld tot 60 % van het BPP op 20 jaar, in het eerste jaar 8, 5 miljard zou bedragen i.p.v. 7 miljard. Dit was het cijfer waar het Vlaams en het Federaal Parlement van uitgingen toen zij de ratificering van dit Verdrag goedkeurden. Voor d...
Lees meer

Verslag betoging tegen GAS zaterdag jl. in Brussel

Ongeveer 2000 (hoofdzakelijk jongere) betogers stapten vorige zaterdag van het Brusselse Noordstation in een brede boog naar de Anspachlaan. Zij waren hiertoe opgeroepen door een breed platform van 90 organisaties uit Belgisch middenveld. Eisen Het platform Tegengas voert actie rond 5 centrale bekommernissen: het probleem van de scheiding der machten met de gemeente als rechter en partij. de enorme willekeur en rechtsonzekerheid ingebakken in het GAS-systeem. het criminaliseren v...
Lees meer

Verslag actie tegen het Budgettair Pact in Luik

Deel van de actievoerders tegen het Budgettair Pact in Luik

Maandag jl. verzamelden enkele honderden tegenstanders van het Europees Budgettair Pact zich tegenover het Luikse Stadhuis. Voor de actie was opgeroepen door het Luiks Platform tegen het Budgetair Pact, een breed samenwerkingsverband van vakbonden, partijen en verenigingen. Dit Pact werd reeds goedgekeurd in het Vlaams en het Federaal Parlement. In het Waals Parlement werd het nog niet geagendeerd. De Burgemeester ging in zijn repliek uitgebreid in op de context van het Budgettair...
Lees meer

Verslag actie tegen armoede en sociaal onrecht

Demonstratie van omzetting van privéschulden in openbare schulden

Op donderdag 17 oktober kreeg de internationale dag van strijd tegen de armoede in Namen een originele en strijdbare invulling. Een paar honderd militanten van het Waals Netwerk tegen de Armoede en van het Réseau pour la Justice Fiscale stapten door de Naamse straten, gehuld in de klassieke spokenpakken. Ze hielden halt bij een reeks overheids- en financiële instellingen waar hun beleid aangeklaagd werd aan de hand van schitterend straattheater, gevolgd door toespraakjes. Achtergro...
Lees meer

Vakbondsacties voor Openbare Diensten en tegen Belgisch - Europees Besparingsbeleid

manif openbare diensten - 24 juni 2013

Op 24 juni j.l. waren 5.000 syndicalisten in de Brusselse straten actief. Ongeveer 2.500 militanten van de Openbare Diensten verzamelden op het Fontainasplein om na de toespraken in stevige pas op te stappen richting Centraal Station. Ondertussen waren ongeveer evenveel actievoerders van de interprofessionele Brusselse Regionale vakbonden van aan de Financietoren vertrokken om het Europees begrotingsbeleid en i.h.b. het Begrotingspact aan te klagen. Ter hoogte van de St. Goedele Kat...
Lees meer