about
Toon menu

De moeizame start van Metis

Er is een nieuwe – centrumlinkse – denktank in Vlaanderen, Metis. Die wil als progressieve denktank een tegenwicht vormen voor de Itinera’s en Johan Van Overtveldt’s van deze wereld. Media berichtten deze week al over de eerste opiniestukken en papers van de denktank en Wim Vermeersch (lid van de kerngroep van Metis) lichtte op deredactie.be ook al het waarom van de denktank toe. Een lovenswaardig initiatief maar ... De eerste berichten en 'key messages' die in de media doorsijpel...
Lees meer

Is er een probleem-Sturtewagen?

Kijk, ik wil niet vervelend doen, maar De Standaard lijkt me stilaan een probleem te hebben met haar voornaamste commentaarschrijver – aka ‘opiniërend hoofdredacteur’. Als je bij het vluchtig doornemen van een gratis krant als de Metro meer visie en langetermijndenken aantreft dan in het dagelijkse redactioneel van een kwaliteitskrant, is er toch wat loos, me dunkt. Op vrijdag, in de rubriek ‘Boeiende Tijden’, is het een stuk beter (al beperkt Bart Sturtewagen zich in die stukken a...
Lees meer

Van een opiniërend hoofdredacteur mag je eigenlijk het onverwachte verwachten

Bart Sturtewagen is sinds kort ‘opiniërend hoofdredacteur’ bij de Standaard en neemt daarbij onder meer de rubriek ‘Boeiende Tijden’ voor zijn rekening. In de vier commentaarstukken die hij tot dusver onder die noemer publiceerde in de krant, had hij het twee keer over 2014 (resp. over de vergrijzingsuitdaging en hoe de N-VA haar huidige momentum zou kunnen rekken tot de ‘moeder aller verkiezingen’) en twee keer over de problemen in de eurozone. Nu is het label ‘opiniërend hoofdred...
Lees meer

Het weer is de kluts kwijt

Buiten is het ijzig koud, toch voor de tijd van het jaar. Het sein voor een kwaliteitskrant om een plezante discussie te houden: “Is het weer de kluts kwijt?”. Hèh, lekker gezellig. Systeemoorzaken, neoliberalisme, het klimaat, … val ons daar toch niet mee lastig, asjeblief. Nee, koning Winter weet het effen niet meer, en we zijn het met zijn allen BEU.    Wat me opvalt bij de klimaatopwarmingsdiscussie is dat mensen die in principe van huis uit meegekregen hebben hoe ze onmiddell...
Lees meer

Onzekerheid

Gert Peersman, de favoriete econoom van nogal wat open VLD’ers dezer dagen, beklemtoont het belang van de factor ‘onzekerheid’ voor de economie. Met het aantreden van Gwendolyn Rutten lijken Open VLDers trouwens een nieuwe en assertieve strategie ontwikkeld te hebben om zichzelf te positioneren in het politieke debat. Iedere econoom die het niet met hen eens is krijgt voortaan het label ‘PS econoom’ opgespeld, ‘Mathot-kloon’ of iets in die aard. Waarvan akte. Karel De Gucht verwees...
Lees meer

Nieuwe mantra over eurocrisis even bijziend als vorige

Je hebt het ongetwijfeld al opgemerkt in de kranten – er is een nieuw mantra onder economen, VOKA voormannen, ‘opiniërende hoofdredacteurs’ en andere opiniemakers, ja zelfs bij Europees Commissaris Olli Rehn daagt het licht (een beetje). Nu het soberheidsbeleid in Europa op een fiasco uitloopt, mogen we het iets kalmer aan doen bij het terugbrengen van het budgettair deficit. We kunnen ons wel een beetje ‘deficit spending’ permitteren, àls daar echter maar structurele hervormingen...
Lees meer

Herman van Rompuy is helaas niet de Europese president die hij had kunnen zijn

Een tiental jaar geleden, op een wat herfstige avond, zag ik Herman Van Rompuy wandelen in de catacomben van Brussel-Centraal. Een onopvallende, bescheiden man oogde hij toen, hij was terug gewoon parlementslid na een aantal jaren in de regering-Dehaene. Er was nog helemaal geen sprake van zijn return op het nationale voorplan onder het motto ‘rustige vastheid’, en al helemaal niet van een rol als Europees president. Die bescheiden man had, op zijn manier, een Europeaanse versie va...
Lees meer

Niet alleen Italië, ook Europa heeft een Grillo nodig

Laten we ons even aan een klein pronostiekje wagen voor de volgende maanden in Europa. Voorlopig doen de financiële markten nog niet al te moeilijk over de Italiaanse electorale janboel, maar het laat zich raden dat ze bij aanhoudende politieke instabiliteit in Italië het land terug in een houdgreep gaan nemen. Geert Noels en Ivan Van de Cloot warmen zich ongetwijfeld al op om ‘spread’ tweets te versturen. Bij stijgende animositeit op de financiële markten, al of niet verder aangew...
Lees meer

Marc De Vos en de Griekse metafoor

Naar aanleiding van de vakbondsactie in Brussel vindt  Marc De Vos het vandaag nog eens nodig om de ondertussen beruchte “Griekenland metafoor” boven te halen in  De Standaard, meer bepaald in zijn korte stukje ‘Griekenlandmoment voor België?’ Het wordt volgens hem tijd “dat we samen beseffen, zoals Griekenland, dat we fundamenteel boven onze economische stand leven.”   Daniel Knight schreef  eerder al op de website Social Europe Journal dat zoiets tegenwoordig een favoriete tactie...
Lees meer

De lacune in de coverage over paus Benedictus XVI

Kijk, ik was niet bepaald een fan van de pas afgetreden paus, maar ik vind het toch spijtig dat de vele pagina's die vandaag volgeschreven werden over zijn pontificaat één grote lacune vertonen. Ze zwijgen in alle toonaarden over de kritiek die de paus had op het neoliberalisme.  Dat hij niet bepaald marxistische sympathieën had, weten we. Maar dat Ratzinger ook niet bepaald hoog opliep met de toenemende invloed van neoliberalisme in een globaliserende wereld en geseculariseerde EU...
Lees meer

De N-VA als complex adaptief systeem?

De nu al beruchte “obediëntie” quote van Bart De Wever en vooral de enorme mediaheisa die erop volgde, vormen de aanleiding voor dit stukje. Ik begin me immers stilaan af te vragen af of de complexiteitstheorie niet iets zou kunnen bijdragen in dit wel erg polariserende debat. Helaas ben ik verre van een complexiteits-theorie expert – al lees ik af en toe wel eens analyses waarin  complexiteitsinzichten worden toegepast, bijvoorbeeld op ontwikkeling of op global health governance. M...
Lees meer

Een tip voor Klaus Schwab en co

Davos is afgelopen - de global leaders kunnen weer met zijn allen huiswaarts vliegen en nog wat mijlen toevoegen aan hun toch al indrukwekkende ecologische voetafdruk. Er zijn een paar interessante analyses verschenen her en der, zelfs in niet bepaald andersglobalistische gazetjes zoals The Economist of Foreign Policy, die vragen stellen bij het hele circus, niet in het minst omdat gewone mensen overal in de wereld minder en minder vertrouwen lijken te hebben in deze zogenaamde glob...
Lees meer

Dringend gevraagd: Chefs in Nood voor het Europese restaurant

David Cameron wil een referendum over de EU, en wel ten laatste in 2017! Moet er nog zand zijn. Dat Cameron wel de laatste is met recht van spreken als het gaat over een democratisch deficit in de EU, daar zijn we het ongeveer over eens, denk ik. Overigens acht ik de kans klein dat het neoliberale duo Cameron/Osbourne de verkiezingen van 2015 overleeft, maar mochten de Tories wonder boven wonder toch een absolute meerderheid halen, dan weet de Vlaamse lerarenopleiding in elk geval i...
Lees meer

Over Vlaams populisme en Antwerpse horror

Johan Van Overtveldt en Bart Sturtewagen zijn maar een paar van de meer gezaghebbende Vlaamse commentatoren die weer meehuilen met de wolven over de polariserende rol die premier Di Rupo zou spelen met zijn uithaal van dit weekend naar de N-VA en De Wever. Daarbij schuwen ze de grote woorden niet. Sturtewagen beticht Di Rupo effenaf van populisme, terwijl Van Overtveldt Di Rupo verwijt dat hij 40 % van de Vlamingen als gevaarlijk beschouwt. Bij het lezen van deze stellingen vraag j...
Lees meer

Wie in dit Europa nog geen populist is, heeft geen kranten gelezen de laatste paar jaar

Marc Hooghe wees er gisteren op in een opiniestuk op deredactie.be: als de koning op het gevaar voor populisme wijst en alludeert op de jaren ’30, struikelen zijn kritikasters in de pers bijna over elkaar. Als Herman Van Rompuy hetzelfde doet, hijsen we hem bijna op het schild als “een staatsman met internationale allures”. Terwijl het toch – in de woorden van Joris Luyendijck in een recent Knack-nummer – overduidelijk terug “enge tijden” zijn, als je tenminste grondig wil kijken na...
Lees meer