about
Toon menu

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 8 remedie integratie

#DailyRacism Ik heb de uitspraken die ik van #DailyRacism vond, becommentarieerd. Onderstaande aanbevelingen van #DailyRacism zijn duidelijke en concrete maatregelen die genomen moeten worden om racisme en discriminatie te bestrijden', legt Bleri Lleshi uit. 'De politiek en wij als samenleving hebben dit thema veel te lang genegeerd en weinig of geen stappen vooruit gezet.'Maar laten we ook eens nuanceren. Heel vaak wordt vooral de term racisme, maar ook de term discriminatie gebruikt als inti...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 7 remedie immigratie

Het immigratie-vraagstuk Het immigratie-vraagstuk is uiteraard geen typisch Belgisch probleem maar een probleem van de gehele EU-gemeenschap. Daarom zijn gecoördineerde maatregelen op Europees niveau noodzakelijk. Hierbij acht maatregelen die het best Europees aangepakt: Zorg voor een intense en gecoördineerde samenwerking tussen de diverse Europese inlichtingendiensten zodat migratiestromen stevig gecontroleerd gebeuren. Een register van geradicaliseerde personen en hun entourage moet Europe...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 6 terrorisme

Radicalisering als aanzet tot terrorisme wordt heden ten dage duidelijk gepredikt De huidige islamitische radicalisering werd reeds gepredikt in 1928 door de Egyptische Moslim Broederschap: "God is ons doel. De Koran is onze constitutie. De Profeet is onze leider. Strijd is onze weg, en de dood omwille van God is onze hoogste ambitie". Dit was dus niet nieuw in de islamitische traditie. De soennieten en sjiieten geselen elkaar al 1.400 jaar in een opbod van martelaarschap. Voedingsbodem voor d...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 5 Turkse Belgen

Turkije, een probleemland "De Turkse regering negeert bewust de activiteiten van de terreurgroep Islamitische Staat op Turks grondgebied alhoewel ze precies weten waar die zich ophouden," aldus het Turkse parlementslid Eren Erdem van de oppositiepartij CHP. Het parlementslid stelde voorts dat gewonde ISIS- strijders in Turkse ziekenhuizen worden verzorgd. Daarbij is al langer geweten dat transporten van chemische wapens naar ISIS gedoogd worden en dat de clan-Erdogan ook goed geld verdient als...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 4 radicalisme & islamisme

Oorzaken Opgelet, er wordt met reden snel gewezen naar moslimjongeren als het op radicalisme en extremisme aankomt, maar ook de christelijke jeugd ontsnapt er helemaal niet aan .Pieter Bauwens, hoofdredacteur Doorbraak, maar ook ikzelf zijn ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Net zoals hij stel ik vast dat de algemene ziekte van het onderwijs ‘te veel inzetten op vaardigheden ten koste van kennis’ blijft duren en dit niet alleen in de godsdienstles.Dat gebrek aan feitenkennis in verband met...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 3 integratie & racisme

Multicultureel Van een monoculturele gemeenschap transformeerde Vlaanderen en bij uitbreiding België gaandeweg tot een multiculturele, volgens sommigen zelfs 'superdiverse' samenleving. Parallel met die evolutie werd duidelijk dat mensen geen eendimensionale identiteit hebben, maar de manier waarop ze zichzelf beleven gelaagd is. Individuen voelen zich wereldburger, Europeaan, Belg (al dan niet nieuwe), Vlaming, ... Gender, leeftijd en andere factoren vormen de andere laagjes binnen de 'identit...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 2 vluchtelingenproblematiek

KU Leuven: Rik Torfs Elkeen zou de openingstoespraak (academiejaar 2015-2016) van Rik Torfs, toen rector van de KU Leuven, aandachtig beluisterd en/of gelezen moeten hebben.De universiteit moet volgens rector Rik Torfs, bij het beantwoorden van vragen rond de vluchtelingenproblematiek, een lichtbaken zijn."Niet dat iedereen aan de universiteiten hetzelfde hoeft te denken, want dat resultaat bereik je enkel door helemaal niet te denken. Wel is het hun taak duurzaamheid in hun denken te leggen en...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - migratie: dl. 1 schimmig beleid

Politici hebben van het asiel- en migratiebeleid een zootje gemaakt Europese politici hebben inderdaad van het asiel- en migratiebeleid een zootje gemaakt en de druk op de rug van enkele Zuid-Europese landen gelegd. Dat is niet fair!Voor ons, Europeanen zijn er 2 uitdagingen in het migratie-dossier: Hoe vang je, voor het grootste deel, economische vluchtelingen op én integreer je ze in onze maatschappij zonder ons sociaal model onderuit te halen?Welke humanitaire inspanningen zijn we bereid te...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - kiezen: dl. 12 remedie burgerparticipatie

Het referendum Het referendum hoort bij het politiek proces van besluitvorming.De burger krijgt inspraak via het referendum bij het begin van de besluitvorming rond een probleem.Samen met de stembrief krijgt iedere stemgerechtigde burger de aanbevelingen van alle partijen en verstrekt de overheid een brochure waarin de pro’s en de contra’s objectief worden uiteengezet.De uitspraak is bindend als aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan: zodra ⅔ of 66,67 % van de ondervraagden voor of tege...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - kiezen: dl. 11 remedie bestuur

Bezoldigingen De bezoldiging van de parlementaire- en gemeentelijke mandatarissen start pas na de installatie van de onder hen verkozen voorzitter, dus nooit met terugwerkende kracht. Dit vermijdt allerlei politieke partijspelletjes. Om dezelfde reden start ook voor regerings- en gemeentebestuursleden de bezoldiging pas na de vorming van hun respectievelijke ‘regering’.Werkeloosheidsuitkeringen na een periode van 5 jaar mandataris of gedwongen ontslag loopt maximum 1 jaar en dit aan 75 % van hu...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - kiezen: dl. 10 remedie verkiezing

Partijen en kandidaten Elke burger of groep burgers kan een nieuwe partij oprichten, mits: minimum 100 handtekeningen te kunnen voorleggen van meerderjarige Belgen;een bescheiden borgsom van minimum 100 € x 100 personen, zijnde 10 000 € te betalen. Die borgsom moet bij het ontbinden van die partij teruggestort worden.De borgsom is bescheiden zodat ook de minder kapitaalkrachtigen onder de burgers zich zouden kunnen verenigen!Er is geen kiesdrempel om de particratie in te tomen en het democrat...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - kiezen: dl. 9 remedie staatsbestel

Op hoop van zege Je kan blijven hameren op wat fout loopt en dat is heel wat, maar daarmee is er nog niets veranderd. Daarom vind ik het minstens even belangrijk om mogelijke oplossingen aan te reiken. Of politici de moed hebben daarop in te gaan is twijfelachtig. Enkel na massale burgerdruk zal er misschien iets ten goede veranderen.   Concrete afspraken Er moet niet zoveel veranderen aan de huidige structuur. Hier en daar wat versneld actualiseren is veelal genoeg. Regering: federaal: Be...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - kiezen: dl. 8 de EU

De EU als beslissingsniveau Dat de Europese Unie een belangrijk beslissingsniveau is geworden, hoeft nog maar weinig betoog. 10 tot 40% van de beslissingen die een lidstaat neemt hangen af van Europese kaderrichtlijnen. In de lidstaten kan bij wijze van spreken nog wel een andere regering verkozen worden, maar niet echt een ander begrotingsbeleid. Dat betekent dat de belangrijkste beleidsbeslissingen door Europa worden gedicteerd. Dat is enorm qua macht en bevoegdheid. De Belgische liberaal Gu...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - kiezen: dl. 7 besparen

Besparen om te groeien Wie bespaart? Alvast de regering niet!Carl Devos vond alvast in Nieuwsblad van 10 oktober 2014' dat de regering niet het voorbeeld gaf! En ik volg hem helemaal ...http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141010_01313808&_section=63794788 De rode draad in de Vlaamse en federale neo-liberale regeringen is: besparen. We moeten besparen opdat de economie zou aantrekken. Dat klopt niet.Men bespaart om de economie meer zuurstof te geven: de concurrentie...
Lees meer

Burgeranalyse - politiek bedrijf - kiezen: dl. 6 identiteit & gemeenschap

Bestaat een Vlaamse / Belgische identiteit? Zeker weten weet Marc Elchardus, professor emeritus sociologie van de Vrije Universiteit Brussel, te vertellen. (De Morgen: Opinie: Identiteit, gemeenschap en zelfs patriotisme zijn geen vieze woorden .- zaterdag, 18-03-2017)Die gemeenschap bestaat in de reële, sociologische en historische betekenis. Zij werd en wordt voortdurend opgebouwd via mythevorming over erfgoedbeweging tot kwantitatieve geschiedenis. Het gevoel van gemeenschap is sterk afhanke...
Lees meer