about
Toon menu

Religieus radicaliseren is het gevolg, niet de oorzaak van geweld

Hoezeer aanhangers van Daesh (IS) zich ook van een islamitische retoriek bedienen, hun schrikbewind en aanslagen zijn niet los te koppelen van heel wat andere motieven die nauw verbonden zijn met bredere geopolitieke realiteiten. De eerste verslagen van ooggetuigen die de aanslagen overleefden maakten dat opnieuw snel duidelijk. Zo was radiopresentator Pierre Janaszak aanwezig in de Bataclan en kwam hij er heelhuids weg. Terwijl hij zich met anderen in de W.C.’s verschuilde, hoorde hij de milita...
Lees meer

Elephant’s dream – Een recensie. Een reflectie

Op 7 februari was de docu Elephant’s Dream van Kristof Bilsen te zien in de KVS. De film zat meteen raak. Het doet altijd deugd om de chaos van het verkeer in ontwikkelingslanden in zijn rauwheid en echtheid op beeld te zien. Het is nu niet gemakkelijk om het broeierige ervan in een film te vatten, maar wanneer dat wel lukt is het telkens opnieuw een soort ‘gezellig weerzien’ voor wie het kent.

Na het openingsshot van de fanfare aan een verlaten station, komt de verkeerschaos o...
Lees meer

Het recht van de sterkste: de basis van onze beschaving?

Dat Bart De Wever niet enkel de voorzitter, maar ook de ideoloog is van de N-VA, hoeft natuurlijk weinig betoog. Maar als zijn laatste opiniestuk in De Tijd van 19/08/2014, tekenend is voor de ideologie van zijn partij, dan moeten velen zich daar toch wat ongemakkelijk bij voelen. De wijze waarop hij Keizer Augustus beschrijft als “de aartsvader van onze beschaving”, moet toch heel wat wenkbrauwen doen fronsen, zowel binnen als buiten die partij. Ideologische geschiedschrijving...
Lees meer

Een tegenvoorstel: geweldloze interventie

Over het gehele medialandschap werd ondertussen een verhaal uitgerold dat aangeeft hoe zwaar de Christenen en de Yazidi’s van Irak het te verduren krijgen. Het vormt immers de morele basis die interventies van de VS moet legitimeren.

 Wat een toeval dan dat de strijders van ISIS niet alleen alsmaar verder doordringen in het gebied waar heel wat Yazidi’s wonen, maar dat ze ook alsmaar dichter komen bij belangrijke oliepijpleidingen en strategische raffinaderijen waar heel wat buiten...
Lees meer

Bijbelhistoriek, bijbelsymboliek en bijbelpolitiek

bijbel destandaard

Een nieuwsbericht op de site van De Standaard liet dit weekend weten dat wetenschappers door archeologisch en historisch onderzoek tot de conclusie kwamen dat de Bijbel historisch incorrect is en ‘fouten’ bevat. Ondertussen werd het bericht blijkbaar verwijderd. Dat is maar best. Het was immers een behoorlijk typerend voorbeeld van een totaal kortzichtig en zichzelf ridiculiserend scientisme waar onze media wel eens last van hebben. Zonder enige kritische reflectie werd het zo een...
Lees meer

De geslaagde moslim

Minaret in het midden

Van 10 tot 15 juni werden Metro-lezende treinreizigers elke dag getrakteerd op een interview met een ‘geslaagde’ moslim. De eenmalige weekrubriek ‘De Minaret in het Midden’ is duidelijk een heel goed bedoelde reeks die een ‘andere kant’ van Vlaamse moslims wil laten zien. En toch blijf ik na het lezen van de interviews met een wat wrange nasmaak achter. Ik stoor me wat aan het etaleren van een grote aaibaarheidsfactor van de moslims in kwestie. “Kijk eens hoe geslaagd ze wel niet z...
Lees meer

De vrijheid van islamkritiek

"Zoals Etienne Vermeersch zelf schreef was voor hem de hoofdkwestie in zijn gesprek met Anciaux op Reyers laat dat "de resolutie die Anciaux voorstelt een gevaar is voor de vrijheid van meningsuiting omdat je een hele reeks uitspraken over de islam niet meer zou mogen doen, vanwege 'islamofobie'." Wanneer ik de resolutie lees (die iedereen hier kan vinden: http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1980&VOLGNR=1&LANG=nl) vind ik da...
Lees meer

De revolutie werd uitgesteld omwille van de regen

Onrecht is overal om ons heen maar zelden tot nooit zie ik het in mijn samenleving doorbroken worden door burgeracties of omdat 'de mensen' er met woord en daad om vragen. Het lijkt wel alsof we doodgeknuffeld worden door onze ipads, playstations en koelkasten. Het lijkt wel alsof we het té goed hebben. Het lijkt wel alsof er te weinig dingen zijn waarvoor nog werkelijk moet gevochten worden. Het lijkt wel alsof heel wat mensen te veel schrik hebben om hun veilige omgeving te verla...
Lees meer

Terug naar de bron

245px Quran cover

Er wordt de laatste tijd heel wat gesproken en geschreven over het ‘gevaar van het salafisme’. Het salafisme wordt voorgesteld als een radicale vorm van islam die moslims wil verplichten om de sharia, de islamitische wetten en (levens)regels zo strikt mogelijk te volgen. Daarenboven, zo beweert men, willen salafisten hun strenge voorschriften ook aan niet-moslims opleggen en de hele maatschappij aan een dwingelandij van oude islamitische wetten onderwerpen. Het salafisme wordt in di...
Lees meer

De religie van kapitaal

In februari 2012 luisterde ik naar een lezing van professor Gerrie ter Haar die jarenlang de relatie tussen religie en ontwikkeling onderzocht. Ik was onmiddellijk verrast door bepaalde elementen in haar betoog aangezien ze haar lezing begon met een interessante vergelijking tussen de wijze waarop religie beleefd wordt en de manier waarop wij omgaan met onze economie. “Vandaag staan we oog in oog met een financiële crisis die er voor zorgt dat we allemaal onze fundamentele veronder...
Lees meer

Hongerstaken of niet?

De hongerstakers in de ULB krijgen ondertussen alsmaar meer media-aandacht. Vooral de man die zijn eigen mond dichtnaaide wordt gretig door de media gefotografeerd en in beeld gebracht. Vandaag konden we echter lezen dat de hongerstakers allen een brief hadden gekregen om te ondertekenen dat, indien zij door hun keuze om niet te eten of te drinken gezondheidsproblemen zouden ondervinden of zouden sterven, dat dit dan hun eigen verantwoordelijkheid zal zijn. Het is waarschijnlijk t...
Lees meer

De noodzakelijke spiritualiteit van geweldloosheid

In een interessant artikel dat onlangs op de wereld morgen verscheen, werd de link gelegd tussen de de gevolgen van de occupy beweging, anti-militarisme en de geweldloze strijd voor een nieuwe wereld. Hoewel ik heel wat conclusies van het artikel niet in twijfel trek wil ik toch op twee blinde vlekken duiden die al te vaak over het hoofd worden gezien door de hedendaagse vredesbewegingen. De eerste blinde werd duidelijk in de volgende paragraaf: “Er bestaat een bepaalde theorie ove...
Lees meer

In het aangezicht van de geschiedenis

Op zekere dag bevond ik me in Gaziantep, een stad die doorheen de tijd omwikkeld werd met meerdere lagen geschiedenis. Hittititen, Romeinen, Selçuken, Ottomanen, Fransen en Turken drukten allen hun stempel op deze stad in het zuid-oosten van het huidige Turkije. Terwijl ik er enkele ruïnes en historische gebouwen bezocht, voelde ik me plots geconfronteerd met de immense stroom van geschiedenis en het drong tot me door hoeveel koninkrijken, keizerrijken en staten in de hele wereld ge...
Lees meer