about
Toon menu

Beste Fikry, durf de dingen te benoemen

Beste Fikri, Als autochtoon wil ik je van harte bedanken voor je opiniestuk in de morgen waarin je allochtonen die het willen maken aanmaande om aaibaar, proper en vooral nooit boos te zijn. Het werd terecht veel gelezen. Om het met de tweet van een Vlaamse burgemeester te zeggen: “That’s the spirit. Niet klagen maar vooruit gaan.” (Waarom hij die tweet ondertussen reeds verwijderde is me een raadsel. Maar goed.) Wees dus maar zeker, Fikry, dat ik je wil knuffelen en...
Lees meer

‘Vijftig miljoen moslims accepteren geweld’ – Een check op de fact check

Op nrc.nl werd op 4 januari een ‘fact check’ gepubliceerd die nagaat of enkele uitspraken van socioloog Ruud Koopmans in een interview met het Algemeen Dagblad wel kloppen. Zijn uitspraken impliceerden immers dat enorme aantallen moslims, 50 miljoen (!), geweld accepteren. Het nrc.nl-artikel tracht de feitelijkheid van deze stelling na te gaan door te grasduinen in een aantal onderzoeken en komt tot de conclusie dat deze bewering van Koopmans ook klopt. De wijze waarop die conclusie bereikt word...
Lees meer

15 jaar 'oorlog tegen terreur'

Exact 15 jaar geleden werden de Twin Towers neergehaald door een hallucinante daad van terreur. De 'War on Terror' (en de gevolgen ervan) die daar het antwoord op vormden, blijkt 15 jaar later voor meer dan 1,5 miljoen Afghaanse, Iraakse, Pakistaanse, Jemenitische, enz. slachtoffers te hebben gezorgd. Een goed moment misschien om even na te gaan, hoe efficiënt die 'War on Terror' precies was. Daarom een paar paragrafen uit mijn toekomstige boek. * Michael Flynn, een...
Lees meer

Binnen aan de buitenkant: Punk, magie en worstelen in de islam

Michael Muhammed Knight is auteur van de The Taqwacores’, een roman die het reilen en zeilen beschrijft van een kleine anarchistische commune moslimpunkers die bidden, feesten en islamitische filosofie bediscussiëren. Jonas Slaats had een gesprek met Knight.

Als puber in de jaren negentig geraakte Michael Muhammad Knight geïntrigeerd door de antiracistische strijd van Malcolm X. Het deed hem de islam omarmen. Een volgende fase bracht hem naar Pakistan waar hij zich ve...
Lees meer

Het modernisme van het salafisme

Op 13 & 14 april pakte het actualiteitsprogramma Terzake uit met een tweedelige reportage over het salafisme. Het werd een verdienstelijke journalistiek poging om een wat correcter beeld te schetsen van deze stroming binnen de islam die de laatste jaren in het publieke discours allerhande doembeelden opwekt. De reportage liet immers heel wat facetten zien die vaak onderbelicht blijven, zoals het feit dat de grootste groep salafi’s expliciet geweldloos is en zich hee...
Lees meer

Analyse van de Daesh verklaringen na de aanslagen in Brussel

In de nasleep van de aanslagen in Parijs, beargumenteerde ik zelf in twee opiniestukken dat de huidige religieuze radicalisering meer het gevolg is van geweld dan de oorzaak en dat het theologische probleem van groepen als Daesh (IS) niet hun literalistische lezing is van de Koran, maar wel hun militaristische lezing. Zijn die beweringen nog vol te houden in het licht van de recente aanslagen in Brussel? Om die vraag te beantwoorden richt ik me tot de verklaringen die door Daesh zelf gegeven w...
Lees meer

Religieus radicaliseren is het gevolg, niet de oorzaak van geweld

Hoezeer aanhangers van Daesh (IS) zich ook van een islamitische retoriek bedienen, hun schrikbewind en aanslagen zijn niet los te koppelen van heel wat andere motieven die nauw verbonden zijn met bredere geopolitieke realiteiten. De eerste verslagen van ooggetuigen die de aanslagen overleefden maakten dat opnieuw snel duidelijk. Zo was radiopresentator Pierre Janaszak aanwezig in de Bataclan en kwam hij er heelhuids weg. Terwijl hij zich met anderen in de W.C.’s verschuilde, hoorde hij de milita...
Lees meer

Elephant’s dream – Een recensie. Een reflectie

Op 7 februari was de docu Elephant’s Dream van Kristof Bilsen te zien in de KVS. De film zat meteen raak. Het doet altijd deugd om de chaos van het verkeer in ontwikkelingslanden in zijn rauwheid en echtheid op beeld te zien. Het is nu niet gemakkelijk om het broeierige ervan in een film te vatten, maar wanneer dat wel lukt is het telkens opnieuw een soort ‘gezellig weerzien’ voor wie het kent.

Na het openingsshot van de fanfare aan een verlaten station, komt de verkeerschaos o...
Lees meer

Het recht van de sterkste: de basis van onze beschaving?

Dat Bart De Wever niet enkel de voorzitter, maar ook de ideoloog is van de N-VA, hoeft natuurlijk weinig betoog. Maar als zijn laatste opiniestuk in De Tijd van 19/08/2014, tekenend is voor de ideologie van zijn partij, dan moeten velen zich daar toch wat ongemakkelijk bij voelen. De wijze waarop hij Keizer Augustus beschrijft als “de aartsvader van onze beschaving”, moet toch heel wat wenkbrauwen doen fronsen, zowel binnen als buiten die partij. Ideologische geschiedschrijving...
Lees meer

Een tegenvoorstel: geweldloze interventie

Over het gehele medialandschap werd ondertussen een verhaal uitgerold dat aangeeft hoe zwaar de Christenen en de Yazidi’s van Irak het te verduren krijgen. Het vormt immers de morele basis die interventies van de VS moet legitimeren.

 Wat een toeval dan dat de strijders van ISIS niet alleen alsmaar verder doordringen in het gebied waar heel wat Yazidi’s wonen, maar dat ze ook alsmaar dichter komen bij belangrijke oliepijpleidingen en strategische raffinaderijen waar heel wat buiten...
Lees meer

Bijbelhistoriek, bijbelsymboliek en bijbelpolitiek

bijbel destandaard

Een nieuwsbericht op de site van De Standaard liet dit weekend weten dat wetenschappers door archeologisch en historisch onderzoek tot de conclusie kwamen dat de Bijbel historisch incorrect is en ‘fouten’ bevat. Ondertussen werd het bericht blijkbaar verwijderd. Dat is maar best. Het was immers een behoorlijk typerend voorbeeld van een totaal kortzichtig en zichzelf ridiculiserend scientisme waar onze media wel eens last van hebben. Zonder enige kritische reflectie werd het zo een...
Lees meer

De geslaagde moslim

Minaret in het midden

Van 10 tot 15 juni werden Metro-lezende treinreizigers elke dag getrakteerd op een interview met een ‘geslaagde’ moslim. De eenmalige weekrubriek ‘De Minaret in het Midden’ is duidelijk een heel goed bedoelde reeks die een ‘andere kant’ van Vlaamse moslims wil laten zien. En toch blijf ik na het lezen van de interviews met een wat wrange nasmaak achter. Ik stoor me wat aan het etaleren van een grote aaibaarheidsfactor van de moslims in kwestie. “Kijk eens hoe geslaagd ze wel niet z...
Lees meer

De vrijheid van islamkritiek

"Zoals Etienne Vermeersch zelf schreef was voor hem de hoofdkwestie in zijn gesprek met Anciaux op Reyers laat dat "de resolutie die Anciaux voorstelt een gevaar is voor de vrijheid van meningsuiting omdat je een hele reeks uitspraken over de islam niet meer zou mogen doen, vanwege 'islamofobie'." Wanneer ik de resolutie lees (die iedereen hier kan vinden: http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1980&VOLGNR=1&LANG=nl) vind ik da...
Lees meer

De revolutie werd uitgesteld omwille van de regen

Onrecht is overal om ons heen maar zelden tot nooit zie ik het in mijn samenleving doorbroken worden door burgeracties of omdat 'de mensen' er met woord en daad om vragen. Het lijkt wel alsof we doodgeknuffeld worden door onze ipads, playstations en koelkasten. Het lijkt wel alsof we het té goed hebben. Het lijkt wel alsof er te weinig dingen zijn waarvoor nog werkelijk moet gevochten worden. Het lijkt wel alsof heel wat mensen te veel schrik hebben om hun veilige omgeving te verla...
Lees meer

Terug naar de bron

245px Quran cover

Er wordt de laatste tijd heel wat gesproken en geschreven over het ‘gevaar van het salafisme’. Het salafisme wordt voorgesteld als een radicale vorm van islam die moslims wil verplichten om de sharia, de islamitische wetten en (levens)regels zo strikt mogelijk te volgen. Daarenboven, zo beweert men, willen salafisten hun strenge voorschriften ook aan niet-moslims opleggen en de hele maatschappij aan een dwingelandij van oude islamitische wetten onderwerpen. Het salafisme wordt in di...
Lees meer