about
Toon menu

Sociale participatie en armoedebestrijding

Het zal de meesten ontgaan zijn, maar de regering Michel heeft in het kader van de armoedebestrijding een significante besparing doorgevoerd. De federale subsidiemiddelen voor socio-culturele participatie gaan ten opzichte van 2014 met vijftien procent naar beneden. Deze middelen bestaan uit twee luiken met een eigen opzet en doelgroep. De eerste, de algemene middelen socioculturele participatie richten zich vooral op de participatie in sport- en cultuurverengingen en het verw...
Lees meer

Een nieuw elan voor het Vlaamse linksliberalisme?

Enthousiastelingen die het politieke landschap in België en Vlaanderen met aandacht en interesse volgen, konden de voorbije weken kennismaken met twee bijzondere initiatieven. Recent werd de ‘Vlaamse progressieven’ (VLAPRO), een initiatief van VVB’ers Erik D’Haemers en Mark Van Vullum voorgesteld. Geruggesteund door links-regionalist Tom Garcia (@LinksVlaams op Twitter) wensen zij zich als beweging in te zetten voor een verzoening tussen regionalisme en links in Vlaanderen....
Lees meer

We are all individuals!

'Individualisme' is een toverwoord dat te pas en te onpas wordt gebruikt, al even vaak in een positieve als in een negatieve context. Individualisme heeft een duidelijk maatschappelijke betekenis, waarbij de waarde van het individu en dienst vrijheid boven dat van het collectieve wordt gezet. Een mens moet de totale vrijheid en zelfrealisatie nastreven. Dit kan makkelijk gekoppeld worden aan een politieke betekenis, vooral verankerd in de liberale en libertaire gedachteleer....
Lees meer

Heksenjagen

Ik heb het fenomeen van de heksenjacht altijd fascinerend gevonden. Enerzijds doet het mij met enige nostalgie terugdenken aan de lessenreeks van Professor Vanysacker, waarbij zogenaamde heksenjagerdagboeken onder de loep werden genomen. Tips over hoe je demonen kan herkennen en volksverhalen over oude vrouwen die kinderen in varkens veranderen, het is eens iets anders dan het Jansenisme of de introductie van het drieslagstelsel. Anderzijds is het ook altijd een bron van ente...
Lees meer

Waardigheid in tijden van voorzittersverkiezingen

Hoewel de sp.a zich nooit heeft geprofileerd als een waardenpartij, of toch niet zoals pakweg de CD&V dat steevast meent te proberen, is het in aanloop van de voorzittersverkiezingen niet slecht om het even over waarden hebben, of iets preciezer geformuleerd, over waardigheid. Er zijn vele stielen en roepingen waar standvastigheid, zelfs op het domme af, een meerwaarde is. Soms is het zelfs een deugd. Wie heeft er geen respect voor de wielrenner die nog een keer op de trap...
Lees meer

Is er leven na het OCMW?

Na jarenlange speculatie en stapsgewijze afbouw is het doek nu toch finaal over het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn gevallen. Dit betekent, als men rekening houdt met de voorgangers in allerlei bestaansvormen, dat er na meer dan tweehonderd jaren geen officiële lokale overheidsinstelling meer zal zijn die zich apart bezighoudt met armoede. De nota van bevoegd minister Liesbeth Homans heeft in ieder geval enkele voordelen. Er wordt een duidelijke piste gekozen, er...
Lees meer

Vrijheid van meningsuiting en de ander

Vrijheid is een van die gekke begrippen waarbij de pure betekenis zich in de sfeer van de utopieën bevindt. Vrijheid is dus waarschijnlijk een van de meest gevierde utopieën. Mijn vrijheid stopt namelijk waar die van een ander begint, zo luidt het mooie cliché. Mijn vrijheid is dus  gelimiteerd, hoewel nu ook weer niet altijd. Ik ben bijvoorbeeld vrij om een lelijk hemd te dragen, omdat ik daar niemand mee stoor, of toch niet zo fundamenteel dat ik iemands vrijheid aantast. Ik...
Lees meer

Het racismedebat: L’enfer, c’est les Autres

Vandaag viel mijn oog op het opiniestuk van Peter De Roover, parlementslid van N-VA, een repliek op de wanhoopskreet van Dalilla Hermans over racisme in Vlaanderen, een stuk dat was ingegeven door eigen ervaringen. Racisme is een complex sociaal gegeven met een lange historische voorgeschiedenis. Ik vind het dan ook altijd moeilijk om voor mijzelf tot de kern van het probleem te komen, in te schatten in welke mate het in onze samenleving is ingebakken en hoe dit (onbewust) oo...
Lees meer

De nuanceringsbond

Met de nationale staking van 15 december komt het ‘sociaal verzet’ vanuit het middenveld tot een (voorlopige) climax. De provinciale stakingen waren een voorsmaakje van wat er nog moest komen en gaven beide kampen de gelegenheid om de messen te scherpen voor de dag des oordeels. Vandaag staat iedereen dan ook klaar om met luide stem en onverzettelijke overtuiging het grote gelijk te propageren. In een gepolariseerd klimaat als het onze is er echter een groot slachtoffer, en n...
Lees meer

De werkbond: Werk aan de winkel

Als reactie op de opeenvolging van stakingsdagen, waar vooral het blokkeren van toegangswegen een doorn in het oog vormde, hebben enkele sprankelende geesten de werkbond opgericht. Omdat werken een recht is en elke staker er de voorbije weken een persoonlijk doel van heeft gemaakt om iedereen die wil werken, of op weg is naar het werk, de toegang te versperren. Gelukkig beschikt ons land over jongeren die tonen dat werken iets is voor de moreel superieuren onder ons! Hoe ze di...
Lees meer

Het basisinkomen als alternatief

Wij zijn actueel in een besparingsdrift gekomen, waarin wordt gezegd dat we moeten snoeien en moedige keuzes maken om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Daarom wordt er vooral bespaard aan de uitgavenzijde, hetzij via het afstoten van overheidsdiensten, het snijden in budgetten en het afromen van het ambtenarenkorps, hetzij via het drukken van de kosten. Dit gebeurt onder meer door er strenger over te waken dat niemand de sociale zekerheid misbruikt en werklozen,...
Lees meer

We krijgen de leiders die we verdienen

Knack publiceert elke week een essay (nu ja, een opiniestuk van twee pagina's) van Jonathan Holslag over de grote verhalen van morgen. Dit keer ging het over de watjessamenleving, een in zichzelf gekeerde, decadente samenleving dat verdeeld wordt door conservatieve politieke partijen, aan linker- en rechterzijde, die geknabbel aan het status quo verkiezen boven radicale verandering in het belang van iedereen. Het stuk steekt van wal met volgend citaat:In vergelijking met China of de...
Lees meer

Waarom Tommelein Tommelein in toom moet houden

Kersvers staatssecretaris van “van alles en niets” Bart Tommelein is de voorbije dagen twee keer in de media gekomen in zijn hoedanigheid van bestrijder van de sociale fraude. Sociale fraude is een zeer delicaat thema. Het gaat hier namelijk over mensen die hulp krijgen van de overheid, maar deze middelen ten onrechte verkrijgen, bijvoorbeeld door te liegen over hun domicilie of het aantal inwonenden of proberen om minder sociale bijdragen te betalen dan men eigenlijk zou moet...
Lees meer

Zes lessen van 6 november

Les #1: "Minderheid" is een mentaal en een relatief begrip België is een land dat gestoeld is op surrealisme. Dat wordt nog maar eens duidelijk als men ziet hoe een relatief eenduidig begrip als minderheid continu verandert van betekenis. We hebben jarenlang moeten horen dat de meerderheid in dit land, de Vlaming, eigenlijk de facto een minderheid is en als dusdanig wordt behandeld. Vervolgens claimde een partij die 33% haalde dat ze "Dé Vlaming" vertegenwoordigt en dat er ge...
Lees meer

De beleidsnota armoedebestrijding: Tussen droom en daad

De theorie & de praktijk Met de komst van de beleidsnota’s is er eindelijk een volwaardige gelegenheid om gefundeerde en eerlijke bemerkingen te geven op het beleid dat de regering Bourgeois de komende jaren wil voeren. Beroepsmatig en dwangmatig ging mijn eigen interesse eerst en vooral uit naar de beleidsnota armoedebestrijding van minister Homans. Deze begon met een vage, ietwat obligatoire omgevingsanalyse, waar twee passages weliswaar de aandacht trokken. Ten eerst...
Lees meer