about
Toon menu

De Morgen verdedigt moorden door Israëlische Mossad

In de Krant De Morgen van zaterdag 31 mei stond op blz 8 en 9 een artikel van journalist Lode Delputte "De Mossad vergee(f)t nooit". Hier keurt de journalist de misdaden, moorden door de Israëlische geheime inlichtingendienst goed: "al moet het dan wel zeker van zijn stuk zijn".

Als de Mossad moorden pleegt dan gaat het over "doelgerichte preventie", het slachtoffer "moet zich opmaken voor even anoniem als onprettige bezoek" en nog dat Israel de macht heeft  "zuinig te zijn met te...
Lees meer

SP.a krijgt rake klappen in Leuven

circulatieplan2.png
Bij de laatste verkiezingen heeft SP.a ongeveer 5 % in het parlement en de kamer verloren. De partij van Burgemeester Louis Tobback is nu de vijfde partij na NV.a, Open VLD, CD&V en Groen. Dit voorspelt niet veel goeds voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De Sp.a riskeert het burgemeesterschap in Leuven te verliezen.

Zeker heb ik leedvermaak, de arrogantie en de nalatigheden van de Stad hebben me een aanzienlijke morele schade gebracht. Mijn vragen/klachten over de 60% van de verkeer...
Lees meer

Leuven, Verkeersborden "verboden parkeren voor fietsers" onwettig

dirk-robbeets-la-1-800x533.jpg
Volgens Erik Daems, voorzitter van de Leuvense Fietsersbond en Mark Broeckaert van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) zijn de verkeersborden "verboden parkeren voor fietsers" aan het Martelarenplein (station), het De Somerplein, de Diestsestraat en de Grote Markt illegaal.

Want in het huidige verkeersreglement bestaat er geen verkeersbord dat een parkeerverbod voor fietsers oplegt. "Een onbemande fiets is geen voertuig aldus de wegcode""Een parkeerverbodsbord met fantasietjes e...
Lees meer

Politieke gevangenen in België

didier.jpg
Ongeveer een jaar geleden heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, in de media Syrië bedreigd met bombarderen zelfs zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN. Ik vind deze bedreigingen een duidelijke aanzet tot haat en geweld tegenover mensen van een ander land en geloof.

In de Standaard van dinsdag 26 juni 2012 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verklaard dat de internationale gemeenschap militair mag ingrijpen in Syrië om een staatsgreep te p...
Lees meer

België medeplichtig aan de zelfmoord van Natasja Demedts

cia-drugs.jpg
Natasja Demedts(35j) heeft zich verhangen in haar cel in de gevangenis van Brugge. Volgens de Krant "Het Laatste Nieuws" had ze 6 jaar cel gekregen wegens druggebruik en -handel. Ik vind gevangenisstraffen voor druggebruik barbaars en misdadig, middeleeuwse toestanden zoals de heksenjacht door de kerk.

  Alcohol doodt ongeveer 100 keer meer mensen dan "drugs", alcohol vernietigt de gezondheid, brengt schade aan gezin en familie, aan het sociale- en arbeidsleven en het veroorzaakt ook veelvuld...
Lees meer

De vrijheid van de meester van slaven

vrijheid-van-de-meesters.png
De meesters van slaven zien de ganse planeet als hun privé eigendom. De geschiedenis van Europa is sinds 500 jaar een opeenvolging van verovering, overheersing, onderdrukking, wreedheden, uitbuiting, diefstal, martelingen, verminkingen, mensenhandel, slavernij, agressieoorlogen, volkerenmoord.

  Het kenmerk van de meester van slaven is een diepe minachting tegenover zwakke mensen van andere continenten, een andere huidkleur en geloof die ze als ondergeschikt, als "Untermensch" beschouwen....
Lees meer

Oprichting van een alternatieve democratische V.N.

non-aligned-movement.jpg

De Veiligheidsraad van de VN  is een werelddictatuur waar 5 wereldmachten een vetorecht hebben en  de wereldoverheersers, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen geen afstand doen van hun vetorecht en hun machtsmisbruik en koloniale privileges. De wereldoverheersers verzetten zich met alle macht tegen een absolute democratische Algemene Vergadering van de VN. Daarom is de oprichting nodig van een alternatieve democratische VN waarbij geen vetorecht bestaat en...
Lees meer

Frankrijk deels verantwoordelijk voor de Ruandese genocide

france-genocide-rwanda.jpg

http://www.presstv.ir/detail/2014/03/15/354735/france-bans-demo-condemning-paris-role-in-rwandan-genocide/  Frankrijk is medeplichtig aan de genocide van de 800.000 Tutsi's slachtoffers in Rwanda. Frankrijk was de bondgenoot van de Hutu president Juvénal Habyarimana. Frankrijk heeft het Hutu leger en de milities die de genocide uitvoerden in 1994  gedurende 4 jaren getraind en bewapend.In een rapport van de Rwandese regering staan er 33 Franse politici, militairen en ook oud-premier Dominique d...
Lees meer

Wereldmachten plegen misdaden tegen de mensheid en blijven ongestraft

obama-war-crimes2.jpg

We leven nog steeds in een wereld waar de wet van de sterkste heerst en het internationale recht alleen van toepassing is op de zwakken/ slaven/ gekoloniseerde landen. De samenleving is gebaseerd op machtsmisbruik, ongebreidelde hebzucht, ontkenning en gespletenheid. De Mens is een gespleten wezen tussen meester en slaaf, machtigen en zwakken, goeden en slechten, vrienden en vijanden, wij en de anderen, De Mens is gespleten tussen woord en daad, theorie en praktijk, eigenbelang en algemeen be...
Lees meer

Procedurefouten van het gerecht brengen schade aan het algemeen belang

procedure-fout.png

Bovendien blijven de magistraten meestal ongestraft Sommige procedurefouten zijn zo doorzichtig, zo ongeloofwaardig dom dat de burger zou kunnen vermoeden dat de fouten van de magistraten opzettelijk gemaakt zijn. In de laatste jaren zijn er al honderden procedurefouten gebeurd, meestal in fraude- en drugsdossiers. Het lijkt of de magistraten niet willen leren van de fouten uit het verleden. Deze straffeloosheid van magistraten zet de deur open voor mogelijke opzettelijke procedurefouten en ve...
Lees meer

Leuven, de schande van de foutieve verkeersborden in de wandelstraten

robeerts.jpg

Leuven heeft ongeveer 9 verschillende 'wandelstraat' borden en ongeveer 30 borden staan al sinds veel jaren tegenstrijdig of er ontbreken einde of begin zone borden of ze staan verwarrend opgesteld. De fietsers weten nog steeds niet of ze wel of niet mogen rijden langs de Diestsestraat. Er heerst verwarring, gedoogbeleid of mogelijke willekeur in de wandelstraten van Leuven. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief Ik h...
Lees meer

Het Internationaal Gerechtshof is een misdadige koloniale rechtbank

international-tribunal.jpg

Het Internationaal Gerechtshof staat ten dienste van de meester van slaven om slaven te vervolgen. Tot nu toe heeft de internationale rechtbank alleen Afrikaanse leiders van gekoloniseerde landen, erfgenamen van slaven vervolgd. Deze rechtbank staat ten dienste van een werelddictatuur, de 3 machtigste staten met veto recht in de Veiligheidraad van de Verenigde Naties en hun bondgenoten (de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). Het vetorecht in de Veiligheidsraad...
Lees meer

60% verkeersborden in de wandelstraten van Leuven foutief

robeets4.jpg

Leuven heeft ongeveer 9 verschillende 'wandelstraat' borden, sommige straten hebben geen einde of begin zone bord. Veel borden in de wandelstraten in het centrum van de stad zijn tegenstrijdig of zeer verwarrend. Ik heb 3 mails in nov./dec. naar de politie gestuurd maar ze antwoorden niet op de inhoud van mijn mails.  1. tegenstrijdige en ontbrekende borden op de Oude Markt Het beginbord van de Oude Markt (kant Collegeberg) is een bord wandelstraat "laden en lossen" (zonder uurbeperkingen).(c...
Lees meer

Europa nog steeds negationistisch en racistisch

congolese-youth-amputed.jpg

De Europese landen hebben sinds 500 jaar en de Verenigde Staten van Amerika sinds 200 jaar op een zeer brutale, wrede wijze de rest van de wereld aangevallen. Ze hebben alle mogelijke soorten van terroristische daden begaan, terreurbombardementen met massavernietigingswapens uitgevoerd, mensen tot slaven gemaakt, uitgebuit, verminkt, verkracht, verkocht als vee, vermoord op een genocidaire wijze. In de geschiedenis van de mensheid is altijd de wet van de machtigste van toepassing geweest. Macht...
Lees meer

De Veiligheidsraad van de VN een werelddictatuur

un-cartoon2.jpg

De volkeren van de wereld lijden onder een wrede dictatuur Om te streven naar een vredevollere wereld en een meer rechtvaardige verdeling van de rijkdom is de afschaffing nodig van het vetorecht van de 5 machtige landen en een uitbreiding nodig van de Veiligheidsraad van de VN tot minstens 30 landen. Beter nog zou zijn gewoon de Veiligheidsraad van de VN af te schaffen. Alle resoluties moeten genomen worden door de Algemene Vergadering van de VN, in absolute democratie, elk land één stem. De...
Lees meer