about
Toon menu

De vrijheid van de meester van slaven

vrijheid-van-de-meesters.png
De meesters van slaven zien de ganse planeet als hun privé eigendom. De geschiedenis van Europa is sinds 500 jaar een opeenvolging van verovering, overheersing, onderdrukking, wreedheden, uitbuiting, diefstal, martelingen, verminkingen, mensenhandel, slavernij, agressieoorlogen, volkerenmoord.

  Het kenmerk van de meester van slaven is een diepe minachting tegenover zwakke mensen van andere continenten, een andere huidkleur en geloof die ze als ondergeschikt, als "Untermensch" beschouwen....
Lees meer

Oprichting van een alternatieve democratische V.N.

non-aligned-movement.jpg

De Veiligheidsraad van de VN  is een werelddictatuur waar 5 wereldmachten een vetorecht hebben en  de wereldoverheersers, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen geen afstand doen van hun vetorecht en hun machtsmisbruik en koloniale privileges. De wereldoverheersers verzetten zich met alle macht tegen een absolute democratische Algemene Vergadering van de VN. Daarom is de oprichting nodig van een alternatieve democratische VN waarbij geen vetorecht bestaat en...
Lees meer

Frankrijk deels verantwoordelijk voor de Ruandese genocide

france-genocide-rwanda.jpg

http://www.presstv.ir/detail/2014/03/15/354735/france-bans-demo-condemning-paris-role-in-rwandan-genocide/  Frankrijk is medeplichtig aan de genocide van de 800.000 Tutsi's slachtoffers in Rwanda. Frankrijk was de bondgenoot van de Hutu president Juvénal Habyarimana. Frankrijk heeft het Hutu leger en de milities die de genocide uitvoerden in 1994  gedurende 4 jaren getraind en bewapend.In een rapport van de Rwandese regering staan er 33 Franse politici, militairen en ook oud-premier Dominique d...
Lees meer

Wereldmachten plegen misdaden tegen de mensheid en blijven ongestraft

obama-war-crimes2.jpg

We leven nog steeds in een wereld waar de wet van de sterkste heerst en het internationale recht alleen van toepassing is op de zwakken/ slaven/ gekoloniseerde landen. De samenleving is gebaseerd op machtsmisbruik, ongebreidelde hebzucht, ontkenning en gespletenheid. De Mens is een gespleten wezen tussen meester en slaaf, machtigen en zwakken, goeden en slechten, vrienden en vijanden, wij en de anderen, De Mens is gespleten tussen woord en daad, theorie en praktijk, eigenbelang en algemeen be...
Lees meer

Procedurefouten van het gerecht brengen schade aan het algemeen belang

procedure-fout.png

Bovendien blijven de magistraten meestal ongestraft Sommige procedurefouten zijn zo doorzichtig, zo ongeloofwaardig dom dat de burger zou kunnen vermoeden dat de fouten van de magistraten opzettelijk gemaakt zijn. In de laatste jaren zijn er al honderden procedurefouten gebeurd, meestal in fraude- en drugsdossiers. Het lijkt of de magistraten niet willen leren van de fouten uit het verleden. Deze straffeloosheid van magistraten zet de deur open voor mogelijke opzettelijke procedurefouten en ve...
Lees meer

Leuven, de schande van de foutieve verkeersborden in de wandelstraten

robeerts.jpg

Leuven heeft ongeveer 9 verschillende 'wandelstraat' borden en ongeveer 30 borden staan al sinds veel jaren tegenstrijdig of er ontbreken einde of begin zone borden of ze staan verwarrend opgesteld. De fietsers weten nog steeds niet of ze wel of niet mogen rijden langs de Diestsestraat. Er heerst verwarring, gedoogbeleid of mogelijke willekeur in de wandelstraten van Leuven. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief Ik h...
Lees meer

Het Internationaal Gerechtshof is een misdadige koloniale rechtbank

international-tribunal.jpg

Het Internationaal Gerechtshof staat ten dienste van de meester van slaven om slaven te vervolgen. Tot nu toe heeft de internationale rechtbank alleen Afrikaanse leiders van gekoloniseerde landen, erfgenamen van slaven vervolgd. Deze rechtbank staat ten dienste van een werelddictatuur, de 3 machtigste staten met veto recht in de Veiligheidraad van de Verenigde Naties en hun bondgenoten (de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). Het vetorecht in de Veiligheidsraad...
Lees meer

60% verkeersborden in de wandelstraten van Leuven foutief

robeets4.jpg

Leuven heeft ongeveer 9 verschillende 'wandelstraat' borden, sommige straten hebben geen einde of begin zone bord. Veel borden in de wandelstraten in het centrum van de stad zijn tegenstrijdig of zeer verwarrend. Ik heb 3 mails in nov./dec. naar de politie gestuurd maar ze antwoorden niet op de inhoud van mijn mails.  1. tegenstrijdige en ontbrekende borden op de Oude Markt Het beginbord van de Oude Markt (kant Collegeberg) is een bord wandelstraat "laden en lossen" (zonder uurbeperkingen).(c...
Lees meer

Europa nog steeds negationistisch en racistisch

congolese-youth-amputed.jpg

De Europese landen hebben sinds 500 jaar en de Verenigde Staten van Amerika sinds 200 jaar op een zeer brutale, wrede wijze de rest van de wereld aangevallen. Ze hebben alle mogelijke soorten van terroristische daden begaan, terreurbombardementen met massavernietigingswapens uitgevoerd, mensen tot slaven gemaakt, uitgebuit, verminkt, verkracht, verkocht als vee, vermoord op een genocidaire wijze. In de geschiedenis van de mensheid is altijd de wet van de machtigste van toepassing geweest. Macht...
Lees meer

De Veiligheidsraad van de VN een werelddictatuur

un-cartoon2.jpg

De volkeren van de wereld lijden onder een wrede dictatuur Om te streven naar een vredevollere wereld en een meer rechtvaardige verdeling van de rijkdom is de afschaffing nodig van het vetorecht van de 5 machtige landen en een uitbreiding nodig van de Veiligheidsraad van de VN tot minstens 30 landen. Beter nog zou zijn gewoon de Veiligheidsraad van de VN af te schaffen. Alle resoluties moeten genomen worden door de Algemene Vergadering van de VN, in absolute democratie, elk land één stem. De...
Lees meer

Twijfels bij de onafhankelijkheid en objectiviteit van het Comité P

politie-comite-p.jpg

In een artikel (zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/13/website-moet-slachtoffers-van-politiegeweld-stem-geven) die een tekst citeert van de Franstalige Liga voor Mensenrechten staat dat een rapport van de Mensenrechtenraad van de VN  stelt dat "er twijfels zijn bij de onafhankelijkheid en objectiviteit van het Comité P en over zijn mogelijkheid om op een open manier te oordelen over de klachten die tegen politiefunctionarissen worden ingediend" en ook dat "De raad bestaat voor een...
Lees meer

Burgerplicht willen vervullen kan gezondheid schaden

klassenstrijd.jpg

Vervolg "foutief opgesteld verkeersbord in Leuven" Zie http://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/04/foutief-opgesteld-verkeersbord-leuven Als verantwoordelijke en betrokken burger heb ik mijn burgerplicht vervuld en in augustus 2010, samen met Anne, een brief geschreven naar de Dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit Leuven o.a. in verband met een tijdelijk verkeersbord (doodlopende straat) van een bouwbedrijf dat al sinds ongeveer 2 maanden foutief stond opgesteld in de Voorzorgstraat,...
Lees meer

GAS-boetes Leuven: Nultolerantie voor de burger

gas-leuven.jpg

Gedoogbeleid tegenover bouwbedrijven en stadsdiensten Foutief opgesteld verkeersbord in Voorzorgstraat Het verkeersbord in de Voorzorgstraat stond gedurende 3 maanden foutief opgesteld en zelfs 6 weken na de melding van de burger Zie: http://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/04/foutief-opgesteld-verkeersbord-leuven Deze inbreuk heeft materiële en morele schade gebracht aan duizenden automobilisten. Een aanzienlijke schade aan het algemeen belang. De politie en het college van burgemee...
Lees meer

Tegenstrijdige en ontbrekende verkeersborden in de wandelstraten centrum Leuven

diestsestraat-borden.jpg

In de wandelstraten in het centrum van de stad heerst een grote verwarring. Het lijkt me dat deze tegenstrijdigheden en deze verwarring een overtreding zijn op de geest en de letter van de verkeerswetgeving. Door deze chaos, tegenstrijdigheid en verwarring staat de deur open voor gedoogbeleid en mogelijke willekeur. Minstens 7 verschillende 'wandelstraat'-borden dikwijls tegenstrijdig aan mekaar. Het is toch een recht van de burger, duidelijke en eensluidende verkeersborden te hebben.  Gelijkh...
Lees meer

Nog steeds geen wettelijke verkeersborden voor het Rector De Somerplein in Leuven

bordleuven3.jpg

Rond 26/27 november stonden er in verschillende kranten artikels over het verkeer door het De Somerplein. Oppositieleden wezen de afgelopen weken en maanden meermaals beschuldigend naar burgemeester Tobback omwille van de drukke verkeersstroom en de hoge snelheden in de binnenstad. Volgens de oppositie geeft de signalisatie aan dat het De Somerplein alleen toegankelijk is voor bussen van de Lijn en taxi's maar desondanks blijven automobilisten er voor verkeershinder zorgen. De Burgemeester verk...
Lees meer